Nefy-i İsbat Zikri

Kötü arzuları nefyetmek (kovmak, gidermek) gayesiyle mürit şuhûda (görüntü) zuhurdan zuhura geçme, ortaya çıkmadır. Buradaki şuhûd ve zuhurun hepsi velayet-i suğra, küçük velilik makamından...

Nefis ile Ruhun Çatışması ve İç Barış

     İnsanı yaratan sonsuz kudret sahibi Allah, insanı şu unsurlardan yaratmıştır: Hep kötülüğü isteyen nefis,  hep iyiliği isteyen ruh, hava, ateş, su ve toprak maddelerinden oluşan bir...

Ademden Önce 100 Bin Adem Konusu

Peygamberimizin(aleyhissalatü vesselam) Hadis-i Deylemî'de geçen bir hadisi şerifte, “Adem’den kıyamete kadar insanlığın ömrü yedi bin senedir.” buyurduğu rivayet edilir. Enes bin Malik'in(r.a.) rivayet ettiği bir başka...

Tarikat Nedir ?

D İ K K A T :  Tarikat hakkında şunu en başta söyleyelim ki her tarikat Hakka götüren yol değildir. Her kendine şeyh denilen kimse...

RABITA

Rabıta Nedir? Rabıta, gönül bağı demektir. Bu bağlantı müsbet (pozitif) veya menfi (negatif) olabilir. NOT: Kadınlar şeyhin suretini hayal etmezler. Onlar gözlerini yumar, iki kaşlarının...

Tasavvuf

Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat...

Öte Alemlere Açılan Penceremiz

Allah'ın Rasulü (s.a.v.) : -“ Eğer ki, Adem oğlu alemi melekuttaki zevkleri tatmış olsaydı, dünyadan(kalbi) meşguliyetini keserdi.” diye buyurarak alemi melekuttaki ilahi nurların zevkinden haber...

Zikir Niçin Çekilir?

Zikir ne için çekilir? Her türlü ibadetle birlikte zikir, Allah'ın rızasını kazanmak için çekilir. Allahu teala buyurdu ki mealen: -" Ey iman edenler Allah'ı...

Nefis ve Letaiflerin Sülûkü

Büyük veli ve alim ikinci bin yılının müceddidi İmam-ı Rabban-i (Kaddes Allâhu Teâlâ) hazretlerinin beyan ettiği üzere insan on şeyin birleştirilmesinden yaratılmıştır. Bunun beşi...

Gerçek Tasavvuf ve Sahte Mutasavvıflar

İmamı Rabbani Hazretleri Eshabı Kiram'dan sonra gelmiş geçmiş en büyük alim ve velilerdendir. Onu tanıyıp da onu sevmeyenler ancak münafıklar ve ehli küfür olan zümredir.....

RABITA ve ZİKİR FARKI

 Büyük mutasavvıf İmamı Rabbani(kuddise sirruh) hazretleri rabıta ve zikri şöyle değerlendirmektedir: "Mürşidin hayalini rabıta etmek, müride zikir etmesinden daha çok fayda verir. Çünkü tasavvuf...

Kalb’in Aslı, İnsan ve Alemler

KALB, İNSAN ve ALEMLER: İnsanlara; "Dünya üzerinde meydana gelen en büyük olay nedir?" diye sorulsa, size şunun benzerinden başka şeyler söylemeyecektir:    -"İşte, falan yerde...

AŞK NEDİR.?

Sevginin ileri düzeyine aşk denilir. Sevgi az veya çok her canlıda bulunur. Bunun en ileri düzeyi her türlü kötülükten korunmuş insanlar olan peygamberler ve...

Mü’minin Ruhani Mi’râcı (Namaz)

 Peygamber (sallallahu alehyi vesellem) Efendimiz buyurdular ki:  -" الصّلاة معْراج المؤمنين "  (Namaz mü’minin mi’racıdır)  A- Huzura Edeble Girmek İçin Evvela Nefsin Derecelerini Bilmek...

MANEVİ ZEVK NEDİR?

      ZEVK-İ MÂNEVÎ:        Tasavvuf; bazı tasavvuf münkirlerinin tarif ettiği gibi, hayaller alemi değildir. "Eşek rüyasında hiç Hindistanı görebilir mi?" "Hindistanı rüyada görebilmek için...

Cern Parçacığı ve Kur’ân

        Kur'an, 1400 yıl önceden Cern Parçacığı ve pozitif bilimin diğer buluşları hakkında bakınız insanlara ne gibi işaretler vermektedir:      " İleride biz onlara hem ufuklarda hem nefislerinde...

İhlas ve Riya

     İhlas ve Riya. Bu iki kelimeden riya; gizli şirk olup, kişinin imanını ve bütün iyi amellerini yok eder. Şahsı sonsuz azaba gark eder. İhlas ise, şirkin...

Vahdet-i Vücut, Vahdet-i Vucud (3)

Muhsin İyi         10.05.2014 / 13:45 tarihinde gönderilmiş Tasavvuf yoluna girmek için önce onun dünya görüşünü; âleme, varlığa, maddeye bakış açısını bilmek ve benimsemek gerekiyor....