Tasavvufi Sapkınlıklar

ŞEYHİMİN BİR BİLDİĞİ VARDIR’ DİYEREK, ŞER’İ ŞERÎFE UYMAYAN DAVRANIŞLARI GÖRMEZDEN GELMEK UYGUN MUDUR? 30 Mayıs 2018 Ülkemizde Müslümanların içerisine düştüğü ve İslâmî terakkîye mâni...

Mehmet Okuyan, Caner Taslaman Din Tahripçisidir

Bilgisizce Kur’ân-ı Kerîm’i Tefsir Ediyor… “Kim bilgisi olmadığı halde Kur’an’la ilgili söz söylerse / Kur’an’ı ‘tefsir’ ederse, ateşteki / cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Tirmizî) Kabir...

Kur’an’ın Harekelenmesi

Tevbe Suresi 3. ayeti "Ve Rasuluhu" yerine "Ve Rasuluhi" şeklinde okununca anlam "Allah ve Rasülü müşriklerden beridir." şeklinde iken "Allah, müşriklerden ve Rasülü'nden de beridir." şekline dönüşür. Harekelemeye göre değişen bu okuyuş...

Cemaatler ve Tarikatlar Hakkında

CEMAAT GÖRÜNÜMÜNDEKİ ÖRGÜTLER ile GERÇEK CEMAATLER ARASINDAKİ FARK: 1) Cemaat görüntüsündeki örgütler, kendi içlerinde sınıflara ayrılır ve ayrı ayrı toplanır sohbet ederler. Esnafı ayrı,...

Türkiye Diyanet Vakfına Ait Sapkınlık

TÜRKİYE DİYANET VAKFINDAN İTİKÂDİ FÂCİA Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde 2010 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tesislerinde basılan ve Adnan ASLAN...

Namazların Rekatları

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) dini bilgilerin hepsini sohbet ederek öğretmemiştir. Dinin bazı vecibelerini bizzat yaşayarak ve yaşatarak göstermiş ve öğretmiştir. Namazın rekatları da...

Muhammed (aleyhisselam) Son Peygamberdir

SORU: - "Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir." (Ahzab/40) Hocam bu ayette başka...

Namaz Beş Vakittir

Soru: Namaz beş vakit değil mi? Niye üç veya altı vakit diyenler çıkıyor? CEVAP Peygamber efendimiz bize namazın beş vakit olduğunu bildirdi. Senelerce beş...

Allah’a İsyanda Kula İtaat Yoktur

Cemaat, imama namazı doğru kıldırdığı sürece yani, farzları tam yaptığı sürece uyar. İmam namazın vaciplerinden birisini sehven yapmazsa namazın sonunda art arda iki secde...

Seyyit Kutup Kimdir ?

NOT: Me... isminde bir sapkın Seyyit Kutup hakkında yazdığımız yazıyı; "belki aydınlanırım" korkusuyla tam okumadan bize ve Ehli Sünnet Müslümanlara şöyle küfretmiştir: "Allah c.c. size...

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi Nedir ? Rasulullaha, kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri...

Gizli Günahlarını İfşa Edenler

(5933) Ebu Hureyre'den (radıyallahu anh) naklen: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular: "Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı aleni işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işlediği...

Ramazan Ayı, Oruç ve Teravih Namazı

Oruç hakkında Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’de buyuruldu ki, mealen : “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bekara-183)...

Teravih Namazı

TERAVİH NAMAZI NEDİR? Teravih namazı Peygamber(aleyhisselam) efendimizin hadis-i şerifleriyle bildirilmiş olup, sünnet-i müekked olduğu Eshab-ı Kiramın  ve Müctehid alimlerin icmaları  ile sabittir. (Merakıl-felah şerhi) Peygamber(s.a.v.) Efendimiz, teravih...

Anneler ve Babalar Günü

Abdullah bin Ebi Evfâ (radıyallahu anhden) naklen. Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) huzurunda bulunduğumuz bir esnada biri gelerek: - Ey Allahın Rasulü, ölüm döşeğinde...

Müslüman Kimdir ?

MÜSLÜMAN NASIL OLUNUR? ................(Sohbet) İlk kez müslüman olan kelime-i şehadeti ikrar ederek müslüman olur. Lakin akabinde 1- Allahın varlığına, bir ve eşi ve benzeri...