Uydurulan Din ve Kuran’da ki Din Veya Kuran Yeter

Uydurulan din ve Kuran’da ki din” veya Kuran’da ki din” veya “Kuran Yeter” gibi başlıklar adı altında açılan siteler veya Facebook sayfaları, gerçek İslam Ehli Sünneti yok etmek isteyen İslam düşmanları tarafından kurulan tuzaklardır. Din tahribi yapmak amacıyla dolaylı yoldan İslamı yok etmek isteyen gizli din düşmanları İslamı içeriden yıkmak için bizden olmayan ama bizim gibi görünen piyonları kullanmaktalar.. Bunların slogan türü süslü yazı ve sözlerle cahil kimseleri kendilerine bağlayıp İslamdan uzaklaştırdıkları görülmektedir. Kuran’ı yüzünden dahi doğru okumaktan yoksun kimseler yüce Kuran’a sapkın manalar vererek hem kendileri dinden çıkıyor, hem başkalarını küfre sokuyorlar.
Bunlara aldanıp kapılanlar bir süre sonra İslamdan da çıkıp başka bir din arayışına girdikleri görülmektedir maalesef. İslam düşmanlarının aradıkları fırsatlar tam da budur işte.!!
İslamı gerçek yönü ile tanımak isteyen samimi din kardeşim! Ehli Sünnet ve Cemaat Yolundan sapma. Eğer gerçekten Kuran’ı Kerimi doğru anlamak ve öğrenmek istiyorsan Kuran’ı meallerden değil, ehli sünnet alimlerinin kitaplarından anlamaya çalış.
Bekir Abdullah 10 Aralık 2019

(Visited 169 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın