Cihat Nedir ?

Cihat; Arapça cehede, mazi fiil kökünden türemiş bir kelime olup mücadele etmek anlamında kullanılır. Dinî ıstlahta cihat, Allah rızası için nefisle, şeytanla ve kafirler...

Hazreti Vahşi (radıyallahu anh)

Uhud sonunda Hz. Peygamber, şehitleri ve yaralıları dolaşır. Kendisi de yaralıdır. O gün çok ağlar. Hele Hz. Hamza’nın başındayken belki ilk kez hıçkırıkları yükseldi....

99 Adam Öldürenin Tövbesi

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Eshabına bir gün şöyle bir menkıbe anlatırlar : - "Sizden önceki devirlerde yaşayan bir adam, 99 kişiyi öldürür, sonra, “Buranın...

İslamın Şartı ve Haddini Bilmemek

Bin biliyorsan da hepsinden âlâsı haddini bilmektir.  Haddini bilmeyen kimse lâ edeptir. Ukalanın birisi zamanın büyük alimlerinden birisine onu imtihan etmek maksadıyla İslamın şartını sormuş....

Safer Ayı Bela Ayı mıdır..?

İslam'da uğursuz ay ve gün yoktur. Bela ve musibetler Allah'ın dilediği ay ve zamanda tecelli eder. Belalar en kutsal gün olan cuma günü dahi olabilmektedir. Bazılarınca safer...

Seyyid Sibğatullahi Arvasi Hazretleri

     Günümüzden yaklaşık 120 yıl önce yaşamış Anadolu evliyalarından Abdurahman-ı Taği hazretlerinin (k.s.) rivayetlerine göre, üstadı Seyyid Sibğatullahi Arvasi(k.s.) hazretlerinin insanları irşad için talebeleri ile...

Vefa Hazretleri (Ebu’l-Vefa)

Evliyânın büyüklerinden olup seyyiddir. Künyesi Ebü'l-Vefâ, ismi Muhammed, lakabı Tâc-ül-Ârifîn'dir. Kakis diye de anılır. Seyyid Ebü'l-Vefâ 1026 (H.417) senesi Receb ayının on ikinci günü...

Kalb’in Aslı, İnsan ve Alemler

KALB, İNSAN ve ALEMLER: İnsanlara; "Dünya üzerinde meydana gelen en büyük olay nedir?" diye sorulsa, size şunun benzerinden başka şeyler söylemeyecektir:    -"İşte, falan yerde...

İlluminati Nedir?

İlluminati Nedir? illimünati, yahudilerin kurduğu siyonizm gizli örgütünün dünyaya hükmetme misyonudur. 1 Mayıs 1776 da kurulmuş olup 1785'te Baveryan hükümeti tarafından dağıtılan grubun tüm...

İblis Şeytanın Tuzağı

Şeytanların reisi İblis, huzur-u İlahiden kovulduktan sonra Allah Tealâ’dan kıyamet gününe kadar süre istemiş Allahu Teala da ona istediği süreyi vermiştir. İblis'in o durumu Kur'an'da şu mealde ifade edilmektedir:...

Haccın Sünnetleri

Haccın Sünnetleri: 1- Âfâki olanların hemen mescidi harama giderek tavaf-ı kudum yapmaları. Kâbe’yi görünce tekbir, tehlil ve dua edilir. Erkekler, Hacer-i esvede el ve...

Haccın Vacipleri

Haccın Vacibleri: 1- Veda Tavafı 2- Safa ile Merve arasında sa’y yapmaktır. 3- Takriben 500 metre iki tepe arasında biraz yürür gibi gitmektir. 4-...

Haccın Farzları

1- HACCIN FARZİYYETİ: Allahu Teala buyurdu ki, mealen: -“Oraya yol bulabilen insana, Allah için Kâ’be’yi haccetmesi insanlar üzerine Allah’ın bir hakkıdır.” Âl-i İmran-97 2-HACCIN...

Pişmeden Olgunluk Olmaz

Vitrinde duran çok güzel bir vazoyu hayranlıkla seyreden gönül ehli zat, lisanı halle şöyle dedi: - Ey güzel vazo! Bu güzelliği nasıl elde ettin? Vazo...