Mehdi’nin (a.s.) Alametleri

kabe1     Hazreti Mehdî (aleyhisselam): Ehl-i Sünnet alimlerince,  Kıyametin yaklaştığına işaret olacak   büyük alametlerin ilki olarak haber verilmiştir. Bu hususta rivayet edilen hadis-i şerifler mütevatür dercesine ulaşmıştır.  Başlangıçta şunu belirtelim ki, tevatür hadisleri inkar eden bir kimse,  küfre girer.  Ebu Davud ve Tirmizi’nin İbn-i Mes’ud’dan nakl ettiklerine göre, Rasulullah(s.a.v.) şöyle haber vermiştir. :
” Mehdi’nin ismi ismim gibi , babasının ismide babamın ismi gibi olacaktır. ”
İbni-Münadi’nin Ali(r.a) den naklettiği hadis-i şerifte:

” Allah Mehdi olarak Abdullah oğlu Muhammedi getirecektir.” diye haber verilmiştir.
İbnu Mesut’un Rasulullahtan rivayeti(r.a.):
” Dünyanın tek günlük ömrü kalmış olsa bile Allah, o günü uzatıp ehl-i beytimden birini, ki bu zatın ismi benim ismime uyar, babasının ismide babamın ismine uyar. Bu zat, yeryüzü eskiden cevr ve zulüm doluyken, aksine onu adalet ve hakkaniyetle doldurur.”
( Kütübü Sitte 14.c 275.shf.) (Ebu davud, Mehdi 1.4282), (Tirmizi, Fiten 52, 2231,2232)

Doğum Yeri:  Medine’ de doğacaktır. Kendisine insanlar kırk yaşında biat edeceklerdir. O aynı zamanda Cabir’dir. Çünkü O Muhammed ümmetinin kalblerini tedavi edecektir.

Soyu: Mehdi(a.s.) ehli beyittendir. Yani Rasûlullah’ın (s.a.v) neslinden olacaktır.

Hilyesi: O, açık alınlı küçük burunlu, iri gözlü dişleri parlak ve seyrek  bir kişidir. Sağ yanağında inciyi andıran bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan işaret olacaktır. Sakalı sık ve omuzunda Peygamberin nişanesi bulunacak ve orta boylu olacaktır.  Ahlak bakımından Peygamber efendimize benzeyecek ve son derece takva sahibi bir zat olacaktır.

Sîyreti: Peygamberimizin yolunda gidecek kan akıtmayacak İhya etmedik sünnet, kaldırmadık bid’at bırakmayacaktır. Zülkarneyn ve Süleyman (a.s.) gibi dünyaya hükmedecek. Yeryüzünü adaletle yönetecek zulüm kalkacak.  Ehli kitab müslüman olacak, Haç kalkacak, Hazreti İsa Onun zamanında yeryüzüne inecek,  o zaman dünya alabildiğine zengin olacaktır.

Ne Zaman Geleceği: El- fütühat-ı-ül-İslamiye 2.c.297. Sahifesinde: “Beklenilen Mehdi hz. Fatıma soyundan olacaktır. Mekke’de çıkacak, o zaman müslümanlar halifesiz olacaktır. İmam-ı Rabbani hazretlerinin, hicri yüz başlarında Mehdi’nin (a.s.) zuhur edeceğine dair  rivayetler vardır. Buna göre Hicri 1500’lü yıllar olacağı tahmin edilmektedir. Tam olarak Mehdi’nin ne zaman zuhur edeceğine dair kesin bir bilgi yoktur. Bugün için “Mehdi geldi” diyenler, yalancı, sahtekar ve cahil din istismarcılarıdır.

Bin dörtyüz yıldan beri kendisini Mehdi olarak ilan edenler bir hayli çok olmuştur. Bunların bir çoğu hain ve bir kısmıda akıl  hastası kimselerdir. Delilere bir sözümüz yoktur ancak; aklı başında olup da kasten yalan söyleyenlerin günahı ve vebali çok büyüktür..  Zira deliler akılları başlarında yokken, yaptıklarından sorumlu olmayacaklardır.
Bugün MEHDİLİK iddiasında bulnan  kimselerden hangisinde,  yukarıda açıkca belirtilen alametler vardır?  Kendilerinin Mehdi olmadığını bildiği halde bu iddiadan vazgeçmeyen kimseler,  kendilerini  ne sanıyorlar? Allahu tealanın yardımı ancak doğru olan müminleredir. Allah c.c. ancak doğruları başarıya ulaştırır. O’nun kendilerine  yardım etmeyeceğini ve böylece başarıya asla eremeyeklerini  bildikleri halde, ne diye bu boş hayallere kapılıpta dünya ve ahiretlerini  mahvederler?

SORU: Bazıları geleceği rivayet edilen Mehdi için; “Mehdi Rasul “diyorlar. Peygamber olmayan birine “Rasul” demek doğru mudur?
CEVAP: Geleceği rivayet edilen Mehdi(aleyhisselam) Rasul de değil, nebi de değildir. Peygamber olmayan birine “peygamber” demek küfürdür.

Bugün kimi sapıklar, Mehdi diye bir kimse Kuranda yoktur diyerek hadisi şerifleri inkar ederler. Ey zalimler! Kuran’da cuma namazının da nasıl kılınacağı hatta beş vakit namazın da tam olarak nasıl kılınacağı belirtilmez. Böyle olunca sizler namazı inkar mı edeceksiniz.? Hadisleri inkar ediyorsanız şu ayetleri de inkar etmiş olmuyor musunuz? Necm Suresi 3 ve 4. ayet mealleri:

O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.

O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.

Bazı sapkınlar da, kendi mehdiliklerini imalı olarak müslümanlara anlatmaya çalışmaktadır.  Bir kere bu kimselerin  sünneti yaşamaktan ne kadar uzak  olduğu,  aşikare görülüp bilinmektedir..  Bir kimse söylediği ile değil yaşadığı ile belli olur.  Allahu teala bizleri şöhret afetinden muhafaza kılsın. Keşke,  ahirette  ne şöhretin, ne de servetin bir şeye yaramadığı bilinseydi. Vesselam.

(Visited 328 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Dursun AKARSU için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Mehdi’nin (a.s.) Alametleri” üzerine 1 yorum.

  1. Kendini hoca olarak addedip Mehdi(a.s) gerçeğini inkar edenlerin ve kendinin Mehdi(a.s) olduğunu iddia edenlerin gerçeği anlamaları için yazdığınız bu birkaç paragraflık yazının fazlasıyla yeterli olacağı kanaatindeyim. Keşke cehalet ve enaniyet bu insanların gözlerini bu kadar kör etmese…

    Yazınız için teşekkürler. Selam ve dua ile…

Dursun AKARSU için bir cevap yazın Cevabı iptal et