Vesvese Nedir? Vesveseden Kurtulmanın Çareleri

Bekir Abdullah
VESVESE NEDİR?ŞEYTANIN VESVESESİ

Vesvese, Allah’ın mümin kullarını şeytan vesilesi ile imtihan etmesidir. Sabredilirse çok büyük sevaplar vardır.
Kurtulmak için Allah’a samimiyetle dua edip çok yalvarmak gerekir.

Vesvese; şeytanların dürtüsü olup, bazen kulağa bir fısıltıymış gibi gelebilen veya beyinimize bir düşünce halinde doğan, bir çok insanın bunların ne olduğunu ayıramayıp kendi fikri sanarak çelişkiye düştüğü ve hatta bunalıma girdiği bir durumdur. Vesvese genelde bilgi eksikliğinden olur. Onun tedavisi de o eksikliği onun ilmini öğrenerek giderebiliriz.

1- SORU: AKLIMIZA GELEN HER DÜŞÜNCE BİZE Mİ AİTTİR?
Akla her gelen iyi veya kötü düşünce insanın kendisine ait değildir. Ancak bunlardan her hangi birisi beğenilip kabul görürse, işte o düşünce o vakit insanın kendisine ait olur. Eğer bu kötü düşüncelerden olup da küfür veya şirk türünden ise, bunlardan birisini benimseyen kimse, dili ile söylemese de kafir olur. Eğer akla gelen bu kötü düşünceler küfür ve şirk türünden değil de amel yönünden haram şeyler ise, hırsızlık, zina içki gibi işler yapılmadığı sürece günah yazılmaz, ancak; kibir, hased, kin, Müslümana buğz (öfke), hırs, gibi kalple işlenen günahlar, kalpte olduğu sürece günah yazılır fakat kişi bunları helal görmediği sürece küfür olmaz. Allahu Teala buyurdu ki, mealen:
“Ona (nefse) iyilik ve kötülüklerini ilham eden (Allah’a) yemin olsun.” (Şems, 91/8)
Hadis-i Tirmizi’de, Abdullah b. Mesud’dan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.):

“İnsanoğlunda bir şeytanî vesvese bir de melekî hatırlatma vardır. Şeytani vesvese hakkın yalanlanması ve kötülüklerin yapılması; melekî hatırlatma ise, hak ve hakikatin tasdik edilmesi ve güzel işlerin yapılması yolunda telkinler yapılır. Buna göre içinden hayır işlerine dair telkinler alan kimse, bunun Allah tarafından olduğunu bilsin ve O’na hamd etsin. Kötülük telkinini alan kimse de kovulmuş şeytandan Allah’a sığınsın.” buyurmuştur. ve ardından: “Şeytan size fakirliği vadeder ve hayâsızlığı emreder.” (Bakara, 2/268) mealindeki âyeti okumuştur.”

Vesvese hakkında  Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerindeki açıklamalar, mealen: -“Muhakkak ki onun (şeytanın) iman eden ve Rablerine güvenen kimseler üzerinde hakimiyeti yoktur. Muhakkak ki onun hakimiyeti onu dost edinen ve onu (Allah’a) eş koşanların üzerinedir.”
(Nahl: 99-100)   

Bazı kimseler; “irademe hakim olamıyorum cin şeytanları bana musallat oldu ondan kurtulamıyorum” derler. Bu gibi kimseler ayette belirtildiği gibi mümin değildir. Bunlar cin şeytanlarının tasallutundan kurtulmak istiyorlarsa Allaha ve ahiret ehli sünnet itikadı üzere iman etsinler ve sadece Allaha sığınsınlar ve sadece Allah’tan yardım istesinler. Allah o durumda onlara yeter.

– “Onları(insanları) -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah’ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse kuşkusuz o apaçık bir hüsrana uğramıştır.” (Nisa /119)
– “O, onlara söz verir, kuruntulara /ümitlere düşürür; fakat şeytan onlara kuru bir altatmadan başka ne vaad eder? (Nisa- 120)
– “(Şeytan) Onlara vaadler ediyor onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey va’detmez.” (4/120)

– “(Allah’tan’tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah’ı zikredip-anarlar) sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir.” (A’raf-201)
– “Andolsun insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.”
(Kaf-16)

Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
– “Melekten gelen ilham, İslamiyet’e uygun olur Şeytandan gelen vesvese, İslamiyet’ten ayrılmaya sebep olur ” (Tirmizi)

Şeytan, insanın kan damarlarında dolaşarak saptırıcı fikirlerini insana hatırlatmaktan asla geri durmayan iman hırsızı ve insanların düşmanıdır. İnsanın kalbine ve beynine gelen düşünceler iki farklı türdendir. Birisi saptırıcı, diğeri sağduyunun hakim olduğu olumlu düşüncelerdir. Bunlara negatif ve pozitifte denebilir. Saptırıcı düşüncelere cin şeytanları veya insan şeytanları veya bunların sebebi ile insanın işlediği kötülüklerden hasıl olan kötü hatıralar sebep olmaktadır. Her türlü hayaller ve kuruntularda bunlar sebebi ile oluşmaktadır. İyi düşüncelere gelince, bunlar ya melek tarafından veya insanın daha daha önce işlediği iyi işlerin hatıralarının sebep olması ile oluşmaktadır. Bunların dışında bir de, Allahu Tealanın kalbe ilhamı ettiği iyi düşünceler sebebiyle oluşan olumlu düşünceler bulunur. Bu sebepledir ki, insanın  kalbi ve beyni yaşadığı süre içinde olumlu ve olumsuz düşüncelerden asla boş kalamaz. Nas suresinde Allahu Teala buyurur ki, mealen:
“Sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran’ vesvesecinin şerrinden.” (Nas/4)
– “ Ki o insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku kuruntu fısıldar)” (Nas/5)
– “ Minel-cinneti vennâs.” Mealen: “(O vesvese verenler hem cin şeytanlarından, hem de insan şeytanların olur.)”
(Nas-6)
 

Soru:
İnsan aklına gelen her düşünceden sorumlu mudur?
Cevap:
Bu soruyu Allah’ın Rasulünün(aleyhissalâtu vesselâm) bir hadisi ile açıklayalım. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

– “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in ashabından bir kısmı ona sordular: “Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz.”
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):
– “Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu.
Oradakiler
– “Evet! deyince: O:
– “İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez) dedi. “Müslim, İman 209 (132); Ebu Dâvud, Edeb 118 (5110).
Diğer bir rivayette:
– “(Şeytanın) hilesini vesveseye dönüştüren Allah’a hamdolsun” demiştir.
Müslim’in İbnu Mes’ud (radıyallahu anh)’dan kaydettiği bir rivayet şöyledir: Eshab dediler ki:
– “Ey Allah’ın Resulû, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu (bilerek) söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercîh eder. Bu vesveseler bize zarar verir mi?”
– “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Hayır bu (korkunuz) gerçek imanın ifadesidir” cevabını verdi.” (1363)
Ebû Hüreyre radiya’llâhu anh’den rivâyet olunduğuna göre Nebî salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
– “Horozların öttüğünü işittiğinizde (dileklerinizi) Allâh’ın fazl-ü kereminden isteyiniz!. Zirâ horozlar melek görmüşler (de öyle ötmüşler) dir. Merkebin anırmasını işittiğinizde de şeytan (ın şerrin) den Allâh’a sığınınız (ve: Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, deyiniz). Çünkü merkep şeytan görmüş (de öyle anırmış) dır. ( 1384)
İbn-i Abbâs radiya’llâhu anhumâ’dan gelen bir rivâyete göre şöyle demiştir:
– “Nebî salla’llâhu aleyhi ve sellem (muazzez hafidleri) Hasen’le Hüseyn’e (meâli aşağıdaki duâyı) okurdu. Ve: (Büyük) babanız (İbrâhîm) de bu duâyı (oğulları) İsmâil ile İshâk’a okurdu! der idi:
– “Allâh’ım, ins, cinn, şeytanlarının şerrinden, (zehirli) haşerattan ve dokunan her kötü gözden- şifâ veren kelimelerine sığınırım.

SORU: Haram işlemeye niyet edip, Allah’tan korktuğu için vazgeçen günaha girer mi?

CEVAP: Bu soruyu Rasulullah’ın şu hadisi ile cevaplayalım, mealen:
-“ Kalbe gelen kötü şey söylenmedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affolur ” [Beyheki]
-” İbadetleri yapıp, ilmihal bilgilerini öğrenmeye çalışan kimseye, Allah’ı, ahireti inkâr gibi düşünceler gelmesi, onun imansız olduğunu değil, imanlı olduğunu gösterir Meyveli ağaç taşlandığı, hırsız mücevher olan eve girmeye çalıştığı gibi, şeytan da imanlı olanlara saldırır. Hadis-i şerifte, böyle vesveselerin imandan olduğu bildirildi, (Vesvese imanın tâ kendisidir) buyuruldu (Ramuz).

2- VESVESEDEN KURTULUŞ DUASI:

(Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ülazim-ür-rauf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü alâ külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
-” Kötü vesveselerin gelmesine sebep imanın kâmil olmasıdır Çünkü hadis-i şerifte: -” Böyle vesveseler, imanın olgun olmasındandır”buyuruldu (1/182)      Allahu Teala buyurduki:
-” Şeytan, şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin bırakmak ister Sizi, Allah’ı zikirden ve namazdan alıkoymak ister. Siz bunlardan [ayıplarını, zararlarını bildikten sonra] hâlâ sakınmaz mısınız?) [Maide 91]

-” (Nefsine uyarak) Allahü teâlânın dininden yüz çevirenlere,  bir şeytan musallat ederiz.” [Zuhruf 36
Vesvese ancak şeytanı dost edinen kimseleri etkiler. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle dile getirilmiştir:
– “Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah’a ortak koşanlaradır.” (Nahl, 100)

Medine-i Münevvere’de bir Yahudi, birgün Allah’ın Rasulüne(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle der:
-“ Ey Muhammed bizim namazımız sizin müslümanların namazından daha güzel olmaktadır. Çünkü bizler namazda hiç vesveslenmeyiz. Halbuki sizin müslümanlar hiçbir zaman vesvesesiz namaz kılamazlar.” Rasulullahın yanında bulunan hazreti Ebu Bekr ileri çıkarak:
-“ Ey Allah’ın Rasulü izin verirseniz bu yahudinin cevabını ben vereyim.”der. Allah’ın Rasulü(s.a.v.) :
-“ Olur ya Eba Bekr” der. Ebu Bekr(radıyallahu anh) :
-“ Ey yahudi! Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Bir evde iki oda olsa, birisinde mücevher dolu, diğer ise boş olsa, hırsız hangi odanın kapısını rahatsız edip kırmaya çalışır?” Yahudi:
-“ Tabiki boş odaya uğramaz. “der. Ebu Bekr(r.a.):
-“ O halde iman bir mücevherdir. Şeytan ise, iman hırsızıdır. Eğer sizlerin kalblerinde iman olsaydı, mutlaka sizlere vesvese vererek imanınızı çalmaya çalışırdı. Halbuki sizlerin kalbinde iman yoktur. Öyleyse şeytan sizilere neden vesvese versin? Biz müslümanlara gelince bizlere vesvese vererek imanımızı çalmaya çalışmaktadır.”der.
Bunun üzerine yahudi hidayete gelip müslüman olmuştur.

Şeytan, sarhoşlara veya gayri islami yaşayışta olanlara vesvese vermez. Ancak bu kimseler hidayete gelip de eski kötü yaşantılarını bıraktıklarında, akla hayale gelmeyen bin bir türlü vesveseler vermeye başlar. Şeytan bu türlü vesveseleri verdikten sonra o şahsa şöyle vesvese verir:
-” Sen kafir oldun. Sen bu işi yapamayacaksın.” gibi vesveselerle müslümanı yormak ister.
Ebû Hüreyre radiya’llâhu anh’den rivâyete göre, Resûlullâh salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:
– “Sizden her hangi birinize şeytan gelir de: (Şunu) böyle kim yarattı?, (Şunu) böyle kim yarattı?, En sonu: Rabb’ini kim yarattı? diye vesvese verir. Şimdi şeytanın vesvesesi Rabb’ınıza kadar erişince o vesveseli kişi hemen “Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm” diyerek Allâh’a sığınsın!. Ve vesveseye son versin!” (Hadis No: 1353  Kütüb-ü Sitte)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in ashabından bir kısmı ona sordular: “Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz.” Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu. Oradakiler Evet! deyince:
İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez) dedi.
“Müslim, İman 209 (132); Ebu Dâvud, Edeb 118 (5110).

Diğer bir rivayette: “(Şeytanın) hilesini vesveseye dönüştüren Allah’a hamdolsun” demiştir.

Müslim’in İbnu Mes’ud (radıyallahu anh)’dan kaydettiği bir rivayet şöyledir:
“Dediler ki: “Ey Allah’ın Resulû, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu (bilerek) söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercîh eder. (Bu vesveseler bize zarar verir mi?)”. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):
“Hayır bu (korkunuz) gerçek imanın ifadesidir” cevabını verdi.”

3- VESVESEDEN KURTULMAK NASIL MÜMKÜN?
Şeytanın insanlar üzerinde tesirli olduğu şeylerden birisi, vesvese vermesidir. İnsanın kalbine her fırsatta vesveseler, kötü düşünceler getirerek insanı aldatıp, dünyâ ve âhiret zararlarına sürüklemek ister. İnsan şeytanın bir vesvesesine uymazsa şeytan başka bir vesvese vermeye başlar ve çok çeşitli hîlelere başvurur. Kötülüğü, belli bir şeyi yaptıramazsa ve insan hep iyiliğe gidiyorsa, iyiliği daha az olanları yaptırmaya çalışır. Bir kötülüğe sürükleyebilmek için küçük iyilikler yapmaya teşvik eder. Şeytanın vesvesesi aslında zayıftır. Din bilgisi tam ve doğru olan ve bu bilgilerine uygun hareket eden insanları aldatması çok güçtür. Şeytan vesvese vererek, kötülüğe düşürmek için insanların bâzı zaaflarından faydalanır. Bunlardan biri aceleci olmaktır. Diğerleriyse, şehvet ve gadabdır. İnsan gadablanınca, kızınca aklı örtülür. Akıl gidince şeytanın hücûmuna uğrar. Onun elinde oyuncak olur. Ayrıca hased ve hırs, çok yemek, süslenme sevgisi, tamâ, yâni dünyâ lezzetlerini haram yollardan aramak; ihtiyâçtan fazla toplanıp, Allah için sarfedilmeyen dünyâ malı, cimrilik ve fakir olma korkusu, kendi görüş ve düşüncelerini beğenmek sûretiyle hasımlarına karşı kin tutmak, sû-i zân, bir kimse hakkında kötü düşünmek, günâhkâr sanmak da böyledir.

Müslüman, vesveselerin hiç birine aldırış etmemeli, şeytanıda onun vesvesesini de Allahu Tealanın yarattığını bilmekle şeytanı kahretmelidir.

Vesveseden kurtulmak için okunacak dualar:
İhlas Suresi ile birlikte muavezeteyn sureleri sabah ve akşam abdestli olarak en az üçer kez okunmalı. ve şu duada eklenirse daha yararlı olur:

وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطيِنِ وَاَعُوذ بِك رَبِّ اَنْ

 يَحْضُرُونَ

 • “Ve kul: Rabbi,eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtîn.Ve eûzû bike rabbi en yahdurûn.” (mü’minun,23/97-98)

Anlamı:Deki:Ya Rabbi, Şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım!.”

VESVESEDEN KURTULMANIN 9 ALTIN TAVSİYESİ:
1- Allahu Tealanın Zatı ve Sıfatlarının hakikatı hakkında düşünceye dalmamak.
2- Küçük abdest bozduktan sonra 40 adım gidip geldikten sonra en az bir kaç dakika daha beklemek.
3- Abdest alırken yüzü saç diplerine ve kulak yumuşağına kadar yıkamak.
4- Dirsekleri ve topukları ovalayarak kuruluk bırakmamak.
5- Banyoda gusül abdesti alırken küçük abdest bozmamak.
6- Sabah ve akşam en az üçer kez Muavezeteyn surelerini (Felak ve Nas sureleri)okumak.
7- Dua ve sureleri yanlış okumamak için tecvid ilmini öğrenmek.
8- Şeytanın şerrinden ve zararından korunmak için MÜHLİKÂT (ibadetleri yok ediciler) ve doğru îtikâda, yâni Ehl-i sünnet îtikâdına sâhip olmak ve lâzım olan din bilgilerini öğrenip, bunlara uymak gerekir. İnsan İslâmiyete uyduğu müddetçe şeytanın, nefsinin ve kötü arkadaşın şerrinden korunabilir.

9- Kalp mânen boş olunca tabi ki o boşluğu şeytanın küfürlü vesveseleri doldurur ve kişi psikiyatrlik olur. Kalbi şeytan doldurmadan biz Allah’ın zikri ile doldurmalıyız.
Bunlar: Allahu Zül-Celâl’in üzerimizdeki nimetlerini(iyiliklerini) düşünürsek hamdimiz şükrümüz artar..
Rabbu’l-âlemînin kâinat üzerindeki tasarrufunu, gücünün sonsuzluğunu, sanatının inceliğini düşünürsek O’na karşı içimizde hayranlık oluşup marifetullah ve muhabbetullah oluşur vesvesden iz kalmaz…

NOT: MÜHLİKÂT (İman ve İbadetleri Yok Ediciler) Okumak İçin Tıklayınız:
http://www.islamdergisi.com/akaid/dinden-cikaran-sozler/

Ehl-i Sünnet İtikadını Okumak İçin Tıklayınız:
http://www.islamdergisi.com/genel/ehl-i-sunnet-itikadi/

Bütün bunlara rağmen vesvese yine de oluşursa şu düşünceyi virt edinmenin çok faydası görülmüştür:
İmamı Rabbani (kaddes allâhu sirrahul-akdes) hazretleri alemleri ifade ederken şöyle buyururlar: “Hem ez ost” (Her şeyin yaratanı Allah’tır). Zira şeytanı da onun vesvesesini de yaratan Allahu Tealadır. O halde akla hayale gelen her türlü olumlu ve olumsuz düşüncenin mucidi, yaratanı Hazreti Allah’tır. Peki aklımıza; “Allah bu düşünceleri niçin yaratıyor?” diye bir soru gelecek olursa, Allah kulunun samimiyetini kendisine göstermek için bu vesveseleri şeytan vesilesi ile yaratmaktadır. Bizler imtihandayız. O halde Allah’a, Allah’ın yarattıkları şerlerden sığınmamız lazımdır. Zira Rasûlullâh (aleyhis-salâtü vesselâm) dahi bu babta şöyle dua etmişlerdir. “Allah’ım Senden yine Sana sığınırım.”
Akla ve hayale her ne gelirse; “O da Allah’tan” yani; “Onun mucidi ve yaratanı Allah’tır.” diye düşünüldüğünde ve hatta bu düşüncenin İNKÂRI DAHİ AKLA GELDİĞİNDE “O da Allah’tandır” diye düşünüldüğünde, şeytan böylesine sürekli Allah’ın anılmasından hoşlanmadığı ve rahatsızlandığı için vesveseden vazgeçtiği görülmüştür.

 “Ona (nefse) iyilik ve kötülüklerini ilham eden (Allah’a) yemin olsun.” (Sure-i Şems/8)

Herkese hidayet Allahu Teala’dandır.

İBLİSİN İTİRAFI

Allahü teâlâ, iblise, Peygamber efendimize gidip O’nun soracağı bütün sorulara cevap vermesini emretti.
İblis yaşlı bir insan kılığına girerek Peygamber aleyhisselâmın huzûruna vardı. Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
-Sen kimsin?
-Ben İblisim.
-Niçin geldin?
-Allahü teâlâ gönderdi. Soracaklarına cevap vermemi emretti.
-O hâlde söyle, düşmanların kimlerdir?
1) Başta sen,
2) Adil sultanlar,
3) Mütevâzi zenginler,
4) Dürüst tüccarlar,
5) İhlâslı ve ilmiyle âmil olan âlimler,
6) Dîni yaymak için hizmet edenler,
7) İnsanlara karşı merhâmetli olanlar,
8) Tövbe-i nasûh, bir daha günâha dönmemek üzere tövbe edenler,
9) Haramdan kaçanlar,
10) Dâimâ abdestli bulunanlar,
11) Dâimâ hayır ve hasenâtta bulunanlar,
12) Güzel huylu olanlar,
13) İnsanlara faydalı olanlar,
14) Tegannîsiz tecvidle güzel Kur’ân-ı kerîm okuyanlar,
15) İnsanlar uykudayken gece namaz kılanlar.
Ya senin dostların kimlerdir?
1) Zâlim sultanlar,
2) Kibirli zenginler,
3) Hâin tüccarlar,
4) İçki içenler,
5) Kötü yerlerde tegannî edenler,
6) Fuhuş işi işleyenler,
7) Yetim malı yiyenler,
8) Namaz kılmakta ağır davrananlar,
9) Uzun emelli olanlar,
10) Tez kızıp öfkesini yenemeyenler.

NAMAZ VE ABDEST KONUSUNDA GELEN VESVESEDEN NASIL KURTULURUZ:

SORU 4 : Abdestte, namazda, temizlikte ve niyette vesvese eden, bunlardan nasıl kurtulur?
CEVAP :
Vesvese, şeytanın verdiği zararlı olan şüphedir. Vesvese etmek günahtır. Günah işlememek için vesveseye hiç itibar etmemelidir. İki hadis-i şerif meali:
(Vesvese şeytandandır. Abdest alırken, guslederken ve necaset temizlerken, şeytanın vesvesesinden sakının.) [Tirmizi]

(Bir zaman gelecek, insanlar temizlikte fazla titiz hareket edecek,
[vesvese ederek] dinde haddi aşacaklardır.) [Ebu Davud]

Vesvese, suyu israf etmeye, namazı geciktirmeye, cemaati, hatta namaz vaktini kaçırmaya, vakti, ömrü zayi etmeye sebep olur. Başkalarının elbisesinin, yemeğinin necis olmasından şüphe eder ki, Müslümanlara su-i zan haramdır. Üstelik kendini ihtiyatlı sanıp, kibirli olur. O işin uzmanı bir kimse bile ona nasihat etse, asla kabul etmez. Kendi yaptığının daha doğru olduğunu kabul eder. Başkalarını küçümser.

Vesvese, ibadetleri mekruh olmakla bırakmaz, ruhi bunalımlara yol açar.

Guslün, abdestin, taharetin ve namazın şartlarını, sünnetlerini, mekruhlarını bilmeyen, vesvese hastalığına yakalanır. Önce vesvese edilen yerlerin doğrusunu öğrenmeli. Bunları bilip, yerine getirince, şüphe kalmaz. Doğru yaptım diye inanmak ihtiyat, şüpheye düşmek vesvese olur. Vesvese sahibi, azimetle değil, ruhsat ile amel etmelidir!

Haramlardan, şüpheli şeylerden, hatta mubahların fazlasından kaçmak azimettir. Günah olmayan, caiz olan işleri yapmak ruhsattır.

İmam-ı Rabbani hazretleri, (Gerektiğinde en kolay fetvaya uymalı. Allahü teâlâ, güç gelen şeyleri değil, kolay olanların yapılmasını istiyor. Çünkü insan zayıf, dayanıksız yaratılmıştır) buyuruyor.

İmam-ı Şarani hazretleri de, (İhtiyaç halinde ruhsatla amel etmeli) buyuruyor. Üç hadis-i şerif meali:
(Allahü teâlânın verdiği kolaylıklardan, ruhsatlardan faydalanın!) [Buhari]

(Ruhsatlardan faydalanmayan, Arafat dağı kadar günah işlemiş olur.) [Taberani]

(Allahü teâlâ, azimeti sevdiği gibi, ruhsatla amel edilmesini de sever.) [Beyheki]

Dinimiz, kolaylık dinidir. Mesela, abdest aldığını bilip sonra bozulduğunda şüphe etse de, abdesti var demektir. Abdest aldıktan sonra, kuru yer kalmıştır zannıyla yeniden abdest alınmaz, alınırsa mekruh olur. Abdest aldıktan sonra, iç çamaşırında yaşlık görüp, idrar mı, su mu diye şüphe eden, abdestten önce çamaşırına su serpmeli! Sonra orada bir yaşlık görürse, (Bu benim serptiğim su) demeli. Hatta o yaşlık idrar bile olsa, onun idrar olduğu kesin olarak bilinmediği için yıkamak gerekmez.

Vesveseden kurtuluş çaresi,
hangi meselede vesvese ediliyorsa dinimizin o konudaki hükmünü öğrenmek ve iyi bilmektir. İyi bilen kesinlikle vesvese etmez. Mesela mesh etmek, ıslak el ile yavaşça saçların üstüne sürmektir. Ama vesveseli bunu bilmediği için, başını ezecek gibi mesh eder veya avucuna su doldurup, saçlarını iyice ıslatır. Abdest alırken şuraya el değmedi galiba, şurası yıkanmadı diyerek tekrar tekrar yıkar. Halbuki, bir yer yıkanmasa bile, yıkanmadığı bilinmeyince yani kasten yıkamayı terk etmediği için abdesti sahih olur. Bu kadarını bilmek bile vesveseyi önler.

Vesveseden kurtulmak için kendi kendine,
(Buranın kuru kaldığına veya burayı delk etmediğine yemin eder misin?) diye sormalı. Yemin edemiyorsa orası yıkanmıştır veya delk edilmiştir, tekrar yıkamak veya delk etmek gerekmez. Her vesvese için de, kendine aynı soruyu sorabilir. (Ben, yemin edecek kadar emin olsam zaten vesvese etmem) demek de vesvesedir, yemin edemiyorsa, bunun vesvese olduğunu anlamalıdır. Bir daha yıkasam daha iyi olmaz mı dememelidir.

Abdestten sonra, (Acaba başımı mesh ettim mi) veya (Abdestim var mı) diye şüphe etmek, namaz kıldıktan sonra “Elbisem temiz mi idi” veya “İftitah tekbirini almış mıydım?” gibi şüpheler vaki olsa da, yeniden abdest alınmaz, elbise yıkanmaz, namaz da iade edilmez.

İbadetlerimizi eksik yapmakla, hâşâ Allahü teâlânın bir kaybı, fazla yapmakla da bir kazancı olmaz. Bunun için, dinin emrine uyularak noksan veya fazla yapılmış olsa mahzuru olmaz. Mesela sabahın farzını kılarken (iki mi, bir mi kıldım?) diye şüphe eden, bir rekat kıldığını zannederek bir rekat daha kılsa ve kıldığı üç rekat olsa, namazı sahih olur. Fakat kasten üç kılsa namazı sahih olmaz. Bir kimse de dört kıldım zannıyla üç rekat kılsa, kıldığı namaz sahih olur. Bir kimse de, araştırıp kıbleden başka istikamete namaz kılsa, namazı sahihtir, ama araştırmadan kıbleye isabet etse bile sahih olmaz. Demek ki, dinin emrine uyulunca kıbleden başka yöne de kılınsa, 4 rekat yerine 5 rekat da kılınsa sahih olur. O halde, kuru yer kalsa da önemi yok. Kuru yer kalmadığını sanmak yeter. Zaten hiç kimse kasten kuru yer bırakmaz.

Vesvese, dua ve zikir ile de azalıp yok olur. Bunun için, vesvese gelince, hemen Allahü teâlâyı anmalı, istigfar, salevat ve dua okuyarak şeytanı uzaklaştırmaya çalışmalı! Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için, her gün şu duayı da okumak iyidir:
(Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ülazim-ür-rauf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü alâ külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!)

VESVESE VE RABITA:

Rabıtadan önce üç ihlas, felak ve nas surelerini okuyunuz. Bunlarla Allahu Teala cin çarpmalarına karşı engel koyar.
Vesveselerden kurtulmak için vesvesenin yaratıcısı Allah’a sığınınız. Rabıtada mürşidi ayna biliniz. Aynalar sadece hakikatı yansıtır. Mürşidler de Allahu tealanın kudretinin eserlerini yansıtan aynalardır böyle biliniz.
Aklınıza olumlu veya olumsuz her ne gelirse biliniz ki onu o anda Allah yaratmıştır. Vesveseyi Allah’tan bilirseniz ondan zarar gelmez. Çünkü onu yaratan gerçek dost Allahtır. Seni imtihan etmek için gönderir. İçine vesveseden her ne gelirse gelsin şöyle yalvar:
“Rabbim, ben senden razıyım sen de ben aciz kulunu affet. “

 

Loading

50.930 - 2
DİKKAT: Hakaret, küfür, tehdit içeren mesajlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılır. Tüm gönderilerde IP adresleri ve gönderim tarihi sistem tarafından kaydedilmektedir. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Aşağıdaki formu doldururken isim kısmında takma ad veya rumuz kullanabilirsiniz. İnternet sitesi kısmını boş bırakınız. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir. Eposta adresiniz yayımlanmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


“Vesvese Nedir? Vesveseden Kurtulmanın Çareleri” üzerine 81 yorum.

 1. Hocam ben namaza basladım allahla ilgili çok kötü vesvese ler küfürler geliyo efendimiz ne ilgili üç aydır geçmedi sanki bu sözler bana mal olmıs gibi hissediyorum çok korkuyorum. Okb ilaç kullanmaya basladım acaba vesveseden dolayı allah günah yazar mi

  1. Vesvese Nedir? Vesveseden Kurtulmanın Çareleri yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ederim.
   Namaz kılmadan önce olmayan vesvese namaz kılınca niçin olur?
   Çünkü şeytan kalp hırsızıdır. Namaz kılanın kalbinde iman mücevheri vardır. Hırsız ise o mücevheri çalmak ister. İşte şeytanın işi imanlı kimseyi Allah, Peygamber mukaddesat hakkında kötü düşünceleri akla getirerek insanı yormak ve ibadetten uzaklaştırmak ister. Sabrederseniz ödülünüz çok büyük olur.
   İlaca gerek yok. Aklınıza gelen ve gelmeyen her şeyi yaratan Allahtır. Aklına gelen kötü düşüncelerin yaratanı da Allahtır. Seni imtihan etmektedir. Kötü düşüncelerden Allaha sığın ve onları yaratan Sensin Rabbim onlardan sana sığınırım de.

 2. Merhaba bize akrabam misafir gelmişti 5 aylık oğlumda 1 yaşındaydı. Oğluma bakıp aklımdan ne kadar çirkin diğer çocuk güzel diye dusunc egecti ama ben söylemem böyle bir şey o benim yavrum. Ama kendi dusuncem gibi algıladım 8 ay geçti aradan hala daha ağlar vicdan azabı çekerim bu vesvesemidir kendi dusuncem mi ? 😥

  1. Merhaba Derya hanım.
   O aniden şimşek çakar gibi akıldan geçen kötü düşünceler şeytanın vesvesesidir. Senin düşüncen ise “O BENİM YAVRUM” sözüdür.
   Gerçek güzellik dış güzellik değildir. Hem ne belli olur senin yavrun belki fizik olarak da ileri de çok güzel olabilir. Çünkü çocukluğu çirkin olanların çoğu büyüdüğünde kabuk değiştirip çok güzel olmaktadır.. Önemli olan akıllı ve sağlıklı olmalarıdır. Beden güzelliği 35-40 yaşa kadardır.

 3. Her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir. Estagfirullah.. Rabbim bizi af ede maddi manevi şifamızı vere ve salihlere dahil ede inşallah hocam. Affetmek büyüklüğün şanındandır. Ve Rabbul alemin TEK BÜYÜKTÜR.. Allah’a cc emanet olun..

  1. Selcan hanım nasıl bulamıyorsunuz cevabı?
   İçine gelen şeyler şeytanın vesvesesidir.
   Takma kafana.
   Kendini de fazla dinleme. Çevrendekilerle konuş onlarla günah olmayan şakalar yap. Namazını kıl günahlardan sakın felak ve nas surelerini sabah ve akşam yedişer kez oku. Banyoda küçük ve büyük abdest bozma.

 4. Merhaba hocam namaza yenı basladım son 5 gundur felan Allah’a dınıme kufurler gecıo aklımdan onu bı turlu ıcımden dusuncelerden atamıom ne yapıyım ne onerırsınıx

  1. Merhaba Aydoğan.
   Namaza başladıktan sonra içine küfürler gelmeye başlamışsa namazın kabul oluyor demektir. Şeytan içinizde iman olduğu ve namaz kıldığınız için içinize kötü şeyler vesvese ederek seni namazdan dinden uzaklaştırmak istemektedir. İçinize gelen küfürlerin şeytandan gelen kötülükler olduğunuzu bilir üzülürseniz kıldığınız namazdan daha çok sevaba girersiniz.

 5. Hocam Allah razı olsun sizden içime aydınlık verdiniz duam hiç eksik etmiyorum ama sizinde bana önerebileceğiniz dua var mıdır?

  1. Dua yapmadan önce 33 kez estafirullah deyip günahlarınıza tövbe ediniz.
   Duaya Allaha hamd ile Rasulüne salavat ile başlayınız.
   Dua ederken Allahın isimleri ile dua ediniz. Mesela Yâ Allah yâ MUîn, Yâ Rahmân Ya Şâfi gibi.
   Duanın hangi dilde olması şart değildir, kırık kalple dua etmek önemlidir.

 6. Hocam iyi gunler nolur bana yardım edin benim aklimdan daima çocuklarımın canını al diye biseler geçiyor ama çok kötü oluyorum onlara bose olacak diye acaba niye böyle oluyorum ve napmam lazım nolur yardım edin bana

  1. Allahın selamı ve merhameti üzerinize olsun Hatice hanım.
   Sizin durumunuz tamamen şeytanın vesvesesidir.
   Size tavsiyem;
   * İçinize kapanmayınız.
   * Neşeli olun günah olmayan şakalarla ehlinizle çocuklarınızla bayan arkadaşlarınızla şakalaşın.
   * Evde yalnız kaldığınızda boş oturmayınız. Mutlaka bir uğraşı bulup içinizi dinlemeyiniz.
   * Banyo yaptığınız yere küçük abdest bozmayınız.
   Abdestinizi dikkatli alınız topuklarınız ayak parmak aralarınız, dirsekleriniz kuru kalmasın.
   Abdestte yüzünüzü yıkarken kulak memelerinden alnınızın saç bitimine ve çene altına dek ıslatınız.
   * Beş vakit namazınızı vaktinde kılınız. Çok dua ediniz.

 7. Hocam merhaba icimden hic istemiyerek birine bela veriyorum ölünüzü öpeyim diye fln onlar kabul olurmu hiç istemiyorum vermek ama içimdeki sesler ver diyor çocuklarıma vile soyledegim oluyor nasıl kurtulurum acaba hocam nolur yardım edin bana

 8. Sürekli olarak içimden sevdiğim insanlara ben kötü şeyler düşündükçe zarar gelicek vesvesesiyle yasiyorum çok zor bi durum namaz kılmak için can atıyorum kaçırmamaya çalışıyorum ama namaz kılarken sanki nefes alamıyorum icim çok daraliyo namazı çok zor bitiriyorum ama yinede bırakmamak için çok çabalıyorum önceden bi şeyleri tekrarlı yapma sayı takıntısı el yıkama gibi takıntılarım da var di ama onları vesvese risalelerini okuyarak video izleyerek aştım ama bu iman konusuna gelince aşamıyorum herşeyi biliyorum araştırıyorum ama yinede kalbim tatmin olmuyor sevdiğim insanlara zarar gelicek diye hiç bisey dusununemiyorum bunu anlatması çok zor cunku beynim beni yedi bitirdi bana bi yol göstermenizi rica ediyorum

  1. Seni ve tüm insanları her türlü zarardan ancak Allah korur. Senin sevdiğin kimseleri her an korumak gibi bir görevin yok. Onlara dua et. Namazı isteyerek veya içinden gelmeyerek kıl. İçinden gelmiyorsa bu içindeki nefis şeytanı istemediği için öyle bir sıkıntı yaşarsın. Bir hocaya git namazı doğru kıldığından emin olmak için abdest ve namazı doğru kıldığını kontrol ettir.

 9. El melükül aliyyül azıymül muğnil müteali zül celalil müheynül kebir (41) gün boyunca okursan seher vaktinde vesvese yok olur

 10. Hocam ben sürekli içimden şöyle olursa kurban kesecegim böyle olursa kurban keseceğim diyorum saçmasapan şeylere o kadar saçma ki yani anlatamam mesela normal sohbet halindeki konuşmalara bile söylüyorum içim içimi yiyor ya adak sayilirsa ya sesli ağızım kımladıysa falan diyorum bu olay 15 gün önce oldu sabah namazindayken boş bulunup şu bölümü kazanirsan kurban kesecegim dedim,icimden dua ediyorum sonra pişman oldum ya adak sayilirsa ya kesemezsem ya sürekli devam ederse bu aliskanlik diye daha sonra yatağa yattim uykum kacti kabuslar goruyorum titriyorum o kadar kotu oldum ki kac gecedir uyuyyamiyorum korkudan ya adak sayilirsa o kadar sacma sapan herseye soyluyorum ki ben istemsizce sonradan vedvesedir diyorum şeytanin oyununa gelme diyorum ama ben asla adak adama nedir bilmezdim korkar ağzima bile almazdim sanki bu be degilim yasimda kucuk daha 18 yasindayim cok korkuyorum allahtan çevredekiler diyor ki namaza yeni basladin sakin ibadetini birakma o vesvesedir diyor ama icim rahat değil lutfen allah rizasi icin bana yardimci olun.
  Çok sağolun hocam allah sizden razi olsun…
  vesveseden nasil kurtulabilirim bana yardimci olurmusunuz ?

 11. İçimden sürekli kötü düşünceler geçiyor sürekli hatırlamak istemediğim hatıralar geçiyor kalbim kabul etmiyor her zaman kaçınıyorum düşüncelerimden yeter diye bağırdığım bile oldu içimde bir ses var sürekli örnek veriyorum lambayı 3 kere kapatmazsan işte o hatırları düşündün ve sen sevgilini aldattın diyor böyle bir şey olabilirmi hiç bir şey yapamıyorum ne dışarda ne evde yemek yerken duş alırken abdest alırken kötü düşünceler sürekli vesvese gibi geliyor bana okb diye düşündüm sevgilime yarı anlatabildim ağladım kafayı yemiş olabilirim bilmiyorum yardım edin bana hocayla konuşmayı düşünüyorum ben kötü birisi değildim olmamda ama hatırlamak istemediğim şeyler sürekli beynimde çıkamıyorlar hep tövbe diyorum ve aklıma gelmesin diye yok saymak için 3 kere kapatıyorum yeterki o gitsin öyle birşey yok oldun diye sevgilimi aklıma getiriyorum hatıralarımızı lütfen yardım edin

  1. Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin derdinize. Bizim yapacağımız elimizden gelecek bir yardım yoktur. Siz psikiyatrlık hasta olmuşsunuz. En kısa zamanda bir uzmana görünüp tedavi olunuz.
   Sağlık ve afiyetler dilerim Derya hanım.

 12. icimden sürekli tövbe haşa Allah a sirk koştum diye şeyler geçiyor bu vesvesemidir çok korkuyorum dinden çıktım diye

  1. O vesvesedir aldırma. Namazını kıl salavat getir, Allahı zikret çokça. Şeytan boş kalbe vesvese verir. Kalp zikirle nurlanırsa şeytan nurdan rahatsız olur vesvese veremez hale gelir.

 13. Bende 1 haftadır Allahla ilgii kötü düşünceler var her duyduğum şey kafamda Allahla ilgili kötü düşüncelere yol açıyor bazen içimden tövbe haşa Allaha inanmıyorum gibi şeyler geçiyor ve dinden çıktığımı düşünüyorum kafamda birisi konusuyormuscasina Allahla ilgili her şeye saçma diyor birde içimden şu düşünce geçiyor herkes inanıyor ben inanmiyomusum gibi geliyor haşa Allah yok diyor içimden bir ses kaç gündür çok huzursuzum bu vesvese mi acaba

  1. Aklını başına al. Şeytan seninle oynuyor.
   içindeki o ses şeytanın sesidir. öyle ise şeytana değil Allahın kitabına uy. Onun Peygamberine uy.

  2. Allah sizden de razı olsun. Beş vakit namazını vaktinde kıl. Sabah, öğle, ikindi ve akşam ihlas, felak ve nas surelerini en az 11’er kez oku ve aklına kötü şeyler geldikçe “HasbunAllah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” duasını oku ve mealini düşün:(Allah bizin dostumuz ve yardımcımız ve Ondan başkasında kuvvet yoktur).

 14. Ya şey ben de aylardan beridir vesvese var ve 2 gün önce vesvese olduğunu fark ettim ne kadar fazla dua okursam okuyayım geçmiyor ve kafayı yedirtecek kadar kötü ve iğrenç düşünceler bunlar ne yapabilirim başka

  1. Namaz oruç abdest bilgileri yeterli değildir. El-fazı küfür ve Ehli sünnet akaidi hakkında bilgilerine vakıf mısınız? Çünkü bunlar çok önemlidir. Bu bilgilere haiz olmayanların ibadetleri de duaları kabul olmaz.

  2. Şu zamana kadar ettiğim dualar genelde kabul oluyor ve dine çok bağlı olan akrabalarım var kabul olmamasını ilk kez sizden duyuyorum

  3. O zaman siz kendinizle çelişiyorsunuz. Diyorsunuz ki: “ben de aylardan beridir vesvese var ve 2 gün önce vesvese olduğunu fark ettim ne kadar fazla dua okursam okuyayım geçmiyor ve kafayı yedirtecek kadar kötü ve iğrenç düşünceler bunlar ne yapabilirim başka..”
   Madem dualarınız kabul oluyordu da niçin böyle yazdınız? “ne kadar fazla dua okursam okuyayım geçmiyor” diyorsunuz. Ben de buna istinaden size tavsiyede bulunacaktım ama siz anlamak istemiyorsunuz. Allah şifanı başka siteden versin, güle güle..

  1. Ece hanım bir kimse gizli işlediği günahına tövbe eder, sonra da onu başkalarına anlatırsa tövbe etmemiş gibi olur. Bu durumda olan birisi hem gizli işlediği günahına, hem de gizli işlediği günahını başkalarına anlattığı için tövbe etmesi gerekir. Böyle yaparsa Allah da onu af eder ve günahı silinir.

  2. Ben çok açık yazdım ama siz anlayamadıysanız ne yapayım. Bugüne kadar yaptığın tüm günahlarına tövbe edersen, Allah başkalarına açıkladığın gizli günahlarını da af eder.
   Buna da anlayamadım deme sakın.

 15. Hocam hayirli gunler benim sorum bana hep vesvese geliyor yani herturlu hocaya sordum muftuyu bile aradim dedi ki imandandir dedi ustune dusme dedi ama ben kendime soz geciremiyorum yani kendim soylemis gibi oluyorum o zaman da vesveye dusuyorum gunah olmadigini biliyorum hocam ama bi yardimci olursaniz cok uzuluyorum boyle oldugu icin sanki kendim dusunuyorum gibi geliyo ama keskinlikle aklimdan gecirmek istemiyorum ama geliyor bi yardimci olursaniz hocam allah hepinizden razi olsun

  1. Hocam dedigim gibi aklima kotu kufurler istemedikce geliyo yani sormadigim insan kalmadi gunah degil vesvese aldirma namazini kil diyolar zaten namazimi kilan orucumu tutan biriyim tesetturluyum ama neden olur boyle seyler bide sizden dinlesem allah simdiden razi olsun

  2. Ece hanım Allah iyiliğini versin. Maalesef vesvese günümüzü insanının hastalığıdır. Sizin gibi bir çokları aynı illette tutulmuş durumdadır. Gusül abdesti aldığın yerde küçük abdest bozma. Felak ve nas surelerini gece ve gündüz her gün 25-30 kez oku.
   Kendine bir iş bul işinle meşgul ol. İş bulamıyorsan Kuranı ezberle o zaman vesvesen kalmaz.

 16. Mrb hocam,benim sorum banyo ve tuvalete girerken kicuk abdesten dolayi cikmamak ,co kotu durumdayim ne yapacagimi sasirdim,kafayi yiyeck durima geldim ☹☹☹

  1. Merhaba Nesrin hanım. Geçmiş olsun Allah şifa versin.
   Fiziksel bir rahatsızlığınız varsa bir üroloji doktoruna gözükünüz. İnşaallah iyi gelir.

 17. Vesveseye inanmadığınız sürece size zarar veremez. Kalp bir havuz gibidir. Oraya her şey gelir. Önemli olan oradan kötü şeyleri geçirmemek. Yani kalbe gelen kötü düşünceleri kötü bilmek imandandır ve çok büyük sevaptır. Örnek sahabeler hakkında kötü bir düşünce mi geldi, o şeytandandır diye inanmanız yeterlidir. Zaten işin aslı da öyledir. Kötü düşünceler şeytanlardan iyi düşünceler meleklerdendir.

  1. Rica ederim.
   Aynen kalbinizin onlardan dolayı sıkılması veya üzülmeniz onlara inanmadığınızı gösterir. Bir de mümkün ise gusül abdesti aldığnız yerde küçük abdest bozmayınız. O da vesveseyi çoğaltır.

  2. Siz içinize gelen vesveseden sorumlu değilsiniz onları beğenmek ve benimsemekten sorumlu olursunuz. Sizde de öyle bir şey olmadığına göre hak geçmesi söz konusu değildir.
   Söylediklerimizden, yaptıklarımızdan ve inandıklarımızdan sorumluyuz.

  3. Tövbesi kabul olmayan hiçbir günah yoktur. Yeter ki tövbe eden işlediği o şirke veya küfre veya harama bir daha dönmesin.
   O okuduğunuzu yanlış anlatmış olmalılar. Şeri hükümlerin uygulandığı bir ülkede Peygamberimize küfreden kimse tövbe etse de ölüm cezasından kurulamaz anlamındadır. Yani tövbesi kabul edilir ama idamdan kurulamaz.
   Vesevese ile ilgili “Vesvese Nedir? Vesveseden Kurtulmanın Çareleri ” yazımızı dikkatli okursanız cevabınızı orada bulursunuz.

 18. Hocam vesvese aklıma çok kötü düşenceler geliyor ben bundan çok rahatsız oluyorum kötü görüntüler geliyor hocam durduk yere çok düşünceler geliyor takıntı oldu bende kurtulamiyorum

  1. Hayal kurma. Kendi kendine konuşma. İyi müslümanlarla arkadaş ol. Beş vakit namazı cemaatle kıl. Bizim sitemizdeki dini yazıları oku. Porno veya kötü dizi ve filmler seyrediyorsan seyretme.

 19. İyi aksam lar bir haftadi vesvese yapiyorum sizin yazdigini gibi bu dusunceler benim mi diyorum kotu kotu aeyler geliyor aklima allahim sen yardim et yarbbim bana yardim edin nolur hangi duayi okuyayim ihlas felak nas okuyorum geceleri uyumadan once rahatlamak icin esmaul husna dinliyorum san ki bir miskam olsa uzerimde tasiya bilcegim rahatlacam gibime geliyir imtanda oldugumu dusunuyorum alla in izniyle insallh atlatacagim rabim yardim eder mutlaka siz de yardimci olup tavsiyeler verir seni sizden de allh razi olsun herseyi giren rabim

  1. iyi günler Canan hanım. Vesvese kötü bir şeydir. Kendinizi fazla dinlemeyiniz. Mutlak bir uğraşınız olsun. Kendinizi bir işe veriniz ve aklınızı onunla meşgul ediniz.
   İçinize gelen her türlü düşünce size ait değildir. Siz o düşünceleri beğenir ve kabullenirseniz o zaman o düşünceler sizin olur.
   Kötü düşünceler şeytandandır. İyi düşünceler ise melektendir. İyi ve kötü her türlü düşünceyi yaratan Allahtır. İnsanları imtihan için yaratır. İnsan kötüleri beğenmez iyileri beğenirse Allah o insanın o ahvalinden razı olur.

 20. Ben nezaman ibadete gayret etsem hep küfre düştün onu dedin buna güldün küfür oldu iman yenile tövbe et öyle başla diye surekli içimden geçiyor yoruluyorum. Rabbim banada benim gibilere de şifa versin. Sizin şu nasihatinizam çok iyi geldi. Vesvese geldikçe herşeyi yaratan Allahuteala bu vesveseyide Allahuteala yaratıyor diye düşününce rahatlıyorum. Dediğiniz gibi şeytan hoşlanmıyor bu durumdan hissediyorum. Acikca

  1. O içimize gelen kötü düşünceler ve görüntüler şeytanın vesvesesidir.
   Hem ez ost. Yani her şeyin halıkı Allahtır. Vesvesnin de şeytanın da yaratanı Allahtır. Allahım yarattığın vesveseden de şeytandan da sana sığınırız. Vesselam.

 21. Bir hoca sohbetinde peygamberimiz Aleyhisselamin saçı şerefini anlatıyordu. Ve dokunmak nasip oldu dedi ve sonra saçı şeriflerde ilgili başından geçen olayı anlatırken güldüm yani güldüğüm şey başından geçen olaya. Yani Rasullulahin hakkında haşa alay etmek için değildı. Buna gülmek kufurmu

 22. Allah razı olsun hocam iyiki sormuşum ve cevaplamıssınız yeni bir bilgiyle kendime geldim korkmuorum artık ve inşallah allahın izni ile daha sıkı sarılıcam duaları allah bir değil bin kere razı olsun ve sizin gibileri başımızdan eksik etmesin

 23. Hocam ben dua ederken birşeye odaklaniyorum birşey bana diyor “sen o odaklandiğim şeyi İlahmi edindin?” filan böyle şeyler aklımdan geçiyor gözlerimi kapatıyorum kapattığım zamanda “kabulmu ettim” dusüncesine kapiliyorum bu vesvesemidir ?

 24. Kurban olduğum ALLAH(cc) sizlerden razı olsun. Aylardır sürekli vesvese ve kötü düşünceler yüzünden sümme haşa artık kafir olduğumu bile düşünür olmuştum. Oysa, biraz önce bütün yazdıklarınızı okuduğumda anladım ki, kafir olmak düşünceside bana ait değil oda şeytanın vesvesesi. Bu düşünceler yüzünden aylardır hem çok korkuyor hemde çok üzülüyordum. Meğer üzülüyor ve korkuyor olmamda İman’ımın olgun olmasından ötürüymüş. Bu siteyi kuran ve bu yazıda tek kelime katkısı olan herkesden ALLAH(cc) binlerce kez razı olsun. Bana öyle bir iyilik yaptınız ki, her daim duacınızım.

  1. Allahu Teala sizlerden de razı olsun. Sizlerin duaları bizim en büyük sermayemizdir. Vesselam.

  1. Alaka ve takdirinize teşekkür ederim. Allah sizlerden de razı olsun.

 25. Bilgiler den dolayi allahin yardimi sizlerle olsun. sac boyasi da seytanin gucunu kiriyor haberiniz olsun.

Bir yanıt yazın