Rüya Nedir?

Kur’an-ı Kerim, Yusuf Peygamberin çocukluğunda gördüğü bir rüyadan şöyle söz eder, mealen:
-“ Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: “Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm.” 
Yusuf S.4
(Babası) “Yavrucuğum! “dedi, “rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır.” Yusuf S. 5
Bu görülen rüyanın yıllar sonra gerçekleşmesini Kur’an  şu ayetle ifade eder, melaen: 
-”
Anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine oturttu ve hepsi birden Yusuf için secdeye kapandılar. Bunun üzerine Yusuf dedi ki: “İşte bu durum, o rüyamın çıkmasıdır. Gerçekten Rabbim onu hak rüya kıldı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Doğrusu Rabbim dilediğine lutfunu ihsan eder. Şüphesiz O, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Yusuf S. 100

Yine Yusuf Suresinde, Yusuf aleyhisselam zindanda iken iki kişi rüyalarını Yusuf Peygambere yorumlattırmalarını Kur’an şu ayetlerle ifade eder, mealen:
-” Zindana onunla birlikte iki delikanlı daha girdi. Birisi dedi ki: “Rüyada kendimi şarap sıkarken gördüm”. Öteki de dedi ki: “Ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz.”   Yusuf S.   36

-” Bir gün melik (hükümdar) dedi ki: “Ben rüyamda yedi cılız ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Siz rüya tabir edebiliyorsanız benim bu rüyamın tabirini bana bildirin.”  Yusuf S.   43

  Dediler ki: “Rüya dediğin şey karmakarışık hayallerdir. Biz ise böyle karışık hayallerin yorumunu bilemeyiz.”  Yusuf S.   44
-” O ikiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra hatırladı da dedi ki: “Ben size o rüyanın tabirini haber veririm, hemen beni gönderin.”   Yusuf S. 45

-” Ey Yusuf, ey doğru sözlü! Bize şunu hallet: Yedi semiz ineği, yedi cılız inek yiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak. Umarım ki, o insanlara doğru cevap ile dönerim, onlar da (senin kadrini) bilirler.” Yusuf S. 46

-” Dedi ki: “Yedi sene eskisi gibi ekeceksiniz, biçtiklerinizi başağında bırakınız, biraz yiyeceğinizden başka. “   Yusuf S.  47
” Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyip bitirecek.”  Yusuf S.  48
” Sonra da onun arkasından yağışlı bir sene gelecek ki, halk onda sıkıntıdan kurtulacak, (üzüm, zeytin gibi mahsülleri) sıkıp faydalanacak.”  Yusuf S. 49
   Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz buyurdularki;
Güzel rüya gören, hemen Allahü teâlâya hamd ve şükretsin! Kötü rüya gören, Allahü teâlâya sığınsın, rüyasını kimseye anlatmasın! O zaman rüyanın ona zararı olmaz.” (Hadis-i Dare Kutni)
 

-” Ebû Katâde radiya’llâhu anh’den rivâyete göre Nebî salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ”Güzel rü’yâ Allah’tandır. Fenâ rü’yâ da şeytandandır. Biriniz korkunç yâni karışık rü’yâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp, üflesin ve o rü’yânın şerrinden Allâh’a sığınsın, (Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, desin!). Bu sûretle o rü’yâ, gören kimseye zarar vermez.” (Kütüb-ü Sitte-1358)

Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

-“Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce, sol tarafına üç defa tükürsün; şeytanın şerrinden de üç defa Allah’a sığınsın; yattığı tarafından da öbür yanına dönsün”.

( Hadis-i Müslim, Rü’yâ 5)

     Rüya; Büyük İmam, İmam-ı Rabbani(k.s.) hazretlerinin açıklamasına göre: İnsan uyuduğu zaman ruhu bedenden geçici olarak ayrılır . Seyahata çıkan bir kimsenin evinden ayrıldığı  gibi beden kalıbından Misal Alemine geçer. O alem madde alemi ile Melekut alemi arasında bulunmakta olup, orada mahlukların kendileri değil sadece örnekleri vardır. Orada her mahlukun bir bir benzeri vardır. Rüya gören bir kimsenin, rüyasında “Ben seni rüyamda gördüm ” dediği zaman , o kimse “Ben bir şey hatırlamıyorum” der . Bu doğrudur . Çünki Rüya gören , gördüğünü iddia ettiği kimsenin kendisini değil benzerini görmüştür.

     Bu hususta Peygamberimiz:
  “Peygamberlik gitti , sona erdi , benden sonra peygamberlik yoktur. Ancak mübeşşirat vardır ki, o da sahih rüyadır. Bu rüyayı ya bizzat kişi kendisi hakkında görür veya başkası onun hakkında o rüyayı görür.” ( Kütüb-ü Sitte)

 

  RÜYALAR ÜÇ KISIMDIR:

1-Korkulu rüyalar: Bunu başkasına anlatmamalı, yorumda etmemeli.

2- İnsanın uyanıkken fazla ilgilendiği bir husus hakkında gördüğü rüyadır.  BUNA BİLİNÇ ALTINA YERLEŞEN RÜYALAR DENİLir ki bu da yorumlanmaz.

3- Nübüvvetin kırk altıda bir parçası sayılan rüyalardır ki bunlar Rahmani rüyalardır. Bunları Ana Kitabdan melekler o kimsenin rüyasına yansıtırlar. Bu rüyalar müjde ve uyarı niteliğindedir.
(Hadis-i İbn-i Mace (r.a.)

     Evliyanın uyanıkken gönül gözü ile gördüklerine keşif denir. Yalnız bu gönül gözü ile görülen görüntüleri,  süfli bir kimsenin gördüğü basit ve sıradan görülen rüyalar gibi sanılmasın. Bu keşifler öyle görüntülerki herbiri bin bir dünya zevkini alt üst eden nurların mest ettiği  tecellilerden ibarettir.  Her insanda bu gönül gözü bulunur amma , biz insanlar çeşitli dünyevi istek ve arzularımız  ile bu gözün görüntüsünü perdeleyerek kör kalmış durumdayız..

     Rüyaların gerçekleşme durumuna gelince, bazıları  görüldüğü gibi çıkarken,  bir çoğuda rumuzludur ve bu sebeple yorum gerektirir.

NOT: RÜYA YORUMLARI SİTEMİZDEKİ; “Rüya Tabiri” İSİMLİ YAZIMIZDA MEVCUTTUR. ARZU EDENLER ORAYA BAKABİLİR.

RUMUZLAR:

Ruyada görülen renkler; kırmızı ve siyah ise hayırlı değildir. Beyaz ve yeşil ise o rüyanın hayırlı olacağı anlamına gelir.

 

           A

 

 Abdest almak: Borçlu olan borcundan kurtulması, sıkıntılı olan, sıkntılarından kurtuluşa işarettir.
Abdest Bozmak: Alacaklarını almak. Rahatlamak
Ağlamak: Sevinmeye işaret eder.
Akrep: Dili ile herkesi rahatsız eden biri ile karşılaşmak anlamına gelir.
Aksaklık : İşlerinin yolunda gitmemesine işaret eder.
Ağaç: Meyveli ağaç topluma faydalı ilim adamlarına insanlara işaret eder. Meyvesiz ağaçlarda kendisinden bedensel olarak yararlanılan kimselere işaret eder.
Altın: Altın görmek iyilik bulmaktır .
Anne: Annesini gören birilerinin himayesine girmeye delalet eder.
Anahtar: Bir sırrı öğrenmeye işaret eder.
Araba : Araba görmek aileye delalet  eder.
Araba sürmek: Yöneticilik etmeye delalet eder.
At : At görmek hayırlı bir isteğin olacağına işarettir.
Ata binmek: İsteklerin tez gerçekleşeceğine işaret eder.

 

            B

 

Baba:  Babasını gören maddi ve manevi destek bulacağına işaret eder
Bacaklar: Kişinin geçim kaynaklarıdır. Onlardaki olumsuzluk geçimi ile ilgilidir.
Balık: Fırsatlar anlamına gelir.

 

            C

 

Cami: Cami görmek haıylı bir rüyadır. Camiye girmek kötülüklerden korunulacağına işarettir.
Cehennem: Günah işlemeğe delalet eder
Cennet: Huzur ve Barış bulmaya işarettir.
Cenaze: Cenaze görmek misafire işarettir.
Cin çarpması: Faizle meşgul olmağa delalettir.

 

                 Ç

 

Çamur : Günah veya sıkıntılı günlere işarettir.
Çarşı: Alış verişe işarettir.
Çayır ve çimen:  Huzura delalet eder.

 

                D

 

Dağ: Dağ görmek ulvi duygulara işaret eder.
Davul: Çığırtkanlığa işarettir.
Define: Miras malı veya ilme delalet eder.
Demir : Güç ve kuvvettir
Deniz: Enginliğe delalet eder
Diş: Dişlerdeki olumsuzluk işlerin olumsuzluğuna delalet eder
Dua : Allah’a manevi yakılığa delalet eder.
Düşmek : Mal veya itibar kaybetmeğe delalet eder

 

                    E

 

Ebem Kuşağı: Rüyada görülen ebem kuşağı sevinç ve iyiliğe işarettir.
Ekin: Yeşil ekinler mutluluğa, kuru başaklı ekinler bolluk ve berekete alamettir.
Ekmek: Dindarlar için manevi rızık, başkaları için berekettir.
Elbise: Dar ve küçük her elbise sıkıntıdır. Fazla bol giysilerde kişinin aldığı sorumlulukları  taşıyamamasına işarettir.
Elma: İyi kimselere işarettir.
Eşek: Anlayışsız kimsye alamettir.

 

                           F

 

Fare: Hırsıza veya iman hırsızı şeytana alamettir.

 

                          G

 

Gümüş : İyilik le tabir olunur
Gelin: Gelin getiren kimsenin bir makam veya bir mevkiye sahib olacağı anlamını taşır.

 

H
Haber  Vermek:
Para harcamaya veya kaybetmeye işaret eder.
Haber almak:  
para geleceğine işaret eder.
Hac:
Selamete ve istikamete kavuşacağına veya, günahlarının affa uğrayacağına işaret eder.

 

I
Isırmak:
İnsanın kendi parmağını ısırması, şaşıracağı bir işle karşılaşması anlamına gelir.
Islık: Islık çaldığını görmek boş işlerle uğraşmak manasına gelir.

 

   İ
İbrahim Peygamberi görmek: bolluk ve berekete, cömert birisiyle karşılaşmaya veya tevekkül makamına yükselmeğe işaret eder.
İçmek: Tatlı bir şey içmek güzel haber almaya, acı veya ekşi şeyler içmek ise tatsız sözler işitmeye işaret eder. Sufiler tatlı bir şey içerlerse, manevi zevke işaret eder.
İğne: Birine iğne dürtmek , onu incitmeye, onunla bir şeyler dikmek, birilerine yardım etmeye işaret eder.
İlaç: İlaç içmek, hasta değilse manevi şifaya işaret eder. hasta ise iyleşmeye işaret eder.

 

   K
Kâbe:
Rüyada Kâbe’yi görmek, duaların kabul edileceğine, hidayet ve istikameti doğrultmaya işaret eder. Kâbe’ye gitmek, hacca işarettir.
Kur’an: Kur’an okumak veya görmek, rahmet ve hidayete sebetir.
Kabir: Kabir görmek, yeni evlilerin çocuğu olacağına , başkalarının kabir görmeleri ibret alacakları bir durumla karşılaşmalarıdır.
Kaçmak: Kötü şeylerden kaçmak, iyiliğe  işarettir.
Kadın: Kadın görmek, dünyalık elde etmeye işarettir. Erkeğin kadına dönüşmesi, acizliğine işarettir.
Kafes: Hapse veya sıkıntıya işarettir.
Kafir görmek: Hırıstiyan görmek avrupaya, hindu görmek hindistana gitmeye veya onlarla ilgili bir durumla karşılaşmaya işarettir.
Kalb: Kalb görmek bir insanla karşılaşmaya, kalb satın almak bir dost kazanmaya işarettir.
Kıçını Dönmek: Bir kimse rüyada bir kimsenin kendisine arkasını dönmesini görmesi, o kimse ile arasına engeller gireceğine işarettir.

 

   L
Lebbeyk demek: Hacca gitmeğe , veya sadık bir kul olmaya işaret eder.
Levh-i Mahfuz: İlahi bir uyarı veya müjdeye işarettir.
Leylek: Göç etmeğe veya misafir geleceğine işaret eder.

 

M
Mağara: Mağara himaye görmeğe, veya himaye etmeye işarettir.
Makas: Doğru ile eğri arasını ayırmaya, veya bir şeye şekil vermeye işarettir.
Manda: Kaba saba bir kimse ile karşılaşmak anlamındadır.
Marangoz: Terbiyecilik anlamına gelir.
Mayıs Böceği: Hayırsız bir kimsedir.
Maymun: Sözünden dönen , kararsız kimseye işaret eder.
Mekke, Medine: Hayıra ve hacca  işarettir.
Melek: Hayırlı kimselerle karşılaşmaya işaret eder.
Meme: Gelir getiren bir kaynağa işarettir.

 

  N
Namaz: Hayırlı bir işe başlamk anlamındadır.
Nebi: Peygamber görmek, babaya, alime veya ermiş bir zatı görmeye işarettir.
Nikah: Bir sözleşme yapmak anlamınadır.
Nehir: Büyük bir insana veya kazanca veya fırsata işarettir.

 

  O
Odun: Odun görmek kabalığa işarettir.
Oğlan Çocuğu: Müjdeye işarettir.
Ok: Doğru söze alemettir.
Okul: İşlerin açıklanması işaretidir.
Omuz: Maddi veya manevi yardımdır.
Ölüm: Hayata alamettir.
Öpmek: Birilerinin elini öpmek o kimseye veya bir başkasına muhtaç olmaya alamettir.
Örümcek: Hileci bir kimseye işarettir.

 

    P
Para: Güç anlamındadır.
Pencere: Uzak görüşlü olmakla tabir olunur.
Perde: Gizli işlere işarettir.
Peygamber Görmek: Hidayet ve irşad olunmaya işarettir.

 

  R
Rüzgar: Lehte veya aleyhte olabilecek bir güce işaret vardır.
Rüya da Rüya Görmek: Acaib şeylerle karşılaşmak anlamındadır.
Rüku: Rüyada namazın rükusunu yapmak, kibirden kurtulmak hidayete ermek manasına gelir.

 

   S
Sabah : Rüyada sabah vaktinde olmak sıkıntılardan kurtulmakla tabir olunur.
Sabun: Yerde sabun görmek tuzak anlamına gelir.
Saç: Saçların iyi hali iyiliğe, kötü durumuda kötülüğe işarettir.
Secde: Secde etmek, hidayete ermeğe işarettir.
Su: Güzel su iyiliğe, kötü su kötülüğe işarettir.

 

Ş
Şehir: Şehre girdiğini görmek korktuğundan emin olacağına işarettir.
Şehid: Şehidlik Allah’a manen yakın olmak anlamına gelir.
Şeker: İyi habere işarettir.
Şeytan: Kötü ruhlu bir kimseye işarettir.

 

T
Tabut:
Yolculuğa işarettir.
Tarla: Bekarlar için evliliğe alamettir.
Taş: Katı kalpliliğe veya sağlamlığa alamettir.
Tavaf: Kabeyi tavaf etmek günahklardan kurtulamakla tabir olunur.
Tavan: Güvenliğe alamettir.
Tavşan: Korkaklığa işarettir.
Tavuk: Gürültücü bir kadına işarettir.
Terazi: Adalete işarettir.
Ter: Şifa bulmaya alamettir.
Toprak: Kuvvet kazanmağa alamettir.

 

U
Uçmak: Sevinçli bir durumla karşılaşmaya alamettir.
Uyku: Gerçeklerden gafil olmakla tabir olunur.

 

Ü
Üzüm: Üzülmeye alamettir.
Üzülmek: Sevinmeye alamettir.

 

V
Vadi: Vadi yeşillik ve sulu ise iyiliğe , değilse tehlikeye alamettir.
Vaiz: İrşad olnmaya veya öğüt vermeye alamettir.
Vedalaşmak: Elindeki malın veya rütbenin gideceğine alamettir. Kötü halde ise, iyileşeceğine alamettir.

 

Y
Yağ: Zenginliğe alamettir.
Yağmur: Normal yağmur iyiliğe rahmete, sert yağmur ise felakete alamettir.
Yastık : Evli için hanımına işarettir.
Yatak: Bekarlar için evliliğe alamettir
Yemek: Rızka alamettir.

 

Z
Zelzele: Maddi veya manevi sarsıntıya alamettir.
Zemzem: Hastanın şifaya ermesine alamettir.
Zina etmek: Eğer ihtilam olmamışsa, hırsızlığa tabir edilir. İhtilam olmuşsa, tabir olunmaz.
Zincir: Devamlı olan bağlantıya alamettir.

İslam’da Rüya Tabirleri

(Visited 380 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Rüya Nedir?” üzerine 8 yorum.

 1. Selamun Aleyküm Hocam,kendim Çocukluğum’dan beri, karşıma durmadan 7 sayısı çıkıyor ve tesadüf olmadığını, çevremdeki insanlarda kavradı ve şu son 5 Aydan beride 12 sayısı ile 5 sayısı’nı görmeye başladım. Bunların anlamı varmı ve kesinlikle tesadüf deyildir. Şimdiden Allah siz’den razı olsun

  1. Aleykümselam.
   Sayılardan anlam çıkarmak doğru olmaz. Her şey Allahın dilemesiyle olur.

 2. Hayirli sabahlar,

  bir sure once isimden haksiz yere cikartildim. Butun is arkadaslarim ve hatta patronum bile cok uzuldu ancak kimse birsey yapamadi. Ruyamda icten cikartilmama neden olan arkadasi baska birinin suretiyle ancak o oldugunu bilerek gordum. Beni ziyaret eden baska iki arkadasima kotu davraniyordu. O an kendimi sikarak Allah a haykirdim “ne olur bana bir mucize,bir isaret gonder varligina olan inancimi ve umudumu geri kazanayim”. O an gokyuzune perde indi. Heryer karardi ve cok uzakta duran devasa bir kaya ekmek gibi 4-5 parcaya ayrildi kendiliginden.

  Yorumu nedir acaba? Sadece bir ic sikintisi mi yoksa?

  Simdiden cok tesekkur ederim

  1. Hayırlı günler Münevver hanım. Karanlığın içinden büyük bir kayanın çıkıp ekmek haline dönmesi ve bölünmesi, size gelecek İlahi gazabın rahmete dönmesine ve büyük bir rızık kapısının bölünün birsinin size yöneleceğine alamettir. Tabii, sizin de sabretmeniz ve isyan etmemeniz kaydıyla.

 3. Hayırlı sabahlar bugün beni korkuyla uyandıran bir riya gördüm. Binamızın önünde annem teyzem ve dayımla oturuyoduk bişey konuşuyoduk sonra binadan üstünde bi bez olan bi kedi çıktı acı içinde bezi bi kaldırdık kuyruğu Kesilmişti sonra kedi uzaklaştı bende aileme bu kesilen eziyet edilen Hayvanların mahallede çok olduğunu bi çare bulmamız gerektiğini söyledim sonra bişey oldu annemler eve girdi bende tam gidicekken binanın içinde birini gördüm kötü biriydi bana Güldü ve bende bağırdım tam kaçıyodum bana Bıçak fırlattı ama bana isabet etmedi başka birine geldi bende Ağlayarak anlatıyodum içerdeki adamı ama herkes yapcak bişeyin olmadığını söylüyodu gerçekten çok korku içinde uyandım

  1. Hayırlı sabahlar Naz Hanım. Kâbus görmüşsünüz yorum gerekmez. Zira korkutucu rüya şeytandandır.

 4. Merhaba ben bu gece bir rüya gördüm ve çok etkiledim bir kaç gündür dinle alakalı sorunlar yaşıyorum ve sürekli sorguluyorum hep dua ediyorum Allahım bana doğru yolu göster diye belki bu rüya bana bir cevaptır lütfen yorumlayarak bana yardımcı olun.
  rüyam en başta sıradan günlük olaylarla başlıyor daha sonra birden kardeşim cadde üzerinde bir yarışmaya katılmış ve bu yarışma karavan tarzı bir şey ile oluyor daha sonra bir çok insan o karavanın altında kalıyor annem ve ben hem kardeşimin yanına hem insanlara yardım için caddeye çıkıyoruz daha sonra karavan alev alıyor ve biz onun içinde kalacağız belli ki ben de euzu besmele çekerek ölüme teslim oluyorum daha sonra korkuyla uyandı zaten. çok memnun olurum yorumlarsanız bu bana müslümanlığın doğru yolum olduğu konusunda işaret midir? şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba Betül Hanım. Alemlerin yaratıcısı Allah, rüyanızı hayırlara vesile kılsın.
   Bu rüya açık bir manevi uyarıdır. Hayatımız bir caddedir. . Onun üzerinde tüm insanlar yarış içindedir. Yarışı sağ salim tamamlayanlar Allah’ın imtihanını kazananlardır. O cadde de kalmak veya bir kazaya uğramak ise, imtihanı kaybetmek ve sonsuza dek zarara uğramak demektir..
   Ateşe teslim olmak Allah’ın dinine girmeyip cehenneme razı olmaktır.
   İnşaallah siz Allah’ın gönderdiği son ve gerçek İlahi din, İslama tabi olur annenizin ve kardeşlerinizin veya başkalarının sonsuz kurtuluşlarına sebep olursunuz.
   NOT Aklınıza takılan her türlü din ve iman ile ilgili soruları bize yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın