KADER (Alınyazısı)

Kader, İlahi yazgı, alınyazısı anlamlarına gelir. İrade-i cüz- ayet
Kader iki türlüdür: Kulların iradesinin sebep olmadığı İlahi yazgı ve kulların iradelerin sebep olacağı işleri Allahu Tealânın ezelde bilmesi ve o bildiklerini Levh-i Mahfuza yazmasıdır.
1- İrademiz sebep olmadan yaratılan işler:
Bunlar, evrenin ve içindekilerin yaratılışı, dünyaya ne zaman geleceğimiz, nerede doğacağımız, nerede ve nasıl öleceğimiz, cinsiyetimiz v.s. şeylerdir.
2- İrademiz sebebiyle yaratılan işlerimizin yazgısı:
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz buyurdular ki:
– “Bütün işler Allahü teâlâdandır; Hayır olanı da şer olanı da yaratan O’dur. (Taberani)
Allahu Teala hadis-i kudside şöyle buyurdu, mealen:
-“ Ben âlemlerin Rabbiyim, hayrı da, şerri de ancak ben tayin ederim. Hakkında(iradesiyle kötü yolu seçip de) şer yazdığıma yazıklar olsun, hakkında(iradesiyle hayrı seçip de) hayır yazdığıma ise ne mutlu.” (Hadis-i İ. Neccar)
Bu hadis-i kudsinin Ehl-i Sünnete göre açıklaması:
Allahü Teâlâ ezelde, kullarının iyilik mi, kötülük mü işleyeceklerini, Cennetlik mi Cehennemlik mi, olacaklarını ezelî ilmi ile bildiği için yazmıştır. Allahu tealanın bunları bilip yazması, kullarını o işi yapmak zorunda bırakmamıştır. Çünkü Allah, işlerimiz hakkında serbest seçim yapmamızı, günah ve sevaptan sorumlu olmamızı dilemiştir.
Bir kimse bir şey hakkında bir tahmin yaptığında tahmini tutarsa onun tahmininin o işin olmasına en küçük bir etkisinin olmayacağı kesindir. O halde insanın bir şey hakkındaki bilgisi tahmindir, o şey ya öyle olur ya da başka türlü olur. Ama Allah’ın o şeyin olacağını önceden bilmesi, tahmin değil kesin ilimdir. Onların gelecekte ne yapacaklarını önceden bilip yazması, kulu cennetlik olmaya veya cehennemlik olmaya zorlamaz.
Peygamberimize(s.a.v.), alınyazısı hakkında eshaptan birisi:
“Ya Rasulullah, yaptığımız ve yapacağımız işler önceden takdir edilip yazıldığına göre, iş yapmanın ne önemi vardır?” diye sorduğunda, Rasulullah:
 – “Herkes, kendi işine hazırlanır” ve “Herkes önceden takdir edilmiş olan işlere kendi seçimi ile hazırlanır” buyurdu. (Hadis-i Müslim)
Aynı suali soran, başka birine de, Şems suresini okudu. İlgili kısmın meali şöyle:
-“Hayrı ve şerri ve bu ikisinin hallerini öğretip bunlardan birini yapabilmesi için, insana seçme hakkı(irade) verene yemin olsun ki. (Şems-8)
-“Nefsini kötülüklerden temizleyip faziletlerle dolduran kurtuldu.” (Şems-9)
-“Nefsini günahta, cehalette, dalalette bırakan, zarar etti.” (Şems-10)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Cevap Yazın