Dinde Reform Gerekli midir?

Dinimiz yeni inmedi. Dinimizde eksiklik fazlalık yoktur. Bu bakımdan asla reforma ihtiyacı yoktur. Reforma ihtiyaç olan, din olamaz. Hâşâ Allah noksan göndermiş demektir. Bu...

Hadis-i Şeriflerin Yazılması

SORU: Bir genç, (Kütüb-i sitte ve daha bir çok hadis kitapları, hadisleri toplamışlar. Halbuki, Peygamber, (Benim hadislerimi yazmayın. Kim benden bir hadis yazmışsa, onu...

Timur Han

Timur Han(1336-1405) Babası Tarakay, dedesi Emir Bargul, 19. Atası Teoman(Duman) Han, Buzıncar soyundan olup Kıyat(Barlas) kavmindendir. Büyük Türk Hakanı Timur Han, müslüman idi. Çok...

Yemek Yeme, Su İçme ve Tuvalete Girme Adabı

Yemeğe tuz ile başlanırsa beyin tarafından gönderilen bir uyarı sayesinde, midede mukus denilen sindirimi kolaylaştırıcı bir tabaka oluşturduğunu ve midenin sindirime hazırlıksız yakalanmasını önlediğini......

Abdürrahim Reyhani Hakkında

Abdürrahim Reyhani isminde şeyh olduğu iddia edilen bir kimse kaza namazının kılınmasının gerekli olmadığını aşağıdaki yazıları ile beyan etmiş. Oysaki kaza namazlarını kılmak Rasulullahın...

Maliki’de Hayz

Renklerin açıklaması: Kurallar: 1- Maliki'de hayzın en azı yoktur. Çok az gelse de, hayz kabul edilir. Âdetinden en çoğunun, üç gün fazlası hayz olur. Daha...

DİNDE ZORLAMA YOKTUR Ayeti

EĞLENCE YERİ KATLİAMININ PERDE ARKASI İhanet güçleri, Caminin kutsallığına inanmış Müslümanlarla İslam dışı eğlence yeri müdavimlerini karşı karşıya getirmek için katliam yaptılar. Amaç, Müslümanlarla...

Fitne (Terör) Nedir ?

Fitne; terör, imtihan, anarşi, bozgunculuk, günah, şirk, bela ve daha başka manalara gelirse de, ekseriya bölücülük, bozgunculuk anlamında kullanılır. Kur'an fitneye yani teröre şöyle...

Allah’ın Zatını Düşünmek Haramdır

Şeytan insanın aklına acaba Allah nasıl bir şey, varlığının ezelî olması ne demek gibi sorular getirdiğinde, Peygamberimizin (s.a.v.) şu hadisini hatırlamalı: - Şeytan, insana, (Şunu kim yarattı, bunu...

Rabıta ve Zikir Farkı

Büyük mutasavvıf İmamı Rabbani(kuddise sirruh) hazretleri rabıta ve zikri şöyle değerlendirmektedir: - "Mürşidin hayalini rabıta etmek, müride zikir etmesinden daha çok fayda verir. Çünkü...

RABITA

Rabıta Nedir? Rabıta, gönül bağı demektir. Bu bağlantı müsbet (pozitif) veya menfi (negatif) olabilir. NOT: Kadınlar şeyhin suretini hayal etmezler. Onlar gözlerini yumar, iki kaşlarının...

CENNETLİK KADINLAR

Peygamberimiz (s.a.v) bir gün ashabına, - “Size cennetlik kadınların kimler olduğunu haber vereyim mi?” buyurdu. Ashap, - “Buyrun, haber verin yâ Rasûlullah” dediler. Peygamber...