Kuran Yeter Demek

Şunu esef ve açıklıkla belirtelim ki,” Uydurulan Din ve Kuran’daki Din” veya “Kuran Yeter” diyenlere aldanıp ehli sünnetten kopan mümin gençlerin bir süre sonra İslamdan başka din arayışına girdikleri görülmektedir…

Mealci Selefiyeci sapkınlar, Peygamberimizin Kuran’ın açıklaması olan hadislere “Uydurulan Din” dedikleri, Kuran’a kendi nefislerinin isteği doğrultusunda verdikleri sapkın manalara da, “Kur’anda ki Din” diyerek veya “Kuran’ı okuyun anlamaya çalışın anlamadığınız yeri de sorun öğrenin soruşturun ve dininize değer vererek üzerinde kafa yorun diyoruz!” diyerek Müslüman gençleri dinden çıkarıp başka din arayışına itmekte oldukları bariz olarak görülmektedir…

Bu sapkınlar Kuran’ı anlayamayan kimsenin anlamadığı yeri kime soracağını belirtmiyorlar.
Dinine değer veren Kuran’ı Rasulullahın anladığı gibi anlar. Kuran kafa yormakla anlaşılsaydı Nahl suresi 44. ayette Allahu Teala Rasulüne,
“Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Peygamberim! Sana da Kur’ân’ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.” diye buyurur muydu.?

Buradan çıkan mana, “Kur’an bize yeter” deyip hadisi şerifleri yok sayanlar bu ayeti de inkar etmiş olmaktadır.
Kuran Yeter diyen selefiyeciler,
“Kişi anladığından sorumludur” diyorlar.
Ayrıca bunlar, Kuran’ı anlamayanların Kuran’da belirtilen haramlardan ve farzları yapmaktan sorumlu olmadıklarını mı söylemek istiyorlar.? Oysaki Kuran, anlaşılsın diye Rasulullaha indirilmiş ve her müslüman farzları yapmaktan, haramlardan sakınmaktan sorumludur.

Selefiyeciler, Bizler kimseye mezhebiniz olsun demiyoruz! Bizi izleyin de demiyoruz!” diyorlar.
Bunlar mezhebe gerek olmadığını söylüyorlar lakin Kuran Rasulullah’a,
“(Ey Muhammed) Şüphesiz Sen sırât-ı mustekîm (en doğru mezhep(yol) üzeresin.” (Yasin/4) buyurmaktadır.
Mezhep kelimesinin anlamı gidilen yol demektir. Kur’an, Rasulullahın ilgili ayette en doğru mezhep üzere olduğunu belirterek selefiyecilerin cehaletini izhar etmektedir.
Bunlar, “Bizi izleyin de demiyoruz Peygamberi de izlemeyin Kuran’dan anladığınıza göre amel ediniz” diyorlar. Oysaki Kuran, “Allah’a ve Rasulüne tabi olunuz” buyurarak bunların yanlış söylediklerini bariz haber vermektedir.

Bize Kuran yeter diyenler,İlla birilerinin mukallidi olarak mezhepleri izlemek Kuran’ın neresinden çıkar?” diyorlar. Mezhepler, birilerinin mukallidi değil, Rasulullahın mukallididir. Rasulullahın mezhebini(yolunu) taklid etmeyin diyorlarsa, “etîullahe ve etîu’r-rasûl” (Allaha ve Rasulüne yani Kuran ve hadisi şeriflere tabi olunuz) ayetine karşı geldiklerinin farkındalar mı acaba?
Bize Kuran Yeter diyenler, “Mezhepler/tarikatlar vs. tüm bunlar şeytana hizmet etmekte hak olan Kuran’ın berrak yolundan uzaklaştırmakta dini milyonlarca fıkıhsal uyduruk yasalara boğmaktadır.” diyorlar.

Bu sapkınlar, Kur’an’dan ve hadisi şeriflerden başkasına dayanmayan İslam fıkhının ve yine Kuran ve sünneti uygulamaktan başka bir yol olmayan hak tarikatlara “şeytanın yolu” diyerek küfre girip kafir olduklarının farkındalar mı acaba?
Kuran Yeter diyen selefiler, “Bir mezhepte şu an milyonla hüküm olduğunu ve bunların % 99 (muhtemelen daha fazla) Kuran’a ters olduğunu biliyor muydunuz?” diyorlar.
Bunlar bu sözleri ile İslam fıkhını hiç bilmediklerini mason akıl hocalarının taklitçisi olduklarını isbat etmiş oluyorlar. İslam Fıkhının % 100’ünün Kuran ve Hadisi şeriflerden başka dayanağı olmadığını bilmek isteyenlere, İbrahim Halebi hazretlerinin Mültaka isimli fıkhî eserini okumalarını tavsiye ederiz..
Bu mealciler,Rahmet olarak gelen din eziyet haline çevrilmektedir” diyorlar. Abdest almak, gusül abdesti almak, oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hırsızın elini kesmek, zina edene had veya recim uygulamak kasten adam öldürene kısas uygulamak eziyet ise Kuran’ı inkar ediyor demektir.. Zira bunlar Kuran’la sabittir.
Kuran Yeter diyenler, “Kuran’daki din bellidir bir kişi bir kaç kez okumakla dinini öğrenir AYRICA BU YASALAR fıtratımızla da uyumludur, adam öldürme, zina etme, hain olma vs. gibi..”
Madem Kuran’daki din belli ise, Allahu Teala Cuma namazını ayetle farz kıldı ama kaç rekat kılınacağını ve hangi vakitte kılınacağını açıkça belirtmedi. Hadislere inanmayan selefi sapıklar;
Cuma namazını nasıl ve kaç rekat ve hangi vakitte kılıyorlar acaba?
Kuran’daki din belli ise, Kuran beş vakit namazı emrediyor ama nasıl kılınacağını ve kaçar rekat kılınacağını açıkça belirtmiyor bunu nasıl izah edecekler?

Kuran’daki din belli ise, Allah zekat vermeyi emretmiş ama koyunun, sığırın devenin, altının zekatı nasıl verilecek buğdayın arpanın öşrü nasıl verilecek bunu nasıl izah edebilirler acaba?
Kurandaki din belli ise, Kuran’da cenaze namazının nasıl kılınacağını nasıl bulacaklar.? Yoksa  hadis münkirleri cenazelerinizi yıkamadan ve namazını kılmadan mı defin ediyorlar acaba..?
K.Y.isimli sapkınselefiyeci, “
İslam, uzman dini değildir. İman eden insanların dinidir..”  diyor.
İslam, iman eden herkesin dinidir uzmanlar da iman ediyorsa onların da elbette dinidir. 

Ehli sünnete “Uydurulan Din” diyen din hırsızı “Kuran’da boy abdesti yok” diyerek kandırdıkları kimseleri cünüp gezdiriyorlar ve abdestsiz namaz kıldırıyorlar.
Oysa Kuran, “

77 – O, elbette şerefli bir Kur’ân’dır.

78 – Korunmuş bir kitaptadır.

79 – Ona temizlenenlerden(gusül dahil abdestli olanlardan) başkası el süremez.
(Vakıa Suresi)

1- GUSÜL ABDESTİ:

Gusül Abdesti Ve Namaz Abdestinin Farz Olmasını Belirten Âyet:
– “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edin, iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla mesh edin. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor.” (Maide-6)

Gusülde kıl diplerine kadar yıkamanın farz kılınışı hadisi şerifle beyan edilmiştir:
Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
-“ Her bir kılın dibinde cünüplük vardır. Saçları yıkayın, deriyi paklayın.”

Kaynak: (Ebu Davud, Taharet 98, (248); Tirmizi, Taharet 78, (106)

 Bekir Abdullah 21.12.2017

(Visited 396 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Adsız için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Kuran Yeter Demek” üzerine 2 yorum.

 1. Hocam selamun aleyküm. Bir evladım olsun istiyorum. Bunun için yalnızca kuran okumam yeterli olur mu yoksa bir öneri daha verir misiniz?

  1. “Ve zekeriyyâ iz nâdâ rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.” mealen:
   “Zekeriya da hani Rabbine: “Rabbim! Beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın” diye nida etmişti.”
   Enbiya Suresi 89. ayet

   “Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâ lil muttekîne imâmâ.” mealen: 74 – Ve onlar ki: “Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl” derler.”
   √ Furkan Suresi 74. ayeti
   Bunları dua olarak okuyunuz.

Adsız için bir cevap yazın Cevabı iptal et