Kendi Kendine Zikir Virdi Edinmek ve Medineli Şeyh Osman Efendi

ayet- gevşemeyin çekişmeyinYazan: Bekir Abdullah
Büyük âlim, mürşid-i kâmil ve mükemmil merhum Medineli Şeyh Hacı Osman Efendiden esinlenerek bir şeyhe intisap etme imkanı olmayan veya bulamayan kimse için zikir virdi edinmek isteyenlere yardımcı olmak maksadıyla aşağıdaki virdi yapmalarını tavsiye ederiz.

VİRD NASIL YAPILIR:

Virde abdestli olarak başlanır. Her başlamada 25 adet “estağfirullah” çekildikten sonra gözler kapanır ve:
1) Yedi adet fatiha, 3’er adet ihlas, felak ve nas sureleri okunup Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) ruhuna, âl-i ashabının ruhlarına, Nakşibendi Saadatlarından (erenlerinden) Şah-ı Nakşibendi hazretlerinin ruhuna, AbdulHalık Gucdüvani hazretlerinin ruhuna, İmamı Rabbani Müceddid-i Elf-i Sâni hazretlerinin ruhuna ve Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinin ruhlarına hediye edilir.
2) 100 adet “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed” diyerek salavat okunur.
3) 33 adet “Lâ ilâhe illallâh” okunur.
4) Gözler kapalı olarak 100’lük tespih kalbin üzerine getirilip dil damağa dayanacak kalbten her gün 1500 kez “ALLAH” denilir Her 100 adet çekimden sonra bir kez “ilâhi ente maksûdî ve rızâke matlûbî” (İlahî, maksudum sensin, isteğim rızandır) denilir.
Vird bittikten sonra 25 estağfirullah çekip gözler açılır virdten çıkılır.
5) Her gün akşam namazının arkasından 2 rekat evvabin namazı kılınır. Namazdan sonra 10 dakika ölüm rabıtası yapılır. Gözler kapalı olarak Azrail’in(aleyhisselam) ruhumuzu aldığı düşünülür. Teneşirde yıkandığımız, kefenlenip cenazemizin kılındığı, kabre konulduğumuz, Münker ve Nekir meleklerinin;
“Rabbin kimdir, dinin nedir, kitabın nedir, peygamberin kimdir?” sorusuna cevap verdiğimizi düşündükten sonra estağfirullah çekip gözlerimizi açarız.

Tesbihat, günün uygun olan herhangi bir saatinde bir oturmada veya bir kaç parçaya bölerek çekilebilir. Maksat İlahi rızaya ermektir. Manevi gelişmeler, ahlaki olgunluklar ile anlaşılır.

UYARI: Allahu Tealanın adını zikrederken aklına hayaline gelen her şekli yok et. Çünkü o şekillerin hepsi mahluktur. “Allah hiç bir şeye benzemez Onun eşi ve benzeri yoktur” diye düşün.
İtikatta Ehli sünnet itikadına göre inanmayan, amelde dört hak mezhepten birine göre amel etmeyen kimseye virdin bir yararı olmaz…

NOT: Bayanlar adetli oldukları zaman sadece tesbihat ve zikirleri okuyabilirler Kuran okuyamazlar. Sureleri okuyamazlar.

Ehli Sünnet İtikadı için Alttaki Linki Tıklayınız :

Ehli Sünnet İnancı (itikadı)

Beykozlu Hacı Hafız Muhammed Osman Akfırat Hazretleri
1881 yılında Medine’de doğmuştur. Seyyiddir, temiz soyu Allah Rasulü’ne dayanır (sallallahu aleyhi ve sellem). Medineli Hacı Osman AkfıratYöre adetleri gereği, doğduktan sonra, kundak halinde, altı saat Türbe-i Saadet’te bırakılmıştır. Muhammed Osman Efendi, Kur’an-ı Kerim öğrenimine Ravza-i Mutahhare’de başlamış, ilk ve orta tahsilini de yine Medine’de yapmıştır. Hafızlık şerefini hayatının sonuna kadar korumuş, teravih namazlarını yıllarca hatimle kıldırmıştır. Çocuk denilecek yaşta babasını kaybeden Osman Efendi, bundan sonra kendisini dinî ilimlerin tahsiline vermiş, on yedi yaşında tahsilini ilerletmek için İstanbul’a gelmiş, Fatih semtindeki Çırçır Medresesi’ne girmiş, bu medresede yıllarca tahsil­den sonra icazetini almış, daha sonra aynı medresede müderris olarak göreve başlamış, hayli talebe yetiş­tirmiştir. Bir yandan da Müslümanları vaaz ve sohbetleri ile irşada başlamış, Beykoz Hacı Ali Camii’nde kırk üç yıl aralıksız vaaz ve nasihatte bulunmaktan başka, yirmi dokuz camide daha irşad görevini sürdürmüştür. Kendisinden manevî ders almak isteyenlere, Cenab-ı Peygamber’in ümmetine talim buyurduğu dualardan dersler yazarlardı. Bazılarına: “Kafirun Suresini her gün ikişer yüz defa okumaya devam edersen imanın kuvvetlenir. Hızır Aleyhisselam sana mürşitlik eder” buyururlardı. Bazılarına Ayet-el Kürsi’yi ellişer, yüzer defa okumalarını tavsiye eder, bazılarına da sabah namazından sonra: Estağfırullâh el=Azm 100 defa, Selâvâtı Şerife 100 defa Lafza-i Celâl (Allah ism-i şerifi) 400 defa Râbıta-i Şerife 20 defa ölçüsünde ders talim buyururlardı. 1967 yılında ebediyyete intikalleri, İstanbullular’ı ve bilhassa Beykoz halkını derin acı ve teessür içinde bırakmıştır. Çünkü Allah Rasulü (s.a.v.): “Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür” buyurmuşlardır.

Vaazları

1- 40 hadisimi ezberleyin ahaliye öğretmeye çalışın.
2- Benim iyi kullarım vefat edeceği vakit.
3- Mahşer günü.
4- Cenabı Hakka,Cenabı Peygamberin kapısından başka kapı yok.
5- Düşünün,alametlerden anlayın.

Kitapları

Erenlerin Kalp Gözü.
Şifalı Bitkiler ve Emraz.
Necatül melhuf.
Hayat safhaları.
Muavvizeteyn tefsiri.
İlahi Emirler.

(Visited 7.646 times, 4 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Kendi Kendine Zikir Virdi Edinmek ve Medineli Şeyh Osman Efendi” üzerine 8 yorum.

 1. Efendim Allah sizden razı olsun size bir kaç sorum olacakta cevaplarsanız sevinirim:
  Şimdi ben bu zikirleri Mürşid bulmak için çekmek istiyorum sizce Mürşid bulmak için çekmek uygun mudur? Diğer sorum ben 14 yaşıma gireceğim bu sene genç yaşta böyle zikirler çekilir mi?

  1. Mürşid bulmak için zikir çekilmez. Zikir Allah rızası için çekilir.
   Size tavsiyem yaşınız daha çok küçük siz önce muteber bir İslam ilmihali okuyunuz.
   Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali veya Saadeti Ebediye İlmihali olabilir.

  2. Allah razı olsun efendim ! Bende zaten önce bir İlahiyat okumak Risale-i nur okumak ve dini bilgimi genişlettikten sonra HAK yoluna girmeyi düşünüyorum. Asıl aklıma takılan sorun şu
   Bu yaşta böyle Allah rızası için zikir çekilmesinde bir sakınca var mı ?
   Bu sorum dışında artık aklımdaki bütün yüklerden Allah’ın izni sizinde vesilenizle kurtuluyorum.

  3. Size ilahiyat ve risale okuyunuz demedik. Onları sonra okuyabilirsiniz. Öncelikle ehli sünnet akaidini ve fıkıh bilgilerini öğrenmeniz farzı ayındır. Bunun için bir İslam İlmihal okuyunuz dedik.

 2. Selamünaleyküm hocam mürşidsiz bu şekilde vird çekilerek ilerleyebilir miyiz.? Birde zikir çekerken ne düşünmeliyiz.
  Allahü teala razı olsun hocam

  1. Aleykümselam.
   Tavsiyemiz kamil ve mükemmil bir mürşid bulup ona bağlanmaktır. Ama buna muvaffak olamayanlar merhum Medineli şeyh Osman efendinin talimatına uygun olarak zikir çekenler de Allahın inayeti ile seyr süluk yapabilirler.
   Hidayet ve seyr süluk Allahın yardımı ve inayeti ile mümkün olur ancak.

Bir cevap yazın