Soru-Cevap

Aşağıdaki formu kullanarak sorularınızı iletebilirsiniz. Uygun görülürse bu sayfada yayınlanmaktadır. 

IslamDergisi.Com

(Visited 60.393 times, 36 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Mg için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Soru-Cevap” üzerine 24.242 yorum.

 1. Selamun aleykum hocam. Aşağıdaki ilahi sözleri şirk içerir mi?

  Evliya’ya eğri bakma, Kevn-i mekan elindedir,
  Mülke hüküm süren odur, iki cihan elindedir.

  Sen anı öyle sanırsın, sencileyin bir Âdem’dir,
  Evliya’nın sırrı vardır, gizli ayan elindedir
  Hakk zâtıyle sıfatıyle, tecelli eyledi anda,
  Varlığı Hakk varlığıdır, emr-i Sübhan elindedir.
  Hakk anı bunda gönderdi kullarını irşad için,
  Kime diler iman verir, kahr-ı ihsan elindedir.
  Kaygısız eder bu ilmi, okudum anladım bildim,
  Bütün âlemlerin hükmü, kâmil insan elindedir.

  1. Aleykümselam.
   “Evliya’ya eğri bakma, Kevn-i mekan elindedir,
   Mülke hüküm süren odur, iki cihan elindedir.

   Sen anı öyle sanırsın, sencileyin bir Âdem’dir,
   Evliya’nın sırrı vardır, gizli ayan elindedir
   Hakk zâtıyle sıfatıyle, tecelli eyledi anda,
   Varlığı Hakk varlığıdır, emr-i Sübhan elindedir.
   Hakk anı bunda gönderdi kullarını irşad için,
   Kime diler iman verir, kahr-ı ihsan elindedir.
   Kaygısız eder bu ilmi, okudum anladım bildim,
   Bütün âlemlerin hükmü, kâmil insan elindedir.”

   Bu sözler şirk içerir. Lakin bu sözler bir veliye ait ise, onun istiğrak halinde yani aklı İlahi sevgi ile örtüldüğü anda söylediği düşünülerek ona müşrik demek doğru olmaz. Çünkü o kimseler ayıklık hallerine döndüklerinde bu sözlerine pişman olurlar. Dönmeyip o halde kalanlara ise müşrik dememeliyiz ancak bu tür sözleri ayık halde olan müminler onaylamamalıdır..

  2. Hakkta fani olduğunda Hakk ile konuşan bir velinin sözleridir. Bizim anlayacağımız kabilden değildir. Allah ta cc fan olanın dilinden konuşan daha doğrusu konuşturan Allah teala onunla dilediğine iman verir. Veren yine Allahtır cc yani. Ayrıca zatı bahsı bu beden kastı değildir. Ilahi bir soluk olan ruh Allahtandır cc. Fakat Allah cc değildir. Herşey ondandır ama hiç bir şey O değildir. Bektaşi velileri tasavvufi inceliklerle söz söylemişlerdir. Pir sultan kaygusuz abdal ks bu zatlar büyük evliyalardandır. Tahrip edilmezden evvel hristyanlığında Hakk din olduğu gibi. Şeytanlar ve şeytanlaşmış nefsler yolları eğriltip büğrültüp istikametten ayırmaya çalışmışlardır. Öyle direk şirk etmek küfre girmek kolay değildir. Bilmiyerek neler yapmıyoruz ki. Bir veli hazret şöyle demişti. Bilmeyerek kabeye ayak uzatırsan tükürürsen bişey olmayabilir. Sünneti kılamayabilirsen yine bişey olmayabilir zaruretten dolayı. Ama unutma kasti olarak tükürmek dinden çıkarır. Kasten aman bunu kılmasamda olur demek Rasulullaha aleyhisselama hürmetsizliktir. Hürmetsizlik aynen öyle. Sevgiliye hürmet etmeyene sevgilisi neyler? Bilmiyorum. Özü sözün niyettir. Niyeti hakkaten Hakk olan cehennemin içinde olsa Hakk imdada yetişecektir. Niyeti bozuk kalp ayarı yamuk olanın ise arşa çıksa iblis gibi cehennem dibine indirelecektir. Bu işler ilimle bilimle hiç bişeyle olacak işler değil. Niyetinimizi sağlam tutarsak olur. Yoksa işimiz çok yaş. Kul niyetinden sorumludur. Cehenneme de cennetede gidecekler ancak bir niyet sonucunda oralara girceklerdir. Allah Celle celelahuuu her işimizi rızasına uygun eylesin. Ve.bizi af eylesin. Gerisi teferruattır…

  3. Velilik ilimle de olmaz ilimsiz de olmaz. Ehli sünnet bilgileri olmadan bir santim ilerleme olmaz. Niyetin güzelliği yetmez doğru salih amel de gerek.
   Ruh Allahın kün emri ile yaratılmış mahlukattandır. Allahın parçası demek küfürdür. Allahın üfürmesi mecazidir. olup Kün(ol) emrinin ifadesidir.

  4. Allahu zulcelalin parçası demedikki Ondan dedik. O sözüde kendimizden değil mektubattan okumuştuk ta söyledik. Herşey Odur yerine Herşey Ondandır uygundur diye okumuştum. Anlamadığım konuda o. Hangi mollayla konuşsam hep muhalefet var. Oysa sözler şahsi değil ya hadis ya büyüklerden söylerim yada sükût. Neyse Allahu alem yine buraya uğradık soru sormak isteriz izninizle. Bir türlü aklen çıkamıyorum işin içinden. Tasavvufun sırrı Musa as ile Hızır as kıssasında gizli. Hızır as muhalefet etmedikçe arkadaştır. Allahu zulcelale itiraz kastıyla değilde şeriat kastıyla bir şeyi söylemek itirazdan sayılırmı?. Şimdi Musa as o kasıtla söyledi dostluk bitti. Söylemese şeriate aykırı olacaktı. Burda takılıyorum. Bu 1.ci soru. 2.cisi ise yine anlayamadığım hiçlik mevzusu. Varlığın öyle büyük bir günahki onunla başka bişey mukayese bile edilemez diyor. Yani resmin ismin cismin sen dahi günahsın babından mı? Ben günahsam zaruret hariç ismimi resmimi varlığımı dahi geri çekmem gerekir diye düşünüyorum. Sosyal ağ olsun kullanmıyorum. Alem bir mürşid bense bir talebe isem sükutu tercih edip yokluğu seçip aynada eksik görünce kendimi düzeltip aynadakilerde eksik göremiyorum. Eksik bende olunca kime ne söyleyebilirimki? Dua ediyorum. Nasıl bir hal ise bir türlü işin içinden çıkamıyorum……. ve ayrıca birazcık dua istiyorum maddi manevi hastalıklarımza…. lutfederseniz.

  5. Kainatı veya içindeki herhangi bir eşyayı veya insanı Allah’ın parçası saymak küfürdür. Allahın eşi ve benzeri yoktur. Hiçbir şey Onun dengi olamaz. O ezelidir ebedidir. Herkes her şey Ona muhtaçtır O ise hiçbir kimseye muhtaç değildir. Bunlar Kuran’la sabittir.
   C-1: Her şey Odur demek küfürdür. Bunun anlamı panetizmdir. Yani evrenin her bir parçasına İlah demek gibi. Haşa öyle olsaydı Allah kendinden başkasına tapanların müşrik olduğunu beyan eder miydi?
   Her şey Ondan demek ise her şeyi Allah yarattı Ondan başka her şey mahluktur demektir ki büyük İmam, İmamı Rabbani hazretleri de buna değinmiş ve bunu savunmuştur..
   Hızır’ın (a.s) ledünni ilmi Hz. Musa’dan çok idi. Şeriat ilmi ise Hz. Musa’da daha çok idi. Hz Hızır, Hz Musa’ya ledünni ilimde rehberlik yaptı bu esnada Hz Musa rehbere bazı itirazları oldu. Sonra Hızır ona açıklama yaptı bunun üzerine Hz Musa ilmi ledün rehberine itiraz etmesinin hatasını anladı.
   Mürşid konusunun tamamını o mevzu ile misallendirmek hatadır. Çünkü Mürşid hiçbir zaman bir Hızır (a.s.) konumunda değildir. Zira Hızır’ın peygamber olma ihtimali de var.
   Mürşidlere ilmi ledün konusunda teslimiyet gerek. Ama mürid mürşidine şeriat dairesi içinde bağlı olmalı. Mürşid şeriatten ayrılırsa mürid onu mürşid olarak tanımaya devam ederse ahirette kurtulamaz. Çünkü mürşidin mürşidliği zannidir vahiy ile kesin değildir ama Hızırın Hz Musa’ya rehberliği Allahın vahyi iledir..
   Fetö gibi sahtekarlara bağlı olanlar eğer şeriat dairesi içinde bağlı olsalardı helak olmazlardı.
   Hz Musa Hızır’ın bazı işlerini şeriate aykırı gördüğü için Hızıra itiraz etti. Ama Hızır şeriate aykırı bir şey yapmadı o sadece görünüşte öyle idi.. Çocuğu öldürmesi ise Allahın Hz Hızır’a emri olduğu içindi. Gemiyi delmesi ve diğer şeylerin hikmeti de belli idi.
   Ama mürşid olduğu sanılan bir kimsenin mürşidliği Kuran ve Hadisle sabit olmadığı hüsnü zan ile olduğu için mürşidler Kuran ve Sünnete aykırı bir iş yapamaz.
   Sâdât-ı Kiramın büyüklerinden İmamı Rabbani hazretleri bu sözleri şöyle teyid eder:
   “Biz bütün keşif(kalp gözü ile görülenleri) ve kerametlerimizi şeriat ölçüsü ile ölçeriz. Şayet keşif ve kerametimizi şeriate aykırı bulursak onu çöpe atar şeriate bakarız.”
   C-2:
   İkinci Sorunuz:
   “İkincisi ise yine anlayamadığım hiçlik mevzusu. Varlığın öyle büyük bir günah ki onunla başka birşey mukayese bile edilemez diyor. Yani resmin ismin cismin sen dahi günahsın babından mı? Ben günahsam zaruret hariç ismimi resmimi varlığımı dahi geri çekmem gerekir diye düşünüyorum.

   CEVAP: Allah alemleri hiç yokken kün(ol) emri ile var etti. Hiçlik mevzusu Allahın varlığı karşısında kulun varlığı hiçtir anlamındadır. Aksi halde şirk olur. Bizim varlığımız Allahın var etmesi ile vardır. Aksi halde şirk olur. Evliyaullah alemlere zıl(gölge) varlık derler. İşte bundan dolayı kulun varlık günahı günahların en büyüğü sayılmıştır. Gölgenin varlığı asla bağlıdır. Asıl olmasa gölgede olamaz. Yoksa bu varlık etin kemiğin varlığı değildir.
   Kendimizi, kuvvetimizi, aklımızı, bilincimizi, hayatımızı bizim dışımızdaki her mahluku Allahın kudretinin birer tecellisi bilmeliyiz. Onun gönderdiklerine inanıp Onun rızasına ermek için gönderdiği şeriate göre amel etmeliyiz. Kurtuluşumuzu buna bağlıdır.
   Kıyamet günü tasavvuftan değil ehli sünnet itikadından ve şeriatten sorulacağız.
   Duaların en güzeli üzerinize olsun vesselam.

  6. Alçak şeytan kandırıyor hep. Aslında hissetmiyorda değilim. Ama berrak sözler yardımcı oluyor.

   İmâm-ı Rabbânî Hazretleri, sohbetlerinde, mektuplarında ve eserlerinde sık sık bu hususa temas edip şöyle buyurmuştur:

   “Şerîatin üç kısmı vardır: İlim, amel ve ihlâs. Bu üçü gerçekleşmeden şerîat tahakkuk etmez. Şerîat ne zaman yaşanırsa, işte o zaman bütün dünyevî ve uhrevî saâdetlerin üzerinde olan Cenâb-ı Hakk’ın rızâsı kazanılmış olur…

   Allah cc razı olsun.. Esselamu aleyküm…

  7. Böyle saçma bir masal olmaz. Ne demek “1 sene 34567 sene dolunca mübarek gelmiş…” Bunu uyduran adamın sayılarla arası iyi değilmiş meğer. 34 bin sene insanlığın ömrünün tamamını kapsar. Bu ahmak adam böyle bir şeyi uydurmuş da sizlerde yutmuşsunuz.
   Peygamberimiz “Şeytan benim şeklime giremez” buyurdu. “Peygamberimiz mana aleminde güvercin şeklinde gelir” demek, Rasulullahın hayvan şekline girdiğini iddia etmektir. Bunu uyduran ahmak kasıtlı ise küfre girmiştir..
   Rasulullah mana aleminde bir kimseye kendi şeklinde görünür.
   Muhyiddini Arabi hazretleri “şeytan Medinede medfun Rasulullahın kendi şeklinde gelemez ancak başka şekillerde gelebilir.” buyurmuştur. Güvercin şeklinde gelen de şeytandır.

  8. Evet o sözlerin içinde şirk vardır.
   Mesela:
   “Varlığı Hak varlığıdır” demek şirktir. Sübhan’ın (Allahın) emri elindedir” diyor. Yani bir veli ne dilerse onu yapar demek de şirktir. Zira Allahu teala “Alemlerin Rabbi Allah dilemeden siz dileyemezsiniz” (Tekvir/29) buyurdu.
   “Kime dilerse iman verir kahır ve ihsan elindedir ” demekte Şirktir. Zira hidayet ancak Allah’ın yed-i kudretindedir. Peygamberimiz bile öz amcasını hidayete erdiremedi ki bir veli onun yanında ne oluyor ki dilediğini hideyete erdirsin?
   Bu gibi sözler gerçek bir veliden sadr olmuşsa onu tevil gerek. Yani o veli İlahi muhabbetle aklı örtüldüğünde şuursuzca ağzından çıkan sözler hükmündedir. Ayıkken bunu söyleyen her kim ise küfre ve şirke girer.

  9. Muhsin hocaya özel sorunuz varsa ona sormalısınız.
   Bizimle alakalı bir sorunuz varsa bize sorabilirsiniz. Sadatların duaları hepimizin üzerine olsun.

  10. Sizden ricam şeyh nazim ks ve molla mustafa isimlerini son paylaşımları silin. Onlara söylenen sözü kabul etmiyorum. Onlarıda seviyorum. Daha fazlada konušmak istemiyorum. Hoşçakalınız…

 2. Selamunaleykum. Hocam bi konuda kafam karisti. Simdi benim bi tanidik akrabam var buna baya görücü geldi ama evlenmek istemedi evlenmedi. Sorum şu evlenmek istemeyip evlenmedi ya hani nasibinde birisi cidden yok mu yoksa nasibinde var da evlenip evlenmemesi kendi tercihi miydi bu mevzuyu aciklayabilir misiniz ??

  1. Aleykümselam.
   Onun kısmeti olsaydı bir şey bahane olur kabul ederdi. Henüz kısmetinin vakti saati gelmediği için tercih de edemiyor.

 3. Selamun aleyküm misal vererek söylüyorum mesela bir dizi var kiyamet kopuyor az insan kaliylor d7nyayi geziyorlar bomboş felan buna bilimkurgu adi veriliyor bilirsiniz belki.
  Bu dizileri İslamin çizgisinden çikmada yani bize göre kiyame öyle değıl insanlarda ölecek buna inaniyoruz ama o diziyi ona inanmadan izlemek hükmü?

  1. Aleykümselam. O tür dizileri izlemek çamurlu yolda yürüyüp de üzerine çamur sıçratmamaya benzer. Mümkün mü çamur sıçratmamak?

 4. Selamun Aleykum , hocam bissuru yerde gördüm bazi kisiler ve bazı sözde hocalar rahmetli N.E.’a şeytana hizmet ederdi sevmeyiz kimiside hak ve batılı karıstıran A’Ü seven E.B.’ı niye sevelim diyorlar. Ben selefi zannettim onları ama değiller. Ne dusunuyorsunuz hocam ?

  1. Aleykümselam.
   Onu öyle değerlendirenler kendilerine baksınlar. Allah için ne hizmetleri olmuş bu ülkeye?

 5. Bir arkadaşım var. Ruhsal olarak darlık geçiriyor. Maneviî yönü zayıf. Başta temizlikle ilgili insanların onu sevediği çok güçsuz biri olduğu kendini sevmediği ile alakalı yaşama karşı kayıtsızlaştığını söylüyor. Onun için cok üzülüyorum. İnşirah okuyorum onun için, dua edip hatim yapıyorum ama bi türlü iyi olmasını sağlayamıyorum. Ozellikle temizlik ile alakalı çok büyük ve hayatını olumsuz yönde etkileyen takıntıları var. Ailesinin, ozellikle babasının, onu sevmediğini, kimsenin onu sevmediğini düşünüyor. Onun icin ne yapabilirim başka. Neden duam kabul olmuyor. Hocam yardımcı olun! Kötü durumda arkadaşım. Namaz kılmıyor. Kuran okumayı da bilmiyor. Hayattan kopuk yaşıyor. Amaçsız… ruhsuz…

  1. O arkadaşınızın hidayeti için dua ediniz. Çünkü öyle bir kimse dinden uzaktır. Hidayete gelmezse yapacak bir şey yoktur. “Allah’ın onu hidayete erdir ve ıslah et” diye dua ediniz. Her şeye rağmen düzelmezse yapacak bir şey yoktur. Peygamberimiz de amcası için dua etti ama hidayete ermedi.
   Düzelmezse onunla arana mesafe koymalısın aksi halde onun manevi hastalığı sana da bulaşır.

 6. Selamunaleykum hocam çok soru sormak gibi olmasın ama bir şey danışacam. Hocam ta 6 yil once cahillikten bi gunah isledim o zaman dinimi tam bilmiyordum ama simdi cok sukur baya bilgim var o gunahin da farkına vardim cok pisman oldum tovbe de ettim ama bazen aklima geliyor Allah hic affetmiyecekmis gibi geliyor böyle durumlarda ne yapmaliyiz ?

  1. Aleykümselam kardeşim.
   Pişman olmuşsun tövbe de etmişsin zaten pişmanlık tövbedir aynı zamanda. İçine gelen o hiç affolunmayacağın duygusu şeytandandır. Takma kafana.

 7. Merhaba hocam. Kaza namazım cok. Kaza ediyorum. Kusluk ve evvabin namazı da kılıyorum. Sakıncası varmı. Bu yerde kaza namazı uzerınde olanın nafile namazı kabul olmaz yazısı okudum dogrumu? Kusluk vaktinde sabah ikindi aksam ogle yatsı namazlarının farz kazalarını kılıp sonra kusluk namazını kılmak gerekli denıyor dogrumu.? Ben her namazdan sonra kaza ediyordum her vaktin kazasını. Hayırlı gunler

  1. Merhaba Mümine hanım.
   Kaza namazı ile birlikte sünnet ve nafile kılmakta hiçbir mahzur yoktur.
   Şafilerde kaza namazı olanın nafile kılması evla sayılmamasına karşın kılınan namaz kabul olunur.
   Hanefilerde ise kaza ile birlikte nafile kılmakta hiçbir beis yoktur.
   Kerahat vaktinin dışında her vakitte kaza kılınabilir hiçbir sakıncası yoktur.
   Tavsiyemiz sabah namazının sünnetinden önce geçmiş en son sabah namazının kazasını, diğer vakitlerde ise vaktin namazını kıldıktan sonra arkasından o vaktin geçmiş en son farzının kazasını kılabilmenizdir.

 8. Eski hal muhal,ya yeni hal ya izmihlal.
  Hocam Said nursi bu sözü kendidönemin hangi şartlarinda (siyasi) söylemiş olmasi muhtemeldir

  1. Said, “Eski hal muhal(Eski dönem olamaz, olmamalı.)” derken Abdülhamid dönemi için (olmmalı” diyor. Yeni hal için ise yani ingiliz ve yahudilerin desteklediği ittihat ve terakkiciler içinse, “Ya yeni hal, ya izmihlal” yani; “ya ittihat düzeni gelmeli yada Osmanlı yok olmalı” diyerek açıkça ingiliz ve yahudilerin adamlarına destek vermiştir.
   Hangi dönemde söylediği belli. Belli ki, Abdulhamid henüz padişah idi.

 9. S.aleykum hocam. Hocam şerli insanların şerlerinden korunmak için bir dua varmidir.
  Ki öyle insanların kötülükleri bize dokunmasın die okuyalım

  1. Aleykümselam Elmas hanım. Şerli insanların şerrinden Allah’a sığınmak için ihlas, felak ve nas surelerini sabah ve akşam yedişer kez okuyup Allaha sığınınız .

 10. Selamunaleyküm hocam.dinimizce insan unuttuğu hatırlamadığı veya hatırlargibi olup hatırlamakta güçlük çektiği şeylerden sorumlumudur.insan bu hatırlamadığından dolayı Allah hesaba çekecekmi.eğer hesaba çekilecekse hatırlamıyoruz,unutmuşuz bunda bizim suçumiz nedir.?
  hocam size buluğ çağını hatırlamadığımı söylemiştim sizde 12 yaşı baz almamı söylediniz.şimdi 12 yaşını dinimizce yıl olarak girmemimi yoksa ay veya gün olarak girmemimi esas almalıyım dinimizce hangisi uygun görülmektedir.

  1. Dinimizde mümin unutup hatırlamadığı şeylerden sorumlu değildir. Ama siz belli bir dönemde namaz kılmadığınızı ve oruç tutmadığınızı yazdınız. Buna göre onları hatırlıyorsunuz ama ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz. O halde yaklaşık olarak tutmakla sorumlusunuz.. Bizim suçumuz nedir diyerek kurtulamazsınız.
   Çok soru soruyorsunuz.
   12 yaştan itibaren her gün beş vakit farz ve vacib(vitir) namazı kaza edeceksiniz. Her yıl için de 30 gün oruç kaza edeceksiniz sonra da oruç ve namazı kazaya bıraktığınız için tövbe edeceksiniz.

 11. Selemun alekum hocam.
  1. Evde resim varsa rahmet melekleri girer mi?
  2. iki secde arasi Rabbi gfirli oksa Rabbena gfirli?
  3. Allah tuzak kuranarin en hayrlisi bunu nasil anlamamiz gerek, Allah tuzak kurar mi?
  4. Sigara haram mi oksa mekruh mi? Hocam Allah razi olsun bizlere harami ve halallari ograttizinicin.

  1. Aleykümselam.
   1- Evde insan ve hayvan resmi varsa oraya sadece rahmet melekleri girmez.
   2- İki secde arası hanefide bir şey okunmaz.
   3- Allah’ın tuzak kurması İslam düşmanı kafileri hezimete uğratmak içindir.
   4- Siğara içmenin azı(günde üç adet gibi) tenzihen mekruh, biraz fazlası tahrimen mekruh, çoğu(bir paket ve daha fazlası) haramdır.

  2. Sorular aklımdan geçenler idi. Allah cc razı olsun. Ben bir şey daha ekliyerek sormak istiyorum. Mursidi duvara asanlar bir sürü. Ben asmıyorum. Aklımada takılıyordu. Asmamakla doğrumu yapıyoruz. Yoksa assak vesilesi bereketi ve hatırlamak için iyi olurmu? Haşa sevgiliyi unuttuğumuzdan değil ama yine de bir sorayım dedim ?

  3. Mürşidin resmini duvara asmak bidattir.
   O vesiledir. Amaç İlahi rızadır. Kuran ve sünnetten ayrılmamak kaydı ile tasavvufi seyr süluk kalbi inkişafa sebeptir.

  4. Birde takıldığım diğer soruyu akla getirdi bu cevap. Mesela molla müzik haram diyor. Velilerden birine soruyorum şeyhini hatırlatıyorsa dinle diyor. Bunun gibi niceleri. Kuran ve sunneti tam bilsem molla olurdum zaten ki cahilim ben. Alimin fetvasıyla velinin hal ve hareketi farklı. Hangisi doğru acaba diyorum veli mulhime. 100de bir gunah isleme ihtimali var. Alim ilimle konusuyor. Kuran ve sunnete genis bakinca ikiside uyuyor. Biri diger fetvayı almış. Biri şeriate takilmis falan. Yani kafam karisiyor. Ben bilmedigim içinde ne yapacağim konusunda bilgisiz kaliyorum. Bu bir tane örnek sadece. Zaten vesvese bombardımanı altında rlim ayağım tutmuyor. Kalbime soruyorum sonra. Dinleme dinleyenede karışma. Şüphe duyduğunu terk et diyor…

  5. Cahil sofilere soru sorma onlar hem soranı hem de kendilerini helak eder.
   Mürşid amelini şeriate göre yani Kuran ve sünnete göre yapmıyorsa o mürşid değil şeytanın vekilidir.
   Müzik hanefide düğün ve savaş ve törenlerin dışında haramdır. Şafide güfteye göre haram veya mübahtır.

  6. Elhamdulillah mutmain oldum. Ama bu cevabı veren fenafirrasul idi. Neyse. Allah onada hayr versin. Anladigim kadariyla siz Hakkı bulmuş birisiniz. Allah cc mübarek etsin. Bizede nasip etsin. Amin. Bizede dua buyrun. Allah sizin sayılarınızı artırsın. Bu arada sanki sizi tanıyor gibiyim. Bizede dua buyrun. Hayırla kalın.

  7. Azizim, bu yolda birçok ara konaklar vardır.
   Biz sana ara konakları değil köşe başı konakları sıralayalım:
   Fenafişşeyh,
   Fena firrasül
   Fena fillah
   Beka billah
   Allah cümlemizi bekabillaha erenlerden kılsın.
   En arı ve duru sözler beka billaha erenlerden çıkar.
   Biz onların kapısındaki hizmetkarlarız.
   Biz sadece onlardan aldıklarımızı pazarlarız.

  8. Ben elbise rabıtası yapıyorum. Ne zaman başladım ben kimim ne oldu ve ne oluyor pek bişey hatırlamıyorum. Hatırladığım geçmişte çok yüksek zikirler çektim. Bu rabıta ağır yapmamam gerektiğini söyleyenlerde oldu. Fakat dil tutuluyor elim ayağım titriyor çok uyuyorum göğüs dapdar derin nefes alamıyorum. Cinnet geçircek gibiyim her saniye. Fakat ne zaman rabıtayı yanında düşün diyenleri dinlesem elim gögsüm çarpılma halleri bayılcak gibi oluyorum direk geri giyiniyorum şeyh hazretlerini. Nefsi emmare levvame arasında biriyim. Kimseyede bişey anlatamıyorum ama aklı kaybetmiş gibiyim. Büyüklere sordum dua edecez dediler. Veliler kimi kefaret kimi büyük istemişsin kimi kibir günahından kimi sihir kimi nazar kimi takılma dedi. Ben veli görünce hemen takıldım işte. Bu yolda söz söyleyecek adam bekaya dönmemişse mesuldur o sözlerinden. Her önüme geleni doktor sanıp sordum temelli çorba oldu. Suç bende. Sonuç olarak daima elbise rabıtası yapıyorum. Fakat nefs ve şeytan bir türlü yeniyor. Genelde uyur uyanıkken şehvetle alt ediyor. Ayağımın altına alıp saltanıtını yıkmak istiyorum ama teşbihte hata olmaz anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Elif ba bilmeden ebced hesabı yaptım anlaşılan. Size biraz anlatmak istedim.

  9. Elbise rabıtası diye bir şey yok batıl ve bidattir. Bidat olan şeyleri yapanlara şeytanlar daha çok musallat olur. Kim ne derse desin asla şeriatten ayni Ehli sünnetten ayrılmayınız kurtuluşumuz buna bağlıdır. O sıkıcı halleriniz hep bu bidatlerden mütevellidtir.

  10. Nurdan giysi olarak yani. Elbise dediğim. Ve bunu muhsin hocanın sohbetinden almıştım. Ayrıca ona sorduğumda özelden normaldir hallerin güzel sıkıntılar elbette olacak dedi. Elbise gibi giyiniyorum telebbusu rabıta yani.

  11. Tamam şimdi anlaşıldı.
   Bu elbisenin(telebbüsi rabıtanın) sana göre olmadığı anlaşılmıştır. O sebeple o elbiseyi giyeceğim diye kendini zorlayıp derde düçar olma..

  12. Giymeyice çarpıyolar çarpılmak dert değil mi? Bıraksam yanıyorum. Bırakmasam yine yanıyorum. En iyisi ben bırakmadan yanayım. Neyse. Ben çok önemli başka bir mevzu sormak istiyorum. Bu rukyeciler falanlar filanlar hakkında. Îcazetli olduğunu söyleyenler ehlisunnete uyanlar ama para alanlar var. Cubbeliyle samimi olanlar. Tarikat cemiyet temsil etmediği için söylüyorum. Bu şahsın. Bir çok şeyhle resmide var. Ben para almayı bırak bu işi meslek haline getirmenin caiz olmadığını dinlemiştim. Yapanlar izinli olduklarını söyleyenler hakkında düşünceniz nedir? Cübbeli gibi biçok hoca sunnete uygun oldugunuda soylemis. Rukyenin falan. Kafam karıştı. Ve ummeti yakından ilgilendiren bu konu hakkında sormak istedim

  13. Telebbüsi rabıta için mürşidinizden izin almanız gerekirdi. Siz bunu yaptınız mı? Yoksa kendi kafanıza göre mi yapıyorsunuz?
   Söz dinlerseniz rukiyecilerden uzak olunuz.
   İcazeti kim vermiş rukiyecilere? Yalan uyduruyorlar.
   Allah için Kuran ve hadislerden dua okumak için icazete gerek yok. var diyenler rantçı alçaklardır.
   Cübbeli bizi bağlamaz. Biz dört hak mezhebe tabiyiz.
   Rukyenin şeriate uygun olması para ve hiç bir karşılık almadan Allah rızası için Kuran ve hadisi şeriflerden dua okumaktır.

  14. Sözünüzü dinliyorum inşaallah. Cevaplar içinde bizi memnun ettiniz. Allahu Teala razi oldun. Fakat sıkıntı ağır kaldıramıyorum. Baktım olmuyo dediğiniz gibi izin isterim veya halimi büyüklere arz ederim artık. Bu fakire dua buyrunuz.
   Bu arada izin meselesi vekil biliyor söylemiştim yaptigimi. O da banada herseyin tam rabıtan eksik dediler hırka rabıtasından falan bahsettilerdi falan demişti.

  15. Anladığım kadarı ile siz zor durumdasınız. Durumunuzu vekile değil mürşide bildiriniz.

  16. Geçmişteki kafama göre zikirlerde böyle başlamıştı. Vekilin biri dil damakta hep Allah de demişti. Şuan o vekil münkir olmuş galiba. Bilmiyorum ama ben kördüğüm olmuşum. Burda tek dergahta yok. Hatmeyi bile tek yapiyorum. Tabi kimsede suç buldugumdan degil vardır bir hayr hikmeti ben bundan beterini mustahakım sabredeyim diyorum. Olan oldu ölen öldü. Allah cc yardımcımız olsun

  17. Nakşibedi de zikir dil damağa yapıştırılıp kalben Allah ismi tekrarlanır.

  1. Demokrai, halkın yöneticisini seçmek babından İslama aykırı değildir. Bu zaten Hz. Ebu Bekir ve dört halife ile başlamıştır. Kuran ve Sünnetin dışında onlara aykırı olmayan yasalar çıkarmak da İslama ters değildir. Trafik kanunları gibi. Yeşil ışıkta geç kırmızı da dur gibi.

  2. Ehli sunnetbir sayfa varda 15 temmuz şehitleri için demokrasi şehidi demenin doğru olmadiğini demokrasinin islama aykiri olduğunu yazmiş

  3. Demokrasi şehidi olmaz doğrudur. Nitekim 15 temmuz şehidleri de demokrasi için değil Allah için vatanlarını emperyalistlerin işgaline karşı korurken şehid olmuşlardır.

 12. Selamun Aleyküm, hocam kel birisinin protez saç takması günah mıdır ? Yeni sistemlerde su geçiyormuş.

  1. Aleykümselam.
   Sual: Hanımların, insan veya hayvan kıllarından yahut naylondan imal edilmiş perukları kullanmaları dinen mahzurlu olur mu?
   Cevap: Kadının, insan saçını, kendi saçı arasına örerek birleştirmeyip de, kendi saçına iplikle, bez şeritle bağlamasının ve hayvan kılları eklemesinin haram olmadığı, İbni Âbidîn, Hadîka ve Fetâvâ-i kübrâda yazılıdır. İnsan ve hayvan kılından, naylon gibi ipliklerden yapılmış olan, peruk denilen takma saçları ve kirpikleri kullanmak caiz olduğu anlaşılıyor ise de, ihtiyaç ile ziyneti birbirine karıştırmamalıdır. İhtiyaç için caiz olan şeyi, süs, gösteriş için takmak caiz değildir. Erkekler arasında başını açmak zarureti olduğu zaman, kadının başını ve kendi saçlarını peruk takarak örtmesi caiz ve lazım olur. Zaruret olunca, avret yerlerini mümkün olan her şeyle örtmek lazımdır. Günahı yalnız saçını vermiş olana ve bakanadır. İnsanın saçını ve herhangi bir organını satması haramdır. Peruk takarak sokağa çıkmak, zaruret olmadan caiz değildir. Çünkü kadınların yabancılara süslenmeleri haramdır.

   Sual: Erkeğin peruk takması caiz mi?
   CEVAP
   Abdeste ve gusle mani olmazsa caizdir.

 13. selamün aleyküm hocam kadın erkek karışık nikah merasimine gidilip oturulabilinir mi?(düğün değil hocam yanlış anlaşılmasın)

  1. Aleykümselam Emrullah kardeşim.
   Kadın erkek karışık nikah merasiminde zaruret varsa şer’i ölçüleri koruyarak oturmak caizdir.

 14. Annem kaybettim diye daha onceden yazmıstım Allaha sukur imanım ayakta tutuyor ama baska baska sorunlarda yasayınca annemı cok arıyorum ve bu özlem beni gunden gune eritiyor hocam. Ona olan özlemim sankı yapayalnız kalmıs gibiyim. Sukretmem gereken cok sey var bunuda bılıp sukredıyıorum az biraz ıyı hissetsem gerı hayalı gozume gelıo bana kıyamayan benı dusunen tek insandı. Sıze sorum asla ısyan etmiyorum bu acıyla nasıl basedebılırım kuran okuyup namazımı kılıyorum dua ediyorum devamlı. Ama hayattan asla tad almaz oldum etrafımada yansıyor ıster ıstemez eskıden cok gulerdım sımdı gulemez oldum bu yanlıs mı. Ecel tektır degısmez bunuda biliyorum ama özlemek bitmiyor. Neyle kendımı avutmalıyım? Bir dıger sorumda hocam Allah bana cenneti nasıp ederse annemle orda kavusmam mumkunmu Allaha hergun bunun ıcın dua ediyorum ecel gelınce annemle cennetinde benı kavustur Rabbım diye. Annemle kavusurmuyum bunun umuduyla yasama tutunmak ıstıyorum. Tabı en basta Allah in rızasıyla. Vaktınızı alıyorum hakkınızı helal edin bu aciz kula lutfen yardımcı olun.
  Hocam selamun aleykum cevapladınızmı bana gozukmedı cevap.

  1. Allah sabrı cemil nasib etsin.
   Atalarımız ne güzel söylemiş, “Ölenle ölünmez” diye. Bizim de anne babamız öldüler. Onları dünya bir araya gelse geri getiremez. Ne yapalım ki İlahi mukadderat böyledir.
   Onları öldüler yok oldular diye düşünmemeliyiz. Onlar acı ve çile dolu bu dünyadan kurtulup sonsuz ve mutlak mutluluk alemine uçtular diye düşünmeliyiz aksi halde acıların her gün senin üzüntülerinle beslenir bir canavara döner seni sonsuz acı içerisine götürür.
   İmanlı ölen herkes cennette birbirine kavuşacak. Hz Mevlananın dediği gibi ölüm ayrılık değil VUSLATTIR.

  2. Allah razı olsun hocam. Insallah orda kavusuruz. Bırde sorum hocam, zamanında kılamadıgım namaz borcum ve oruc borcum var ne kadar oldugunu tahmın edemiyorum. Allaha tovbe ettım sımdı 5vakıt kılıyorum namazımı ınsallah. Borcumda cok var. Oruclarımıda tutmadığım tutamadığım oldu hepsı buyuk gunah biliyorum onlarıda kaza etsem Rabbım kabul edermi. Nasıl tovbe etmeliyim. Cok dua edıp tovbe ıstıgfar ettım her namazımda ediyorum. Ama kabulu olmazsa diyede endıse var. Sizede sormak ıstedım. Cunkı artık gecmıs teki onca gunahıma tovbe edıp ona layık kul olmak istiyorum cabalıyorum ınsallah Rabbım temiz sayfa acar bana. Bu gafletten uyandım gec de olsa. Size yazmak ıyı geliyor cevaplarınız ıcın Allah razı olsun. Anne babanıza rahmet diliyorum mekanları cennetı alı olsun ınsallah. Hakkınız helal edın tekrar

  3. Hakkımız varsa helal olsun tabi ki. Tutmadınız oruç ve namazlarınızı kaza etmeniz çok güzel ve büyük sevaptır. 12 yaşınızdan itibaren yaklaşık olarak kaç yıl namaz kılmadıysanız o kadar kaza ediniz. Oruçları da öyle hesap edebilirsiniz. Net olarak sayısını bilmek şart değildir. Tabi önce “Ya Rabbi ben kazaya bıraktığım oruç ve namazlarım için tövbe ettim. İnşaallah bundan sonra bilerek oruç ve namazlarımı kazaya bırakmayacağım” diye tövbe edersin.
   Tövbe ettikten sonra kabul olunmadı diye düşünmeyin. Tövbe ile bütün günahlar silinir.

  4. Elhamdülillah hocam okadar sevındımkı. Namaz ve oruc borcum ve bilmeden bılerek ısledıgım. Butun gunahlarım ıcın her namazımda 5vakıt tovbe istiğfar ediyorum bu sekılde dogru yapıyorum degılmı. Sonra her namazda ogleyı kılıyorsam namaz bıtınce, nıyet edıp kılamadıgım son ogle namazının farzını kazasını kılmaya dıye nıyet ediyorum kılıyorum kazalarımı. Oruc da tutmaya baslıcam ınsallah onuda bilerek tutmadığım oldu kucuk yasta basladım ama gaflete dusup tutmadığım var saymadımda. Onları nıyet ederken de namazda ki gıbı nıyet ve tovbe yle tutmalıyım degılmı? Insallah saglıgım elverdıgı surece tutacağım her yıl ekstra cunkı sayısı yok aklımda. Tovbe ettım farkına vardım buna sebep belkide anbemı kaybetmek oldu ama ondan once de imanım tamdı ama eksiklermı tamamlamış oldum elhamdülillah buda bir benım ıcın. Ok buyuk nimet hocam. Insallah daimi olur ve tovbem temiz bir sayfa olarak bana doner.
   Hocam dua tesbıh yasın kuran vs hedıye ederken tam olarak nasıl dile getirip edeyim peygamberimızden baslıyorum ama ashabına, ehlıbeytının ruhlarına diye devam edip sonra anneme kendıme ehli mumin tum ölmus lere diyorum. Bunun tam hedıye duası nasıldır dogru mu edıyorum? Bırde Gunluk tesbıh olarak ne cekebilirim peygamberimizin de cektıgı tesbıh lerden? Allah razı olsun bilgiler ıcın. Ve ıcımı ferahlattıgınız ıcın

  5. Evet doğru ve çok güzeldir yaptığınız. Çünkü Allah çok tövbe ederek manen temizlenenleri çok sever.
   Kazaları da o şekilde kılmaya devam et. Yalnız sadece sabah namaznın kazasını sabahın sünnetinden önce kıl.
   Oruçları da “tutmadın en son ramazan orucumu kaza etmeye” diye niyet edersiniz. Gücün yettiği kadar tutabilirsin. Fazlası fazla sevap olur.
   “Ettâibü zenbe kemen lâ zenbeleh” buyurdu Peygamberimiz. Yani “Günahına tövbe eden hiç günah işlememiş gibi olur” buyurdu.
   Kuran okuyup hediye etmek çok güzeldir. Bunun tam metni Kuranı kerimin sonunda hatim duası vardır. Onu da okuyabilirsin. Yada senin yazdığın şekilde de dua edebilirsin.
   Bir tarikata intisablı değilsen sana merhum Medineli Şeyh Osman Efendi hazretlerinin tavsiye ettiği zikir ve tesbihatları tavsiye edebiliriz.

  6. Hocam sabah namaz kazası normal sabafh namazına baslama dan iki rekat farzı kaza kılacağım demı? Bır tarikata baglı degılım yanı aslında menzile gıttım ama bır kez ilkokul cagındaydım oranın aşkı ıcımde var seviyorum ama epeydır de gitmek nasip olmadı. Insallah tekrarı olur. Dogru bır yol cunkı orası Allahı İslamı yasamak ıcın bır vesile degılmı hocam aksi dusunenlerde var ama benım ınandıgım Allahı kuranı yol bilen ehli sunnet yollar daha cabuk ulasmak ıcın devamı ıcın ıykı varlar. Ama ben gunluk 100 estagfrullah 100 salavat 100 Tevhid 100ıhlas 1000 Allah tesbıh edıyorum hedıye edıyorum aılme anneme ruhuna ınsallah. Kolaya kacmak deıldır ınsallah. Bırde la ilahe ıllallahu vahdeula serıke lek diye baslayan tesbıh 100defa cektıgım oluyor. Insallah daimi olur gunahlarıma da affolmasına vesile olur hocam. Inanın bır ölum bir anne acısı bu kadar yön verebilir bugune sukur. Sizlere yazmak ve bilgi almak da huzur verici Allah razı olsun bın kez.

  7. Aysun hanım, sabah namazının sünnetinden önce iki rekat farz kaza ettikten sonra vaktin namazını kılabilirsin.
   Tamam tekrara menzile gidene dek yazmış olduğunuz,
   gunluk 100 estagfrullah
   100 salavat
   100 Tevhid
   100 ıhlas
   1000 kez Allah’ı zikir ve tesbihata devam edebilirsin.
   Tarikat hakkında çok isabetli düşünmektesin takdir etim sizi.

  8. Hocam ıcımde ukte kalan kalbimi yakan bir sualımde şu. Ben ilk annem hastalıga yakalandıgında kucuktum yanı lise cagindaydım ve annemın bakımı bendeydi buyuk kısmı. Yurumesı cok zordu ve ilerleyerek zamanla hıc yurumez hale geldi. Onu uzdum ilk baslarda ozellıkle kabullenmek zor oldu her bakımını yaptım ama asilik de yaptım buyuk gunaha girdim ama farkında olsam asla yapmazdım sonrasında elını ay agını hep optum af diledim. Yas aldıkca yınede arada kızdığım kalbini kırdığım oldu nefsime yenilip nadır de olsa. Ama hep sevgimi verdım ona ama ınsanız arada da olsa tartıstım sımdı kaybedince oyle pısmanımkınkeske of demeseydım. Bana hakkını hep helal etti hep onu hıc ama hıc yalnız bırakmadım sozunu hep dınledım ama ne bılım kızdıgım uzdugum seyler asılıklierim benı suan cok yaralıyor. Allahıma dua ediyorum ınsallah benı affeder bu konuda. Onu en cok dusunen bendim bakan bendim ama hatalarımda vardı. Evıme getirdim evımde de baktım hocam bır sure. Son olarak bana hakkını helal etti hep benı anladı ama ben cahıllıklerımı unutamıyorum. Allah ınsallah benı affeder mi hocam. Öyle en cok seven ben ama keske of dahi demeseydım annem bana hep dua ederdi duasını aldım hep son nefese kadar..ama ıcımde ukte hep Allahıma kendımı tam veremediğim zamanlarmıs sımdı anladım ve annem ıcın dua ediyorum ınsallah Allah benı affeder. Size de bu ıcımde ki soruyu sormak ıstedım. Cok soru sordum sıze biliyorum ama Allah rızası olan bir sayfa oldugu ıcın cevaplarınız huzur veriyor yol veriyor. Sagolun.

  9. Aysun hanım hepimiz aciz kullarız. Elbette geçmişte hepimizin az veya çok günahı hatası olmuştur. Önemli olan hatayı anlayıp tövbe etmektir. Zira hiçbir kimsenin günahı Allahın affından daha büyük olamaz.
   Kaldı ki siz sonunda annenizin duasını almışsınız. Siz kötülük de yapsaydınız anneniz yinede siz affederdi. Bunu anne olduğunuzda daha iyi anlarsınız.
   Hele siz o vakitler yaşınız da çok küçükmüş. Anneniz sizi çok iyi anlamıştır. Üzülmeyin müsterih olunuz.

  1. İnsanların ve Allahın yarattığı sözü sanırım sürçü lisan oldu. Zira insanlar bir şey yaratamaz. Allah’ın yarattığı şeylerin şerrinden Allah’a sığınmak gerek.
   Bunun için İhlas, felak ve nas surelerini sabah ve akşam üçer kez okuyunuz.

  2. Yok hocam haşa o anlamda demedim ben insanlarin serrinden ve diger varliklarin serrinden demek istemistim

 15. Bismillah
  Selamunaleykum,
  “Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)’a özel olarak helâl kılınanlara gelince, bunlar da onaltı tanedir:

  10- Bir hanımı görecek (ve kalbinde yer edecek) olursa, kocasının o hanımı boşaması vacib olur, peygamberin de o hanımı nikâhlaması helâl olur. İbnu’l-Arabî dedi ki: İmâmu’l-Harameyn böyle demiştir. Daha önce Zeyd kıssasında ilim adamlarının bu husustaki görüşleri geçmiş bulunmaktadır. ”

  kurtubi tefsiririnde böyle bir ibare var. Gerçekten bu tefsirde böyle bir metin var mı acaba ?
  bunun tam olarak anlatılmak istenen mana ne olabilir?

  1. Diğer insanlara haram olan her şey Peygamberimize de haramdır. Ancak birisi müstesnadır. O da Peygamberimize 4 kadından fazlası ile evlenebilmekti.
   Peygamberimiz, bir hanımı görecek (ve kalbinde yer edecek) olursa, kocasının o hanımı boşaması vacib olur, peygamberin de o hanımı nikâhlaması helâl olur. ” sözü uydurmadır. Peygamberimize iftiradır. Böyle saçmalıklara aldanmayınız.

 16. Hocam ama bende xxx 19 yaşında gelmeye başladı ondan öncesinde müstehcen şeyler yapsam dahi meni değil zzzz geliyordu
  Ve hocam ben 15 yaşında bile hale çocuk aklındaydım doğruyu yanlışı tam bilemiyordum
  Unuttuğum bir şey daha var hocam bende meni ilk kez 19 yaşında geldi buna göre ben önceden de 17-18 yaşlarında müstehcen şeyler yaptığımda sadece mmmm gelirdi yani şimdi o zaman 12-15 yaşları arasındada mxxx gelmiş olabilir mi meni değilde,çünkü 12-15 yaşlarında xxxx gelseydi eğer, 17-18 yaşında müstehcen şeylere baktığım da da gelmesi gerekmez miydi mmmm yerine meninin bu durumda.
  Yani hocam bu durumda 15 yaşı ergenlik yaşım olarak belirleyebilir miyim

  1. 19 yaşında inzal olduğuna göre mezi gelse de meni gelse de bülüğa ermişsindir. 15 yaşından itibaren cinsellik olmasa bile ergensin.
   15 yaşından itibaren deli olmadığına göre aklın ermemesi diye bir şey olmaz.
   Sözü uzatmayalım. 12 yaşından itibaren namaz ve oruç kazalarına başlamalısın.

 17. Selamun aleyküm hocam.ben buluğ çağına ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum hatırlamadığımmiçin bir yere sorarak 15 yaşını baz aldım.şimdi hocam bu namaz ve oruç kazalarım için önemli ben 15 yaşı yıl olarakmı almalıyım gün olarakmı yani 15 yaşına tam hangi gün bastı isem o zamana göremi kazaları hesaplamalıyım,çünkü hocam ben 13/14 belkide 15 hiç hatırlamıyorum ama bu yaşların birinde bir gün oruç yediğimi hatırlıyorum ki,belkide 2-3 gün daha yemişimdir ama hangi yaşta olduğunu unuttum aklıma gelmiyor o bir günü kaza ederken belki 2-3 gün daha yemişimdir diye hepsi niyeti ile hatırlamadığım için kaza etmem gerekirmi yoksa kaza etmemelimiyim.

  1. Aleykümselam Ali kardeşim.
   Erkekler rüyalandığında, bayanlar ay hali gördüğünde büluğa ermiş sayılır. Siz hiçbir şey hatırlamıyorsanız 12 yaşı baz alınız. Ona göre oruç ve namazınız kazaya kaldığını düşünerek kaza ediniz. Varsayalım ki 3 gün oruç kazanız var. siz beş gün tutunuz. Diğer iki gün için nafile sevabı alırsınız.
   Namazı da sandığınızdan fazla kaza ediniz bir zararınız olmaz sevabınız da eksisiz verilir.

 18. Hocam bide diğer sorum bana çabuk nazar değiyor her seferinde korkuyorum ya nazar değerse diye evham yapıyorum ne yapmalıyım??

  1. Her sabah ve akşam ihlas, felak ve nas surelerini üçer kez oku Allaha sığın bir şey olmaz.

Mg için bir cevap yazın Cevabı iptal et