Kur’an’da Beş Vakit Namaz Vardır

   Sinsi İslam düşmanlarının maşaları olan dinde reformcular ve reenkarnasyoncu sapık ilahiyatçılara göre Kur'an'da -hâşâ- beş vakit namaz yokmuş. Bunun böyle olmadığı ayet ve hadislerle sabittir. ...