Murakabe Nedir?

MURAKABE NEDİR? Murâkabe, "gözetlemek" anlamına gelen Arapçada ki "rakabe" kökünden türetilmiş bir sufi uygulamasıdır. Benzer bir kavramı anlatırken kişinin gönlüne dikkatini yöneltmesi ve yaratıcısından...

Rabıta Şirk midir?

RABITA NEDİR Ve FENA FİŞŞEYH NEDİR? Yazan: Bekir AbdullahRabıta; kelime manası itibari ile bağlantı kurmak anlamındadır. Bir kimsenin bir kimseyi hayal etmesi de rabıtadır....

Cemaatler ve Tarikatlar Hakkında

CEMAAT GÖRÜNÜMÜNDEKİ ÖRGÜTLER ile GERÇEK CEMAATLER ARASINDAKİ FARK: 1) Cemaat görüntüsündeki örgütler, kendi içlerinde sınıflara ayrılır ve ayrı ayrı toplanır sohbet ederler. Esnafı ayrı,...

Nefy-ü İsbat Zikri

Hazırlayan: Bekir Abdullah Nefy-ü isbat; kötü arzuları nefyetmek (kovmak, gidermek) gayesiyle müridin şuhûda (görüntüye) zuhurdan zuhura geçme, ortaya çıkma işlemidir. Buradaki şuhûd ve zuhurun...

Ademden Önce 100 Bin Adem Konusu

Kuran'da Gökler ve yerin 6 günde yaratıldığı beyan edilir. Bu 6 gün herhalde bizim bildiğimiz 6 gün değildir. Peygamberimizin(aleyhissalatü vesselam) Hadis-i Deylemî'de geçen bir...

Tarikat Nedir ?

Bekir Abdullah 12 Ağustos 2017 D İ K K A T :  Tarikat hakkında şunu en başta söyleyelim ki her tarikat Hakka götüren yol...

RABITA

Rabıta Nedir? Rabıta, gönül bağı demektir. Bu bağlantı müsbet (pozitif) veya menfi (negatif) olabilir. NOT: Kadınlar şeyhin suretini hayal etmezler. Onlar gözlerini yumar, iki kaşlarının...

Tasavvuf

Yazan: Bekir Abdullah Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese...

Seçkinlerin Orucu

Üç türlü oruç vardır: 1- Avamın (genelin) Orucu: Ramazan ayında her müslümanın tutması farz olan, niyet edip imsak vakti ile akşam vakti arasında yemeden içmeden ve cinsi...

Öte Alemlere Açılan Penceremiz

Allah'ın Rasulü (s.a.v.) : -“ Eğer ki, Adem oğlu alemi melekuttaki zevkleri tatmış olsaydı, dünyadan(kalbi) meşguliyetini keserdi.” diye buyurarak alemi melekuttaki ilahi nurların zevkinden haber...

Zikir Niçin Çekilir?

Zikir ne için çekilir? Her türlü ibadetle birlikte zikir, Allah'ın rızasını kazanmak için çekilir. Allahu teala buyurdu ki mealen: -" Ey iman edenler Allah'ı...

Karabasan ve Cinlerin Musallat Olması

Bekir Abdullah 11 Nisan 2016 Cinler, Kur'an'da ve sahih hadislerde varlığı belirtilen şuurlu, ateşten yaratılmış varlıklardır. Onlar da Allah'a kulluk yapmakla mükelleftir. Onların kafirlerine...

Nefis ve Letaiflerin Sülûkü

Büyük veli ve alim ikinci bin yılının müceddidi İmam-ı Rabban-i (Kaddes Allâhu Teâlâ) hazretlerinin beyan ettiği üzere insan on şeyin birleştirilmesinden yaratılmıştır. Bunun beşi...

Gerçek Tasavvuf ve Sahte Mutasavvıflar

İmamı Rabbani Hazretleri Eshabı Kiram'dan sonra gelmiş geçmiş en büyük alim ve velilerdendir. Onu tanıyıp da onu sevmeyenler ancak münafıklar ve ehli küfür olan zümredir.....

RABITA ve ZİKİR FARKI

 Büyük mutasavvıf İmamı Rabbani(kuddise sirruh) hazretleri rabıta ve zikri şöyle değerlendirmektedir: "Mürşidin hayalini rabıta etmek, müride zikir etmesinden daha çok fayda verir. Çünkü tasavvuf...

Kalb’in Aslı, İnsan ve Alemler

KALB, İNSAN ve ALEMLER: İnsanlara; "Dünya üzerinde meydana gelen en büyük olay nedir?" diye sorulsa, size şunun benzerinden başka şeyler söylemeyecektir:    -"İşte, falan yerde...

AŞK NEDİR.?

Sevginin ileri düzeyine aşk denilir. Sevgi az veya çok her canlıda bulunur. Bunun en ileri düzeyi her türlü kötülükten korunmuş insanlar olan peygamberler ve...