Rüya Tabiri (Yorumları)

rüya nedir notBismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.  
 

RÜYA: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz buyurdular ki;
-” zel rüya gören, hemen Allahü teâlâya hamd ve şükretsin! Kötü rüya gören, Allahü teâlâya sığınsın, rüyasını kimseye anlatmasın! O zaman rüyanın ona zararı olmaz.” (Hadis-i Dare Kutni)
Ebû Katâde radiya’llâhu anh’den rivâyete göre Peygamber aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
“Güzel rü’yâ Allah’tandır. Fenâ rü’yâ da şeytandandır. Biriniz korkunç yâni karışık rü’yâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp, üflesin ve o rü’yânın şerrinden Allâh’a sığınsın, (Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, desin!). Bu sûretle o rü’yâ, gören kimseye zarar vermez.”
(Kütüb-ü Sitte-1358)

Rüya; Büyük İmam, İmam-ı Rabbani(k.s.) hazretlerinin açıklamasına göre: İnsan uyuduğu zaman ruhu bedenden geçici olarak ayrılır . Seyahate çıkan bir kimsenin evinden ayrıldığı  gibi beden kalıbından Misal Alemine geçer. O alem madde alemi ile Melekut alemi arasında bulunmakta olup, orada mahlukların kendileri değil sadece örnekleri vardır. Orada her mahlukun bir bir benzeri vardır. Rüya gören bir kimsenin, rüyasında “Ben seni rüyamda gördüm ” dediği zaman , o kimse “Ben bir şey hatırlamıyorum” der . Bu doğrudur . Çünkü Rüya gören , gördüğünü iddia ettiği kimsenin kendisini değil benzerini görmüştür.

Bu hususta Peygamberimiz:

“Peygamberlik gitti , sona erdi , benden sonra peygamberlik yoktur. Ancak mübeşşirat vardır ki, o da sahih rüyadır. Bu rüyayı ya bizzat kişi kendisi hakkında görür veya başkası onun hakkında o rüyayı görür.”

İbn Mace’nin (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte rüyalar üç kısımdır:

1-Korkulu rüyalar: Bunu başkasına anlatmamalı, yorumda etmemeli.

2- İnsanın uyanıkken fazla ilgilendiği bir husus hakkında gördüğü rüyadır. Bu da yorumlanmaz.

Nübüvvetin kırk altıda bir parçası sayılan rüyalardır ki bunlar Rahmani rüyalardır. Bunları Ana Kitabdan melekler o kimsenin rüyasına yansıtırlar. Bu rüyalar müjde ve uyarı niteliğindedir.

Evliyanın uyanıkken gönül gözü ile gördüklerine keşif denir. Yalnız bu gönül gözü ile görülen görüntüleri,  süfli bir kimsenin gördüğü basit ve sıradan görülen rüyalar gibi sanılmasın. Bu keşifler öyle görüntülerki herbiri bin bir dünya zevkini alt üst eden nurların mest ettiği  tecellilerden ibarettir.  Her insanda bu gönül gözü bulunur amma , biz insanlar çeşitli dünyevi istek ve arzularımız  ile bu gözün görüntüsünü perdeleyerek kör kalmış durumdayız..

Rüyaların gerçekleşme durumuna gelince, bazıları  görüldüğü gibi çıkarken,  bir çoğuda rumuzludur ve bu sebeple yorum gerektirir.

SALİH RÜYA:

– Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: “Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle demişti: “Benden sonra, nübüvvetten sadece mübeşşirat (müjdeciler) kalacaktır!” Yanındakiler sordu:
“- Mübeşşirat da nedir`?” ” Salih rüyadır” diye cevap verdi.”
Muvatta’nın rivayetinde şu ziyade var: “Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir.”
Buhari, Tabir, 5; Muvatta, Rüya 3, (2, 957); Ebu Davud, Edeb 96,(5017).

– Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Zaman yaklaşınca, mu’minin rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen mu’minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür.” Buhari’nin rivayetinde şu ziyade var: “Nübüvvetten cüz olan şey yalan olamaz.”
Buhari, Ta’bir 26; Muslim, rüya 8, (2263); Tirmizi, rüya 1, (2271); Ebu Davud, Edeb 96, (5019).

– Ebu Rezin el-Ukeyli Lakit İbnu Amir İbni Sabire (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Mu’minin rüyası, nübüvvetin kırkaltı cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetce bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. Anlatılacak olursa hemen düşer.”
Tirmizi, Ru’ya 6, (2279, 2280); Ebu Davud, Edeb 96, (5020).

– Ebu Said (radiyallahu anh) anlatıyor: “Mu’minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür.”
Buhari, Ta’bir 4, Muvaatta 1, (2, 956).

– Tirmizi’de Ebu Said’den şu rivayet kaydedilmiştir: “En sadık rüya seher vakitlerinde görülen rüyadır.”
Tirmizi, Ru’ya 3, (2275).

– Buhari’nin bir rivayetinde Resulullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurur: “Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez.”
Buhari, Tabir 2, 10; Muslim, Rüya 10; (2266); Muvatta, Rüya 1, (2, 956).

– Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor: “Rasulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Rü’ya üç kısımdır: Biri Allah’tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rü’ya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın.”

– Avf İbnu Malik radiyallahu anh anlatıyor: “Rasulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Rüya üç kısımdır: “Bir kısmı; ademoğlunu üzmek için şeytandan olan korkulardır; bir kısmı, kişinin uyanıkken kafasını meşgul ettiği şeylerdendir; bunları uykusunda görür; bir kısım rüyalar da var ki, onlar peygamberligin kırkaltı cüzünden birini teşkil eder.”
Ravi Muslim İbnu Miskem der ki: “Ben, Avf İbnu Malik radiyallahu anhe: “Sen, bu hadisi Rasulullah aleyhissalatu vesselam’dan bizzat işittin mi?” dedim. Avf, (iki sefer tekrarla): “Evet! Ben bunu Rasulullah aleyhissalatu vesselam’dan işittim. Ben bunu Rasulullah aleyhissalatu vesselam’dan işittim” dedi.”

 – Semure İbnu Cundeb (radiyallahu anh) anlatıyor: “Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) sık sık: “Sizden bir rüya gören yok mu?” diye sorardı. Görenler de, O’na Allah’ın diledigi kadar anlatırlardı. Bir sabah bize yine sordu:
” Sizden bir rüya gören yok mu ?”
Kendisine: “- Bizden kimse bir şey görmedi!” dediler. Bunun üzerine:
” Ama ben gördüm” dedi ve anlattı.()– Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’in şöyle söylediğini isittim:
“Ben bu gece, rü’yamda, kendimi Ukbe İbnu Rafi’in evinde imişim gördüm. Orada bana İbnu Tab denen cinsten taze hurma getirildi. Ben bu rüyayı şöyle te’vil ettim: “Yükselme dünyada bizimdir, ahirette de hayırlı akıbet bizimdir, dinimiz de tamamlanmıştır.”
Muslim, Ru’ya 18, (2270); Ebu Davud, Edeb 96, (5026).  – Urve (radiyallahu anh) , Hz. Aişe (radiyallahu anha)’dan şunu nakletmiştir: “Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bana dedi ki:
“Rüyamda sen bana üç gece gösterildin: Melek seni bana bir ipek parçası içerisinde getirdi ve “Bu senin zevcendir, aç onu!” dedi. Ben de açtım, içindeki sendin. Ben: “Bu rüya Allah katından ise, onu gerçekleştirecektir” dedim.”
Buhari, Nikah 9, 35, Ta’bir 20, 21; Muslim, Fezailu’s-Sahabe 79; Tirmizi, Menakib (3875).  – Hz. Aişe (radiyallahu anha) anlatıyor: “Rüyamda hücreme üç ayın düştüğünü gördüm. Rüyamı babam Ebu Bekr (radiyallahu anh)’e anlattım. Sükut etti, cevap vermedi. Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) vefat edip de odama defnedilince babam Ebu Bekr:
“- İşte (rüyanda gördüğün) üç aydan biri ve en hayırlısı!” dedi.”
Muvatta, Cenaiz 10, (1, 232). 
– Abdullah ibn Ömer (radiyallahu anh) anlatıyor: “Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) zamanında kişi, bir rüya görecek olsa onu Rasulullah -(aleyhissalatu vesselam)- efendimize anlatırdı. O sıralarda ben genç, bekar bir delikanlıydım, mescidde yatıp kalkıyordum. Bir gün rüyamda, iki meleğin beni yakalayıp cehennemin kenarına kadar getirdiklerini gördüm. Cehennem kuyu çemberi gibi çemberlenmişti. Keza (kova takılan) kuyu diregi gibi iki de direği vardi. Cehennemde bazı insanlar vardı ki onları tanıdım. Hemen istiazeye başlayıp üç kere: “Ateşten Allah’a sığınırım” dedim. Derken beni getiren iki meleği üçüncü bir melek karşılayıp, bana: “Niye korkuyorsun? (korkma)” dedi.
Ben bu rüyayı kızkardeşim Hafsa (radiyallahu anha)’ya anlattım. Hafsa da Rasulullah (aleyhissalatu vesselam)’a anlatmış. Rasulullah (aleyhissalatu vesselam):
“- Abdullah ne iyi insan, keşke bir de gece namazı kılsa!” demiş. Salim der ki: “Abdullah bundan sonra geceleri pek az uyur oldu!”
Buhari, Ta’bir, 35, 36, Salat 58, Teheccut 2, Fedailul-Ashab 19; Muslim, Fedailus-Sahabe 140, (2479).

HOŞLANILMAYAN RÜYA GÖRÜLÜNCE

7131 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görünce uzandığı zaman diğer yanına dönsün, üç sefer soluna tükürsün. Allah’tan o rüyanın hayrını talep edip, şerrinden Allah’a sığınsın.”

7132 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir adam gelip: “Rüyamda başımın vurulduğunu, (koparıldığını) sonra da yerde yuvarlandığını gördüm!” dedi. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdular: “Şeytan (birinize rüyasında) gelir. O da bundan korkar. Sabah olunca, gidip bunu halka anlatır.”

RÜYA NEYE DAYANILARAK YORUMLANMALI?

7133 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yormada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye mânalarını da dikkate alın. Rüya, ilk yorumcuya göre (vuküa gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın).”

7134 – Ümmü’l-Fadl radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre: “Kendisi (bir gün): “Ey Allah’ın Resülü! Rüyamda sanki sizin uzuvlarınızdan birinin evimde olduğunu gördüm” demiş, Aleyhissalâtu vesselam da: “Hayır görmüşsün. Kızım Fâtıma bir oğlan çocuğu dünyaya getirir, sen onu emzirirsin” buyururlar.

Gerçekten de Hz. Fâtıma radıyallahu anhâ (bir müddet sonra) Hz. Hüseyin veya Hasan radıyallahu anhümâ’yı doğurdu. Ümmü’I-Fadl da (kendi bebeği) Kusam’ın sütüyle onu emzirdi.

Ümmü’I-Fadl (sözüne devamla) dedi ki: “Bir gün ben onu Aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına getirip kucağına koydum. Ç’ocuk (Resulullah’ın kucağına) işedi. Bende çocuğun omuzuna vurdum. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm müdahale ederek “Oğlumun canını yaktın. Allah sana rahmet (mağfiret) etsin” buyurdular.”
Ruyada görülen renkler; kırmızı ve siyah ise hayırlı değildir. Beyaz ve yeşil ise o rüyanın hayırlı olacağı anlamına gelir.

İSTİHARE NASIL YAPILIR?
İstihare namazı sabah namazının sünneti gibi iki rekat kılınır. Mümkünse birinci rekatta fatihadan sonra zammı sure olarak Kafirun suresi ikinci rekatta zammı sure olarak ihlas okunmalı. Namazdan sonra biliniyorsa istihare duası okunmalı, bilinmiyorsa “Ya Rabbi bu iş benim hakkımda hayırlı mı değil mi bana rüyamda onun işaretini lütuf ve kereminle göster.” diye dua etmeli. Sonra tek olarak ayrı bir yatağa sağ kol üzere bir şey yemeden içmeden ve konuşmadan yatıp sabah namazına uyandığında gördüğü rüyayı yorumlatmalı. Rüya görmedi ise görünceye dek bir hafta devam etmeli.

İstihare Duası:

(Allahümme innî estehirüke bi-ilmike ve estakdirüke bi-kudretike ve eselüke min fadlikelazim fe inneke takdirü ve la akdirü ve tâlemü vela âlemü ve ente allamül-guyub)

 RÜYA YORUMU:

 A

Allah’ı rüyada görmek:  O’nun benzeri gibisi yoktur. O hakkıyle bilen ve kemaliyle görendir. (Şuara/11)
Allahı azamet ve celaliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz gören kimsenin rüyası hayra delalet eder. Sapkın bir kimsenin bu tür rüyayı görmesi hidayetine delalet eder. 

Abdest almak: Borçlu olan borcundan kurtulması, sıkıntılı olan, sıkntılarından kurtuluşa işarettir.
Abdest Bozmak: Alacaklarını almak. Rahatlamak
Ağlamak: Sevinmeye işaret eder.
Akrep: Dili ile herkesi rahatsız eden biri ile karşılaşmak anlamına gelir.
Aksaklık : İşlerinin yolunda gitmemesine işaret eder.
Ağaç: Meyveli ağaç topluma faydalı ilim adamlarına insanlara işaret eder. Meyvesiz ağaçlarda kendisinden bedensel olarak yararlanılan kimselere işaret eder.
Altın: Altın görmek iyilik bulmaktır .
Anne: Annesini gören birilerinin himayesine girmeye delalet eder.
Anahtar: Bir sırrı öğrenmeye işaret eder.
Araba : Araba görmek aileye delalet  eder.
Araba sürmek: Yöneticilik etmeye delalet eder.
At : At görmek hayırlı bir isteğin olacağına işarettir.
Ata binmek: İsteklerin tez gerçekleşeceğine işaret eder.

B

Baba:  Babasını gören maddi ve manevi destek bulacağına işaret eder
Bacaklar: Kişinin geçim kaynaklarıdır. Onlardaki olumsuzluk geçimi ile ilgilidir.
Balık: Fırsatlar anlamına gelir.

C

Cami: Cami görmek hayırlı bir rüyadır. Camiye girmek kötülüklerden korunulacağına işarettir. Cennetlik olmakla da yorumlanır.
Cehennem: Günah işlemeğe delalet eder. Kötü kimselerle düşüp kalkmaya alamettir.
Cennet: Huzur ve Barış bulmaya işarettir. Camiye müdavim olmaya, namaz kılmaya alamettir.
Cenaze: Cenaze görmek misafire işarettir.
Cin çarpması: Faizle meşgul olmağa delalettir.

 Ç

Çamur : Günah veya sıkıntılı günlere işarettir.
Çarşı: Alış verişe işarettir.
Çayır ve çimen:  Huzura delalet eder.

 D

Dağ: Dağ görmek ulvi duygulara işaret eder.
Davul: Çığırtkanlığa işarettir.
Define: Miras malı veya ilme delalet eder.
Demir : Güç ve kuvvettir
Deniz: Enginliğe delalet eder
Diş: Dişlerdeki olumsuzluk işlerin olumsuzluğuna delalet eder
Dua : Allah’a manevi yakılığa delalet eder.
Düşmek : Mal veya itibar kaybetmeğe delalet eder

 E

Ebem Kuşağı: Rüyada görülen ebem kuşağı sevinç ve iyiliğe işarettir.
Ekin: Yeşil ekinler mutluluğa, kuru başaklı ekinler bolluk ve berekete alamettir.
Ekmek: Dindarlar için manevi rızık, başkaları için berekettir.
Elbise: Dar ve küçük her elbise sıkıntıdır. Fazla bol giysilerde kişinin aldığı sorumlulukları  taşıyamamasına işarettir.
Elma: İyi kimselere işarettir.
Eşek: Anlayışsız kimsye alamettir.

 F

Fare: Hırsıza veya iman hırsızı şeytana alamettir.
Faiz: Faizle meşgul olmak cin şeytanları ile yakınlık kurmaya alamettir.

 G

Gümüş : İyilik le tabir olunur
Gelin: Gelin getiren kimsenin bir makam veya bir mevkiye sahib olacağı anlamını taşır.

 H
Haber  Vermek:
Para harcamaya veya kaybetmeye işaret eder.
Haber almak:  
para geleceğine işaret eder.
Hac:
Selamete ve istikamete kavuşacağına veya, günahlarının affa uğrayacağına işaret eder.

    I
Isırmak:
İnsanın kendi parmağını ısırması, şaşıracağı bir işle karşılaşması anlamına gelir.

Islık: Islık çaldığını görmek boş işlerle uğraşmak manasına gelir.

   İ
İbrahim Peygamberi görmek: bolluk ve berekete, cömert birisiyle karşılaşmaya veya tevekkül makamına yükselmeğe işaret eder.
İçmek: Tatlı bir şey içmek güzel haber almaya, acı veya ekşi şeyler içmek ise tatsız sözler işitmeye işaret eder. Sufiler tatlı bir şey içerlerse, manevi zevke işaret eder.
İğne: Birine iğne dürtmek , onu incitmeye, onunla bir şeyler dikmek, birilerine yardım etmeye işaret eder.
İlaç: İlaç içmek, hasta değilse manevi şifaya işaret eder. hasta ise iyleşmeye işaret eder.

   K
Kâbe:
Rüyada Kâbe’yi görmek, duaların kabul edileceğine, hidayet ve istikameti doğrultmaya işaret eder. Kâbe’ye gitmek, hacca işarettir.
Kelepçe: Esaret
Kelepçelenmek: Bağımlılık veya aşık olmak.

Kur’an: Kur’an okumak veya görmek, rahmet ve hidayete sebetir.
Kabir: Kabir görmek, yeni evlilerin çocuğu olacağına , başkalarının kabir görmeleri ibret alacakları bir durumla karşılaşmalarıdır.
Kaçmak: Kötü şeylerden kaçmak, iyiliğe  işarettir.
Kadın: Kadın görmek, dünyalık elde etmeye işarettir. Erkeğin kadına dönüşmesi, acizliğine işarettir.
Kafes: Hapse veya sıkıntıya işarettir.
Kafir görmek: Hırıstiyan görmek avrupaya, hindu görmek hindistana gitmeye veya onlarla ilgili bir durumla karşılaşmaya işarettir.
Kalb: Kalb görmek bir insanla karşılaşmaya, kalb satın almak bir dost kazanmaya işarettir.
Kıçını Dönmek: Bir kimse rüyada bir kimsenin kendisine arkasını dönmesini görmesi, o kimse ile arasına engeller gireceğine işarettir.
Koku: Rüya da koku ahlak, yapılan işin duyulması anlarına gelir. Kötü koku kötü ahlaka, sert koku sert davranışlara güzel kokular güzel ahlaka, güzel ve hafif kokular güzel ahlaka ve yumuşak davranmaya işarettir.
Kafir Görmek: Şeytanın tuzağına alamettir.

   L
Lebbeyk demek:
Hacca gitmeğe , veya sadık bir kul olmaya işaret eder.

Levh-i Mahfuz: İlahi bir uyarı veya müjdeye işarettir.
Leylek:
Göç etmeğe veya misafir geleceğine işaret eder.
Limon: tatsız ortama alamettir.
Lise: Kendini lise öğrencisi görmek, askere gitmeye veya yeni bir işe girmeye alamettir.

M
Mağara: Mağara himaye görmeğe, veya himaye etmeye işarettir.
Makas: Doğru ile eğri arasını ayırmaya, veya bir şeye şekil vermeye işarettir.
Manda: Kaba saba bir kimse ile karşılaşmak anlamındadır.
Marangoz: Terbiyecilik anlamına gelir.
Mayıs Böceği: Hayırsız bir kimsedir.
Maymun: Sözünden dönen , kararsız kimseye işaret eder.
Mekke, Medine: Hayıra ve hacca  işarettir.
Melek: Hayırlı kimselerle karşılaşmaya işaret eder.
Meme: Gelir getiren bir kaynağa işarettir.

  N
Namaz: Hayırlı bir işe başlamk anlamındadır.
Nebi: Peygamber görmek, babaya, alime veya ermiş bir zatı görmeye işarettir.
Nikah: Bir sözleşme yapmak anlamınadır.
Nehir: Büyük bir insana veya kazanca veya fırsata işarettir.
Nane: Nane görmek veya koklamak iyi bir kimse ile karşılaşmak anlamına gelir.

  O
Odun: Odun görmek kabalığa işarettir.
Oğlan Çocuğu: Müjdeye işarettir.
Ok: Doğru söze alemettir.
Okul: İşlerin açıklanması işaretidir.
Omuz: Maddi veya manevi yardımdır.
Ölüm: Hayata alamettir.
Öpmek: Birilerinin elini öpmek o kimseye veya bir başkasına muhtaç olmaya alamettir.
Örümcek: Hileci bir kimseye işarettir.

    P
Para: Güç anlamındadır.
Pencere: Uzak görüşlü olmakla tabir olunur.
Perde: Gizli işlere işarettir.
Peygamber Görmek: Hidayet ve irşad olunmaya işarettir.

  R
Rüzgar: Lehte veya aleyhte olabilecek bir güce işaret vardır.
Rüya da Rüya Görmek: Acaib şeylerle karşılaşmak anlamındadır.
Rüku: Rüyada namazın rükusunu yapmak, kibirden kurtulmak hidayete ermek manasına gelir.

   S
Sabah : Rüyada sabah vaktinde olmak sıkıntılardan kurtulmakla tabir olunur.
Sabun: Yerde sabun görmek tuzak anlamına gelir.
Saç: Saçların iyi hali iyiliğe, kötü durumuda kötülüğe işarettir.
Secde: Secde etmek, hidayete ermeğe işarettir.
Su: Güzel su iyiliğe, kötü su kötülüğe işarettir.

Ş
Şehir: Şehre girdiğini görmek korktuğundan emin olacağına işarettir.
Şehid: Şehidlik Allah’a manen yakın olmak anlamına gelir.
Şeker: İyi habere işarettir.
Şeytan: Kötü ruhlu bir kimseye işarettir.

T
Tabut:
Yolculuğa işarettir.
Tarla: Bekarlar için evliliğe alamettir.
Taş: Katı kalpliliğe veya sağlamlığa alamettir.
Tavaf: Kabeyi tavaf etmek günahklardan kurtulamakla tabir olunur.
Tavan: Güvenliğe alamettir.
Tavşan: Korkaklığa işarettir.
Tavuk: Gürültücü bir kadına işarettir.
Terazi: Adalete işarettir.
Ter: Şifa bulmaya alamettir.
Toprak: Kuvvet kazanmağa alamettir.

U
Uçmak: Sevinçli bir durumla karşılaşmaya alamettir.
Uyku: Gerçeklerden gafil olmakla tabir olunur.
Utanmak: Dindarlıktır.

Ü
Üzüm: Üzülmeye alamettir.
Üzülmek: Sevinmeye alamettir.
Üzengi: Atın üzengisini ele almak aile veya maiyetini iyi idare etmeye alamettir.

V
Vadi: Vadi yeşillik ve sulu ise iyiliğe , değilse tehlikeye alamettir.
Vaiz: İrşad olnmaya veya öğüt vermeye alamettir.
Vedalaşmak: Elindeki malın veya rütbenin gideceğine alamettir. Kötü halde ise, iyileşeceğine alamettir.

Y
Yağ: Zenginliğe alamettir.
Yağmur: Normal yağmur iyiliğe rahmete, sert yağmur ise felakete alamettir.
Yastık : Evli için hanımına işarettir.
Yatak: Bekarlar için evliliğe alamettir
Yemek: Rızka alamettir.

Z
Zelzele: Maddi veya manevi sarsıntıya alamettir.
Zemzem: Hastanın şifaya ermesine alamettir.
Zina etmek: Eğer ihtilam olmamışsa, hırsızlığa tabir edilir. İhtilam olmuşsa, tabir olunmaz.
Zincir: Devamlı olan bağlantıya alamettir.

NOT:
SAYIN OKUYUCULARIMIZ, Sadece istihare namazı akabinde gördüğünüz rüyaların yorumu yapılmaktadır.

DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.
Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Rüya Tabiri (Yorumları)” üzerine 2.799 yorum.

 1. Selamun aleykum ben 15 gun once bi ruya gordum sevdigim biri icin dua ediyordum ancak dua yarim kaldi ve ben uyandim.daha sonra bugunde ayni ruyayi tekrar gordum bu sefer her yer ayniydi hersey ve ben ayni duayi ediyordum ve bu sefer hepsini bitirdim amin dedim ..

  1. O kimse hakkında yapacağınız duaların makbul olacağına delalet eder.

 2. Hocam diger ruyamda evli oldugum halde baskasiyla evlenmisim guya yine basim kapali bana hamilesin ama karnin belli degil diyorlar hep bayanlar var bende diyorum ki benim gercek esim var onun yanina gitmek istiyorum diyorum hayir olur ins

  1. Eşinizin iyi yönde değişim yapacağına ve sizi mutlu edeceğine alamettir.

 3. Selamun Aleykum.Bekir bey benim bir dusmanim var gercek hayatta.bu kisiyle olanlari ben bir arkadasima anlattim ve arkadasimda manevi olarak bana destek oluyor.dusmanim olan kiside ortak tanidigimizdi.ruyamda arkadasim dusmanim olan kisinin onu mahkemeye verecegi soyledigini soyledi.tesekkur ederim simdiden

  1. Aleykümselam.
   Düşmanınız olan kimseye dava açacağınıza delalet eder.

 4. Iyi gunler hocam ruyamda basim kapali biseyler okuyorum ama hatirlamiyorum esim yanimda bana ne kadar guzel kirpiklerin var diyordu…yorumlarsaniz memnun olurum tesekkurler

 5. Iyi gunler ben ruyamda babami gordum.yuruyorduk sohbet ederken sonra aniden babamin gozunden yas geldigini gordum ama aglamiyordu. bir kiz cocugu vardi 5 6 yaslarinda kosturup duruyodu yanimizda ama tabimiyorum o kizi. sonra iki erkek cocuk geldi yaslari 5 en fazla 6 di ama motor kullaniyolardi yanimda durdular ve ikiside cok guzel cocuklardi gulumsuyodu bna sonra uyandim

 6. Slm hocam kabeyi simsiyahlar icinde tavaf ederkn grdm neye işaret
  Kendimi simsiyahlar icinde grdm kabeyi tavaf ederken

  1. O gördüğünüz siyahlar günahlarınıza , Kabeyi tavaf etmeniz ise Kabeye gideceğinize ve günahlarınızın döküleceğine delalet eder.

 7. Hayırlı günler hocam dun aksam annemle birlikte Regaip ayinin 15. Gecesi olması nedeniyle o geceye özel bi namaz varmış birlikte kıldık sonra ben internette mahmut efendi hazretleri var ismailagaoglu cemaatinin hocası onun fotoğrafını gördüm ve anneme gösterdim annem o tarikata bağlı sonra hocam ben bi konuya niyetlendim beni çok üzen birileri vardı onları Rabbime havale ettim onlar beni üzdükleri için mutlularmi vicdanlari rahatmi diye niyetlendim yattim
  Rüyam karışıktı açıkçası çok hatırlamıyorum fakat mahmut efendiyi gördüm karanlık bir yerde bana nasihat veriyordu rüyadan bi anda uyandım sonra tekrar yattım yine mahmut efendiyi gördüm hocam bize misafir geliyormuş annenin yatak odasındaki halılar karmakarışık onları tam duzelticekmisim mahmut efendi bana bi mektup göndermiş fakat kâğıt burusukmus beyaz kâğıt ustu siyah karakalemle yazılmış yazı çok düzenli değilmiş hocam…..sonra sabah namazından sonra tekrar ayni konuya niyetlenip yattigimda komsumuzun kızı aşırı makyaj yapmış dugune gidecekmis babada yapıyor ben aslında kapaliymisim ama fotoğrafların hep açık ve makyajliymis ve fotoğrafta o makyajlı halimle çok güzel cikmisim sonra ilkokuluna gidiyorum tanımadığımız erkeklerle ayni sıraya oturuyorum önümde rengarenk boyama kalemleri varmış boyle herkes sevgilisini anlatıyor tuhaf ve karışım bir ruyaydi hocam yorumlarsaniz sevinirim

  1. Mahmut efendi hazretleri değerli bir alim ve velidir. Onu rüyanızda görmeniz ve size nasihat etmesi, Allahın size hidayet ve yardım etmesine delalet eder. Evinizin karışıklığı gönül evinizin karışıklığıdır. Kağıt kalem size manevi davetiyedir. Fotoğraflarınızın açık ve makyajlı olması kalbinizde öyle olmaya bir eğilim olduğu mesajı verilmiştir. Erkeklerin arasında olmanız ise yanlış arkadaş seçtiğinizin alametidir.

  2. Yorumlariniz için çok tesekkur ederim hocam ben yorumda da ifade ettiğim gibi beni üzen birileri vardı onların vicdanlari rahatmi diye niyetlenip yattım bu rüyayı gördüm hocam fakat bu rüyanın yorumu benim icinmi onlar icinmidir

 8. s.a hocam gününüz hayrolsun inşallah ben rüyamda yolda yürüyorum ayağımda siyah çorap çorabın pembe desenleri var çiçekli arkamdan bayanlar çorabın güzelmiş diyorlar hakikatende güzel çoraptı şimdiiden teşekkür ederim

  1. Aleykümselam Hicran Hanım sizin de gününüz hayırlarla tezyin olsun inşaallah.
   Güzel çorap, hayırlı bir yolculuğa delalet eder.

  2. hocam kanserle mücadeleyi destekleme derneği kurmayı düşünüyorken bu rüyayı gördüm Allahın rızasını alıp insanlara kollar bulup bi nebzede olsa yardım eli uzatmak niyetim sizden dualarınızı bekliyorum selam ve dua ile kalın inşallah

 9. Selamun aleykum hocam. Ben normalde bekarim ama ruyamda hamileydim. Bir arkadasim gercek hayatta hamile onun cocugu benim karnimdaymis. Sonra yururken ayiptir soylemesi yere kanli sivi akiyordu. Annem beni yere yatirdi bebegin cikmasini bekliyorduk. icimden de ben bekarim bekaretim de cocuk cikinca gidecek diye uzuldum ama bi yandan da bebek dunyaya gelecek diye seviniyordum. Cok etkisinde kaldim 🙁 insallah kotu cikmaz tabiri

  1. Aleykümselam Kübra Hanım.
   Arkadaşınızın sağlık bir doğum yapacağına delalet eder.

 10. Iyi geceler hocam.bi akrabamin komsusu beni ruyasinda gormus ruyada nisanlaniyormusum kadini cok tanimiyorum gecerken kapida oturuyo goruyorum.bugun anneme soylemis gordugunu anlami nedir acaba

  1. Hayırlı sabahlar Manolya hanım.
   Görülen rüyaya göre inşallah, siz nişanlanacaksınız.

 11. Arkadasimi ayrildigi sevgilisiyle uygunsuz sekilde gordum ama kiyafetleri vardi ustlerinde once aydinlik bi odada oturuyolardi sonra odanin karanlik oldugunu ve birbirleriyle yakinlastiklarini gordum insallah hayra yorulcak bi ruyadir bayadir ayrilar barismalari dilegiyle..

  1. Kalbiniz cok temiz hocam bole cvplar aldikca arkadadim sevincten agliyo bizim cok sevdigimiz bi arkadasimiz kendisi surekli dualar ediyoruz halini gordugumuz icin Allah rizasi icin siz de dua edin barisip evlensinler hayirli mutlu bi yuvalari olsun diye

  2. Allahu tealanın affı ve bağışlaması üzerinize olsun Gizem hanım. Arkadaşınız için de dua ederiz inşallah.

 12. Allahın selami ustunuze olsun bekir hocam.ben ruyamda dua ediyordum sevdigim birine kavusmak icin ellerimi acmis duami ediyodum ve bitirdim duami amin dedim.sonra sevdigim kisiyi gordum yuzunu falan sonra yatak gordum hocam uyandim nedir acaba anlamlari

 13. Hayirli pazarlar hocam selamunaleyküm sagliginiz iyidir insallah . Benim iki ruyam var istihare ruyasi icin annem benim icin yatti sevdigim biri benim icin hayirlimi degilmi diye ilk ruyasinda sevdigim cocugu gormus ve elinde bir yuzuk varmis ama alyans degil yuzuk altin tabiki anneme ona aldim begenirmi acaba diye sormus annemde bakmis yuzuge cok begenir demis.
  ikinci ruya ise bir yuz sadece yine sevdigim cocugu gormus ustunde beyaz bir tisort varmis ve uyanmis. Yorumlarsaniz minnettar olurum hocam.

  Bide ek olarak istiharenin sonucu degisirmi ? Yani soyle diyelim iki uc kere yaptin iyi olumlu cikti onu olumlu kabul edebilirmiyiz yoksa 15 gun sonra bir daha mi yapmamiz lazim yada ayda 1 mi yapmak gerek yoksa o 2 3 kere yapipsonucu gordugumuzde yeterli mi hayirli oldugunu kabul etmek icin.
  sonsuz tesekkurler Allah yardimciniz olsun.

  1. Aleykümselam hayırlı akşamlar Merve Nur Hanım.
   Teşekkür ederim sağlığımız iyidir sizlerin de iyi olmasını temenni ederiz daimen.
   Bayanlar için altın alınan yüzük, o işin hayırlı olmasına delalet eder.
   Beyaz giysi de hayırlı olmasına alamettir.
   Bir kez bile yeterlidir. Daha fazlası da zarar etmez. İstihare yaptıktan sonra o işe bir kez karar verilirse daha istihare yapılmaz.

 14. Selamün aleykum hocam, rüyamda bir yerdeyiz kuzenlerimle yani herkesi hatırlamıyorum ama kuzenlerimden bazılarını gördüm. Bir yerdeyiz ve biz gütmek için servisi bekliyoruz ama ben korkuyorum servisten göya servise binince kaçırılcaz yada bise olacak. Kuzenlerime diyorum ki ne olur taksiyle gidelim ayni para olur.Sonra camiye gidip ders alcakmışım ama benim vaktim yok takebem var hem benim kuranım iyi diyorum. Kuranin her üç satırını rakamlarla çerçeve haline almışlar yani 123456789 gibi.Sonra çiçek demetleri verilmiş bizlere ama hiçbir çiçeği beğenmedim. Eski bir hocamda yanımda oda beğenmiyor.Normalde benim kız kardeşim sözlendi rüyamda onun eski konuştuğumu yoksa her hangi birimi hatırlamıyorum ama onu dövüyorum. Kardeşimin ellerinde harfler var bu büyümü diyorum içimden.Hocam Rüyam karışık farkındayım ama en çok etkilendiğim kardeşimin elleriydi. Sonrada benimde elimde söz yüzüğü ama normal hayatta kardeşimin yüzüğü olan yüzükmüş.Sonra fotoğraf çekiyorlar fotoğrafa bakıyorum net çıkmamışım oh istemiyorum ya resim çekilmeyi Rabbim çıkarmamış diyorum. Korkuyla kaçmaya çslışıyorum telefonla birilerini aramaya çalışıyorum ama yapamıyorum.Sonunda elimde çay ve çay demliğiyle kaçmaya çalışıyorum

  1. Aleykümselam Rabia Hanım.
   Bir ile dokuz arası sayılar bir problemi halletmeye delalet eder.
   Çiçekleri beğenmemek nişanlanmanıza delalet eder.
   Kardeşinizin eski konuştuğunu dövmek onun nişanlısına bir iyilik yapmanıza delalet eder.
   Büyü olduğunu sanmanız evham ve vesveseye delalet eder.

 15. Selamun Aleykum.1.ruyamda bir masada bir kadin ve erkek cocugu ile oturuoruz.cocuk kadinin cocugu.yuzlerini gormuyorum ama kadinida cocuguda tanimiyorum.kahvalti konmus ama sadece zeytin ve dilimlenmis domates ve ekmek vardi.cocuk oldugu icin cok az yiyecek var die icimden cok uzuluyorum.o sirada anneside uzuluyor az yiyecek var die ve bu cocugun babasi boyle iste diyor.2.ruyamda babamin koyundeyim.tir soforlugu yapiyormusum ve bir suru daha tir var.koyun bir alaninda benimde diger tirlarda durmusuk.cok ama cok fazla tir vardi.bende kendi kendime burdan tiri parketmek icin bir yer almali diyorum bide amcami gordum ayni koyde oturuyor.bizim bahcemize girmis.bir kac patlican ve biber varmis onlari topluyordu.bende bak bizim yiyeceklerimizi topluyor diyorum.hayirli gununuz olsun

  1. Aleykümselam Nuhket Hanım.
   * Çevrenizde şahsen tanıdığınız olup da ailevi durumunu tanımadığınız bir mağdur aile olduğuna delalet eder.
   * Tır sürücülüğü yapmak, büyük bir sorumluluk almaya delalet eder. Koyunlar ise iyi huylu kimselere delalet eder.

 16. Selamunaleykum hocam hayirli pazarlar Nasilsiniz iyisiniz insallah.ben bugun ruyamda evdeydim.ve televizyon acikti ama sesi kapaliydi.abimde karsida radyodan muzik dinliyodu.sesini yukseltmisti sonra ezan okundu bn ona sesini kapat ezan okunuyo dedim oda sen tv nu izliyosun bnm yapicak biseyim yok diyo bnde ezan okunuyo sesini kis diyip sonrada kumandalari ona atiyorum al senin olsun sen izle diyorum

  1. Aleykümselam Elif Nur Hanım.
   Size de hayırlı günler. Teşekkür ederim, Allahu tealaya hamdu senalar olsun sağlık ve afiyet üzereyiz. Temennimiz sizlerin de daima sıhhat ve afiyette olması dileğidir.
   Ezan okunması Hakka çağrıdır. Tv kumandalarını abinize vermeniz kendinizi Allahın davetine yönlendirip Tv lerin etkisinden sıyrılacağınıza delalet eder.

 17. BEKİR AGABEY,S. ALEYKÜM.BİR ARKADAŞ BENİ RÜYASİNDA SAAT SATARKEN GÖRMÜŞ

  1. Aleykümselam Erdal Hoca.
   Rüyada dünyaya ait bir şey satmak, muttakiler için dünyayı ahirete tercih etmeye delalet eder.

 18. Hocam ben ruyamda at gordum ve ata bindim. sizde muradiniza kavusucaksiniz dediniz oyle yorumladiniz. ancak aradan 5 gun gecti olmadi zamani mi var

  1. Yasmin Hanım Allah iyiliğinizi artırsın. Bir rüya yorumcusu bir şeyi yorumladığında o yüzde yüz çıkacak diye bir mesned yoktur bu bir. İkincisi de yorumlanan şey isabetli olsa bile bunun gerçekleşme zamanını ancak Cenab-ı Hak bilir. Acele etmeyiniz inşallah yorumumuz doğru çıkacaktır.

 19. Merhaba hocam. Ben esimle.ayrilali 4ay oldu. Ruyamda babaannem ayrildigimizi ogreniyor ve bana ben zaten biliyordum sizi ben ayirdim diyor. Nerden biliyosun dedigimde buyu yaptirdim sizi ayirmak icin diyor. Ruyamin tabiri nedir hocam. Tesekkur ederim.

  1. Merhaba Eylül Hanım.
   Ayrılık sebeplerini yazmamışsınız. Ayrıca babaanneniz ve ayrıldığınız eşinizin babaannesi veya anneannesi duruyor mu? Kayınvalideniz nasıl birisi? Bunları bilmeden doğru yorum yapamayız.

  2. Babannem sag.esiminde anneannesi sag,babaannesi olmus. Kayinvalidem bizim evliligimizin bitmesinde en onemli etken. Bana siddet uyguladi hem sozlu hemde fiziksel olarak.oglumu benden alacaksin deyip surekli kavga cikardi,esimde annesinin sozunden cikamayan biriydi.beni korumadi hic destek cikmadi bana. Ailem once dedi.onlarla iyi olursan benimlede iyi olursun dedi. Anlasamadik sonunda 1sene sonra bosandik.

  3. Allah hakkınızda hayırlısını versin. Öyle diyen bir eşten ne hayır gelir?
   Kadın veya koca kendi akrabalarından tarafa değil, adaletten yana olmalıdır.

  4. Oyle hocam. Hakkimda hayirlisi olsun.ruyamda hayir olsun.kotu ruyalarin serrinden sana.siginirim rabbim.

Yorumlar kapalı.