Sultan 2. Abdulhamid Han’ın Tahttan İndirilişi

İbret alınınca tarih tekerrür etmezmiş!
Bugün 27 Nisan.
Sultan Abdülhamit’in, İttihatcı/ulusalcılar tarafından tahttan zorla indirilip Selanik’e, Yahudi Alaattini kardeşlerin konağına sürgün edilişinin yıl dönümü.
Sultan Abdülhamid, bundan tam 111 yıl önce bugün, iftiralarla dolu bir fetva ile tahttan indirildi. O fetvayı kaleme alan Elmalılı Hamdi Yazır, “Hayatımda yaptığım en büyük hata, Sultan Abdülhamid’in hal’ine karışmamdır” şeklinde pişmanlığını dile getirecek; tarih bu hadiseyi “azim bir hata-yı siyasi” ve “af olunmaz bir hata ve silinmez bir leke” olarak kaydedecekti. Peki, Abdülhamid tahttan neden ve kim tarafından indirildi?
SULTAN ABDÜLHAMİD’İ TAHTTAN İNDİREN FETVA!
Hâl’ fetvasının ilk metnini Elmalılı Hamdi (Yazır) Hoca kaleme almıştı. Fetva Emini Hacı Nuri Efendi, Meclis’e davet edilmiş ve onayı istenmişti. Fetvada hâl’ gerekçeleri olarak şunlar sıralanmıştı:
“İmamü’l- Müslimin olan Zeyd, bazı mesail-i mühime-i şer’iyyeyi, kütüb-i şer’iyyeden tayy ü ihrac ve kütüb-i mazkureyi men’ ü hark ü ihrak ve beytü’l-mal’de tebrir ü israfla müsevvek-i şer’i hilafında tasarruf ve bila-sebeb-i şer’i katl ü habs tağrib-i raiyye ve sair guna mezalimi itiyad eyledikten sonra salaha rücu’ etmek üzere ahd ü kasem etmişken yemininde hanis olarak ahval ü umur-u müslimini bi’l-külliye buhtel kılacak fitne-i azime ihdasında ısrar ve mukatele ika etmekle men’a-i Müslimin Zeyd-i mezburun tagallübünü izale ettiklerinde bilad-ı İslamiye’nin cevanib-i kesiresinden mezburu mahlu’ tanıdıklarına dair ahbar-ı mütevaliye vürud edüb mezburun bekasında zarar-ı muhakkak ve zevalinde salah melhuz olmağın Zeyd-i mezbure imamet ve saltanattan feragat teklif etmek veya hal’ etmek suretlerinden hangisi erbab-ı ü akd ve evliya-yı umur tarafından ercah görülür ise icrası vacip olur mu? El-Cevap: Olur. Ketebehu el-fakir es-Seyyid Muhammed Ziyaeddin ufiye anhu”
HAL’ FETVASININ GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE TERCÜMESİ:
“Müslümanların imamı olan kimse, bazı önemli şer-i konuları şeriat kitaplarından çıkarsa ve bu kitapları yasak etse, yaksa, yırtsa devlet hazinesini israf edip şeriata aykırı şekilde harcasa, idare ettiği kimseleri şer’i sebep olmadan öldürse, hapsetse, sürse, başka türlü zulümleri de adet edindikten sonra, doğru yola yemin etmişken sözünden dönse, Müslümanların yaşayışını tamamen bozacak şekilde fitne çıkarmakta direnip onları birbirine öldürtse, buna engel olacak durumdaki Müslümanlar, onun zora dayanan tutumunu ortadan kaldırıp, İslam memleketlerinin pek çok yelerinden metbuu tanınmadığına dair haberler gelip yerinde kalmasında zarar ve ayrılışında iyilik olduğu düşünülürse, kendisine imamlık ve sultanlıktan vazgeçme teklif etmek veya hâl etmek şekillerinden hangisi erbab-ı hâl ve akd tarafından uygun görülmüşse, bu kararın uygulanması yerinde ve gerekli olur mu?”
Elmalılı Hamdi Yazır, daha sonra bir konuşmasında “Hayatımda yaptığım en büyük hata, Sultan Abdülhamid’in hâl’ine karışmamdır” şeklinde, o dönemde karıştığı bu olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirmişti!
Bu fetvada öne sürülen “Şer-i kitapların yasaklanması ve yakılması, tebaanın öldürülmesi, hazinenin israf edilmesi” gibi konular tümüyle iftiradan ibaretti. Çünkü Sultan II. Abdülhamid, kendisine bu iftiraları atanlardan daha dindar olmakla meşhurdu.
Kan dökmekten kaçınmasıyla tanınmış, hatta Hareket Ordusu’na da bu sebeple karşı koydurmamıştı.
Ayrıca Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinden beri artan borçların ödenmesi, kendi döneminde olduğu halde, israfla itham edilmişti.
NERDESİN SULTAN HAMİD HAN?!
Bir 1 kişi ve yazı görseli olabilir

 

Loading

37 - 1
DİKKAT: Hakaret, küfür, tehdit içeren mesajlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılır. Tüm gönderilerde IP adresleri ve gönderim tarihi sistem tarafından kaydedilmektedir. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Aşağıdaki formu doldururken isim kısmında takma ad veya rumuz kullanabilirsiniz. İnternet sitesi kısmını boş bırakınız. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir. Eposta adresiniz yayımlanmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Bir yanıt yazın