Peygamberlerin Tebliğini İşitmeyen Kimseler Sorumlu mu?

cicek-cay-kasigimSORU: İki peygamber arasındaki döneme fetret devri deniyor. Peki günümüzde fetret ehli olabilecek kimseler var mıdır hocam? Bu kadar teknoloji ve internet çağındayken.
Bir de hadisler günümüze kadar nasıl ulaşmış hocam?
Peygamberimizin vefatından sonra mı yazıldı hadisler? Eğer öyleyse nasıl hatırladı onu sahabeler?

CEVAP: Merve Su hanım. Günümüzde de fetret ehli kimseler olabilir. Afrika’nın ücra köşelerinde dünyada olup bitenlerden bihaber yaşayan insanlar yok değil. Bu konuda iki tür içtihat var. Birincisinde bu gibi kimseler tevhitten ve kul haklarından sorumlu olacaklar. İkinci bin yılının müceddidi İmamı Rabbani hazretlerinin içtihadına göre ise, bunlar tevhid ve ibadetlerden sorumlu olmayacaklar. Sadece kul haklarından sorumlu olacaklar. Nitekim ayeti kerimede şu mealde buyrulur:
Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azab edecek değiliz. ” (İsra/15)
Hadislerin yazılması konusuna gelince,  Peygamberimiz Kuran’ın ilk nazil olduğu dönemde Kuran’la hadisi şeriflerin karışmaması için hadislerin yazılmasını yasaklamıştı.
Daha sonra bu yasağı kaldırdı. Buna karşın hadisi şeriflerin çok azı Peygamberimiz döneminde yazılmıştı. Eshaptan hadisleri ezberleyen hadis alimlerinden naklen hadis alan tabiiin alimleri onları yazıya geçirmişlerdi. Bunlar Hasanı Basri, Süfyanı Sevri, İmamı Azam ve ehli beyt imamları olan Hz. Ali’nin torunları gibi sağlam güvenilir alimlerdi.
Tabiinden sonra gelen tebe-i tabiin alimlerinden İmamı Buhari ve diğer hadis alimleri bu değerli alimlerden naklen aldıkları hadisi şerifleri birer kitapta toplamışlar ve bunlara o devrin uleması altı sahih kitap anlamına gelen Kütüb-ü Sitte demişlerdir. Bunların dışında da sahih hadisler vardır ama en çok kaynak gösterilen bu hadislerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Cevap Yazın