Teravih Namazı

TERAVİH NAMAZI NEDİR?
teravih namazı
Teravih namazı Peygamber(aleyhisselam) efendimizin hadis-i şerifleriyle bildirilmiş olup, sünnet-i müekked olduğu Eshab-ı Kiramın  ve Müctehid alimlerin icmaları  ile sabittir. (Merakıl-felah şerhi)

Peygamber(s.a.v.) Efendimiz, teravih namazını, 8, 12 ve 20 rekat olarak kıldığı olmuştur. İbni Abbas hazretleri bildiriyor ki:
Resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, yirmi rekât namaz kıldıktan sonra,
“Ramazanda 20 rekât teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur” buyurdu. (İbni Ebi Şeybe)
Peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. Sebebi sorulunca,
Teravih namazının size farz olacağından korktuğum için, evden çıkmadım”
buyurdu. (Buhari)

Teravihin yirmi rekât olduğuna inanmayanın bid’at ehli olduğu Nur-ül-izah şerhinde de yazılıdır.
İmam-ı a’zam hazretleri;
“Teravih namazı müekked sünnettir. Hazret-i Ömer, teravihin yirmi rekât olarak cemaatle kılınmasını kendiliğinden ortaya çıkarmadı. O, elindeki sağlam esasa, yani Resulullah’ın sünnetine dayanarak emretti” buyuruyor. (El-İhtiyar)

Resulullah teravihi hiç kılmasa bile, Hulefa-i raşidinin yani dört halifenin kılması, sünnet olması için kâfidir. Nitekim Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem)buyurdular ki;
“Sünnetime ve Hulefa-i raşidin’in sünnetine sımsıkı sarılın” (Buhari)

Teravih namazı iki veya dört rekâtta bir selam vererek kılınır, fakat iki rekâtta bir selam vermek daha iyidir. Teravih namazını on rekâtta bir selam vererek iki selamla bitirmek mekruhtur. Şafii’deyse hiç sahih olmaz. Teravih, vitirden önce kılınır. Vitirden sonra da kılmak caizdir.
 
Erkeklerin camide cemaatle namaz kılmalarının, evde kıldıkları namazdan 27 derece daha fazla sevab olduğu, hadis-i şeriflerle bildirilmiştir.

Tadil-i erkân, Hanefi’de vacip, Şafii’de ise farzdır. Bunun için ta’dil-i erkâna riayet etmeli, teravihi hızlı kılmamalı.

Bir özrü sebebiyle camiye gidemeyen, teravihi evde yalnız başına kılabilir. Hanımı, annesi ve kızıyla da cemaat yapıp kılabilir, fakat imamın itikadı düzgünse ve sünnete de uygun kıldırıyorsa, erkekler camiye gitmelidir.

Teravih, vitirden önce kılınır. Vitirden sonra da kılmak caizdir.

Salevat-ı şerife veya tesbih veya Kur’an okumak sünnettir. İki rekat arasında oturulmaz. Bazı yerlerde “sallû alâ Muhammed” deniyor. Bu ifade, (Muhammed aleyhisselama salevat getirin) demektir. Böyle söylemeyip, (Allahümme salli alâ Muhammed) demeli Elbette daha uzun olanlarını söylemek daha iyidir.

Teravihte koro halinde okunan salevat-ı şerifeler caizdir.

Kadın imamın, kadınlara teravih kıldırması tahrimen mekruhtur. Tahrimen mekruh, harama yakın demektir. Mekruh olan namaz sahih olursa da, sevap verilmez. (Redd-ül Muhtar)

Terâvih namazı tek niyetle kılınabilir mi ? Yoksa her selam verdikten sonra tekrar niyet etmemiz gerekir mi?

Bir kısım âlimler kılınan rekâtların tümü temelde tek bir namaz olduğu düşüncesinden hareketle her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğunun bulunmadığını söylemişlerdir

(İbn Nüceym, Bahru’r-râik, I, 294; Fetâvây-ı Hindiyye, I, 117).

Bir kısmına göre ise her dört rekâtta niyet etmek şarttır Çünkü her dört rekât başlı başına bir namazdır. Zira selâm vermekle fiilen namazdan çıkılmış olur Bu sebeple yeniden namaza girmek için mutlaka niyet lazımdır En doğru görüş budur.

(İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, II, 494) & (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı)

Siz mutlaka teravih namazında her selamdan sonra niyet edin. Kalbinizden niyet ettim teravih namazı kılmaya diye geçirseniz kafidir. İhtiyatla amel edelim inşallah. İmama uymayı da unutmayalım inşallah.

(Visited 608 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Mehmet için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Teravih Namazı” üzerine 3 yorum.

  1. Tamamdir,Tesekkur ederim Hocam…Ya niyet etmemiz gerekiyor mu ? iki rekat kildik diyelim,sonra kalktik yine iki rekat kilicaz,niyet etmemiz gerekirmi yada bastan mi niyet edilir ?

    1. Teravih namazında ve diğer namazlarda niyet şarttır. Teravih namazları ve diğer namazlarda niyet ederken rekat belirtilmez.

  2. 4 rekat yatsının ilk sünneti+ 4 rekat da yatsının farzı+ 2 rekat da yatsının son sünneti bundan sonrada 20 rekat teravih namazı+ 3 rekat vitir namazı = Toplam 33 rekattır 43 değil.
    Teravih namazını evde kılarsanız her dört rekatta bir selam verirsiniz. Her iki rekatta da selam verebilirsiniz. Kamet sadece farz namazlarda getirilir teravih de ve diğer sünnetlerde değil.
    Ezan namaza başlamadan önce bir kez okunur.

Mehmet için bir cevap yazın Cevabı iptal et