Kur’an’da Şefaat Var mıdır?

beyaz çiçekSORU: Mutezile Mezhebi mensupları ile Vehhabilerin ülkemizdeki uyduları olan kimseler şefaate inanmamaktadır. Kur’an’da Şefaat var mıdır?

CEVAP: Allahu Teala şefaat hakkında Meryem Suresi 87. ve Tâhâ surelerinde buyurmaktadır ki, mealen:  
“(Kıyamet günü)Rahmân’ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.”   (Meryem-87)
-“O gün, Rahmân’ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnud olduğu kimselerden başkasının şefaatı fayda vermez. (Taha-109)                                        

    Rasulullah (s.a.v.) Allahu tealanın,  peygamberlere, evliyalara , alimlere ve şehitlere şefaat izni vereceğini şu hadisi şerifinde bildirmektedir:
-” Kıyamette Peygamberler, âlimler ve şehidler şefaat eder.
(Kaynak; İbni Mace )    
Yukarıda adı geçen her iki ayette şefaatin Allah katında ahd almış kimselere verileceği apaçık belirtilmiştir. Her kim; “Şefaat yoktur” derse, bu ayetleri inkâr etmiş olmaktadır. Kur’an’a Peygamber (s.a.v.)Efendimizin hadislerine bakmadan mana verenler şunu iyi bilmeliler ki, Kur’an Muhammed aleyhisselama indirilmiştir. Kur’an’ı en iyi anlayan da O’dur. Öyle ise şefaatı inkar edenler, şefaatla ilgili ayetlere kendi akıllarına göre anlam vermeden önce, Ehl-i Sünnet Alimleri gibi, doğru manaya ulaşmak için Allah’ın Rasulü’nün hadis-i şeriflerine ve Eshab-ı Kiramın icmasına bakarak, onlar o hususta nasıl bir açıklama yapmışlarsa, onun parelelinde anlam vermelidirler.       Şefaat Rasulullah’ın hadis-i şeriflerinde şefaat şu mealde açıklanmaktadır:

” Her peygamberin müstecab (Allah’ın kabul edeceği) bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmada acele etti. Ben ise bu duamı kıyamet gününde, ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sakladım (kullanmayı ahirete bıraktım). Ona inşaallah, ümmetimin şirk koşmadan ölenleri nail olacaktır.” ( Buhari-Tevhid/ 5076)
 Rasulullah (sav) buyurdular ki:
Şefaatim, ümmetimden büyük günah sahipleri içindir.” [Tirmizi, şu ziyadeyi kaydeder: “Hz. Cabir (ra) dedi ki: “Kebair (büyük günah) ehli olmayanın şefaate ne ihtiyacı var!” Cabir(r.a.)den (Tirmizi/Kıyamet-5077)

    Şefaati inkar edenler, şefaatle ilgili ayet ve hadisi şerifleri nasıl görmezlikten gelebilmektedirler? Kur’an’a kendi görüşleri doğrultusunda mana vererek Peygamber Efendimizin yolunun dışına çıkmış olanlara Allahu teala hidayet versin..   Allahu teala bizleri Peygamber(s.a.v.) Efendimizin ve Ashabının yolu olan; “ehl-i sünnet yolundan ayırmasın.
Vesselam

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Cevap Yazın