Bozuk Din Adamlarını Dışlamak Ötekileştirmek Değildir.

hadis-siz-nasilsaniz-basinizaŞimdilerde bir ötekileştirmek sözü moda haline geldi. Ötekileştirmek ne demektir.?
Hakkı batıldan ayırmak ile ötekileştirmek adeta birbirine karıştırılır halde geldi. Böyle bir bidat da yeni icad oldu?
Kur’an belli, Ayet belli, Ahkamı şeriye belli, Edille-i Şeriye belli.
Kim Edille-i Şer’iyenin  dışına çıkarsa o dalalet ehlidir. Bunu biz belirlemedik. Ehli Sünnet uleması Kur’an, Sünnet, İcam-i Ümet Kıyası fukahayı sahbelerden öğrendiler onlar da Rasulullahtan aldılar (sallallahu aleyhi vesellem).
Hıristiyanı, yahudiyi Allah’a inanıyor diye Müslüman sayamayız. Günah işleyene “kâfir” diyen Mutezileyi, günah ve sevap yok diyen Cebriyeyi, Hadisleri inkar eden Hariciye ve selefiyeci sapıkları, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e küfreden Şia’yı ötekileştirmeyelim diye Sıratı müstekîm üzere olan ehli sünnetten sayamayız.
Asıl bunları ötekileştirilmezsek o zaman Kur’an ve Sünnete ihanet etmiş oluruz.
Ancak şu var ki, biz bunları bizim gibi inanmaya asla zorlamayız, onlara baskı da yapmayız. Bize düşen tebliğdir. Yazarız ,söyleriz, kabul etmezlerse Allah’a havale ederiz.
Bu saydığımız sapkınlar, Yahudi ve İngiliz projesinin parçalarıdır. Batıda Osmanlı imparatorluğunu, doğuda Timur oğulları İslam imparatorluğunu o İngiliz kafirleri söz konusu bu sapkınlar vesilesi ile yıkmıştır.
Bunları ötekileştirmeyelim de ne yapalım.?

 


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Cevap Yazın