Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

esma ile dua ayetiYazar: Bekir Abdullah

ALLAH’ın İSİMLERİnin ANLAMLARI ve İLAHİ İSİMLERLE  DUA ETMENİN ÖNEMİ:
Allahu Teala A’raf Suresi 180. ayetinde buyuruyor ki; mealen:
– ”  En güzel isimler Allah’ındır. O’na o isimlerle dua edin. O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yaptıklarının cezasını görecektir.” (A’râf: 7/180)
Dua etmek isteyen kimse, isteklerine uygun manaya gelecek Allah’ın isimleriyle Allahu Tealaya dua etmelidir. Yani; bela ve musibetten veya hastalıktan kurtulmak için bu durumlara uygun manadaki İlahi isimlerle dua edilmelidir. Mesela; rızkın genişletilmesi, yani; açlıktan ve geçim sıkıntısından kurtulmak isteniliyorsaEr-RezzakveEl-Kerîmisimleri ile Allahu Tealaya dua edilmelidir. Günahların bağışlanması için iseEr-Rahmân“, “Er-Rahîmveya;El-Ğafûr, El-Afüvv isimleriyle dua edilmelidir.  Zâlimlerin ve İslâm düşmanlarının cezalandırılması içinse;El-Kahhârve; El-Müntakim isimleriyle dua edilmelidir. Bu mubarek isimler  dua kapısının anahtarı mesabesindedir. Dua bizden kabul etmek Allhu Tealadandır.
Bu duaların kabulu için zahirdeki sebeplere sarılmak gerekir. Örnek: Tarladan iyi ürün almak isteyen bunun gereğini yaptıktan sonra dua etmesi daha uygun olur. Bir bedevi Allah’ın Rasulune geliyor ve:
  -” Ya Rasulullah, ben cennete gitmek istiyorum, bana dua et ” diyor. Allah’ın Rasulu bu bedeviye dua ettikten sonra:
  -” Sende namaz kılarak bizim bu duamızın kabul olaması için bize yardımcı ol.” diyerek zahirde ki sebeplere yapışmanın gereğinin önemine dikkat çekiyor.
      Dua nasıl yapılır?
Örnek: Farz veya nafile namazlardan sonra eller göğüs hizasında açılır ve Allahu Tealaya hamd ve sena ettikten sonra, Rasulü Muhammed(sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize ve O’nun âline ve ashabına salat ve selam okunur. Sonra günahlara istiğfar edilir ve
; “Ya Allah, Ya Ğaffar, veya “Yâ Allah, Ya Kerim” diye istek ve arzuya uygun gelen manadaki İlahi isimlerle içten gelen bir yalvarma ile dua etmeye başlanır.  Allahu Tealadan, başta Peygamber Efendimizi ve salih kulları vesile ederek dualarımızın kabulünü isteriz.  Duanın sonunda da yine salavat getirilir ve “Sübhane Rabbike” ayeti okunarak bitirilir. http://www.islamdergisi.com/genel/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/
******************************************************************************************************************************

ALLÂHU TEÂLÂ’NIN 99 İSMİ ŞERÎFİ VE ANLAMLARI ve DUA

D İ K K A T !  Esmalar ile sünnet üzere dua yapabilmek için mezkür esmâi şerifin tek sayıda bitmesi gerekir.
Misal: 3- 5-7-
gibi…
Aşağıda beyan edilen esmâi
şerifler abdestli veya abdestsiz olarak Allah’tan şifa umulup, maksadın hasıl olması istenerek “Yâ Allâh, Yâ Hû” şeklinde tekrarlanabilir. Abdestli okumak, daha faziletli olup kabule daha yakındır. Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

1-هُوَااللَّهُ الَّذِى لآاِلَهَ اِلآّهُوَ : Allah: Zât-ı Teala’nın ismidir. Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin yaratıcısıdır. Bu mubarek isim ism-i a’zâmdır ve diğer isimlerin manasınıda taşır.

       “Allahu Teala’nın rızasını kazanmak ve imanın yakîn nurunu elde etmek için her gün  “Ya Allah”, “Ya Hû” diye okunur.)
 2 – الرّحْمانُ : Er-Rahmân: Dünyada kafir ve mü’min her canlıya acıyan ve her canlının kalbine şefkat ve merhamet vericidir. Eğer O, rahmet vermeseydi anne kucağından çocuğunu atar, aslan yavrusunu parçalar yerdi.

      ” Allahu Telanın rahmetine nail olmak ve kalpteki merhametin çoğalması için her gün “Ya Rahmân” diye okunur.)
3   الرّحيمُ   : Er-Rahîm: Ahirette sadece mü’minlere merhamet edicidir ve cennetlerdeki huzur ve selamet O’nun Er-Rahîm isminin tecellisi ile zeval bulmaktan korunmuş olur.
Allahu tealanın merhametine nail olmak ve kalbde ahiret sevgisinin çoğaltılması için her gün “Ya Rahîm” diye  okunur.)
4 – اَلْملكُ     : El-Melik: O Allah bütün varlığın tek gerçek padişahıdır ve yöneticisidir ve kalb fakirliğinden kalb zenginliğine erdircidir.
      (
Nefse hakim olmak gücü elde etmek için sabah namazından sonra  “Ya Melikü” diye okunur.)
5-   اَلْقُدُّوسُ : El-Kuddûs: O’nun yüce zatı ve sıfatları bütün ayıp ve kusurlardan arıdır, temizdir ve kullarının kalbini temizleyici ve ilahi sevgi vericidir.
(
Allah’a ta’zîm ve ilahi sevginin kalb de artması için okunur.)

6-  السَّلآمُ     : Es-Selâm: O bütün noksan sıfatlardan salimdir ve dilediğini hastalıklardan kurtarıp esenliğe erdirir. Allah duasını kabul ettiği kimse için, şifa bulacağı doktora gitmeyi nasip eder.
( Hasta kimsenin üzerine hastalığından kurtuluncaya kadar her gün  okunur.)

7-  الْمُؤْمِنُ    : El-Mü’min: O bütün peygamberlerini tasdik edici ve dilediği kullarını bela ve musibetlerden koruyucudur.
Kalpte ki iman nurunun artması, canın, malın ve aile efradının gelecek belalardan korunması için her gün  “Ya Mü’minü“ü okunur. )
8-  اَلْمُهَيْمِنُ   : El-Müheymin: O, gözetip koruyucudur ve dilediği kullarını unutkanlık hastalığından koruyandır.
(Bunama hastalığından korunmak için bu ismi şerif her gün  okunur.) 
9-  اَلْعَزِيزُ     : El-Azîz: O, çok güçlüdür, O’ndan başka galip yoktur ve dilediğini başarıya erdirir ve dilediği kimselerin düşmanlarını hezimete uğratandır.
       “
Zalimlere galib gelmek için, kalpte bir hasetlik veya haksız bir istek olmadan okunur.)

10-  اَلْجَبّارُ   : El-Cebbâr: O, mutlak ıslah edici ve kahredicidir. Dilediği kimseyi zalimlerden koruyucudur.
(Zalimlerin şerrinden korunmak için “Ya Cebbar” s
abah akşam  okunur.)

11- اَلْمُتَكَبِّرُ   : El-Mütekebbir: O, azâmet ve kibriyasında tektir.
(Kadir ve kıymetin, hayır ve bereketin artması için her gün   “Ya Mütekebbir” diye okunur.)
12الْخالِقُ    : El-Hâlik: Kainatın tek yaratıcısıdır. O’ndan başkası için yaratmak kelimesini kullanmak çok tehlikelidir.
(Yitiklerin bulunması için  “Ya Halik” okunur.)
13- الْبارِئُ    : El-Bâri’ü : O, mahlukların kusursuz yaratıcısıdır.
Kalbe selamet nurları indirilmesi ve kalbin genişletilmesi için     “Ya Bâriü” diye okunur. )

14الْمُصَوِّرُ  : El-Musavvir: O, her şeye şekil ve suret verendir.  Kalbe çok nurani tecelliler indirilmesi için bu mubarek isimle dua edilir.
(Çeşitli sıkıntılardan halas için akşam namazından sonra “Ya Musavvir” diye okunur.)

NOT: Çocuğu olmayan bir hanım, Allahu Tealanın Yâ Musavvir ismi şerifini güneş battıktan sonra okursa Allah’ın izni ile çocuk sahibi olması umulur. (İsmail Hakkı Bursevi Ruhul-Beyan, 9/467)

15اَلْغَفَّارُ     : El-Ğaffar: Çok bağışlayıcıdır.
(
Kalbde, günahlardan pişmanlık hasıl olması ve Allahu Tealanın affına ve merhametine nail olmak için bu mubarek ismi şerif maksat hasıl oluncaya kadar okunur.)

16اَلْقَهّارُ     : El-Kahhâr: O, Tüm yaratılmışları kudretiyle aciz bırakıp, dilediğini zelil edendir.  (Kalbe, nefsi emmareyi kahredici bir kuvvetin verilmesi ve zalimlerin kalbine korku indirilmesi, maddi ve manevi düşmanların kahredilmesi için gece yarısı  “Ya Kahhar” diye okunur.)

17 اَلْوَهاَّبُ   : El-Vehhâb: Ğayb hazinelerinden bolca verendir. Bu mubarek isimle dua eden kimsenin duası kabul görürse, o kimseye bolluk  ve bereket ihsan edilir.
(Gözüken ve gözükmeyen düşmanlardan korunmak için namazlardan sonra
“Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ minledunke rahmeh, inneke entel Vehhâb” okunur

18- اَلرَّزَاقُ    : Er-Razzâk: Bütün canlıların rızkını verendir.
(Rızık sebeplerinin kolaylaşması, darda kalanların ve hasta olanların felah bulması için cuma namazından sonra maksat hasıl oluncaya   okunur.)

19- اَلْفَتَّاحُ      : El-Fettâh: Zorlukları giderici, hayır kapılarını açan ve dua edenlerin duasını kabul edicidir.
(
Kalbe genişlik olması ve hayırlı işlerde kolaylık kapılarının açılması için sabah namazından sonra maksat hasıl oluncaya okunur.)
20- اَلْعليِمُ      : El-Alîm: Yarattığı herşeyi yaratmadan evvel, ebediyete kadar bilicidir ve kullarına dilediği kadar ilim verendir.
(
Kalp İlminin artırılması ve hafızanın güçlenmesi için  bu mubarek isim namazların ardından “Ya allâmel ğuyûb” diye  okunur.)
21- اَلْقَابِضُ    : El-KâbiD: Eceli gelenlerin ruhunu kabz edicidir.
(Dostların çoğaltılması için her gün  bu ismi şerif okunur.)

22- اَلْباسِطُ     : El-Bâsıt: Dilediği mahlukuna ruh ve hayat verendir.
(
Kalben hayat bulmak ve feyiz kapısının açılması için  duha namazlarından sonra “Ya Bâsıd” diye  okunur.)

23-  اَلْخَافِضُ  : El-HâfiD: Dilediği kimsenin derecesini indirendir.
(
Sıkıntılardan kurtulmak için  okunur.) http://www.islamdergisi.com/genel/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/

24- اَلَّرَّافِعُ      : Er-Râfi’u: Dilediği kimsenin derecesini yükseltendir.
(Zalimlerin şerlerinden emin olmak için her gün  okunur.)

25- اَلْمُعِزُّ       : El-Muızzü: Dilediği kulunu aziz kılandır.
(Düşmana karşı güçlü görünmek için  okunur.)

26- اَلْمُزِلُّ      : El-Muzillü: Dilediğini zelil kılandır.
(Zalim ve fesatçıların şerlerinden halas bulmak için her gün  okunur ve secdeye varılır ve dua edilir.)

27- اَلسَّمِيعُ     : Es-Semî’u: Her şeyi işiten ve herkesin işitmesini yaratandır.
(Duaların kabulü için her Cuma günü kılnacak Duha namazını mütakiben  “Ya Semîu” diye okunur.)

28- اَلْبَصِيرُ     : El-Besîr: Herşeyi gören ve herkesin görmelerini yaratandır.
(
Şartlar yerine getirildiğinde basiret gözünün açılması için bu mubarek isimle Allah’tan yardım istenilir. Cuma namazından önce  okunur.)

29- اَلْحَكَمُ       : El-Hakem: Mutlak hüküm sahibidir.
(İç alemin sırlarla doldurulması için geceleyin “Ya Hakemü” isimi şerifi okunur.)

30- اَلْعدْلُ       : El-Adlü: Gerçek adalet sahibidir ve adil olmak isteyen kullarının kalbine adalet duygusunu verendir. O’nun adaleti mahşerde tecelli edecektir. Bu dünya imtihan yeridir.
(Bir iftiraya veya bir haksızlığa uğrandığında her gün “Ya Adlü” okunur.)

31- اَللَّطِيفُ     : El-Latîf: Lütüf ve ihsan sahibidir.
(
Çeşitli elemlerden kurtulmak için her gün  okunur.)

32- اَلْخَبِيرُ      : El-Habîr: Yarattıklarının gizli ve açık bütün hallerini bilendir.
(Kalpte ruhaniyet elde edilmesi için okunur.)

33- اَلْحَلِيمُ       : El-Halîm: Azaba layık kulların azabını erteleyicidir.
(Kötü huyların iyi ahlaka dönüşmesi için namazlardan sonra her gün “Ya Halîm” ismi şerifi okunur. )

34-  اَلْعَظِيمُ     : El-Azîm: Büyüklüğünü ancak kendisi bilir. Beşerin aklı O’nun büyüklüğünü kavramaktan acizdir.
(
Zalimlerin şerrinden ve elemlerden halas bulmak için  bu isimi şerif her gün okunur. )

35-  اَلْغَفُورُ     : El-Ğafûr: Dilediği kimselerin günahlarını affedicidir. Günahların affı için bu mübarek isimle dua edilir.
(
İnatçılık huyundan halas bulmak ve günahların bağışlanması için her gün  okunur.)

36-  اَلشَّكوُرُ    : Eş-Şekûr: Az amel karşılığında çok sevab vericidir.
(Nefes darlığı ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için her gün  okunur.)

37-  اَلْعَلِيُّ       : El-Aliyyü: Büyüklüğünü anlamaktan yana tüm halk acizdir.
(Çocukların zekasının artması için çocukların üzerine her gün okunur.)

38- اَلْكَبِيرُ       : El- Kebîr: O, evveli ve sonu olmayan vâcib’ul vücûdtur.
(İlim ve irfanın artırılması için her gün okunur.)

39-  اَلْحَفِيظُ     : El-HafîZ: O, çok koruyucudur. Gökleri ve yerleri ve tüm yaratılmışları her an yok olmaktan koruyandır. Her hangi bir şeyden korkulduğunda bu mubarek isimle dua ederek Allah’a sığınılır.
(Tehlikeli yerlerde ve zararlı haşerattan ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için”Yâ Hafîz” okunur. )

40-  اَلْمُقِيتُ     : El-MuKîtü: Maddi ve manevi rızkı yaratıp yerlerine gönderme gücüne sahip olandır. Yolculuk esnasında bu isimle dua edilmelidir.
(Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için okunur.)

41- اَلْحَسِيبُ     : El-Hasîb: Bir hayat boyu herkesin işlediklerinin hesabını tüm incelikleriyle çok iyi bilendir. Korktuğundan emin olmak için, bu mubarek isimle dua edilir.
(Korkulan şeyden emin olmak için bir hafta her gün okunur.)

42- اَلْجَلِيلُ       : El-Celîl: Celalet ve ululuk sahibidir.
(Bu ismi şerifi okuyanlara saygınlık verilir.)

43- اَلْكَرِىمُ      : El-Kerîm: Sebepsiz olarak kullarına ikram ve ihsan edendir.  Malın bereketlenmesi için bu isimle dua edilir.
(
Bu ismi şerif manen bereketlenmek ve malın çoğalması için okunur.)

44-  اَلرَقِيبُ     : Er-RaKîb: Koruyup gözetendir. Yitiğini bulmak, yolculukta istenmeyen durumlardan korunmak için bu mubarek isimle dua edilir.
(
Yitik bir şeyi bulmak için  okunur. )

45- اَلْمُجِيبُ     : El-Mucîb: Duaları kabul edendir.
(
Duaların kabulü için bu mubarek isimle dua edilir.)

46- اَلْوَاسِعُ      : El-Vasi’u : İlmi herşeyi kuşatmıştır.
(
Hırs ve sıkıntıdan kurtulmak için bu mubarek isimle dua edilir. )

47-  اَلْحَكِيمُ     :  El-Hakîm: Hikmet sahibi ve kulları arasında hükmedicidir.
(
İlahi hikmet kapılarının açılması için bu mübarek isimle dua ve zikir edilir. )

48-  اَلْوَدُودُ     :  El-Vedûd: Dilediği kullarını seven ve kulları arasındaki sevgiyi yaratan ve onlara merhameti ile muamele edendir. Kalblerdeki İlahi sevginin artırılması için bu mubarek isimle dua ve zikir edilir.
(Aileler arasındaki soğukluğun giderilmesi ve muhabbet hasıl olması için okunur.)

49- اَلْمَجِيدُ      :  El-Mecîd: Şanı çok yüce olandır.
( maddi ve manevi hastalıklardan halas bulmak için iftardan önce “Ya Mecîd”   okunur.”

50-  اَلْباَعِثُ    :  El-Bâıs: Ölüleri diriltip kabirden çıkaran.
(Kalbin nurlanması ve kalpteki hikmetlerin artması için yatakta el kalbin üzerine konup okunur.)

51- اَلشَّهِيدُ      :  Eş-Şehîd: Her şeyi inceliği ile görüp bilendir. Asilerin ıslah edilmesi, ana babaya isyan eden ve kocasına itaat etmeyenlerin islah edilmesi için bu mübarek isimle dua edilir.
(Asi ve isyankarların islahı için  okunur.)

52- اَلْحَقُّ        :  El-Hakk: Varlığı değişmeyen.
(İşlerin kolaylaşması ve ahlakın güzelleşmesi için okunur.)

53- اَلْوَكِيلُ      : El-Vekîl: Mahlukların işini bitiren ve gereğeni yaratandır. Musibetlerin geriye çevrilmesi için bu mübarek isimle dua edilir.
(Belaların geriye çevrilmesi için okunur.)

54- اَلقَوِيُّ       : El-Kaviyy: Pek güçlü.
(Zalimi perişan etmek için okunur.) Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

55- اَلْمَتِينُ       : El-Metîn: Çok sağlam. Maddi ve manevi güce erişmek için okunur.
(Maddi ve manevi güce erişmek için okunur)

56- اَلْوَلِيُّ        : El-Veliyy: Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahredendir. Kıyamet günü hesabın kolay geçmesi için okunur. 
(Kıyamet günü hesabın kolaylaşması için okunur)

57- اَلْحَمِيدُ       : El-Hamîd : Bütün övgü O’na aittir. Bütün varlığın lisanı ile övülendir.
(
Güzel ahlak sahibi olmak için çokça okunur.  )                 

58- اَلْمُحْصِى    : El-Muhsî: Yaratılmış her şeyin sayısını bilendir.
(Zekanın keskinleşmesi için okunur.)

59- اَلْمُبْدِئُ      : El-Mubdi’ü: Maklukatı maddesiz olarak yoktan var edendir.
(Kalpteki manevi hayretin artması için okunur.)

60-اَلْمُعِيدُ        : El-Muîd: Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
(Manevi değerin artması için okunur.)

61- اَلْمُحْيِى      : El-Muhyî: Cansızlara hayat verendir.
(Kalben ve bedenen canlılık kazanılması için okunur.)

62- اَلْمُمِيتُ      : El-Mumît: Bütün canları öldürendir. Nefs-i emmarenin şerrinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir.
( Nefsi emmareyi islah etmek için okunur)

63-   اَلْحَيُّ      : El-Hayyü: Daima diri olan ve herşeye gücü yetendir. Hastaların şifa bulması için bu mubarek isimle dua edilir.
(
Hastalıktan şifa bulmak için okunur.)

64- اَلْقَيّوُمُ        : El-Kayyûm: Zât ile kaim olup kimseye muhtaç olmayan ve mahlukatı Kayyum ismi ile varlıkta durdurandır.
(
Unutkanlık illetinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir. )

65- اَلْوَاجِدُ       : El-Vâcid: İstediğini bulandır.
(Kalbin manevi güç bulması için okunur.)

66- اَلْمَاجِدُ       : El-Mâcid: Kerem ve ihsanı bol olan.
“Kalbin nurlanması için okunur.”

67- اَلوَاحِدُ       : El-Vâhid (El-Ehad) : Misli ve benzeri olmayan. Mahlukatın korkusundan emin olmak için çokça okunur.
“Kalbin yorgunluktan ve mahluk korkusundan halas bulması için  okunur”

68-  اَلصَمَدُ      : Es-Samed: Kimseye muhtaç olmayan herkesin ihtiyacını yaratan.
İradenin güçlenmesi için bu ism-i şerifle dua edilir.” 

O Allah ki, Es-Samed’tir. Yani her şey O’na, ama O kimseye muhtaç değildir. Yemeye, içmeye, nefes alıp vermeye, görmek için göze, işitmek için kulağa, söylemek için dile, var olmak için yer kaplamaya
(O mekandan münezzehtir) muhtaç değildir. Yerler, yani boşluklar yokken de O var idi. O sebeple
“Allah arşın üstünde” veya “Allah her yerde” veya “Allah kalbimde” demek asla caiz değildir. Allah kalbimde demek yerine “Allah’ın sevgisi ve inancı kalbimde” demek gerekir.

69- اَلْقَادِرُ        : El-Kâdir: Her şeye gücü yeten ve dilediğini yaratan.
“Zalimlere karşı zafer bulmak için  okunur “

70- اَلْمُقْتَدِرُ      : El-Muktedir: Yarattığı şeyleri zahmet ve meşakkatsiz meydana getirendir. “Uyandığında bu ismi şeri okuyanın işlerini Allah düzene koyar inşaallah.”

71- اَلْمُقَدِّمُ   El-Mukaddim: Dilediğini öne geçirendir.

“Savaş meydanlarında düşmana galib gelmek için bu ism-i şerif çokça okunur”

72- اَلمُؤَخِّرُ     :  El-Muahhır: Dilediğini geri bırakandır.
“Tevbe ve takvaya ermek için okunur.”

73- اَلْاَوَّلُ        : El-Evvel: Varlığının evveli yoktur.
Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için bu ism-i şerif okunur “

74- اَلْآخِرُ        : El-Âhir: Varlığının sonu yoktur.
“Kalbden dünya muhabbetinin çıkarılması için bu ism-i şerif her gün  okunur. ”

75- اَلظَّاهِرُ      : Ez-Zâhir: Varlığı sayısız delillerle âşikârdır.
” kalbin nurlanması için okunur.”

76- اَلْبَاطِنُ       : El-Bâtın: Aklın tasvvurundan ve idrakinden gizlidir.
“İsteklerin kabulü için namazdan sonra: “Huvel evvelu vel ahiri ve zahiri vel batınu ve hüve bi külli şey’in alîm” ayeti  okunur.

77- اَلْوَالِى       : El-Vâlî: Bütün mahlukatın işlerini idare eden.
“Çeşitli afetlerden korunmak için okunur”

78- اَلْمُتَعَالِى    : El-Müteâlî: Zâtının büyüklüğünü ancak Zâtı bilir.
“Bu ismi şerifi okumaya devam edenler inşallah salah bulurlar”

79- اَلْبَرُّ          : El-Berru: İhsan eden.
Mahlukatın şerrinden korunmak için bu ism-i şerifle dua edilir.”

80- اَلتَّوَّابُ       : Et-Tevvâb: Tevbe edenlerin tevbesini kabul eden.
Zalimin zulmünden kurtulmak ve tevbelerin kabul edilmesi için, bu ism-i şerifle dua edilir.

81- اَلْمُنْتَقِمُ       : El-Müntekım: Suçlulardan ilahi adaleti ile intikam alan.
Allahu Teala’nın zalimlere gereken cezayı vermesi için, bu mubarek isimle dua edilir.”

82- اَلْعَفُوُّ         : El-Afuvv: Günahları affeden.
Günahların affedilmesi için bu isimle dua edilir.”

83- اَلرَّؤُفُ       : Er-Raûf: Çok şefkatli.
” Ya Raûf ” ism-i şerifi, öfkeli anlar da salavatla birlikte gazabın söndürülmesi için okunur.

84- مَالِكُ الْمُلْكِ   : Mâlikül-Mülk: Mülkün ebedi sahibi. “Fakirlikten kurtulmak için bu ismi şerifle dua edilir.”

85- ذُوالْجَلآلِ وَالْإكْرَامُ: Zül-Celâli vel-İkrâm: Hem büyüklük hem ikram sahibi.
“Duaların kabul olması için bu mübarek isimlerle dua edilir.”

86- اَلْمُقْسِطُ       : El-MuksiT: Mazlumun hakkını zalimden alan.
(Vesveseden kurtulmak için bu ismi şerifle dua edilir.)

87- اَلجَامِعُ        : El-Câmi’u: Dilediğini dilediği anda toplayan.
(Maksatlarına ermek isteyenler bu ismi şerifle dua ederler)

88-لْغَنِىُّ اَ          : El-Ğaniyy: Çok zengin ve her şeyden müstağnidir.
Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir.”

89- اَلْمُغْنِى        : El-Muğnî: Herşeyi yeterince veren, dilediğini zengin eden.
“Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir. Maddi zenginliği isteyenin niyeti övünmek ve şöhret bulmak içinse bu doğru değildir.”

90- اَلْمَانِعُ         : El-Mâni’u: Bir şeyin oluşmasına müsaade etmeyen.
“Kendilerine zarar vermek isteyen şeylerin kötülüğünü  engellenmesi için bu mubarek isimle dua edilir.”

91- اَلضَّارُّ         : Ed-Dârr: zarar veren şeyleri yaratan.
“Kötü kimselerin zarara uğratılması için bu isimle dua edilir.”

92- اَنّاَفِعُ           : En-Nâfi’u: Hayrı ve faideli şeyleri yaratan.
“Hayırlı işlerin açılması için bu mubarek isimle dua edilir.”  http://www.islamdergisi.com/genel/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/

93- اَلنُّورُ          : En-Nûr: ışığı yaratıp alemleri nurlandıran.
“Kalbin nurlanması için bu mubarek isimle dua edilir.”

94- اَلْهَادِى        : El-Hâdî: Hidayete erdiren.
Birilerinin hidayete ermesi için bu mubarek isimle dua edilir.”  “Yâ Allah. Yâ Hadî” şeklinde  tekli rakamlarda bitirmek üzere , 33, 99 veya 101 kez namazlardan sonra okunabilir.

95- اَلْبَدِيعُ          : El-Bedî’u: Alemleri örneksiz yaratandır.
“Kötü şeylerin zararından korunmak için bu isimle dua edilir.”

96- اَلْبَاقِى          : El-Bâkî: varlığının sonu olmayan.
“Sıkıntılardan kurtulmak için bu isimle dua edilir.” Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

97-  اَلْوَارِثُ       : El-Vâris: Herşeyin sona erdiği gün bütün mülkün sahibi.
“Manevi hastalıktan kurtulmak için akşamla yatsı arasında bu ismi şerif ile dua edilir.”

98- اَلرَّشِيدُ          : Er-Râşîd: İrşad ve delile muhtaç olmayandır.
“Amellerin makbuli için yatsıdan sonra  bu mubarek isimle dua edilir.”

99- اَلصَّبُورُل       : Es-Sabûr : (celle celâluh): Çok sabırlı.
“Meşakkat görmemek için güneş doğmadan önce “Yâ Sabûr” şeklinde bu ismi şerifle dua edilir..”

(Visited 287.256 times, 98 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

filiz için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua” üzerine 263 yorum.

 1. Selamün aleyküm hocam. Benim eşimin kaşı gözü ayrı oynuyor kaç kez de aldattı beni, ve buna rağmen affettim.Dahada kötü ahlakları olmaya başladı hep sinirli herşey onun istedi gibi olmadımı çok sinirlenio yada kendi hatalarını hep benden buluyor canımı çok yakıyor hocam ve ben herşeye rağmen susuyorum saygıda kusur etmiyorum. Zaten ağır bir hastalığa yakalandım ve inanın kaldıramıyorum olanı biteni, lütfen bana yardımcı olun kötü ahlakından karı kızdan vazgeçmesi için hangi duayı, esma yı nasıl kaç kez okumam lazım. Suyada okuyup icirebilirmiyim ona. Allah razı olsun şimdiden…

  1. Aleykümselam Gül hanım.
   Senin kocana Allah hidayet versin.
   Beş vakit namazın arkasından yapacağın dualarda, “Ya Allah, ya Hâdi, ya Samed, ya Cebbâr” diye üç kez tekrarlar sonra kocanı hidayete erdirmesi ve ıslah etmesi için Allaha yalvar.
   En etkili dua budur. Ama hiç ara verme her gün beş vakit namazda dua et.

 2. İNCELEDİM BURADA EL-VALİ (C.C) ZİKREDİLMİŞ. ANCAK EL-VAHİD (C.C) DAN SONRA EL-EHAD (C.C) ZİKREDİLMEMİŞ. BU ÇOK ÖNEMLİ LÜTFEN DÜZELTİN. YENİ BASIM ESMAYA EL-EHAD (C.C) BİLEREK Mİ BİLMİYEREK Mİ KOYMUYORLAR. ESKİ ESERLERİ İNCELERSENİZ TAM ESMAÜL HÜSNA’YI BULABİLİRSİNİZ. ESMA, ZAT İSMİ HARİÇ 99’DUR. EL-EHAD (TEK, EŞSİZ BENZERSİZ) ELVAHİD (BİR, ŞERİKİ YOK) İKİSİ AYNI ŞEY DEĞİL AMA HANGİ GEREKÇEYLE LEVHALARA YAZILMIYOR BİLMİYORUM.

  1. El-Vâhid ismi şerifin yanına parantez içinde (El-Ehad) isimi şerifini yazdık. “EL-EHAD (TEK, EŞSİZ BENZERSİZ) ELVAHİD (BİR, ŞERİKİ YOK) İKİSİ AYNI ŞEY DEĞİL” diyorsunuz ama aslında her iki ismi şerif de aynı manayı taşımaktadır. Ulemada öyle gördüğü için El_Ehad’i ayrı olarak belirtmemiştir.
   Alakanız için teşekkür ederiz.

 3. Selamın Aleyküm ben su an bi is ariyorum ama özelde olduğu için babam istemiyo bu isten baska da bi iş imkanim yok cok zor durumdayim hem is bulmak hem babami ikna etmek icin nasil dua etmeliyim hangi esmayi cekmeliyim yardimci olurmusunuz

  1. Aleykümselam Emine hanım.
   Erkekler ailenin geçiminden sorumlu olduğu için çalışmak zorundadır. Siz şu durumda maddi olarak çok zor durumda değilseniz bir bayan olarak çalışmanız için bir sebebiniz yoktur.
   Başka kadınlar gibi çalışmak şu an size çok çekici gelebilir ama vardır babanızın da bir bildiği. O sebeple deriz ki, babanızın sözünü dinleyiniz.

  2. “Er-Rezzak” ve “El-Kerîm” isimleri ile Allahu Tealaya dua edilmelidir.

 4. merhaba hocam. Esma’ül Hüsna ‘yı zikir etmeye başladım. Fakat her internet sitesindr farklı bilgiler var. bazı esmalar birbirinin zıttıymış aynı anda okunmazmış. yalnız “Allah”diye zikir çekmek doğru değilmiş vs… bu konuda beni bilgilendirir misiniz.

  1. Merhaba Aslı hanım.
   Her söylenene inanmayınız. Esmaül hüsnayı baştan sona dek okuyabilirsiniz hiç bir sakıncası yoktur. Esmaül Hüsna ile ilgili yazımızı baştan sona dek okursanız nasıl zikir çekileceği de yazılıdır. Rabbim başarılı kılsın.

 5. Merhaba ben 9 aydir hergun dua ediyorum benim canimi yakan içimi acıtan biri oldu ve beni büyük ihanette bulundu aşaladi allahin yazdi kaderle beni beni ağlattı ve insanlarin gözünde kötü konuma düşürdü beni ve ben ona bir karinca kadar kötülük bile yapmadigim halde onun icin hergun allaha yalavariyor allahim onu bana yaptiklarindan ve yasattiklarinda dolayi gozumdeki yaslarla islah et diye bu bedduami cunku canim cok aciyor hergun ağlıyorum ben onu severken benimle gönül eglendiriyormus yasattigini yasatsin allahim sana dedim ona ve hep dua ediyorum ne yapmam lazim bana yardimci olurmusunuz .

  1. Merhaba Nur hanım.
   Siz hem dua ediyor bir taraftan da beddua ediyorsunuz. Yani bu şekilde duanız da kabul olmaz bedduanız da kabul olmaz. Ya dua edin ya da beddua edin. Ama bana kalırsa dua edin Allah ona hidayet versin. Erkeklere fazla yakın olmanın çok ağır bedelini yine kadınlar ödüyor. Oysaki Allahu Teala zinaya yaklaşma buyurmaktadır. Yanlış anlamayınız size kesinlikle zina yaptınız demek istemiyorum. Mezkür ayet, “Namahrem kadının veya erkeğin eli başka erkeğin eline değmesin” manasındadır. Ama ne yazık ki erkekler kızları evlenmek vaadiyle kandırıp onlara göz yaşı döktürüyorlar maalesef.
   Onu seviyorum diyorsun. Onun sevilecek nesi var ki onu seviyorsun?
   Seni ağlatıp aldattığı için mi seviyorsun o şeytanı? Çok yazık!

 6. Ya kahharı beni çok üzen birine okumuştum fakat ilahi adalet galiba gene ben üzülüyorum. Şu an evliyim fakat eşimle boşanmak üzereyiz. Kahır çekiyorum . Çok basit sebeplerden ayrılmak üzereyiz. Nasıl bir dua edebilirim. Bu yanlışımı nasıl düzeltebilirim

  1. Beddua etmeyiniz. Bedduanız kabul olmazsa size geri dönebilir.
   “Yâ Allah, Yâ Vedûd, ya Selâm. Karı koca her ikimizin hakkında hayırlı netice her ne ise onu bahşet” diye dua ediniz.

 7. Selamlar, ben gunlerdir her yerde gul kokulari aliyorum, yanimdakilere soruyorum sizde aliyomusunuz diye hayir ne gul kokusu diyorlar, kenndimce her hususta Hakka cok yakin olmaya calisan biriyim acaba bu aldigim gul kokularinin bir isaret olarak anlayabilirmiyim?
  Ilk defa yaziyorum ama daha once yazdiniz diye kabul etmiyor

  1. Aleykümselam Beyhan hanım..
   Kalb zikir ve ibadetlerle temizlenip cilalandığında bu dünyaya ait olmayan güzel kokular ve tadlar ve ışıklar görmeye başlar. Bu durum aslında büyük bir imtihandır. Şeytan böylesi kimselere yaklaşır “artık sen olgun bir insan oldun kalp gözün açıldı ibadet etmeden de olur ” der ve o insanı cehenneme yuvarlar.
   Her ne hal yaşarsanız yaşayınız Kuran ve sünnetin gösterdiği yoldan ayrılmayınız.

 8. Selam.
  Allahın selamı rahmeti bereketi olsun.lütfen dua…Allahım yardim et…
  Iyi dualariniza teşekkür ederim.Amin

  1. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berakatüh.
   Size Dua ederiz biiznillahi Teala..

 9. Selamlar.Allahin selam rahmet bereket olsun.Allah için lütfen çok acil önemle ben ve ailem icin yardım guzel iyi şifa yardım dualar ediniz.Allahim yardım et.Amin

 10. Selamün Aleykum hocam eşim alkol kullanıyor bunu bırakması için hangi esmayi çekmem gerek acaba?

  1. Aleykümselam.
   “Ya Allah, ya Hâdî” esmasını çekiniz. Allah hidayet eylesin eşinize.

  1. Günahlarına tövbe edeceksin bir daha tövbe ettiğin günahlara dönmeyeceksin.
   Hastalığın için ise bir doktora tedavi olmalısın.

 11. Hocam ben esma cekiyorum günlük çok şükür 92. en nafiu araf suresinin 180. Ayetini okuyorum bazen abdestli bazende abdestsiz abdestsiz akumamin zararı varmıdır zikir çeker gibi birde bu esma benim ismimin ebcedi diye biliyorum bana yardımcı olurmusunuz

 12. selamun aleykum ben birtakım isteklerimi zikirle esmaul hüsna ile istiyorum bunun yanı sıra sadakalar verdim hacet namazları kıldım bütün gün yatıncaya kadar zikirlerimi okuyorum bunu aylardır yapıyorum ama hiçbir icabet görmedim ne olacak böyle isteklerimin kabul olması için başka neler yapmam lazım

  1. Aleykümselam.
   Duaların kabul olması için sadece belli esmaları veya tekerleme gibi yazılmış arapça duaları okumak yetmez.
   Ehli sünnet akaidini bilmek ve ona göre itikat etmek lazım. Şirkten, küfürden korunmak lazım.
   Haram lokma yememek lazım. Gözleri harama bakmaktan, elleri haram işlemekten ayakları harama gitmekten kalbi Allahın rızasına ait şeyleri düşünmekten temizlemek lazım.
   Bunları yaptıktan sonra o isteklerin doğru mu yanlış mı o vakit onları anlarsın. Yanlış ise tövbe edersin. Doğru ise duaya devam edersin. Kabul olmadı diye de Allah’a sitem etmezsin. Ya Rabbena lutfun da hoş kahrın da hoş dersin.
   Daha geniş bilgi için linki tıklayınız:
   https://islamdergisi.com/genel/dualar-neden-kabul-edilmez/

  1. Aleykümselam Zehra hanım.
   Allah kocana hidayet versin, ıslah etsin. Böyle dua edin Zehra hanım.

 13. Allahın selam rahmet bereketi üzerimize olsun. Allah için lutfen çok çok iyi yardım dua …

 14. Sibel hanım sizi de kızınızı da tanımıyoruz.
  Bu güne dek 27178 soruya cevap yazdım hiç bir kimseyi suça yönlendirmedim. Hiç bir kimseyi de ümitsizliğe düşürmedim. Yüzlerce akıl hastasının dertleri ile dertlenmeye dertlerine deva armaya çalıştım.
  Hiçbir Allahın kuluna gerçek İslam’dan başkasını öğretmedim. Yazdıklarım herkese açıktır. Öyle sanıyorum ki siz İslamı yanlış öğrenmiş olmalısınız ki bizim yazdıklarımıza yanlış diyebiliyorsunuz. İslamda Çocuk terbiyesi için linkteki yazımızı lütfen bir kez okuyunuz.
  TIKLA:
  https://islamdergisi.com/genel/islamada-cocuk-terbiyesi/

 15. Hocam bir niyet için esmaül hüsna okuduğumuzda ne zaman tecelli eder. Nasıl anlarız ne zamana kadar okuruz

  1. Tecellinin ne zaman olacağını Allah bilir. Siz Allah rızası için okuyunuz Rabbim dilerse o ismiyle tecelli eder dilediğinde.

 16. hocam selamun aleykum bir sorum olacak ruhani haller ne demektir ya da bir insana ruhani haller olunca ne olur? sağolun hocam.

  1. Aleykümselam Gülnu hanım.
   Ruhani haller kalp Allah sevgisi ve Allahın sevdiklerinin sevgisinin dışında kalan sevgilerden temizlendiğinde saf bir ayna olur. O kalp aynası, ulvi alemlerden yansıyan kutsal ışıkları, emsalsiz kokuları algılamaya başlar. O kokular ve o kutsal ışıklar seni senden alır. Allahın emirlerine tam bir teslimiyet başlar. Kısaca bunlardır manevi haller.

 17. selamun aleykum hocam. 16 yaşında bir kızım var ve kızımın sosyal fobisi var kalabalık ortamları pek sevmiyor ve zorunda kalmadıkça evden çıkmıyor inançlı olduğu için kendini kimsenin görmesini istemiyor ve kendini gizliyor. kızımın cesaretlenmesi ve normal insanlar gibi dışarı çıkabilmesi için ne okumalıyım acaba?

  1. Aleykümselam Esra hanım.
   İnançlı kızınız kalabalık ortamlara girmeyerek Allahu Teala onu hasta toplumunun fitnesinden ve günah kirlerinden koruyor ne kadar güzel.
   Siz ise onu kirli toplumun içine iterek hasta toplumun kargaşası içinde iyileştirmek adına ona dua edeceksiniz çok garip.

 18. selamun aleykum hocam. başımızda bir düşman var bana ve kızıma zarar vermeye çalışıyor kızımın babası daha yeni vefat etti ve kızımın babasının mezarına gitmiş. ve iyi niyetli gitmemiş. kızıma küfür edip beddua ediyor. hukuksal olarak bu şahısla uğraşıyorum ama başımızdan gitmiyor peşimizi bırakmayıp tehdit ediyor. sürekli Allah a sığınıyoruz ve çabalıyoruz. bu düşmandan kurtulmak için nasıl bir dua okumalıyız? kızımla ve ölen babasıyla uğraştığı için beddua edebilir miyiz? beddua etmek istemiyorum hocam ama canımızı çok yakıyor. Allah razı olsun şimdiden hocam.

  1. Aleykümselam Deniz hanım. Başınız sağ olsun, Allah sizlere hayırlı uzun ömürler versin.
   Her sabah ve akşam ayetel kürsi, ihlas, felak ve nas surelerini 7’şer kez okuyup Allaha sığınınız. Ve sadece Allaha güveniniz ve asla korkmayınız. Size artık hiçbir zararı dokunamaz o kimsenin.

filiz için bir cevap yazın Cevabı iptal et