İslam’da Cihat ve Siyonist ve Hırıstiyanların Bakışı

cihat (2)Siyonistlerin kurdurduğu Işid (Daiş) ve El-Kaide ve benzeri terör örgütleri yaptıkları cinayetlerin Kur’an ve Sünnet kaynaklı olduğu görüntüsünü şu ve benzeri ayetleri kırparak vermekteler:
“Onları(kafirleri) nerede yakalarsanız öldürün!” ve “..Hemen onları(kafirleri) öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir..”
Oysa ayetin tamamı şu meallerdedir:

– Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez. (Bakara/190)

Görüldüğü gibi RabbimizSize savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın” buyurarak onlar bize saldırmadıkça bizim onlara saldırmamızı emretmez ve “haksız saldırıda bulunmayın” diye de uyarıda bulunur.. 
– Onları (
savaş esnasında) nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın. O fitne, öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Fakat sizi öldürmeye kalkışırlarsa, hemen onları öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir.  (Bakara/191)
Ayeti kerimenin baş tarafında, savaş meydanında gayri müslimlerden çocuk, kadın ve yaşlılar dışında eli silah tutanlara karşı gevşek davranmamayı emreder. Fitne çıkarmanın ise adam öldürmekten daha büyük bela olduğu hatırlatılır. 

       – Hani Rabbin meleklere: “Muhakkak ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun; Ben kâfirlerin
yüreğine korku salacağım; (meleklere atfen) vurun (kafirlerin) boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına! diye vahyediyordu.  (Enfal/12)

Burada Allah meleklere atfen “vurun (kafirlerin) boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına!” buyurmaktadır. Lakin kafirler bunu sanki mümin erkeklere anlatılıyormuş gibi yanlı anlatarak Müslümanların kafirleri savaş dışında da öldürebileceklerini yansıtırlar.

           Bir başka ayeti kerime de mealen:
       – Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever. (Mümtehine/8)
– Allah sizi, ancak sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kimselere dost olmaktan men eder. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.  (Mümtehine/9)

           Bu ayetler cihat yaptıklarını iddia eden teröristlerin yaptıkları gibi emretmiyor. Bunlar ayet ve hadisleri nefislerinin arzusuna göre yorumlayarak işledikleri cinayetlere cihat süsü vermekteler.

 Bu ve bunlar gibi terör örgütünün kuruluş amacı ve cinayetlerin işleniş sebebi nedir ? 
Siyonizm ve kilise, İslam’ın Avrupa ve Amerika’da hızla yayıldığını görünce dehşete kapılmış ve bunu önlemek için Cihat gibi kutsal bir değeri kötü amaçlarına alet ederek bu ve benzeri kanlı terör örgütlerini kurmuşlardır.
Maksatları, Müslümanları kan dökücü terörist, İslam dinini ise terör dini olarak göstermeye çalışıp İslam’ın yayılmasının önüne geçmektir. Ancak bilmedikleri bir gerçek vardır ki bunlar her ne zaman bir terör olayı yaptırsalar neticesinde Avrupalıların İslam’a olan merakları bir kat daha artmakta ve İslam’ı araştırma ihtiyacı duymalarıdır. Bu sebeple Peygamberimizin(salâtü selam ona olsun) hayatını anlatan kitaplar ve dini kitaplar bir o kadar daha çok satın alınmaktadır.
            – “(Kafirler) Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Sâf/8)

   – Bu söylenenler, onların Allah’a ve Resûlüne karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, bilsin ki Allah, azabı şiddetli olandır.   Enfal/ 13

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Cevap Yazın