Gusül ve Namaz Abdesti ve Beş Vakit Namazın Farz Oluşu

Bismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.

1- GUSÜL ABDESTİ:

Gusül Abdesti Ve Namaz Abdestinin Farz Olmasını Belirten Âyet:
– “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edin, iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla mesh edin. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor.” (Maide-6)

Gusülde kıl diplerine kadar yıkamanın farz kılınışı hadisi şerifle beyan edilmiştir:
Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
-“ Her bir kılın dibinde cünüplük vardır. Saçları yıkayın, deriyi paklayın.”

Kaynak: (Ebu Davud, Taharet 98, (248); Tirmizi, Taharet 78, (106)

Gusül Abdesti Niçin Ve Nasıl Yapılır?

A-Gusül Abdestini Gerektiren Haller:
1- Cinsi münasebette bulunan her müslüman kadın ve erkeğin ( çocukta olabilir)  gusul abdesti alması farzdır.
2- Rüyalanma durumunda erkeklerde uyandığında  meni gelmişse, kadınlarda bir yaşlık oluşmuşsa gusul abdesti gereklidir.
3- Erkek veya kadınlarda herhangi bir durumda ( kendi kendine düşünerekte olabilir) boşalma (orgazm) halinde de gusul gereklidir. Meniden önce mezi denilen berrak bir sıvı gelmesi durumunda gusul gerekmez. Ancak abdesti varsa abdest bozulur.
4- Lohusa olan kadının lohusalığı sona ermesi halinde veya, ay hali gören kadınların bu durumu 10 gün içinde sona erdiğinde gusül abdesti almaları farzdır, 10 günü geçerse(Hanefi Mezhebine göre) hastalık hali sayılacağından gusül abdestini aldıktan sonra, özürlüler konumuna girer. Yani; yukardaki üç maddeden birinin durumu oluşmadan gusül gerekmez. Sadece her namaz vakti girdikten sonra namaz abdesti alarak ibadetlerini yapabilir.

D İ K K A T !  Bazı cahiller burada açıklanan fıkhi konularda geçen meni, zeker(penis) ve benzeri sözlerden rahatsız olup  hakaret etmektedir.
Ey gafiller bilesiniz ki onları biz yazmış değiliz. Sizin o ayıp saydığınız meni kelimesi Allah’ın kitabı Kur’an’da geçmektedir. Bu konular fıkhî meselelerin anlaşılması için yazılması zaruridir. Bu konuları Kur’an ve Rasulullahın hadislerine dayanarak bu şekilde İmamı Azam ve diğer mezhep imamları yazmış biz de burada yayınlamaktayız. Bunlardan dolayı bizi ayıplayan ahmak, bizi değil onları ayıplamış olur. 

EK:1
GUSLÜ GEREKTİREN DURUMLAR :  
1- Hayz veya lohusalık hali bitince yahut cünüp olunca gusletmek farzdır. Hayz bitince, cünüp de olursa, ikisi için bir gusül yetişir. Kadın cünüp iken hayz görürse, isterse hemen gusleder, isterse hayz bitene kadar bekler, sonra ikisi için bir defa gusleder.

2- Zekerin [penisin] ucu, sünnet derisi altındaki yuvarlak kısım, ferce [hazneye] girince, veya Lut kavminin işini yapanlarda dübüre girmesi halinde meni gelmese de, erkek de, kadın da cünüp olur. Yuvarlak kısım girmezse, cünüp olmaz.

3- Erkekte koyu beyaz ve kadında akıcı sarı meni, yerinden şehvetle kopup çıkarsa cünüp olunur.

4- İhtilamla yani rüyada şehvetlenip uyandığı zaman, meni akmış olduğunu gören erkek ve kadın cünüp olur. Rüyada ilişkide bulunduğunu görür, fakat uyanınca meni akmamışsa, meni yoksa gusletmez. Bazı âlimler kadının menisi içeri akar, ihtiyaten yıkanması iyi olur demişlerdir.

5- Şehvetle yerinden ayrılan meni, idrar yolunda kalıp, daha sonra buradan, şehvetsiz de çıksa, gusletmek gerekir. İdrar yaptıktan veya bir müddet uyuduktan sonra çıkarsa gusül gerekmez.

6- İstimna [mastürbasyon] guslü gerektirir.

7– Cünüp olup, idrar yapmadan guslettikten sonra meninin geri kalan kısmı, şehvetsiz aksa, tekrar gusletmek gerekir. Bunun için, gusülden önce idrara çıkıp, idrar yolunda kalmış olan meni parçasını çıkardıktan sonra gusletmek lazımdır.

8- Zekerin ucu, dübüre girince, meni aksa da, akmasa da, her ikisine gusletmek farz olur. Hayz halinde de, temiz iken de kadına dübüründen yaklaşmak haramdır. Büyük günahtır. Livata veya cinsi sapıklık denilen oğlan kirletmek daha büyük günahtır. Hayvana tecavüz edene de gusül gerekir. Çok çirkin ve büyük günahtır.

9- İhtilam olduğunu hatırlamadan, meni görenin, gusletmesi lazımdır. Uyanıp, çamaşırında meni gören, ihtilam olduğunu hatırlamasa da gusleder. Mezi sansa ihtiyaten gusleder.

10- Kadın, kocasını düşünürken şehvetlense, sonra titreyerek, kasılarak sarımtırak bir akıntı yani meni gelse, gusül gerekir.

GUSLÜ GEREKTİRMEYEN DURUMLAR:
Halk arasında guslü gerektirdiği sanılan bazı hâller, guslü gerektirmez. Guslü gerektirmeyen haller:
1- Bir erkek, bir kadını yahut bir erkeği çıplak görse, gusül gerekmez. Bakarken şehvetlenip meni gelirse gusül gerekir, mezi gelirse, yine gusül gerekmez.

2- Bir kadın, kendi kocasını veya bir kadını çıplak görse gusül gerekmez.

3- Karı-koca oynaşırken, çıplak resme bakarken veya düşünürken mezi gelse, fakat meni gelmese gusül gerekmez.

4- İdrar yaptıktan sonra veya büyük abdestten sonra gelen yapışkan prostat sıvısı ve vedi guslü gerektirmez.

5– Ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi bir sebeple meni çıkınca, Şafii’de gusül lazım olur, diğer üç mezhepte lazım olmaz.

6- İhtilâm olduğunu hatırlayan, uyanınca çamaşırında meni görmezse gusletmesi gerekmez. İhtilam olan, uyanınca, yatakta, elbise veya bacağında yaşlık görürse, bunun mezi denilen beyaz akıcı sıvı olduğunu anlarsa veya uyanık iken mezi akarsa, gusül gerekmez.

7- Cünüp olup guslettikten sonra, kadından kocasının menisi çıksa gusül gerekmez.

8- Kadın veya erkek, etek [kasık] tıraşı olsa gusül gerekmez.

9 – Kadınların süründüğü kokuyu erkekler koklarsa, koku sürünene de, koklayana da gusül gerekmez. Abdesti bile bozmaz. Ancak bayanların kocalarından başka kimseler için koku sürünmesi caiz değildir.

10- Cünüpken giyilen kıyafeti, üstünde necaset yoksa, tekrar giymekte ve o elbiseyle namaz kılmakta mahzur yoktur.


 Meni
, cinsel ilişki veya mastürbasyon sonunda haz ve heyecanla gelen yapışkan sıvıdır. Erkek menisine sperm denir. Kadından gelen meni sarımtıraktır.

Vedi, idrardan sonra çıkan beyaz, bulanık, koyu, yapışkan bir sıvıdır.

Mezi, zevk zamanında çıkar. Şehvetlenince, açık resimlere bakınca veya şehvetle öpüşünce ve sürtününce veya böyle şeyler düşününce gelen birkaç damla renksiz yapışkan sıvıdır.

Prostat salgısı, genelde idrardan sonra gelen, koyu, yapışkan bir sıvıdır.

Şehvetle gelen meni hariç, hiç biri guslü gerektirmez. Kadınlarda meni gelmesi daha zor olur. Meni gelmez de, mezi denen akıcı sıvı gelirse gusül gerekmez. Meni, titreyerek gelir, kasılmalar olur. Gelenin mezi mi, yoksa meni mi olduğu bu şekilde de, anlaşılabilir.

Meni gelmezse
Sual:
Prostat ameliyatı oldum. Sperm torbacıklarımı aldıkları için testislerde sperm birikemiyor. Eşimle beraber olduğum zaman sperm gelmiyor. Rüyada ihtilam oluyorum; ama dışarı bir akıntı çıkmıyor. Bazen herhangi bir sebep olmadan idrarda koyu bir akıntı görüyorum, acaba sperm mi diye merak ediyorum. Cünüp oluyor muyum, gusletmem gerekiyor mu?
CEVAP
Eşle beraber olunca sperm gelmese de, yine gusül gerekir. Rüyada ihtilam olunca dışarı bir akıntı çıkmamışsa, gusül gerekmez. Gusül için meninin şehvetle dışarı çıkması gerekir. Meni herhangi bir sebeple şehvetsiz çıksa Hanefi’de gusül gerekmez. İdrarda görülen prostat sıvısı olabilir. Tahlil ettirmek iyi olur. Meni bile olsa, şehvetsiz gelince guslü gerektirmez. Eğer şehvetle yerinden kopup, daha sonra şehvetsiz olarak çıksa, gusül gerekir.

Meni görülmezse
Sual:
Ameliyatla meni kanalı idrar torbasına bağlandı. İhtilamda meni idrar torbasına akarmış. İdrarda meni göremiyorum. Gusül lazım mı?
CEVAP
Meni görülmezse gusül gerekmez.

Muayene olunca
Sual:
Kadın, kadın hastalıklarından dolayı, erkek doktora, rahminden muayene olsa, gusletmesi gerekir mi? Ültrasonla muayene olunca gusül gerekir mi? Kadın ön veya arkasına parmak sokunca gusletmesi gerekir diyenler var, gerekmez diyenler var. Hangisi doğrudur?
CEVAP
İkisi de doğru sayılmaz, açıklamaya ihtiyaç vardır. İçeri parmak girince, lezzet duymazsa gusül gerekmez. Lezzet duyarsa gusül gerekir. Lezzet almak, şehvet duymak demektir. Seadet-i Ebediyye’de Redd-ül-muhtar’dan alarak diyor ki:
Çocuk zekeri(penisi), hayvan zekeri, ölü zekeri, zeker(penis) gibi her şey veya parmak kullanınca içeri girdiği zaman, lezzet duyarsa, gusletmesi lazım olur. Lezzet duymazsa, gusletmesi iyi olur.

Cünübün âdet görmesi
Sual:
Cünüp kadın, hayz olursa yıkanması gerekir mi?
CEVAP
Yıkanması şart değildir. Cünüp iken tırnak ve saç kesmesi mekruh, hayzlı iken mekruh değildir. Bunun için yıkanması iyidir.

Doğum yaptırmak
Sual:
Erkek veya bayan kadın doktoru veya ebe, Ramazanda, abdestli iken bir kadına doğum yaptırsa, doktorun orucu, guslü veya abdesti bozulur mu?
CEVAP
Hanefi mezhebindeki kadın doktorunun veya ebenin, Ramazan-ı şerifte doğum yaptırmakla orucu, abdesti ve guslü bozulmuş olmaz. Zaruretsiz erkek doktora doğum yaptırmak caiz olmaz.

Bir kere gusledilir
Sual:
Hayzı bittiği halde, gusletmeden beyiyle beraber olup yatan, sonra rüyada ihtilam olan, yani gusletmeden önce, iki kere daha cünüp olan, şimdi, kaç kere gusletmesi gerekir?
CEVAP
Kaç kere cünüp olunursa olsun, bir kere gusletmek yeterli olur. Namaz vakti çıkmadan, hemen gusledilmesi gerekir. Namaz kılmadan vakit çıkarsa, namazını kazaya bıraktığı için de, ayrıca büyük günah olur.

Tuğla eriyinceye kadar
Sual:
Livata yapınca veya Çingene’yle zina edince, tuğla eriyinceye kadar yıkanmak mı gerekir?
CEVAP
Hayır, öyle bir şey yok, hurafedir. Livata ve zina, büyük günahsa da, bir kere gusleden temiz olur.
Livata, erkeğin erkekle ilişkiye girmesi;
Zina, erkekle kadının nikâhsız olarak cinsel ilişkide bulunması demektir.

Müslüman olunca
Sual: Bir gayrimüslim, Müslüman olunca, gusletmesine gerek var mı?
CEVAP
Cünüp olduktan sonra yıkanmışsa, Müslüman olunca gusletmesi müstehabdır. Cünüp kâfir, kir için yıkanmışsa cünüplüğü de kalmaz; çünkü Hanefi’de gusülde niyet farz değildir. Yıkanmakla gusletmiş olur. Cünüp olduktan sonra yıkanmamışsa, Müslüman olunca gusletmesi farzdır. (İ. Ahlakı)

Gusül gerekmez
Sual:
Sitenizde, (Şehvetle yerinden ayrılan meni, idrar yolunda kalıp, daha sonra buradan, şehvetsiz de çıksa, gusletmek gerekir) deniyor. Prostat rahatsızlığı sebebiyle, ihtilam olduğum hâlde, meni çıkmıyor. Belki idrara karışmış olabilir, fakat idrarda da görülmüyor. Görülmediği için gusül gerekmez mi?
CEVAP
Görülmedikçe gusül gerekmez, fakat ihtiyaten gusletmek iyidir.

B- Abdesti Olmayanların Yapması Haram Olan Şeyler:
1- Namaz kılmak,  Kur’an okumak kasdı ile Kur’an okumak. (dua ile ilgili ayetleri dua ve zikir niyeti ile okunabilir.)
2- Kur’an-ı Kerim’e el sürmek haramdır.
3- Kabe’yi tavaf yapamaz, camilere giremez.

C- Gusul Abdestinin Farzı 3′tür:
1-Temiz ve temizleyici,rengi, tadı ve kokusu bozulmamış  bir su ile(her türlü meyve suları ile abdest olmaz) ağıza su verip çalkalamaktır. (Dişlerin üzerinde yapışkan yemek artıkları varsa gusülden önce dişleri misvakla veya diş fırçası ile fırçalamak gerekir. Unutulursa gusül abdestinden sonra da yapılabilir.)
2-Buruna su çekip temizlemek.
3-Bütün bedeni kıl diplerine kadar yıkamaktır.

 D- Guslün Sünnetleri :
1- (Gusül abdesti almadan önce küçük veya büyük abdest ihtiyacı giderilip taharet yaptıktan sonra gusül alınacak yere eûzü çekip sol ayakla girilir. Çıkarken de sağ ayakla çıkılır). Öncelikle avret mahalli yıkanır ve gusle niyet ederek euzü çekip,  misvak kullanarak başlanır. Gusül abdestine (Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya) diye niyet edilir.
2- Eller ve oyluklar yıkanır.
3- Namaz abdesti gibi bir abdest alınır.
4- Önce başa sonra sağ omuza, sonrada sol omuza üçer kez su dökerek her su dökmede beden ovalanarak yıkanır.
5- Suyu israf etmeden harcamalı.
6- Tenhada gusül abdesti alma yeri bulamayanlar, erkekler erkeklerin arasında peştamal de bulamazsa , teyemmümle gusül yapmalıdır. Aynı şey kadınlar içinde geçerlidir. Kadınlar erkeklerin içinde hiç bir surette yıkanamaz.
7- Yalnızken  gusül abdesti alındığında peştemal kullanılmalı . Bu yapılmazsa, kıbleye dönmemeli.
8- Gusül abdestinde de konuşmamalı.
9-Gusulden sonra bedeni havlu gibi şeylerle silmek gerek.
10- Elbiseleri çabucak giyinmeli ve çıplak dolaşmamalı.
11- Bir kimse bir havuz veya akarsuya dalsa ağzına ve burnuna su çekmiş olsa guslü tamamdır. Eğer ki bu kimse suyun içinde biraz beklerse veya hareket ederse, bu taktirde guslün sünnetleri de yerine gelmiş sayılır.
12- Gusülde bir uzvun suyu yere düşmemişse,  diğer organlarda yıkanabilir.   Kıbleye doğru peştemalsiz durulmamalı ve dua okumamalı.
13- Sağ elin işaret parmağıyla göbek deliği ıslatılır. Kulak kıvrımlarının ıslanmasına dikkat edilir.
14- Kadınların, küpe deliklerinin içinin ıslanması gerekmektedir. Küpe takmayanlar eski bir küpeyi ıslatıp, takıp çıkararak bu işi halledebilirler.
15-Hem namaz abdestinde hem de gusül abdestinde fazla dikkat edilmeyen önemli bir nokta var: Yüz yıkanırken serçe parmaklarıyla göz pınarları yoklanır, vaciptir.

16- Yıkanılan yerde su birikiyorsa çıkarken ayaklar yıkanır. Çıkarken ayakların soğuk suyla yıkanması sünnettir.
17- Gusül abdesti alındıktan sonra gusül ve namaz abdestini bozacak bir durum olmadıysa, bu abdestle her türlü ibadet yapılır, tekrar namaz abdesti almaya gerek yoktur.
18- Gusül abdesti aldıktan sonra bedenin bir yerinin yıkanmadığı, ağıza veya su buruna su alınmadığı hatırlanırsa, yeniden gusül abdesti almaya gerek yoktur. Yalnızca unutulan kısım ıslatılırsa abdest veya gusül tamamdır.

 Not: Gusül abdesti almadan önce küçük abdest bozmak ve avret yerlerini yıkamak namaz abdestinin sağlığı açısından daha uygun olur.  Gusul ve abdestin farzlarından birini eksik yapanın guslü, abdesti ve namazı kabul edilmez.

ABDEST ALMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

İSTİNCA: Önden ve arkadan necaset çıkınca, bu yerleri temizlemeye istinca denir. İstinca, sünnet-i müekkededir. Gaz, taş çıkınca temizlemek, yani taharetlenmek gerekmez. Her türlü yazılı kağıt ile ve yazı yazmaya müsait kağıtla istinca caiz değildir. Tuvalet kağıtları, kurulamak için kullanılır.  Kâğıtla taharetlenmek mekruhtur. Taharetlendikten sonra, arta kalan yaşlığı kurulamak müstehaptır. Tuvalet kâğıdı veya bir bez yoksa elle kurulanabilir.
İSTİBRA: İdrar yolunu idrardan temizlemek demektir. Erkeklerin yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak istibra etmesi, yani idrar yolunda damlalar bırakmaması vaciptir. İdrar damlası kalmadığına kanaat gelmeden abdest almamalıdır. Bir damla sızarsa, hem abdest bozulur, hem de çamaşır kirlenir. Çamaşıra avuç içinden az sızarsa, abdest alıp kıldığı namaz mekruh olur. Daha çok sızarsa, namaz sahih olmaz.  
İSTİNKA: İdrar yolunda idrar kalmadığına veya vücutta necaset kalmadığına kalbinin mutmain olması demektir. Erkekler idrarını yaptıktan sonra tuvalette öksürmeli, idrar yapma organını bir kaç kez sağdıktan sonra, su ile yıkamalı. Tuvaletten çıktıktan sonra 20 adım gidiş gelişten sonra abdest almalıdır. Bu yapılmadan abdest alınırsa abdest esnasında organdaki son damlalar iç çamaşıra akar, hem abdest bozulur hem de iç çamaşır kirlenerek bir gün içinde namaz kılınmayacak hale gelir. O vaziyette kılınana namazda kabul olmayacağı için yapılan onca zahmetler boşa gider. 

TAHARET:

Kadınların taharetleri erkeklerinkinden farklı mıdır?

Cevap : Bayanlar, büyük abdestlerini önden arkaya doğru parmakla alırlar. Arkadan öne doğru alınırsa, ön tarafa pislik bulaşır ve mikrop kapar. Kadınlar ön taraflarına (büyük abdest temizliğinden sonra) elleri ile dokunmamalıdır. Zira elden mikrop kapabilir.

2- NAMAZ ABDESTİ:

 A- Namaz Abdestinin Farzları:

1-Aynı vasıfta bir su ile yüzü bir kere yıkamak,(Yüz iki kulak memesinin arasından, alnın saç biten yerinden, çene altına kadar olan yerdir. Kulaklarla sakal arasındaki yer de yüzden sayılır.)
2- iki eli dirseklerle birlikte bir kere yıkamak,
3- Islak eli bir yere değdirmeden başın dörtte birini(kulak memesinden yukarısını)  bir kez mesh etmek.
4- Her iki ayağı topuklarla birlikte bir kere yıkamaktır.

B- Sünnet Üzere Namaz Abdest Nasıl Alınır?

1- Euzü besmele ile başlamak. Sıra ile uzuvları yıkamak. Sağdan başlamak, eller ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlanmalı, el ve ayak parmak aralarını hilallemek.  Elleri bileklere kadar yıkamak ve elleri veya yüzü yıkarken “Niyet ettim Allah rızası için  abdest almaya ” demek.
2-  Ağızı, bir karış boyunda parmak kalınlığında bir misvakla fırçaladıktan sonra (diş fırçasıda olabilir) ağıza üç defa bolca su vermek. (Oruçlu iken az su ile yapılır).  Oruçlu iken ağıza ve buruna suyu az çekmek, oruçlu değilken, ağıza su alındığında boğaza kadar su çekmek.
3- Buruna üç defa su çekmek, buruna su çekildiğinde burun  yumuşağına kadar yapılır.
4- Yüzü üç defa saç bitim yerlerine kadar yıkayıp, kaş ve bıyıkların altlarına suyu ulaştırmak. Sakalın çeneden aşağı sarkan kısmını mesh etmek ve sık olan sakalı bir avuç su ile alttan hilallemek.
5- Kolları dirseklerle birlikte üçer defa yıkamak
6-Başı kaplama mesh yapmak. ( İki el ıslatılarak baş ve şehadet parmakları ayrı tutularak diğer üç parmakla başın önünden enseye kadar bir defa mesh edilir sonra da ellerin ayaları ile arkadan öne doğru çekilerek tamamlanır.) Baş ve başdaki uzuvlar hariç diğer uzuvları üç kere yıkamak.
7- Serçe parmaklar ıslatılarak kulağın içi, başparmakla da kulakların arkası mesh edilir.
8- İki elin baş ve işaret parmakları dışında kalan üçer parmalka da önce sağ ve sonra el ile ense mesh edilir. Boyunun  meshi  bidattır.
9- Ayakları yıkamağa parmak uçlarından başlamak ve parmak aralarını hilallemek, abdest organlarını ovarak yıkamak ve uzuvları ara vermeden yıkamak sünnettir.

3– ABDESTİ BOZAN ŞEYLER:

1- Önden ve arkadan çıkan şeyler. (Kulağa akıtılan ilaç, ağzından çıksa, idrar yoluna konan pamuk, ıslanıp düşse, kadınların rahme koyduğu ilaç, geri gelse abdesti bozar.)

2- Ağızdan çıkan necis şeyler.
(Ağız dolusu kusmak, kan tükürmek bozar.)


3-
Deriden kan ve irin gibi şeylerin çıkması. (Göz hastalığı sebebiyle, gözünden ağrıyla yaş akması, burnundan veya kulaktan gelen kan ve irinin dışarı çıkması bozar. Maliki’de ise bozmaz.)


4-
Uyumak. (Bir yere dayanıp uyusa, dayandığı şey alınınca düşecek gibi olursa bozulur.)


5- Bayılmak
. (Sarası tutarsa veya delirse abdest bozulur.)


6-
Namazda kahkaha ile gülmek.


7- Mübaşeret-i fahişe, yani karı koca çıplak olarak avret yerlerini sürtünmek.(
İmam-ı Muhammed’in ictihadına  göre bir yaşlık olmadığında abdest bozulmaz.)Bazı kitaplar, İmam-ı Muhammed’in kavlini esas almışlarsa da, Halebi, Dürr-ül-muhtar, Mizan-ül-kübragibi kıymetli kitaplarda, Şeyhayn’ın kavlinin müftabih olduğu, bununla amel etmek gerektiği bildirilmektedir.
Fitil: Gündüz oruç iken, içeri tamamen giren şey, orucu bozar. Fitil de bozar. Yarısı dışarıda kalırsa orucu bozmaz. Fitil içeri girdikten sonra, dışarı çıkarsa abdesti bozar. Fitil içeri girip çıkmazsa, abdesti bozmaz. Çubukla konan farklıdır; çünkü içeri girince, çubuğa az da olsa içeriden bir yaşlık bulaşır. Yaşlık, çubukla dışarı çıkınca abdest bozulur.

8-Cenaze namazında ve tilavet secdesinde kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz ama, cenaze namazı ve tilavet secdesi bozulmuş olur. (Redd-ül-muhtar, Hindiyye)
9-Ağızdan dışarı çıkınca, tükürükten çoksa bozar. (Halebi)
Ağız dolusu, ağızdan dışarı çıkarsa, ikisi de bozulur. Ağzın içi, bazen de, bedenin dışı gibi olur. Ağza su alınca oruç bozulmaz. (Bahr-ür-râık, Cevhere)
10-Ağız ve dişteki kan, tükürünce tükürükten fazla olduğunda, elde olmadan gelen bu kanlar abdesti bozar.  Maliki mezhebi taklit edilirse, böyle elde olmadan akan kanlar semavi özür olduğu için bozmaz. Yaradan çıbandan kan akması, basurdan kan gelmesi, elde olmadan idrar damlaması birer semavi özür oluyor ve Maliki’de abdesti bozmuyor. Onun için Maliki’yi taklit etmenizi tavsiye ederiz.

11-Sülük, çok kan emerse, etrafa yayılıp abdesti bozar.
12-Elindeki yaradan özürlü olanın, ayağı kanasa, abdesti bozulur .
13-Yaradan ağrılı çıkan renksiz su, abdesti bozar.
14-Kulağa damlatılan yağ, ağızdan çıkarsa bozar.

15-Teşehhüddeki gibi oturup veya bağdaş kurup iki dirseğini iki dizi üzerine koyarak ellerini çenesine dayayıp uyumak veya taburede dirseğini dizine dayayıp uyumak abdesti bozar
16-Gözdeki bir ağrı sebebiyle gelirse bozar.
17-Hap içip başı dönüp hap sarhoş etmişse, abdest bozulur.

18-Kulaktaki akıntı, ağrısız olarak dışarı çıksa abdesti bozar.
19-Kendiliğinden çıkan kıl kurdu ve solucan, abdesti bozar.
20-Müstehcen resim ve porno filmleri izlemek guslü ve abdesti bozmaz, ama bunları seyretmek haramdır, günahtır. Mezi gelirse abdesti, meni gelirse guslü de bozar.
SORU: Şâfiî mezhebinde, genç bir erkeğin çok yaşlı bir kadının eline dokunması abdestini bozar mı? Diğer üç hak mezhepte durum nasıldır?
CEVAP: Şâfiî’de bozar. Hattâ çok yaşlı pirifâni denilen bir erkek, çok yaşlı bir nineye dokunsa her ikisinin de abdesti bozulur. Şehvet kastı olmasa da, nine çok çirkin olsa da, hattâ ölü olsa da yine abdesti bozulur. Yedi yaşından büyük kız çocuklarına dokunmak da abdesti bozar. Yedi yaşından küçük ise bozmaz. Hanbelî mezhebinin hükmü de bu konuda Şâfiî gibidir. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)Mâlikî mezhebinde ise lezzet kastıyla dokunursa bozulur. Lezzet kastıyla dokunmaz, ama dokununca lezzet alırsa abdesti bozulur. Lezzet kastıyla dokunur, fakat lezzet duymasa da abdesti bozulur. Yedi yaşından küçük bir kız çocuğuna veya çok yaşlı kadına dokunmak abdesti bozmaz. Kadının saçına lezzet kastıyla dokunmak da abdesti bozar veya lezzet kastı olmadan kadın saçına dokunulur da lezzet duyarsa abdest bozulur. Ama kadın saçları erkeğe dokunursa kadının abdesti bozulmaz. Çünkü kadın, bundan bir şey hissetmez. Hanbelî ve Şâfiî’de ise, saça dokunmak abdesti bozmaz. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)Hanefî mezhebinde ise, genç de olsa kadına dokunmak abdesti bozmaz. Hattâ şehvetle de dokunsa bozmaz. Dokununca şehvetlense de, şehvetlenmese de, mezi gelmedikçe abdesti bozulmuş olmaz.

  4- ABDESTİ BOZMAYAN ŞEYLER:


1-Tahtakurusu, sivrisinek gibi haşereler kan emse abdest bozulmaz.
2-Ağızdaki kan ve kanı yutmak; ağzın içi, abdestin bozulmasında, iç organ sayılır. Orucun bozulmasında, bedenin dışı sayılır. Bunun için, dişten ve ağızdaki yaradan çıkıp ağızdan dışarı çıkmayan kan abdesti bozmaz.
3-Ağız bazen bedenin içi sayılır. Bunun için, oruçlu kimse, tükürüğünü yutarsa, orucu bozulmaz. İnsanın içindeki necasetin mideden bağırsağa geçmesi gibi olur. Ağızdaki yaradan yahut mideden ağza kan çıkması, abdesti ve orucu bozmaz. Bu kanı tükürünce veya yutunca, tükürük kandan çok ise, yani sarı ise, yine bozulmaz. Mideden gelen başka şeyler ağza geldiği zaman da böyle olup, abdest ve oruç bozulmaz.
4-Sümük içindeki kan pıhtısı, abdesti bozmaz.
5-Burundan gelen katı kan abdesti bozmaz
6-Toplu iğnenin başı kadar çıkan kan çevresine yayılmazsa,, abdesti bozmaz.

7-Kaşıdığımız yaralardan su çıkınca, mayasıl, parmak arası pişinti, kabarcık, uyuz, çiçek suları ve yakı konulan yerden çıkan sular abdesti bozmaz diyen âlimler vardır. Zaruret halinde buna göre amel olunur. (Redd-ül-muhtar)
8-Abdest alırken sivilcelerin kimi patlıyor ve çok uzun süre kan aktığında, 

Maliki mezhebini taklit ediyorum diye kalbinizden geçirirseniz sivilcelerden çıkan kanlar bu durumda abdestinizi bozmaz
9-Yaradan ağrısız olarak çıkan sarı su veya renksiz su, abdesti bozmaz. Ağrısız gibi, ağrılı çıkan renksiz suyun da, abdesti bozmayacağını bildiren âlimler olduğu için, uyuz, çiçek ve egzamalı olanların bu kavle uymaları caiz olur.
10-Bazı hastalıklar için ayak altına (Chi patche) denilen Çin yakısı vuruluyor. Bu yakı, vücuttaki toksinleri emiyor. Yakı, çıkarıldığı zaman su ile ıslatmış gibi yamyaş oluyor. Sağlam deriden çıkan bu toksinli su, aynen ter gibidir ki, abdesti bozmaz.
11-Deri altına enjektörle verilen ilâç, dışarı kanama olmaksızın çıkarsa, abdest bozulmaz.
12-Kulağa damlatılan yağ, burundan çıkınca bozmaz,
13-Sandalye veya koltukta sırtımızı arkaya dayamadan, kollarımızı, dizlerimizin üstüne yaslayarak otururken uyumak temkinli olunduğunda bozmaz. Dayandığı şey çekilince düşmezse temkinli uyuyor demektir.
14-Baş ağrısı sebebiyle gözden yaş gelse, abdest bozulmaz.
15-Soğan doğrarken, gözden çıkan yaş, abdesti bozmaz.

16- Yüzdeki sivilceden veya siyah kabarcığın içinden çıkan kuru iltihap gibi olan şey,  yağ bezleri falan ise abdesti bozmaz.
17-Baş dönmesi bozmaz
18-Yüzden kıl çekilince, kıl dibindeki yağ bezesi de kıl ile dışarı çıkarsa abdest bozulmaz.
19-Şeytan tırnağı denilen, tırnak kenarında ete batan kısım koparılınca abdest bozulmaz. Saç, sakal, bıyık, tırnak kesmekle de abdest bozulmuş olmaz. Kesilen yerleri yıkamak lazım olmaz. Derideki yaraya merhem sürülmüş ise, merhemin üstü yıkanır. Yıkamak yaraya zarar verirse, mesh edilir. Yıkadıktan sonra merhem düşerse, altı iyi olmuş ise, altı yıkanır, iyi olmamış ise, yıkanmaz.
20-Bir kimse her namazda yel kaçırdığını hissediyor. Başka zaman olmuyorsa, bu konuda hadis-i şerif var. Bunu şeytan yapmaktadır. Rasdulullah (s.a.v.)efendimizin bildirdiğine göre: “Bir ses ve koku duymadıkça abdestiniz bozulmuş olmaz” buyuruyor. Demek ki bu vesvesedir, önem vermemek gerekir. Eğer, elinde olmadan gerçekten yel çıkıyorsa, o zaman Maliki mezhebini taklit eder. Çünkü Maliki mezhebinde elde olmadan çıkan gaz abdesti bozmaz.
21-Erkeğin ve kadının önünden çıkan yel, abdesti bozmaz.
22-Alkollü parfüm kullanmak abdesti bozmaz ve namaza da engel değildir.
23-Yabancı kadına şehvetle bakmak Hanefi ve Maliki mezheplerinde abdesti bozmazsa da, şehvetle bakmak haramdır. İbadetlerin sevablarını yok eder.
24- Kadınların önünden çıkan yel abdesti ve namazı bozmaz.
25-İçinde alkol bulunan cilt kremi veya kolonya abdesti bozmaz namazada engel değildir.

 26-Bikinili kadınlara bakmak haramdır. Bunlara bakıldığı durumda mezi gelmediye namaz abdesti bozulmaz, meni gelmemişse cünüp olunmazsa da,  abdesti yenilemek daha doğrusudur.
 27-Bir bayanın abdest aldıktan sonra, saçlarını erkeklerin görmesi abdestini bozmaz. Günah ayrı abdestin bozulmuş olması ayrı şeydir.

 5- SULARIN HÜKMÜ

Allahu Zül Celal suyu hayatımızın en vazgeçilmez ihtiyaçlarından olarak yaratmıştır. Bir insanın 3 günden fazla susuzluğa dayanması imkansız gibidir. Dini yaşamımızda da su temizlik ve abdest için en başta gelen ihtiyaçlardandır. Bunun içindirki dinen suların hükmü ikiye ayrılmıştır: Mutlak Sular ve Mukayyed Sular olmak üzere iki kısımda açıklanmıştır.

     A- MUTLAK SULAR:
Bunlar yaratılış vasfını kaybetmemiş sulardır. Yağmur suyu, Kar suyu, göl, çeşme, akarsular, deniz ve kuyu sularıdır.

1- Temiz ve temizleyici olan sular:  Yemeklerde, içmelerde ve temizlikte kullanılabilen bu suların üç vasfından hiçbirisi bozulmamıştır. Bunlar; rengi, tadı ve kokusu bozulmamış sulardır.

2- Mekruh Olan Sular: Bu sulalar kedi , fare ve eti yenmeyen kuşların içinden içtiği sulardırki bunları kullanmak tenzihen mekruhtur.

3- Temiz olduğu halde temizleyici olmayan sular: Bunlara müsta’mel Su (Kullanılmış Su) denilir. Kendisi ile abdest, gusül abdesti alınmış,  el,  ayak yıkanmış veya banyo yapılmış sulardır. Bunlarla abdest veya gusül alınamaz.

4-   Bunlar pis  sular:  Kirletilmiş veya içine pislik düşmüş sular bu kısımdandır.

     B- MUKAYYED SULAR:

     Asli ve asli olmayan şeklinde ikiye ayrılırlar. Asli Mukayyad Sular: Kavun , karpuz, gül suyu gibi. Asli Olmayan Mukayyed Sular: İncelik ve akıcılığını değiştirecek şekilde değişen mutlak sulardır. Örnek olarak: Suyun içine düşen yaprakların çürümesi sonucunda suyun değişmesi veya mercimek ve nohud gibi şeylerin pişirilmesi neticesinde değişime uğrayan sular bu guruba girer.

Bu sular içilebilir fakat bunlarla hiçbir abdest alınamaz. Yağlı olmayan mukayyed sularla necasetler yıkanabilir.

 6- DİNEN TEMİZ KABUL EDİLMEYEN ŞEYLER

Bunlar namaza engel olması bakımından ikiye ayrılırlar. Ağır ve hafif  pislikler.

Ağır  Pislikler: İnsanlara ait necaset ve idrarlar, meni, vedi(idrardan sonra gelen akıntı), mezi(şehvetten doğan bir akıntı), meni(boşalım sonunda gelen akıntı), ağız dolusu kusmuk, bedenden kesilen et ve deri, kan, kadınların hastalık kanları, mundar (eti yenmeyen) hayvanların sidik ve necasetleri ve salyaları, kanları ve kuşlardan başka tüm hayvanların necasetleri, tavuk kaz ve ördeklerin necasetleri, Besmelesiz kesilen hayvanların et ve derileri, kendiliğinden ölmüş her hayvan leşi ve her türlü sarhoş edici içki ağır pisliktendir.Bunlardan temiz olmayan bir yerde veya bunlarla kirlenmiş  beden  ve elbise ile   kılınan bir  namaz sahih değildir.

Hafif Pislikler: Atların ve eti yenen evcil veya yabani hayvanların idrarları(sidikleri) hafif pisliktir. Bu hayvanların necasetleri İmam-ı Azam hazretlerinin içtihadına göre ağır pisliktir. Eti yenmeyen hayvanlardan atmaca, çaylak,  kartal gibi havada pisleyenlerinde tersleri hafif pisliktir.

       TAHARET:

İstinca; büyük abdest veya küçük abdest bozduktan sonra bunların çıkış yerlerini su ile yıkamaktır. Oruçlu olmanın dışında abdest bozma işlemi bitip de temizlenme işine geçileceği vakit bacaklar epeyce açılır ve ondan sonra avret mahalli yıkanır. Temizlenmek için bu işlem daha uygundur.

İstibra: Erkeklerin idrarını yaptıktan sonra sidik sızıntısının kesilmesini beklemeleri işlemine denir.

  

     ABDEST KONUSUNDA SORU VE CEVAPLAR      

     Kadın doktorunun abdesti

SORU: Erkek veya bayan kadın doktoru veya ebe, Ramazanda, abdestli iken bir kadına doğum yaptırsa, orucu, guslü veya abdesti bozulur mu?

CEVAP: Hanefi mezhebindeki kadın doktorunun veya ebenin, Ramazan-ı şerifte doğum yaptırmakla orucu, abdesti ve guslü bozulmuş olmaz. Zaruretsiz erkek doktora doğum yaptırmak caiz olmaz.

SORU: Kumar oynamak abdesti bozar mı?

CEVAP: Kumar oynamak büyük günah ise de, kumar oynamakla abdest bozulmaz; fakat tekrar abdest almak müstehabdır. (Ebussuud Efendi Fetvaları)

SORU: Oyun kâğıtlarına el sürmek ve parasız eğlence için oynamak abdesti bozar mı?

CEVAP: Bozmaz, fakat kâğıt oynamak mekruhtur. Çayına bile oynansa haram olur.

SORU: Tavla oynamak abdesti bozar mı?

CEVAP: Allah’ın Rasulü buyuruyorlar ki: “Tavla oynadıktan sonra kalkıp namaz kılan, irin ve domuz kanı ile abdest alıp namaz kılana benzer.” (İ. Ahmed) Yani tavla oynamak her ne kadar abdesti bozmaz ise de, yeniden abdest almalıdır.

SORU: Hazret-i Ali, ayağına batan bir okun acısını duymamak için, (Ben namaza durunca çıkarın) buyuruyor. Hâlbuki ayağı yaralı olduğu için kan akıyor. Bu durumda abdest bozulacağı için namaz bozulmuş olmaz mı? Hazret-i Ali niye böyle namaz kıldı?

CEVAP: Yarasından kan akan özür sahibi olabilir. O haliyle namaz kılar. Devamlı idrar ve yel kaçıran yani gelen yeli tutamayan da özürlü olarak namazını kılar. Sonra diğer üç mezhepte kanamak abdesti bozmaz. Belki Hazret-i Ali’nin ictihadı da öyle idi.

Uyku Abdesti Bozar:

SORU: Vehhabiler, Mekke’de yatıp uyuduktan sonra, kalkıp namaz kılıyorlar. Bunların mezhebinde uyumak abdesti bozmuyor mu?

CEVAP: Dört hak mezhepte de yatıp uyumak abdesti bozar.Vehhabiler, dört hak mezhebin dışında oldukları için öyle yapıyorlar. Uykunun abdesti bozmasında dört mezhebe göre bazı farklılıklar vardır: Hanefî mezhebinde: Makatın gevşek olacağı bir hâlde, mesela yan veya sırt üstü yatarak veya dirseğine yahut bir şeye dayanıp uyumak abdesti bozar. Dayandığı şey çekilince düşmezse, bozulmaz. Namazda düşmeden uyumak abdesti bozmadığı gibi, namaz dışında dizleri dikip, başını dizlerine koyarak, diz çökerek, bağdaş kurarak, teverrük ederek uyumak da bozmaz.

SORU: Bir kimse ikindi namazını geciktirip akşama 20 dakika kala kılarken, namazda kahkaha ile gülse, namazı bozulduğu gibi abdesti de bozulmuş olur mu?

CEVAP: Mekruh vakitte olduğu için abdesti bozulmuş olmaz. Mekruh vakit olmasaydı abdesti de bozulmuş olurdu. (Hindiyye)

SORU: Su bulunmayan yerde küçük abdestini yapan, su bulunca, abdest alıp sonra idrar bulaşıklarını yıkarken, elini ön avret yerine değdirse abdesti bozulur mu?

CEVAP: Hayır, abdesti bozulmaz. Şafii’de kadın ve erkeğin abdesti bozulur. Maliki ve Hanbeli’de, sadece erkeğin abdesti bozulur.

SORU: Abdest alırken, bademciklerden nohut büyüklüğünde iltihap gelse, abdesti bozar mı?

CEVAP: Hayır, bozmaz.

SORU: Kulağın içinden çıkan kirler abdesti bozar mı?

CEVAP: Bozmaz.

Basur çıkması ve abdest:

SORU: Çıkan basur, el veya bir bezle yerine konsa, abdest bozulur mu?

CEVAP: Evet, bozulur, çünkü eline necasetten bir şey bulaşmıştır. Yani içeriden bir şey dışarı çıkmış oluyor. (Hindiyye) Bira İçmek Abdesti Bozar mı? Sual: Bira içmek, abdesti bozar mı?

CEVAP: Hayır bozmaz. Biranın haram olması ayrı, abdesti bozup bozmaması ayrıdır. İnsan haram olan idrarı veya kanı içse haram işlemiş olur; fakat abdesti bozulmuş olmaz.

SORU: Yaradan çıkan kan ve irin, sargıdan dışarı çıkarsa abdest bozulur mu?

CEVAP: Evet, abdest bozulur, sargının dışına çıkmazsa bozulmaz. Eğer sargı iki üç kat olur da ıslaklık bir kısmına geçerse, yine abdest bozulur. (Hindiye) Böyle yaralı durumlarda, Mâlikî mezhebi taklit edilirse akıntılar abdesti bozmaz.

SORU: Bebeğin altını temizlerken, ön veya arka avret yerine elinin içiyle dokununca abdest bozulur mu?

CEVAP: Hanefi’de ve Maliki’de bozulmaz. Şafii’de ve Hanbeli’de bozulur.

Abdestin Bozulması:

SORU: Avret yerine dokunmakla Şâfiî ile Mâlikî’de abdestin bozulması farklı mıdır?

CEVAP: Evet, farklıdır. Mâlikî’de sadece erkek, kendi ön avret yerine dokununca abdest bozulur, başkalarının avret yerine dokunsa bozulmaz. Şâfiî’de ise, kendinin, başkalarının, hattâ altını temizlediği erkek veya kız bebeğin ön veya arkasına dokunmakla abdest bozulur. Mâlikî’de bozmaz. Şâfiî’de parmak uçları ve aralarıyla dokunulsa abdest bozulmaz. Sadece çıplak olarak parmakların içiyle ve avuç içiyle dokunmak bozar. Mâlikî’de ise, avuç içi veya elin yan tarafları veya parmakların alt ve yan kısımları veya baş taraflarıyla ön avret yerine çıplak olarak dokunursa abdesti bozulur. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)

BİR MENKIBE:

ABDESTLE BİRLİKTE GÜNAHLAR DÖKÜLÜR: Bir gün Hazret-i Osman abdest alıyor. Abdest bitiyor, kurulanıyor, gülmeye başlıyor. Yanındakiler hayırdır inşallah diyorlar. Hazret-i Osman onlara soruyor:— Ne için güldüğümü niye sormuyorsunuz?… Yanındakiler de soruyorlar: — Efendim affedersiniz, niye gülüyorsunuz?Hazret-i Osman anlatıyor: — Bir gün, benim şu abdest aldığım yerde Resulullah efendimiz abdest alıyordu. Biz de oradaydık. Resulullah abdestini aldı, gülmeye başladı. Sonra, (Neden güldüğümü, niye sormuyorsunuz?) buyurduğu hatırıma geldi.

— Peki efendim, ne oldu? — Biz de, (Ya Resulallah niye güldünüz?) diye sorduk.

Cevaben buyurdu ki: -Bir müminin abdestte, yüzünü yıkarken, bütün [küçük] günahlarının, suyla beraber aktığını görüyorum. Elini yıkarken, başına mesh ederken, ayaklarını yıkarken, bütün günahlarının döküldüğünü görüyorum. Ümmetim kurtuluyor diye sevinmekteyim. Ben gülmeyeyim de, kim gülsün?

Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur. [Buhari]

Hiçbir günahkâr yoktur ki, güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de, affedilmiş olmasın. [Tirmizi]

 7- TEYEMMÜM NASIL YAPILIR:

1- Önce cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet edilir.

Teyemmüm ile namaz kılabilmek için, yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez. İbadet olan bir şeyi, mesela, cenaze namazı, secde-i tilavet yapmak için veya abdest için veya gusül için teyemmüm etmeye niyet gerekir.

Teyemmüme niyet ederken, abdest ile guslü ayırmaya lüzum yoktur. Abdest için niyet etmekle, cünüplükten de temiz olur. Cünüplükten temizlenmeye niyet edilen teyemmüm ile namaz kılınabilir. Abdest için ikinci teyemmüme lüzum yoktur.

2-
İki kolu dirseklerinden yukarı sıvalı olarak, iki elin içini temiz toprağa, taşa, toprak veya kireç sıvalı duvara sürüp, en az üç parmağı değmek üzere, iki avucu ile yüzünü bir kere mesh etmek, yani sığamak. Eli, yüzünün iğne ucu kadar yerine değmezse, teyemmüm yapılmış olmaz.

Yüzü tam mesh edebilmek için, avuçlar açık ve dört parmak birbirlerine yapışık ve iki elin ikişer uzun parmaklarının uçları birbirlerine değmiş olarak, avuç içleri saç kesimine koyup, çeneye doğru yavaşça indirilir. Parmaklar yatay vaziyette alnı, göz kapaklarını, burnun iki yanını ve dudakların üzerlerini ve çenenin yüz kısmını iyice sığamalıdır. Bu esnada avuç içleri de yanakları sığar.

3-
İki avucu tekrar toprağa sürüp, birbirine çarparak, tozu toprağı silkeledikten sonra, önce sol elin dört parmağı içi ile, sağ kolun alt yüzünü, parmak ucundan dirseğe doğru sığayıp sonra, kolun iç yüzünü, sol avuç içi ile, dirsekten avuca kadar sığamak ve sonra sol baş parmak içi ile, sağ baş parmak dışını sığamaktır. Yüzüğü çıkarmak gerekir. Sonra, yine böyle sağ el ile, sol kol sıvanır. El ayasını toprağa sürmek gerekir. Toprağın, tozun elde kalması lazım değildir.

Abdest ve gusül için teyemmüm aynıdır.

TEYEMMÜM KONUSUNDA SORU ve CEVAPLAR

SORU: Teyemmümü bozan şeyler nelerdir?
CEVAP: Teyemmümü gerektiren özür hali ortadan kalkınca, su bulununca, abdesti ve guslü bozan hallerde, teyemmüm de bozulur.

SORU: Su olup olmadığını sormadan namaz kılan, yanında su olduğunu görse namazını iade eder mi?
CEVAP: Yanında adil biri bulunduğu halde, su var mı diye ona sormadan teyemmüm edip namaza duran, sonra su olduğunu haber alsa, abdest alıp namazı iade eder.

SORU: Su kuyusu varken, suyu çıkaramayan, teyemmüm edip namaz kılsa, sonra suyu çıkarma imkanına kavuşsa namazı iade eder mi?
CEVAP: Kuyudan su çıkarmak için, kova, ip veya para ile su bulamayan kimse, teyemmüm eder ve su bulunca, namazı iade etmez.

SORU:
Salih bir tabibin yıkanmasını yasakladığı hasta, gusül için teyemmüm eder mi?

CEVAP: Evet eder.

SORU: Teyemmüm bile edemeyen felçlinin namaz kılması gerekir mi?
CEVAP: Hizmetlerini yapan teyemmüm ettirir. Namazı ima ile kılar. Gerekirse iki namazı cem eder.

SORU:
İğne ucu kadar yere el değmezse teyemmüm sahih olur mu?

CEVAP: Bilirse sahih olmaz. Ama bilmeden daha çok yer kalsa teyemmüm sahih olur.

SORU:
Teyemmümde, şüphelenip birkaç defa sıvamak caiz mi?

CEVAP: Evet. Fakat vesvese etmemelidir.

SORU: Çok yaşlı ve hasta abdest aldırılınca çok yoruluyor. Yorulmaması için, teyemmüm etse caiz mi?

CEVAP: Evet.

SORU:
Kibrit kutusu kadar bir tuğla ile teyemmüm caiz mi?

CEVAP: Hayır.

SORU:
Tahta külü ile teyemmüm caiz mi?

CEVAP: Hayır.

SORU:
Nöbetçi iken, mescitte yatıyorum. Sık sık dışarı çıkmam gerekiyor. Her defasında abdest almam gerekir mi?

CEVAP: Hayır. Sonraki girişlerde teyemmüm etmek iyi olur.

SORU:
Parmakları arızalı olup teyemmüm ederken el değmeyen yer kaldığını sanan ne yapar?

CEVAP: Şüphe edince başkasına yaptırır. Başkası yoksa yapabildiği kadar yapar.

SORU:
Sudan bir mil kadar uzaktakinin arabası olsa, yine teyemmüm edebilir mi?

CEVAP: Evet.

SORU: Teyemmüm ederek mest giyen, su ile abdest alırken mestlere meshetmesi caiz mi?

CEVAP: Teyemmümle mest giyen, su ile abdest alırken, mesh edemez. Ayaklarını da yıkaması gerekir.

SORU:
Gusledince, hastalık artacaksa ve iyileşme gecikecekse teyemmüm etmek caiz olur mu?

CEVAP: Hastanın, abdest almak veya gusletmek veya hareket etmek ile, hastalığının artacağı veya iyi olması uzayacağı, kendi tecrübesi ile veya uzman ve salih bir doktorun söylemesi ile anlaşılırsa, teyemmüm eder.

SORU:
Guslederken avret yerini başkalarının görmesi haram mıdır?

CEVAP: Evet. Gusletmek için, zaruret olunca erkek, erkekler arasında, kadın da, kadınlar arasında avret yerini açamaz. Gusül yerine teyemmüm eder. Çünkü bir emri yapmak, bir haram işlemeye sebep olursa, haramı işlememek için, o emir terk edilir, yapılmaz. Bir sünneti yapmak için, mekruh veya haram işlemek zorunda kalanın da sünneti terk etmesi lazım olur.

SORU:
Abdest almış olan kimse, teyemmüm etmiş olan imama uyabilir mi?

CEVAP: Abdest alan, teyemmüm etmiş olana; ayakta kılan, oturarak kılana uyabilir.

Sual:
Sağlamken kazaya kalmış namazları hasta iken teyemmüm edip kaza etmek caiz midir?

CEVAP
Evet caizdir. İma ile kaza etmek de caizdir.


SORU:
Cuma namazını kaçırmamak için teyemmüm etmek caiz midir?

CEVAP: Abdest almak için vakit az olup, Cumayı kaçırmamak için, teyemmüm etmek, caiz değildir. Çünkü Cuma namazını kılamayan öğle namazını kılar.

SORU:
Su bulamadığı için teyemmüm eden cünüp kimsenin abdesti bozulsa cünüp mü olur?

CEVAP: Hayır, Hanefi’de cünüp olmaz. Maliki’de cünüp olur.

SORU: Kışın çok soğukta arazide, gusledince hastalanacağını bilen kimse ne yapar?
CEVAP: Gusledince, soğuktan ölmek veya hastalanmak tehlikesi varsa, gusül için teyemmüm eder ve su ile abdest alır. Şehirde olup hamam parası yoksa ve başka çare bulamazsa, yine gusül için teyemmüm eder ve su ile abdest alır.

SORU: Su yanında tehlike varsa, abdest veya gusül için teyemmüm edilir mi?
CEVAP: Su yanında düşman, yırtıcı veya zehirli hayvan, ateş veya nöbetçi varsa veya kendisi hapis ise veya (abdest alırsan seni öldürürüz, malını alırız) diye korkutulursa, teyemmüm ederek namazını kılar. Fakat bu sebepler kul tarafından olduğu için, gusül ve abdest alınca, bu namazları tekrar kılması gerekir. Vakti içinde kılmak mümkün olmazsa, vakti çıktıktan sonra da kılmak gerekir. (Redd-ül-muhtar)

SORU: Alınan bir teyemmüm ile bu teyemmüm bozuluncaya kadar birkaç vakit namaz kılınabilir mi?
CEVAP: Hanefi’de, bir teyemmümle, dilediği kadar farz kılabilir. Yani teyemmüm bozulana kadar birkaç vaktin namazı ve istenildiği kadar kaza namazı kılınabilir. Diğer üç mezhepte, ancak vakit girdikten sonra teyemmüm edilir ve bir teyemmümle sadece vaktin farzı kılınır, aynı vakit içinde kaza namazı kılınsa yine teyemmüm etmek gerekir, fakat istediği kadar nafile veya sünnet kılabilir. Sünnetleri kılarken kazaya da niyet edilince, yeniden teyemmüm almak gerekir. Yeni bir vakit girince de tekrar teyemmüm edilir. (Mizan-ül Kübra)

SORU: Vücudumun 3 yerinde, bacaklarımda ve yüzümde ağır derecede dikişler var. Bu yüzden gusül ve normal abdest alamıyorum. Dikişlere su değmesi yasak. Namazı kazaya bıraksam olur mu?
CEVAP: Namazları şer’i bir özür olmadan kazaya bırakmak haramdır. Yaraların üstünü kapatarak da yıkanma imkanı yoksa, teyemmüm edilip namazlar ima ile kılınır. Oturarak kılınma imkanı yoksa yatarak kılınır.

SORU: Vitir namazını gece yarısından sonra kılmaya niyetlenen kimse kalktığında cünüp olduğunu görse fakat suların kesik olması sebebiyle evde gusledecek kadar su bulunmasa teyemmüm edebilir mi?
CEVAP: Şehirde su bulamamak mazeret değildir, teyemmüm caiz olmaz. 2-3 litre su ile rahat gusledilir. Bu kadar su da bulunabilir. Yani memba suyu içme suyu bulunur. Komşudan istenebilir. Bunun gibi veya başka acil durumlar için tedbir almalı, evde su bulundurmalıdır. Su ve elektrik kesintisi şehirlerde her zaman olabilecek şeylerdir. Tedbirli olmalıdır.

SORU: Namaz vaktinin çıkacağından korkan kimse, su varken teyemmüm edebilir mi?
CEVAP: Su varken teyemmüm edilmez. Namazı kaçırsa da abdest alması gerekir. (Kuduri)

SORU: Ameliyat oldum, abdest alamıyorum. Teyemmüm topraktan başka hangi maddelerle yapılır?
CEVAP: Teyemmüm toprakla veya toprak cinsinden olan kum, kireç, alçı, taş, mermer, çimento, sırsız fayans, sırsız porselen, sırsız çanak çömlekle, tuğla yahut kiremitle olur. Kireçli, topraklı veya taşlı duvara elleri sürmekle de teyemmüm edilir. Hangisi kolaysa o yapılır.

SORU:
Bir toprak ile kaç defa teyemmüm edilebilir?

CEVAP: Bir topraktan birkaç kimse teyemmüm edebilir. Çünkü, teyemmüm edilen toprak ve kum ve benzerleri, müstamel olmaz. Yani o toprakla aylarca teyemmüm edebilir. Teyemmümden sonra, elden, yüzden dökülen toz müstameldir.

SORU: Vücudu yaralı olan kimse, nasıl gusleder?
CEVAP: Vücut yüzeyinin yarıdan fazlası yara olan gusül için teyemmüm eder. Azı yaralı ise ve yaralı kısımları ıslatmadan yıkanması mümkün ise, su ile gusledip, yaraların üzerini mesh eder. Mesh zarar verirse, üzerine koyduğu bezi mesh eder.

SORU: Abdest uzuvlarının bir kısmı yaralı olan nasıl abdest alır?
CEVAP: Abdest uzuvlarından hepsinin yarıdan çoğu veya dört abdest uzvundan ikisi sağlam ise, abdest alıp, yaralı yerleri mesh eder. Mesh zarar verirse, sargı üzerine mesh eder. Abdest uzuvlarının yarıdan çoğu yaralı ise teyemmüm eder. Teyemmüm edenin, bazı yerleri yıkaması caiz değildir.

SORU: Elinde çatlak, yara veya egzama olan nasıl abdest alır ve gusleder?
CEVAP: Elindeki çatlak, yara veya egzamayı ıslatmak zarar verirse, eline eldiven takıp, eldiven ile abdest alabilirse, böyle abdest alması gerekir. Eldiven bulamazsa, ellerine su alamaz ve yüzünü, başını, ayaklarını suya sokamaz ise, teyemmüm eder. Yaralı kısımları ıslatmadan gusledemezse, yine teyemmüm eder.

SORU: İki eli çolak veya felçli olup kullanamayan nasıl taharet edip abdest alır?
CEVAP: Elleri çolak olan, taharetlenmez. Kollarını toprağa, yüzünü duvara sürüp teyemmüm eder.

SORU: Maliki mezhebinde farz olan muvalatı, abdest uzuvlarının kurumaması, diye tarif edenler var. Muvalat nedir?
CEVAP: Muvalat, her uzvu, birbiri arkasından ara vermeden, acele olarak yıkamaktır. Başka bir ifade ile, normal şartlar altında, bir önce yıkadığı uzuv kuruyacak kadar ara vermemektir.

Çok kısa zamanda yapılan bir iş, muvalata engel olmaz. Mesela, abdest alırken kapıdan biri girse, gelenin kim olduğuna bakılsa, muvalata mani olmaz. Musluktan su kesilse, kovadaki suyu almak veya bitişik odadaki musluğa gidip, o musluktan abdest almak, muvalatı engellemez. Sağ ayağı yıkadıktan sonra, kolayca giren bir çorabı hemen giyerek, öteki ayağı yıkamaya başlamak da muvalata mani olmaz. Yavaşça giyerse, normal şartlarda, bir uzuv kuruyacak kadar ara verilirse, muvalata mani olur. Abdest alırken çorabın birisini veya ikisini çıkarmak muvalata mani olmaz.

Uzuvların kuruyup kurumaması mutlak ölçü değildir. Çünkü sıcak ve rüzgarlı havada, uzuvlar hemen kuruyabilir. Yahut soğuk ve rüzgarsız bir yerde, uzuvlar geç kuruyabilir. Uzuvlar kurumadı diye, başka bir iş yapmak muvalata mani olur. Hararetli vücutta, uzuv tez kuruyabilir. Demek ki, kuruyup kurumaması kesin ölçü değildir.

İbni Âbidin hazretleri de, Hanefi’ye göre muvalatı anlatırken, (Toprakla teyemmüm ederken de, su ile yıkamak olmadığı halde, normal şartlarda bir uzuv kuruyacak kadar ara vermek muvalata manidir) buyuruyor.

SORU: Teyemmüm ederken sadece niyet ettim teyemmüme desek bununla namaz kılınabilir mi? Mushafı tutup bir yere koymak niyetiyle teyemmüm etsek, bu teyemmümle namaz kılmamız caiz mi? Bir de hem teyemmüme, hem de cünüplükten temizlenmeye niyet etmek mi gerekir?
CEVAP: Sadece teyemmüme niyet etmekle namaz kılmak caiz olmadığı gibi, Mushafı tutmak için teyemmüm edilince de, bu teyemmümle namaz kılınmaz. İbadet olan başka bir şeyi, mesela, secde-i tilavet yapmaya veya abdest için teyemmüm etmeye niyet gerekir. Teyemmüme niyet ederken, abdest ile guslü ayırmaya gerek yoktur. Abdest için niyet etmekle, cünüplükten de temiz olur. Cünüplükten temizlenmeye niyet edilen teyemmüm ile namaz kılınır. Abdest için ikinci teyemmüme lüzum yoktur. (S. Ebediyye – Redd-ül-muhtar)

İmam Züfer’e göre, abdest de olduğu gibi, teyemmümde de niyet farz değildir. Teyemmüme niyet etmeden teyemmüm alıp namaz kılan kimse, imam-ı Züfer’e göre teyemmümünün sahih olduğunu, yani o kavle uyduğuna niyet ederse, kıldığı namaz sahih olur. İhtiyaç olmadan başka bir kaville amel edilmez.

SORU: Ev tozlu eşyaya, mesela yastığa teyemmüm caiz midir?
CEVAP: Caiz değildir. Ancak kumaş, elbise, yastık gibi, teyemmüm caiz olmayan eşya üzerindeki, teyemmüm caiz olan toprak cinsi şeylerin tozu ile veya kül ile tozlanırsa veya silkildikleri zaman havaya böyle toz çıkarsa, bunlarla teyemmüm caizdir. Ev eşyası üzerinde bulunan organik tozlar böyle değildir. Ev tozu toprak tozu değildir, organik tozdur. Organik tozlarla teyemmüm olmaz. Toprak cinsinden olan her temiz şey ile, üzerinde bunların tozu olmasa bile, teyemmüm edilir.

Hanefi’de teyemmüm şunlarla olur:
1- Toprak ve kum ile,
2- Kireç ve alçı ile,
3- Taş ile, cilasız ve yıkanmış mermer ile,
4- Çimento, tuğla ve kiremit ile, [Bunların tozu ile],
5- Sırsız yani cilasız olmak şartı ile fayans, porselen çanak çömlek, testi ile,
6- Çamur ile, [Çamurun suyu yarıdan az ise, bununla teyemmüm edilir. Suyu çoksa, bir bez çamura sokulup, çıkarılıp rüzgarda kurutup, bu tozlu bezle teyemmüm edilir.]
7- Toprak kerpiçle, kerpiç duvar ile, Kireçle badana edilmiş duvar ile teyemmüm caizdir.

Teyemmüm caiz olmayan maddeler:
Yanıp kül olan veya sıcakta eriyen şeyler, toprak cinsinden değildir. Teyemmüm caiz olmayanlar:

1- Ağaç ile,
2- Ot, meyve ve sebze yaprakları ile,
3- Tahta ile,
4- Hasır ile,
5- Demir, pirinç, alüminyum bakır, altın gibi madenler ile,
6- Yağlı boya sıvalı duvar ile, naylon ile, plastik ile,
7- Cam ile teyemmüm edilemez.

Şafii ve Hanbeli mezheplerinde, teyemmüm yalnız toprakla ve tozlu kum ile olur. Maliki’de yer cinsinden olanlarla da olur. Mesela taş, kum, çamur, kireç, ağaç ve ot ile teyemmüm caizdir. Hatta altın, gümüş ve mücevher hariç, madenlerle de teyemmüm caizdir. Yanmış kiremitle caiz değildir.

Şafii, Hanbeli ve Maliki’de, teyemmüm ancak vakit girdikten sonra yapılır. Bir teyemmümle ancak bir vaktin farzı kılınır.

SORU: Buzlu kutup bölgesinde yaşayan kimse nasıl abdest alır? Çünkü su yoktur. Toprak da bulamaz ki teyemmüm etsin. Her yer buzla ve karla kaplıdır. Bu adam nasıl gusleder?
CEVAP: Bu adamın evi barkı yok mu? Namaz kılan birisi, niye yanında teyemmüm edeceği çanak, çömlek, taş, mermer, tuğla gibi bir şey taşımıyor? Karların ve buzların üstünde ne iş yapıyor? Yemek yemiyor mu, su içmiyor mu? Böyle yerde nasıl yaşıyor ki? Önce siz buna cevap verin, sizin sualinizin cevabı kolaydır.

Bu ateistlerin sorusuna benziyor. Çünkü onlardan çok duyduk, kutuplarda nasıl namaz kılınır veya oruç nasıl tutulur diye.

İslamiyet cihanşümul [evrensel, üniversal] bir dindir. Her asra, her bölgeye, her iklime uygun emir ve yasakları vardır. Dinde, ölüm hariç, çaresiz hiç bir şey yoktur. Peygamber efendimiz, (Mezhepler rahmettir) buyurmuştur. Dört mezhebin birisinde bir çıkış yolu bulunur. Dört mezhebin birinde de bulunmayan şey de zarurettir. Zaruret halinde de bir çok haramlar mubah hâle gelir. Yani namazı, abdesti tehir etmek günah olmaz.

Maliki mezhebinde kar ile, buz ile teyemmüm etmek de caizdir. İhtiyaç olunca Maliki mezhebi taklit edilir. Maliki mezhebini de taklit etme imkanı olmasaydı, herhangi bir sebeple teyemmüm de edemeyen, suya kavuşuncaya kadar abdesti veya guslü tehir ederdi.

SORU: Teyemmümü toprakla yapmak şart mıdır? Başka bir şeyle teyemmüm yapılmaz mı?
CEVAP: Kum, kireç ve taş gibi toprak cinsinden temiz bir şeyle, mesela kiremitle veya sırsız yani cilasız mermerle de yapılabilir.

SORU: Kül ile teyemmüm yapmak caiz midir?
CEVAP: Hayır. Sadece taş külü müstesnadır. Mesela kireç, taş külüdür. (Redd-ül-muhtar)

SORU: Teyemmüm ederek namaza duran, namazdayken su görse ne yapması gerekir?
CEVAP: Suyu görünce, teyemmüm bâtıl olur. Hemen selam verip, namazdan çıkar. Vakit çıkmadan abdest alıp namazını baştan tekrar kılar. (Redd-ül-muhtar)

SORU: Sabah uyandığımda, suların gece yarısı kesilmiş olduğunu görsem, dışarısı da karanlık ve soğuksa teyemmüm edebilir miyim?
CEVAP: Hayır. Önceden böyle durumlar için tedbir alınmalıdır. Şehirde su bulamamak, özür olmaz. Komşudan da olsa, bir kova su alınabilir.

Az su ve teyemmüm
SORU:
Abdest alacak kadar suyumuz olsa,nasıl guslederiz?
CEVAP:
Cünüpken yanında, abdeste yetecek kadar suyu bulunan bir kimse, teyemmüm eder. O suyla abdest alması gerekmez; fakat bu kadar suyu olan bir kimse, cünüp olur ve bununla birlikte abdest almayı gerektiren bir durum olursa, onun abdest alması gerekir. (Hindiyye)

Abdest ve teyemmüm
SORU:
Su az olup abdeste yetmezse nasıl abdest alırız?
CEVAP:
Abdest azalarından bir kısmını yıkayacak kadar birazcık suyu olan bir kimse, o su ile bir yerini yıkamaz, teyemmüm eder. (Hindiyye)

Teyemmüm edebilir
SORU:
80 yaşındaki ninem, yalnız başına zor abdest alıyor, düşerim de bir yerim kırılır diye korkuyor. Acaba teyemmüm edebilir mi?

CEVAP: Düşme ihtimali varsa teyemmüm eder. Soğuk havada hastalanma ihtimali olan sağlam kimse de, gusletmek yerine teyemmüm eder.

SORU: Teyemmüm namaz vakti girmeden önce alınsa sahih olur mu?
CEVAP: Evet, Hanefî’de sahihtir. Diğer üç mezhepte, vakit girmeden önce alınan teyemmüm, vakit çıkınca bozulmuş olur. Yeni vakit girince, namaz kılmak için yeniden teyemmüm almak gerekir. Mâlikî veya Şâfiî’yi gusül, abdest ve namazda taklit edenlerin de, buna dikkat etmesi gerekir.

Cenaze namazı için teyemmüm
SORU:
Cenaze namazı kılmak niyetiyle teyemmüm etmiş olan bir kimse, bu teyemmümle farz namaz kılabilir mi?

CEVAP: Evet, kılabilir. (Hindiyye)

Eli kesikse
SORU:
Eli kesik kimse namazı nasıl kılar?

CEVAP: Bazı âlimlere göre, eli kesik kimsenin namaz kılması gerekmezse de, İmam-ı Ebu Yusuf’a göre o kimsenin îmâ ile namaz kılması lâzımdır. (Halebi)

Eli kesik olup, su kullanamayan, teyemmüm eder. Yüzünü, kollarını toprağa, duvara sürer. Elleri ve ayakları kesik olanın yüzü de yara ise, namazı abdestsiz îmâ ile kılar.

Teyemmüm eden imam
SORU:
Özründen dolayı teyemmüm eden imam, cenaze namazında, abdest almış cemaate imam olabilir mi?

CEVAP: Evet, teyemmüm etmiş imam, diğer namazlarda olduğu gibi, cenaze namazında da, abdest almış olanlara imam olabilir. (Fetava-i Hindiyye)

Teyemmümde niyet
SORU:
Cenaze namazı kılmak veya tilâvet secdesi yapmak için teyemmüm etmiş olan bir kimse, bu niyetle aldığı teyemmümle farz namaz da kılabilir mi?

CEVAP: Evet, kılabilir. (Fetava-i Hindiyye)

 

BEK VAKİT NAMAZ

 

Namaz farzı ayndır. Namazın inkarı küfürdür. Namazın fari olması Kuran Hadis ve İcmai ümmet ile sabittir.
Allahu teala ” Namazı dosdoğru kılınız” buyurmuştur. Beş vakit namazın vakitleri Kuran’da belirtilmiştir ama nasıl kılınacağının ayrıntılarını Peygamberimiz belirtmiş ve uygulamıştır.
Sabah Namazı:
Vakti imsaktan sonra başlayıp güneşin doğuşuna dektir.
Sabah namazını ilk önce Hz Adem kılmıştır. Birinci rekat gecenin karanlığından kurtaran Rabbine şükür için ikinci rekatı da gündüzün aydınlığına kavuşturduğu için kılmıştır.
Öğle Namazı:
Güneş tepeye çıkıp batıya doğru eğildikten sonra başlar ve ikindi vakti girene dek sürer.
Dört rekatlık öğle namazını ilk kez Hz İbrahim kılmıştır.
İkindi Namazı:
İkindi namazını ilk kez Yunus peygamber balığın karnından kurtulunca kılmıştır.

Akşam Namazı: 
İlk kez üç rekat olarak Hz İsa kılmıştır.
Yatsı Namazı:
İlk kez dört rekat olarak Hz Musa peygamber kılmıştır.

Fıkhî kaynaklarımız: Mülteka, S.Ebediye ve İslam İlmihali (Ö.N.Bilmen)

Loading

75.186 - 1
DİKKAT: Hakaret, küfür, tehdit içeren mesajlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılır. Tüm gönderilerde IP adresleri ve gönderim tarihi sistem tarafından kaydedilmektedir. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Aşağıdaki formu doldururken isim kısmında takma ad veya rumuz kullanabilirsiniz. İnternet sitesi kısmını boş bırakınız. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir. Eposta adresiniz yayımlanmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


“Gusül ve Namaz Abdesti ve Beş Vakit Namazın Farz Oluşu” üzerine 190 yorum.

  1. CEVAP:
   Devletin veya özel sektörün işçi, memur ve emeklilerin maaşını ödemek üzere, banka ile yapmış olduğu anlaşmaya dayalı olarak, önceden bankaya maaş paralarını yatırmak suretiyle, bankalarla yaptıkları faizli anlaşma neticesinde, işçi ve memura bu faiz kısmının promosyon adı altında verilmesi şeklinde ortaya çıkan, bu ikramiyelerin kullanılması faiz olması nedeniyle helal değildir. Arzu edilirse bu promosyonlar, sevap beklenmeden, yakın akrabalar da dahil olmak üzere fakirlere yada hayır kurumlarına verilebilir, haram malı telef etmeden en az zararla değerlendirmek olarak bu caiz görülmüştür. Şayet kişi fakir olup mağdur ve muhtaç ise kendi ihtiyaçlarına da kullanabilir. Fakat ihtiyaç sahibi olmayan kimselerin bu promosyon paralarını kullanması caiz değildir zira bu promosyonlar yapılan anlaşmaya bağlı olarak bankalar tarafından verilen faizdir, faiz de haramdır.

 1. Selamün aleyküm gusül abdesti alırken namaz abdesti almasak da gusül kabul olur mu zaten namaz abdesti sünnet cevabınız için ALLAH razı olsun

  1. aleykümselam.
   Gusül abdesti aldığınızda abdesti bozacak bir işlem yapmazsanız onunla namaz da kılabilirsiniz.

 2. Cunup olarak bir namaz vakti geçtikten sonra Yemeğe başlarken besmele çektim. Bu şekilde yemeğe başlarken besmele çekmek caizmidir? Ellerimi ve ağızımıda yıkamamadım.

  1. Cünüp olarak bir namaz vaktini yıkanmadan geçirmek büyük günahtır. Besmele Kurandan bir ayettir. Cünüpken besmele çekmek caiz değildir. Elleri ve ağzı yıkamadan yemek yemekte mekruhtur.

  2. Cunupken elleri ve ağızı yıkayarak yemek yenmesi helal mi? Bu şekilde yemeye başlarken Besmele çekmek küfür müdür?

  3. Cünüpken elleri ve ağzı yıkayıp yemek yemek helaldir.
   Cünüpken Kuran okunmaz. Besmelede Kurandan bir ayettir. Ancak yemek yemeden önce Bismillah dersin.

   Küfür, İslamın belirlediği mukaddesatı inkar etmek veya hakaret etmektir. Bir haramı işleyen kafir olmaz ancak haramı veya bir farzı inkar ederse o vakit küfür olur.

 3. Büyük abdestimi yaparken, dışkının az bir kısmı zorlanma bitince içeri kaçıyor. Guslü bozarmı? Acil!

 4. Abdest alıp ibadetlerimi yaptım. Yaklaşık bir saat kadar sonra gözümde kepekten çok az büyük çapak gördüm. Elimle çok kolay alabildim. Çapağın gözün dışında kalan kısmının altını yıkamak gerekir diyorlar. Ama ben abdest anında altına su gidip gitmediğini bilmiyorum. Büyük ve kuru olsa emin olacağım. Bu durumda ne yapmalıyım? İbadetlerim geçersiz mi oldu?

  1. Gözünden çıkan bir çapak yapışmışsa sıkıntı yok. Zira abdest alırken o ıslanıp da oraya yapışmıştır.
   Şayet başka bir şeyde namazlarını iade et vakti geçti ise kaza etmelisin.

 5. Dudağımın dış tarafında yara var. Akmıyo ama pecete ile bastirinca gozukuyo.uykudayken yutmuş olabilirim.(Namaz kıldım Kuran okudum) yutmuş isem namaz ve kuran kabul olurmu ?
  Guslüm bozulmuş olur mu?
  LÜTFEN SÖYLEYİN BİRİ SÖYLESIN BİLEN VARSA. NOLUR ÇABUK CEVAP VERİN HOCAMMM HADİ HOCAMM
  Hocam dış dudağım kanıyo.akmiyo ama peçete ile bastirinca belli oluyo. Gece yutmuş olabilirim.Namaz kıldım Kuran okudum kabul olurmu . Farkettiginde İkindiydi. Guslüm bozulurmu? Dudaktaki o kani yutmak haram mı? Ağzın içi sayilırmı?

  1. Dudağının kıyısındaki yaradan çıkan kan toplu iğne başı gibi olup çevresine dağılmadan orada kurumuşsa abdestin bozulmaz lakin uyduğun için abdestin bozulmuştur.
   Gusül abdestin kanama ile bozulmaz. Cünüp olduğun zaman gusül gerekir.
   Dudaktaki kanı uykuda iken yutmak günah olmaz. Uyanıkken bilerek kan içmek haramdır.

 6. Bay J Salmaklı! Müstehcenlik derken tam olarak ne anlıyorsunuz bilmiyorum ama anladığım şu ki, müstehcenlik mahrem bir kadının sudaki yüzünün aksını seyretmek değildir. Sanırım porno ile kadının sudaki yüzünü seyretmeyi birbirine karıştırmaktasınız. Bir kaç satır metin kopyalamakla kendinizi İbn-i Abidin sanmaya başlamış olmalısınız.
  Biz müstehcen resim ve pornolara bakmak haram derken mahrem kadının sudaki yüzünün aksını seyretmeyi porno ile aynı tutmadık.
  Sizin bildiğiniz konuların cahili değiliz sizden de öğrenecek kadar cahil hiç değiliz.
  Lakin Ulema sudaki kadının suretine bakmak cahillere caiz ise de alimlere haramdır diye fetva vermiştir onu niye söylemiyorsunuz?
  Hem mahrem kadının sudaki yüzüne bakmakla çıplak kadın ilişkisine bakmak aynı şey değildir.
  Söz konusu o değerli alimler bu zamandaki pislikleri görselerdi onlar da herhalde porno seyretmek haram derlerdi.
  Cariyelerden söz ediyorsunuz. Cariyenin ne demek olduğunu ya bilmiyorsunuz yada işine öyle geliyor. Cariye savaş esiri kadınlardır. Her açık kadına cariye diyemezsin. Bu zamanda cariye yoktur tüm kadınlar hürdür. Hiçbir kadın da esir pazarında satılık değildir. Biraz açık hür kadınların mahrem yerlerine dokunmayı uygun bulmanız, haramı helale benzeterek yemeye benzer.

  1. “Su ile taharet yapmak isteyen kendisine su sıçramayacak konuma gelmeli.
   Önce sağ eli ile su dökmeli sol eli ile erkeklik uzvunu yıkamalı.
   Hiç necaset kalmayıncaya kadar makada parmağı sokmadan büyük abdest bozma yerini yıkar. İstinca esnasında kişi kendini gevşek tutmalıdır. Bu suretle su erişmeyen yerler karın boşluğundan sayılır.”
   (Kimya-i Saadet 1. Cilt 192 shf.)
   Gusül ne zaman gerekir?
   Linki Tıkla ve Dikkatle OKU:
   https://islamdergisi.com/fikih/guslu-gerektiren-ve-gerektirmeyen-haller/

  1. Bu sorunuza daha önce cevap yazdık sanırız ki anlaşılmamış olmalı.
   İslam dini Kuran ve hadislere ve bunlara dayalı ashabın icması ve ehil olan müçtehid imamların içtihadına dayalıdır. Hurafelere ve onun uydurduğu sözlere değil. Kuran ve hadislerin dışına çıkıp kendiliğinden hüküm uyduranlar müslüman değildir.
   Gusül ve namaz abdesti ile ilgili ayet ve hadis(mealen):
   Gusül Abdesti Ve Namaz Abdestinin Farz Olmasını Belirten Âyet(mealen):
   – “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edin, iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz (tüm vücudu her bir kılın dibine kadar yıkayın) temizlenin. Hasta iseniz, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla mesh edin. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor.” (Sure-i Maide-6)

   Gusülde kıl diplerine kadar yıkamanın farz kılınışı hadisi şerifle beyan edilmiştir:
   Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
   -“ Her bir kılın dibinde cünüplük vardır. Saçları yıkayın, deriyi paklayın.”

   Kaynak: (Ebu Davud, Taharet 98, (248); Tirmizi, Taharet 78, (106)

  1. Nereden işitiyorsunuz böyle saçma sözleri?
   100 defa namaz abdesti alsanız yine de gusül abdesti yerine geçmez. Guslün farzı ağza ve buruna su vermek tüm bedeni kıl diplerine dek yıkamak.
   Namaz abdestinde böyle bir şey var mı?

  1. Parmakların büküldüğü yerlerdir ki konu ile alakalı kısım parmağın ilk bükülme yeridir.

  1. Meninin az veya çok belli bir oranı vardır. Bir damla meni olmaz. Böyle birisi hastadır bir uzmana görünmesi gerekir.

 7. Taharetlenirken olabiliyor bazen böyle şeyler. Peki bunda ölçü nedir? Yani kaç cm yada nereye kadar şehvetle daldırılırsa parmak vs. gusül gerekir?

  1. O türden şehvetlenme şeytanın vesvesesidir. Kişi aklına takmazsa zamanla geçer.
   Ramazanda oruçlu iken taharet niyetiyle parmağın ucu ıslak olarak içeri duhul ettirilirse oruç bozulur.
   Oruç olunmadığı vakitte taharet yaparken parmağın ilk boğumunu geçmemelidir.
   Sırf şehvetlenmek için parmağı duhul ettirmek gusül gerektirir.

 8. Makata parmak yada birşey sokma dışında yellenirken yada büyük abdesti yaparken şehvet duyulsa bile gusül bozulmazmı?

  1. Seadet-i Ebediyye İslam İlmihalinde Redd-ül-Muhtar’dan alarak diyor ki:
   Çocuk zekeri(penisi), hayvan zekeri(penisi), ölü zekeri(penisi), zeker(penis) gibi her şey veya parmak kullanınca içeri girdiği zaman, lezzet duyarsa, gusletmesi lazım olur. Lezzet duymazsa, gusletmesi iyi olur.
   Gaz yaparken veya abdest bozarken şehvet duyulmuşsa gusül gerekmez. O şehvet değil şeytanın verdiği evhamdır.
   NOT: Oruç iken taharet esnasında parmak ıslak olarak dübüre(makata) sokulursa oruç bozulur.

 9. vesvese olduğunu anladım. Çünkü her yıkandığımda oluyordu. Ve tekrar banyo yapmayı diye düşününce ya yine aynı şeyler olur endişesi geldiği için belli ki vesvese. Başka bir hocada dediki gücü yettiğince al gusül abdestini benimde gücüm bu kadar yetiyordu. Zaten iman kalbe kısa süreliğine gir çık yapmaz. Çünkü insan, dinden çıktımı kolay kalbi iman etmez imiş. Yani kimse saniyelik afedersiniz zurt pırt dinden çıkmazmış anladığıma göre. Benzer rahatsızlığı olanlara yardımcı olsun diye yazımı paylaşırmısınız.

  1. Yarım hoca adamı dinden yarım doktor kişiyi candan eder.
   İnsanlar, her namaz kıldıranı hoca-alim sandığı için toplum bu halde geldi..
   Ne demek gücün yettiğnce gusül abdesti almak?
   Farz olan gusül abdesti bir kez alınır tekrar guslü gerektiren bir durum olmadığı sürece gusül abdesti alınmaz tabi bazı özel durumlarda sırf sünnet olduğu için alınan gusüller dışında.

 10. Abi biliyorum vesveseliyim çünkü neredeyse her yıkandığımda oluyor bunlar. Ama şayet dinden çıkmışsam bile gusülüm kabul olurmu? Çünkü dinimi iyi bilmiyorum. Bilgisizliktende bana ters gibi gelebiliyor bazen.
  Maliki meshebini taklid ediyorum. Malikiye göre şüphe edenin guslü sahihtir diyorlar.

  1. Dini mübini İslamı bilmeyen müslüman da değildir. İslamı bilmeniz için İmanın altı şartını ve anlamını bilip kabul etmeniz, Kuranı ve hadisi şerifleri işittiğinizde inkar etmememiz saygısızlıkta bulunmamanız gerekir.
   Bunun yanı sıra aklınıza dine aykırı sözler gelirse onu da beğenmezseniz o da imandan sayılır yani vesvese sana zarar vermez.
   Dinimi iyi bilmiyorum diyorsunuz ama malikiyi taklid ediyorum diyorsunuz. Bu bir çelişkidir. Bilmeyen malikiyi nasıl taklid edebilir.?
   Dört mezhebe göre imanında şüphesi olan kafirdir. Kafirin ise hiç bir ibadeti kabul değildir.
   Aklınıza gelen şüpheleri kötü vesveseyi onaylamadığınız sürece şüphe etmiş sayılmazsınız.

 11. Gusül alırken niyetten sonra dinden sanki çıkmış gibi oluyorum. Dinden çıktımmı çıkmadımmı emin değilim. Bazen dinimiz bana haşa ters gibi geliyor. Bu sürekli oluyor. Dinden çıkmış olsam bile guslüm sahih midir? Benim için özür sayılırmı?

  1. Bora kardeşim onların hepsi şeytanın vesvesesidir. Aklını kullan şeytana uyma. İslam en mükemmel İlahi bir dindir. Dinimiz akla ve kalbe ters değil nefis şeytanına terstir. Nefis ise şeytanın yardımcısıdır. İçindeki en büyük düşmanın nefsindir. Ona muhalefet etmedikçe kurtulamazsın.
   Gusül abdesti almayıp inkar eden asıl kafirdir. Gusül abdesti almak Allahın emridir. İçine öyle hislerin gelmesi şeytandandır. Guslün sahihtir. İslama hakaret etmediğin ve inandığın sürece şartlarına uygun yaptığın tüm ibadetler sahihtir.

 12. Selamınaleyküm. 10’dan fazla mastürbasyon yapıp gusül almadım ve her seferinde alacam deyip alamadım ve bu sayı arttı. Artık sayısını bilmiyorum. Namaz kılmak istiyorum. Yaptığım sayı kadar mı gusül almalıyım yoksa bir kere yeterli mi ? Ve cevabınızın kaynağı nedir neye dayanarak cevapladığınızı söylerseniz sevinirim. Teşekkürler

 13. Abi avret yerdeki kılları ve vücuttaki bacak kıllarını aldıktan sonra güsul abdesti alsam kabul olurmu

  1. Önce gusül abdesti sonra etek tıraşı olmalı. Bacakların kıllarını niye alıyorsun? Erkeğe yakışmaz.

 14. Ama Yukarıda bozulmaz yazıyor

  1- Bir Müslüman abdest aldıktan sonra, mürted olsa ve sonra tevbe etse, önce aldığı abdestle namaz kılabilir, fakat ettiği teyemmümle namaz kılamaz. Çünkü abdestte niyet şart değildir. Mürtedin teyemmüm için ettiği niyeti ise geçersizdir.

  1. Nimeti İslam yazarına göre verilmiş bir fetvadır o durum. O fetva ehli sünnet ulemasının, “namaz içinde irtidat eden mürtedin namazı ifsat olur” içtihadına göre doğru değildir.

 15. Selamun aleykum. Şafii mezhebine göre de dinden dönüp tövbe edenin namaz abdesti bozulmaz mı?

  1. Aleykümselam. İbadet imanı olana farzdır. İmandan çıkanın abdesti olmaz. Bunda mezhep farkı da yoktur. Dört mezhebe göre kafirin abdesti olmaz. Yeniden iman dönerse geçmişte yaptığı amellerin sevabı geri dönmez. Haliyle abdestte geri dönmez.

Bir yanıt yazın