Allah’ın İmtihanı Altının Ateşle İmtihanı Gibidir

goldİslamın ilk devrinde Müslümanlar Mekkeli müşrikler tarafından çok ağır zulümlere
uğruyorlardı. Rasulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabı, ‘‘Ey Allahın Rasulü! Biz Allah’ın
yolunda iken başımıza gelen bu sıkıntıların sebebi hikmeti nedir?” şeklinde bir
soru sorarlar. Bunun üzerine şu ayetler nazil olur. Mealen:

“İnsanlar ‘inandık’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını
mı zannederler”
(Sure-i Ankebut Âyet: 2)
Ant olsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik...
Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da.”
(Sure-i Ankebut Âyet: 3)
Bu ayette geçen fetennâ yani; (imtihan ettik), aynı zamanda altını saflaştırmak
için yapılan işlemlerdir, testlerdir. Altını saflaştırmak
altını çok yüksek sıcaklıktaki ateşe tabi tutmakla olur.
Bin altmış dört derece sıcaklıktaki ateşe tabi tutulan altın erimeye başlar, içindeki değersiz işe yaramayan
maddeler köpürerek yukarı doğru yükselir ve sıcaklığın etkisiyle
yok olur. Bu çok zorlu işlemden sonra o altının ne kadar saf olduğu
tekrar ölçülür. Altın 99.9 ayar olduğunda hedefe ulaşılır. İşte
fitnenin yani zor imtihanın anlamı budur. Altın, üstüne bir su tutmakla
veya bir iki çekiç darbesiyle saflaşmaz çünkü pislikler yabancı
maddeler içeride derinlerdedir, derinlere de çok yüksek
sıcaklıklarda altını eritmeden ulaşamazsınız. Bu ayet iman hakkında
olduğuna göre, iman da içeride ve derinlerde olduğuna göre
imanı rahatsız eden yine içeride ve derinlerde olan kendimize bile
itiraf edemediğimiz zanlardan, vesveselerden nasıl kurtulup kendimizi
arındıracağız, nasıl imanımız saf hale gelecek. İşte ateşin
o kor halinde altının saflaştığı gibi iman da zor testlerden geçirilerek
test edilir. 


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Cevap Yazın