Taguta Muhakeme Olmak Nedir?

İslam Dergisi Allahu Teala buyurdu ki(mealen): - "Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da tağuta inanmamaları kendilerine...

Ramazan Ayı, Oruç ve Teravih Namazı

Oruç hakkında Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’de buyuruldu ki, mealen : “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bekara-183)...

Sümer(li)lerin Mezepotamya’ya Göç Sebepleri

12 Mayıs 2015, 02:57 · Kazım Mirşan16 Aralık 2012, 01:13 ·  Sümer(li)lerin Mezopotamya'ya göç nedenleri Sümerlerin Orta Asya’dan Mezopotamya’ya gelmelerinin sebebini ise bir Sümer uzmanı (Sümerolog) olan...

Tesettür ve Çağdaşlık

ÇAĞDAŞLIK ve ÖRTÜNMEK Örtünme emri, Allahu Teala’nın mü’mine kullarına bir sıkıntı değil, bir lütfudur. Büyük alim ve veli İmam-ı Rabbani hazretleri konuyu şöyle izah...

ORUÇ VE İMSAK VAKTİ

Allahu Teala oruç hakkında buyurdu ki, mealen: - "Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız, size helâl kılındı. Onlar, sizin için bir örtü, siz de onlar için...

Reşat Halife Müslüman Değildir

SORU: a) ​Kuran’da 19 defa RASHADA KHALAFA gibi bir söz geçiyor. 19’cular da bu söz Rashad Khalifa’nın resul oluşunun mesajı diyorlar. Acaba Kuran, içinde...

Vasiyet

Sual: Vasiyet nasıl yazılır, dinimizde hükmü nedir? CEVAP Her Müslüman, ölmeden önce vasiyetini yazmalıdır. Vasiyeti, ölüm hastalığında yazmak vacip; sıhhatte iken yazıp, yanında taşımak müstehaptır....

Tağut Nedir?

SORU: İslamcı denilen kimseler, tâğutu sadece (Allah’ın koyduğu ölçüler dışında ölçüler koyan kimse) diye tarif ediyorlar. İslam âlimleri tâğutu nasıl tarif etmişlerdir? CEVAP İki...

Hz. Aişe (radıyallâhu anhâ)

Yrd. Doç. Dr. Ömer SABUNCU* Hz. Âişe’nin Kabilesi ve Nesebi Hz. Âişe, Teym kabilesine mensuptur. Teym kabilesi, Araplar’ın dört ana kolundan biri olan Mudar’ın...

Mehmet Okuyan

Yazan: Kerem Önder SORU: Selamün aleyküm hocam. Youtube'de gezinirken, bir hocanın (Mehmet Okuyan) komik bir videosuna rastgeldim Mehmet Okuyan adında. Beni güldürdü. Ancak diğer...

Aklın Ermediği Şeyler

İSLÂM AHLÂKI 20 Mart 2013, 23:47 ·  Aklın ermediği şeyler Sual: (Allah, canlı, cansız hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Ağaç, meyve, sebze, ot gibi her bitkinin,...

Tevhid ve Şirk

Kelime-i tevhidin manası: Müslüman olan bir kimseye, ilk önce (Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün rasûlullah) kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i tevhid denir. Kısaca manası,...