NEFSİN YEDİ DERECESİ

ŞEYTAN CEHENNEMDEBekir Abdullah 16 Kasım 2014
Nefis Nedir?
İnsanın imtihanı için yaratılan nefis, Kur’an-ı Kerimin Fecr suresinde belirtildiği gibi Kur’an’ın ; “İrciî” hitabının mazharı olan nefistir. Bu nefis, Müslüman olmadan önce emmare, Müslüman olunca levvâme ve mülhime, inancı kemale erince  mutmeinne, Allah’tan razı olunca râziye, Allah kendisinden razı olduğunda ise merzıye ve sâfiye derecelerine yükselen nefistir. Bu nefis insana, insanın kemale ermesi için imtihan aracı olarak verilmiştir. Nefis verilmemiş olsaydı insan melekler gibi yaratıldığı seviyede kalır asla yükselme olmaz, düşüş de olmazdı. Bu sebepledir ki Hak Teala Zariyat suresinde “Ben cinleri ve insanları ancak; bana kulluk yapsınlar diye yarattım.”  buyurmuştur. Bu hitabın içinde meleklerin ve hayvanların geçmemesi onların imtihan edilmediğini göstermektedir. İş bu nefsin 7 derecesi bulunmaktadır:

1. Nefs-i Emmare: Nefsi bu mertebede olan kimsenin nefsi Hakk’ı inkar eden, sürekli kötülüğü arzulama konumundadır. Bu emmare nefis, kâfir ve münafıkların nefsidir. Emmare mertebesi nefsin zulmette yani; karanlıkta bulunduğu makamıdır ki, o makam sırf kötü ahlakın menbaıdır. Kur’an’da  Yusuf Sûresi’nde;
“Şüphesiz ki nefs, kötülüğü son derece emredicidir.” (Yusuf, 53) şeklinde izah edilmiştir.
Bu makamda olan kimselerde yani kafir ve münafıklarda vesvese bulunmaz. Nefsi bu makamda olanlarda cehennem korkusu yoktur. Ancak bu tür kimseler Allah’tan başka her şeyden korkarlar. En büyük korku ve nefretleri ölümdür. Sevgileri ise nefisleri içindir.

2. Nefs-i Levvame: Pişman olup kendini kötüleyen nefis demektir. Nefs-i natıkanın, Nur ile zulmetin karışık olduğu durumudur ki, o makamda Nefs Levvamedir. Kur’an’da :
“Pişmanlık duyan nefse (nefs-i Levvâmeye) yemin ederim ki, “ (el-Kıyame, 75/ 2).
Nefsi bu aşamada olan kimselerde az da olsa ahirette hesap verme korkusu vardır. Bu gibi kimseler ölüye gider ağlar düğüne gider köçek çalarlar. Kâh bir Müslüman, kâh bir münkir gibi olurlar. Müslümanların büyük günah işleyenlerinin nefsi bu türdendir. Bunlarda da ölüm korkusu çok, hesap verme korkusu çok azdır.

3. Nefs-i Mülhime: Esrar (sırlar) makamı olup nefs-i natıka, o makamda Mülhimedir. Kur’an’da:
-“Fe elhemehâ fucûrehâ ve takvâhâ.” ve
Sonra ona (nefse) fücurunu ve takvasını ilham etti.” (91/ŞEMS-8:)
Nefsi bu aşamada olanlar Müslümanların Salihleridir. Bunlardaki ölüm korkusu hesabı zor vermek korkusudur. Bunlar helale ve harama dikkat eden kimselerdir.

4. Nefs-i Mutmeinne: Olgunluk ve velilik makamı olup nefs-i natıka, o makamda Mutmeinnedir. Kur’an’da Cenab-ı Hak buyuruyor ki, mealen : “Ya eyyetühen-nefsül-mutmainne…” “Ey itminana ermiş nefs!”

5. Nefs-i Razıye: Vuslat (kavuşma) makamı olup nefs-i natıka,   o makamda  RAZİYYE adını alır. Kur’an’da:
“İrciî ilâ rabbiki râdıyeteh” 

Rabbine dön (Allah’tan) razı olarak” (89/FECR-28)
Bu aşamada Allahu teala henüz o nefisten razı olmamış, sadece nefis Allah’tan razı olmuştur.

6. Nefs-i Merdıye: Fiillerin tecelli ediş makamı olup nefs-i natıka, o makamda MARZİYYE adını alır. Kur’an’da: “İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh(mardıyyeten).
– Dön Rabbine (Allah’tan) razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanmış olarak!” (89/FECR-28)
İşte bu mertebe peygamber olmayan kulların yükselebileceği en ulvi mertebelerdendir. Bu makam İlahi İsim ve sıfat nurlarının görüldüğü ve Zat-ı İlahinin nurlarının tecellisi şimşek gibi çakıp kaybolduğu makamdır.  Bu mertebede nefis, Allah’tan razıdır Allahu teala da o nefisten razıdır.
Bu mertebenin büyüklerine ölüm bir yok oluş değil bir vuslattır, bir şeb-i aruzdur.

7. Nefs-i Kâmile veya Safiye: Bu nefis, Peygamberlerden her birinin ve Evliyanın en seçkinlerinin nefsi olup nefs-i natıka, o makamda SAFİYYE adını alır. Bu mertebede bulunan büyüklerin gönlüne Zat-ı İlahinin nurları şimşek gibi çakıp sönmez, her an tecelli eder…
Kur’an’da:
Ve yük taşıyan birisi (bir günahkâr) başka birinin yükünü (günahını) yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu (günahlarını) yüklenmeye (başkasını) çağırsa bile ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybte Rabbine huşû duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa (nefsini tezkiye ederse), o taktirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş Allah’adır.  (35/FÂTIR-18)

N E F İ S   T E R B İ Y E S İ :

Muhbiri Sadıktan yani; Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizden rivayet edildiğine göre,  Allahu Teala nefsi yarattığında nefse:
-” Ben kimim” diye sorar. Nefs:
-” Ya ben kimim” diye cevap verir. Bunun üzerine Allah meleklerine emreder, nefse bin yıl azab ederler. Nefs, daha sonra  aynı soruya aynı cevabı verince, Allah nefsi bin yıl aç bırakır. Bundan sonra Allahu Teala aynı soruyu tekrar sorar:
– “Ben kimim? diye sorduğunda , nefis: “Entellezî lâ ilâhe illâ ente” (Sen ki, Senden başka ilah olmayan bir Zâtsın) der. Nefs böylece açlığa dayanamayarak Rabbini tanır.

Büyük mutasavvıf İmamı Rabbani hazretlerine göre burada kast edilen açlık bazı cahil mutasavvıfların anladığı gibi yalnızca yeme ve içmeyi kesmek değildir. İmamı Rabbani hazretleri Hindu ve Budist rahiplerinin de çok uzun süreli aç ve susuz kalmakta olduklarını ve onların eline geçen sadece nefsin sefası olduğunu belirtmektedir. Hazreti İmam Mektubat’ta nefsi aç bırakmakta kast edilen şeyin, nefsin istediklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak olduğunu ve nefsi dize getirmenin en bariz yolun ise, sünnete uygun yaşamak ve kalbi masivadan (mahlukat sevgisinden) temizlemekle olacağını belirtmişlerdir.

Tasavvuf ehli zatların her birinin kendilerine göre nefsi terbiye metotları vardır. Bunlardan nefis yolu tarikat şeyhleri nefsi aç, susuz ve çeşitli zevklerden mahrum bırakmak olan terbiye yolunu seçmişlerdir.  Ruh yolu tarikat pirleri ise, nefsi terbiyede sünnetlere tam ittiba ile birlikte kalbi Allah sevgisinden başkasının sevgisinden temizleme yolunu seçmişlerdir.. Her iki yolda da gaye ve maksut Nefsi merzıye derecesine ermektir. Yani; Allah’ın razı olduğu kul olabilmektir.

Vesselam.

 

 

Loading

80.514 - 1
DİKKAT: Hakaret, küfür, tehdit içeren mesajlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılır. Tüm gönderilerde IP adresleri ve gönderim tarihi sistem tarafından kaydedilmektedir. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Aşağıdaki formu doldururken isim kısmında takma ad veya rumuz kullanabilirsiniz. İnternet sitesi kısmını boş bırakınız. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir. Eposta adresiniz yayımlanmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


“NEFSİN YEDİ DERECESİ” üzerine 75 yorum.

  1. Erkek iseniz neden bayan ismi kullanıyorsunuz? İnsanları aldatmak haramdır.

 1. Hocam mülhimeden mutmainneye ulaşmak icin nasıl yaklaşmamız lazım onu söylermisiniz mesela hangi durumda anlıyoruz ne söylüyoruz başlaması için

 2. Hocam allah razı olsun açıklamarınız beni çok aydınlattı ama son birşey daha söylemek istiyorum hz mehdiden başka biri gelecekmi mertebesi daha yüksek yada düşük fark etmez kuramda gecen yada insanların söylediği kimseler

  1. Hz. Mehdi’nin geleceği sahih hadislerle sabittir. Yine hadisi şeriflere göre Hz Mehdi’den sonra çok kıymetli liderler de gelecektir.

 3. Bir araladaşa yaptılar lavvameyi geçti mülhimeyi geçti mutmainneye geçemediler çevresindeki insanlar istemedi başarmasını ama kafama takılan birley var siz değerli hocamla paylaşmak istiyorum eğer uygun olursa mülhime makamı normalde 3 gün ile bir hafta sürüyor arkadaş 40 gün sürdü kendini ilahi bir güç sandı ve dediler o kişidir beklenen okadar derine ineçekmi evet dediler oysa inecek piskiyatride yatı ama kim olduğunu söylemediler sizce kim ola bilir değerli hocam hastaneye yatarken insanlar görüyordu herkes ona hayranlıkla bakıyor özelikle eş cinsel belirtili olan kişiler ona hayranlıkla bakıyor sizce kim olabilir hocam bu kadar derine inen bir insan kendini ilahi bir güç sanan kişi bide son birşey var mühimede ruhunun silindiğini söylüyor Allah ruhunu silip başka bir euh içine koyduğunu arkadaşta başka bir biri olma rahatsızlığı vardı gülüşünü kesiyor sonra başka birine gülüyor ona üç şey verip eve gittiğinde ruhunun silindiğini söylüyor siz değerli hocam bana bilği verirseniz beni çok mutlu edersiniz çok cada dua ederim size ??

  1. Her müslümanın nefsi levvame mertebesindedir. Nefsin yedi derecesi yazımızı okuduysanız levame ve diğer nefislerle ilgili açıklamalar orada var. Mülhime ilham alan nefis demektir. Sofilerin bidayetteki nefisleri o mertebeye yükselir. Mutmeinne nefis mertebesi ise evliyalığa atılan ilk adım mertebesidir. Amma velakin o mertebeye yükselmek sadakat ister sabır ister. Bir çokları ise o mertebenin suretine ulaşır kendini erdim sanır ve şeytan o kimseleri Hak yolundan çıkarır batağa düşürür. Çakma mürşitler o mertebeden dönmüşlerdir. Kendilerini kamil sanırlar aslında onlar cahillerden daha düşük derecededirler. Kimilerine de o mertebede cin şeytanları musallat olur psikiyatrlik olurlar.
   Söz konusu edip anlattığınız kimselerin durumları mutmeinne mertebesinin gölgesine ulaşıp da cin şeytanlarının sapıttığı zavallılardır.
   Mülhime ve mutmeinne arasında cebe yani İlahi çekişler olur. O durumda gölge zevkler hasıl olur ki onun bu dünya zevklerinden çok üstün olduğu ehlince malumdur. Lakin o mertebe de imtihan mertebesidir. Gerçek mutmeinneye ulaşan kimsenin alacağı ruhani zevklerin tarifi imkansızdır. Bilirse onu ancak tadanlar bilir. O makama gelen kimsede asla dünya sevgisi yoktur. O artık sadece Allah için sever Allah için buğz eder.

 4. Değerli hocam mutmainne mertebesine nasıl ulaşılıyor yani ne yaparsak nefs mutmainne mertebesine ulaşmış olur onu ögrenmek istiyorum bide hocam ikinçi bir sorum olacak özür diliyorum değerli vaktinizi levvamede pişman olup namaz kılıyorsun mühimede derine iniyorsun insikten sonra mutmainneye nasıl geçiyorsun hayırlı günler dilerim

  1. Mutmeinne mertebesi zordur. Kamil bir mürşid olmadan daha da zordur. Bu zamanda kamil mürşid bulmak daha da zordur. Kamil mürşid bulunsa da çevresini kuşatan dalkavuklardan mürşide yaklaşmak hepsinden zordur. Her ne kadar mürşid uzaktan yetiştirse de yakın olmadan yakÎne ermek ondan da zordur.
   Bu zamanda bunlara ulaşılamazsa şayet bunlardan öncecesi, itikadı ehli sünnet itikadı üzere düzeltmek hepsinden evladır. Sonra dört hak mezhepten birine göre amel edip ihlas üzere ölüm gelinceye dek sabretmek hepsinden evladır. Allahu teala buyurdu ki:
   “Fa’bud Rabbeke hattâ ye’tiyel’yakîn” Mealen: Sana ölüm gelinceye dek Rabbini an ve Ona ibadete devam et.

 5. Selamın aleyküm hocam lavvamede kul pişmanlık duyor mülhimede derine iniyor mutmaineye nasıl geçiliyor onu bilmiyorum bilgi verirmisiniz

 6. Selamın aleyküm Hocam birinçi aşamayı biliyorum ikincisini biliyorum üçünçüyü bilmiyorum nasıl başlıyor birde günahlarını anlatıyorlar ikide moralin bozuken iki kişi konuşup derine iniyorsun üçüncüyü bilmiyorum o kadar yer baktım bulamadım bilgi verirseniz çok mutlu olurum

  1. O mealde bir hadisi şerif vardır. Lakin bu hadis konuya vakıf olmayanların anladığı gibi değildir. Hadis de kast edilen nefis, sırf şehvet anlamında değildir. Dünya ziynetlerine düşkünlük anlamındadır. Mesela kadınlar daha çok süslenmeye süslü giyeceklere süslü evlere düşkündür. Bu manada anlamalıyız.

 7. Selamun aleyküm,
  Nefsi mülhime makamında salik günah işlemeyi terk etmiştir ama içinde arzusu kalmıştır diye okuyoruz. Kesin ve kat’i surette günah işlemeyi terk etmiş midir? Mülhimedeki bir salik’in,
  maddi ve manevi kabz hallerine tahammül edememesi ve sabrın taşması mümkün müdür? Veya böyle bir durumda öfkelenip kötü bir söz sarf etmesi levvameye, ardından emmareye düşürür mü?

  Rabbime emanet olunuz

  1. Aleykümselam Sofi kardeşim.
   Nefsi mülhime makamı malumunuz levvame ile mutmeinne arasındadır. Günahları tamamen terk etme gibi bir nitelikte değildir. Salikin nefsi bu mertebede bazen mutmeinneye karışır bazen levvameye karışır. Her iki durumda da salik yerindedir. Bu durumda salik kendini mutmeinnede sanmamalıdır. Bu mertebe ilhamların ve keşiflerin ara ara başladığı mertebedir. Burada Allah korusun şeytanın bir çoklarının ayağını kaydırabileceği mertebedir… Nakıs şeyhler bu mertebe de kendilerini oldum sanıp meydana irşada çıktıkları mertebedir.
   Bu mertebeye ne tümden günahlarını terk eden çıkabilir ne de bir kaç günah işlemekle bu mertebeden düşülür. Buraya güzel ahlak ve kalp safiyetiyle çıkılır. Bu demek değil ki günah işleyen mazur. Haşa böyle bir şey olamaz. Ama salik işlediği günahından üzülüyorsa İlahi affa mazhar olur.
   Vesselam.

 8. Merhabalar. Çok aydınlatıcı, faydalı bir yazı olmuş kardeşim. Allah razı olsun sizden. 🙂
  Ben (varsa) bu makamlara vacip olan zikirleri de öğrenmek istiyorum acaba onlar ile alakalı bir yazı da yazabilir misiniz?
  Hayırlı Günler.

  1. Merhabalar.
   O makamların zikrini kamil ve mükemmil bir mürşidten almanız icab eder.

  2. Tabi ki de öyledir. Buraya sadece bilgi için yazılmıştır. Ama her mürşidim diyenlerde de bu ilim yoktur. Bu bilgiye sahip olmayandan da mürşid olamaz.

 9. İyi günler emeklerinize saglik ben bi sorunun cevabini aradim ama bulamadim acaba bu nefis mertebelerinin hangisinde velayet başlıyor ve velayet hangi mertebeye kadar kesbi hangi mertebe sonrası Vehbidir

  1. Teşekkür ettim Melek hanım.
   Nefsi mutmeinneye kadar kesbidir. Mutmeinneden itibaren vehbidir. Allah cezbesi verilir ki bu cezbenin zevki salike iki kanat olur ve ruhu lahut alemine uçar. Velate iki türlüdür. Velayeti sügra velayeti kübra.
   Velayet-i sügra nefsi mülhimede zuhur eder. Velayeti kübra ise nefsi mutmeinnede başlar. Bu da kendi arasında bir kaç bölüme ayrılır.

 10. Allah sizden razı olsun. Çok faydalı şeyler öğrendim. İyiki bu siteyle karşılaşmışım. Sizden ricam konuların daha da çoğalltılması. Mesela rabıtayı en ince detaylarına kadar anlatmanızı dilerim. Cezbe hakkında da bilgi verirseniz sevinirim. V.b.

  1. Allah sizden de razı olsun kardeşim. Söz konusu meselelerin hepsi ve daha fazlası da var. Sitemize girdiğinizde Sağ üst köşenin biraz altında ara butonu vardır. Oraya aklınıza gelen konunun başlığını yazarsanız aradığınız yazı önünüze çıkar.

 11. SA. Siyasetçilerin bir özelliği vardı , söyler söyler sonuçta hiç birşey anlatmazdı .
  Dikkat buyurun ! Birşeyler anlatmaya çalışan alim sayısı kaç ?
  Heralde avamdan birileri çıkıpda alimlere , çekilin kenara ben anlatacağım demeyecek .
  Öyleyse biz nasıl öğreneceğiz ?

  1. Kör, güneşi göremiyorsa güneşin suçu ne?
   Sağır, gök gürültüsünü duyamıyorsa gök gürültüsünün suçu ne?
   Siz ehli sünnet çerçevesi içinde yazdığımızı okumuyor,
   Yada anlama özürlüyseniz yazanın suçu ne?

 12. selamunaleykum sayfada bazi noktalar varki kopya etmek isterim bunu neden yasakladiniz,ki efndim derdimiz ilimdir luffen rc ediyorum acin ki insanalar faydalansin yasak yasak nereye kadr o kadr insan tanirimki nefis bilir makam bilmez nasil calisilirda bilmez RABBIM RIZASI iicn acin kapyalamayi

  1. Aleykümselam. Daha önceleri kopyalamak serbestti lakin bazı art niyetli kimseler bunu dergimiz aleyhine kullandıkları için kopyalamaya engel koyduk.
   İnsanların faydalanması için yazılarımızı kopyalamak şart değildir. Allah için hizmet etmek isteyen sayfamızın linkini başkaları ile paylaşırsa.. bu iş kopyalamaktan daha kolay ve isabetli olur… İslam Dergisi okuyucuya elinin altındaki tuşlar kadar yakındır.
   Öğrenmeye okumaya engel koymadık. İstediğiniz saatte okuyabilirsiniz sınır yoktur.
   Ayrıca “Dinimizi ögrenmemize hala mi yasak var neden kopya yasaktir” sözünüzü de uslübe uygun bulmadık.

 13. ESSELAMU ALEYKUM, Mu’min olmak gerçek birer müslüman olmak cok guzel birşey Allaha hamd ve şükür olsun ki müslümanın, yalniz allahin, celle ve cellaluhun bizlere öğrettiği bu güzel dini tarikat veya başka bir şekilde örgutlestirip dallara bölmeyelim.
  unutmayalım ki kimse kimseyi kurtaramaz herkesin ne yaptığı kendisine diyor allahu teala ayetinde. ama bilmeyeni cikarsiz bilgilendirmek çok hayırlıdır. resulullahin dinini cikarsiz bilgi verene ne mutlu, ama allah bizi çıkar amaçlilardan uzak tutsun allaha siginirim.

  1. Aleykümselam İsa kardeşim.
   Kuran diyor ki(mealen):
   – “Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir.” (sure-i yâsîn/21)
   Elmadülillah ki, biz bilgilerimizi hiç kimseye satmadık ve satan da değiliz. O sebepledir ki sitemize reklam teklifleri geldiği halde reklam dahi almıyor sitenin giderlerini cebimizden karşılıyoruz.
   Tarikatlara gelince şunu iyi biliniz ki gerçek bir tarikat İslamdan ayrı bir din değildir olmazda.
   Tarikat, İslamı öğrenip dinin emirlerini yapmak ve yasakladıklarından sakınma yoludur.
   Tarikat, nefsi günah kirlerinden yıkamak, Allah’a ibadet edip günahlardan sakınarak ve Allah’ı saygı
   ve sevgi ile çokça anarak kalbi Allah sevgisinden başka sevgilerden yıkayıp arındırarak aşk ile Allah’a ibadet etme yoludur.
   Umarım anlaşılmıştır mesajımız.

  2. tarikat hakikat magrifet yoludur yani disiplin takva yoludur nefsini bilmeyen RABBINI bilemez bu yol dikenlidir kaygindir desteksiz yardimsiz ulasamazsin

  3. Mürşidsiz ulaşmak elbette çok zordur ama imkansız da değildir. Lakin mürşidsiz yola çıkmayı da denemeyi tavsiye etmeyiz.

 14. Buzamanda nasıl mürşide tabi olucaz peki. Bunuistiyorum ama evli ve çalıştığım için mürşide tabi olamıyorum. Mürşidsiz insan kendi nefsini temizliyemezmi? Her insanın elinde irade yokmudur.? Mürşidsiz nefs temizlenemiyorsa mürşidlerin hepsinin mürşidimi vardı?

  1. Mürşide tabi olmak farz değil ehli sünneti yani Kuran ve sünnete iman etmek farzdır. Yine Allahın emir ve yasaklarını öğrenip farzları yapmak, haramlardan kaçınmak farzdır. Sünnetleri öğrenmek sünnet, yaşamak ise sünnettir. Sonra istersen kamil ve mükemmil gerçek bir mürşid bulursan bağlanmak güzeldir.

  2. Bu zamanda insanların yapacağı islamı doğru yaşamak yap dediğini doğru yapıp yapma dediğinden uzak durmak gerekir bu şekilde kulun rabbına yaklaşma mücadelesini karşılıksız bırakmaz,zai etmez kuluna yolu gösterir, iletişime geçer , allah kulunu yetiştirir. kulu isterse

  3. Bu adresteki yazılar şirkle karışıktır. Buradan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz.
   O adresten bir Örnek:
   Soru soran kişiye sözde hoca Bayram Ali şöyle cevap yazıyor:
   – “Samimi sorsan rabbimiz seni cevaplar. Bana sorman şart değil.”
   Soru soranın Cevabı:
   – “Kalbimle konuşmayı daha öğrenemedim hocam. Hocam herşey O olarak düşündüğüm zaman ne imtihanın ne de bizim ne cennet ne cehennemin ne ödül ne cezanın her şeyin anlamı kayboluyor..Allah için bunlar önemsizleşiyor, her şey aslında Allah’ın kendini araştırması. Yani bizim önemsizliğimiz çıkıyor ortaya.”

   Sözde hoca Bayram Ali’nin Cevabı:
   – “Hem önemsiz hem en önemli demeliydin. Hem yokuz hem O’yuz demeliydin.”

   İZAHAT:
   “Hem önemsiz hem en önemli demeliydin. Hem yokuz hem O’yuz demeliydin.” demek, hem yokuz hem O’yuz demek, Hem kuluz hem (haşa) Allah’ız demektir ki bu açık bir kafirliktir.. Oysaki Allah İhlas suresinde şöyle buyurur, (mealen):
   1 – De ki; O Allah bir tektir.
   2 – Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
   3 – Doğurmadı ve doğurulmadı
   4 – O ‘na bir denk de olmadı.
   Allahu Teala kendini böyle vasıflandırıken bir insan nasıl olur da kendisini Allah bilir?

  4. Mürşitler, kuran ve sünnet yolunu gösterirler, şüpheli şeyler den dahi kaçınırlar. Zikre ve nafilelere devam ederler. Kalbi masiva denilen Allah’ın razı olmadığı şeylerden korurlar. Nefsi terbiye edip mutmain makamına ererler.
   Konya denilince ilk akla gelen, Hazreti Mevlana değilmi?. Neden haz. Mevlana?….
   Siz bilmediğiniz bir yere gitseniz, elinizde bir adres var ama mahalleyi, caddeyi, sokağı, apartmanı, katını, dairesini bilmiyorsunuz. Ama on yaşında bir çocuk o adresi”Ben biliyorum amca, arkadaşımın evi, buyrun ben sizi götüreyim “,dese o çocuğun peşinden gidermisiniz, gitmezmisiniz?.
   Öyleyse velayet makamına yükselmiş bir zatın gösterdiği kuran ve sünnet yolunda gidilmezmi. Ankara deyince akla Hacı Bayram Veli gelir. Bursa deyince Emir sultan Hz. gelir. Kemal mertebesine ermiş hakiki mürşit takip edilir. Selam ve dua ile…

  5. Murside uymak farzdir kardesim. Muhammed Hüseyin google den yaz veya Turksat tan Diyar TV yi bul sohbetlerini dinle tabi ol demiyorum ama en azindan Sen kendin degerlendir

  6. Allahu Teala “etîullahe ve etîurrasûl” buyurdu. Yani Allaha ve Rasulüne uymak farzdır. Allaha ve Rasülüne tam itaat eden muttaki alimlere de uymak vaciptir. Mürşid de gerçek bir mürşid ise o mürşide uymak vacib olur. Amma ve lakin bu zamanda kendisine “Ben mürşidim, ben şeyhim” diyen cahillerden geçilmiyor.
   Biz ilmimizi TV’lerden değil Kuran ve Sünnete tabi olan ehli sünnet alimlerinden aldık. Sizin yaptığınız tereciye tere satmak gibi bir şeydir, haddinizi biliniz.!

  7. Masllah cok guzel demissin kardesim bende ayni senn dusuncendeydim taki xxxxxxxxxxxxxxxx kitabini okuyana kadar.

 15. ”nefsi dize getirmenin en bariz yolun ise, sünnete uygun yaşamak ve kalbi masivadan (mahlukat sevgisinden) temizlemekle olacağını belirtmişlerdir.” Yukarıdaki yazıdan alıntıdır.Beni şöyle düşündürdü. Yanılıyorsam Bu konudaki cahilliğim dendir.. Efendim Masivat= Mahlukat sevgisi ise; düşündürücüdür.Mahlukat deyince benim aklıma Allah’ın yarattıklarıdır. onları sevmek günah mı? örneğin , tabiat sevgisi,hayvan sevgisi. evlat sevgisi çiçek- böcek sevgisi,torunlar sevgisi vs.. vs..Kalbimizi bunlardan temizlersek nasıl yaşarız? Tşkler. Selamlar.

  1. Yunus demişdir ki yaratılanı Yaratandan ötürü severim. İnşaallah sorunuzun cevabı anlaşılmıştır.
   Yani, onlara Allahın eseri olarak bakmalı ve Allaha şükretmeli.

  2. Mahlukat sevgisi demek para, ortam gibi dünyalık sevdalardır. Kendini dünyaya kaptırırsan ahireti unutursun.

  3. Mahlukat sevgisi demek, nefsin istek ve arzularıdır. Allah’ın razı olduğu hiçbir iş ve niyette nefsin sevgisi yoktur.

  1. Evet. Dinazorlar 66 milyon yıl önce yok oldular. Hz. Ademden bu güne yaklaşık 140-150 bin yıl geçmiştir. Kuranda her şeye işaret eden bir ayet vardır ama onu ancak Allah peygamberimize bildirmiştir.

 16. Hayırlı günler bundan iki yaklaşık iki yıl önce elmalılı hamdi yazirin tefsirlerini okuyordum sonra rüyamda ayaklarımın dibine düşmüş küçük ağlayan bir köpek gördüm.Araştırdım ve öğrendiğim kadariyla nefsim ilk mertebede.Bununla ilgili neler yapmam gerekiyor ?Tavsiylerinjz nelerdir? Inslh cevaplarinizi bekliyorum

  1. Hayırlı günler Melike hanım. Ağlayan köpeğin ayağınızın dibine düşmesi içinizdeki düşmanınız kötülüğü emreden nefsinizdir.
   Nefsinize muhalefet etmeye devam ederseniz levvameden mülhimeye yükselirsiniz inşallah.

 17. üstad bediüzzamanın ifadesiyle şah ı nakşibend gibi zatların lisanı ve tad alma duygusu sadece mideye bakmıyor.kalbe ruha bakan bir makamı var.lezzeti şükür için isterler ve tadarlar.zaten o zaman problem yok.rabbimin nimetlerini israf etmeden tadalım tartalım ki esmayı kalben daha iyi zevk edelim tanıyalım ve şükredelim inşaallah

 18. “İmamı Rabbani hazretleri Hindu ve Budist rahiplerinin de çok uzun süreli aç ve susuz kalmakta olduklarını ve onların eline geçen sadece nefsin sefası olduğunu belirtmektedir.”

  İmamı Rabbani darılmasın da, biraz cahilmiş.

  1. Bay Ernosto! Siz hangi ilminizle İmamı Rabbani hazretlerinin biraz cahil olduğu kanısına vardınız? Siz bu zavallı çıkışınızla, İmamı Rabbani hazretlerini değil anlamak, onun yazdıklarını dahi anlayamayacak kadar zır cahil olduğunuzu ifade etmişsiniz..

  2. Bu işler derin mesele Ernesto.! Senin gibi kıroların kafası almaz.. Zayıflamak için diyet yapanlar cahil olmuyorda senin gibi adamlar böyle adamlara cahil diyor. Asıl cahil sizsiniz, siz bunu anlayamazsınız!!!

  3. İmamı Rabbani hazretleri doğru söylemiş. İslamda ölçü niyettir. Mümin Allah rızası için niyetini düzgün tutmalı. Bugün siz bir iki ay bir süreyle kendinizi bir odaya kapatsanız ve o süre içerisinde çok az yiyip, çok az uyusanız ve kendinizi çevreden izole etseniz bir takım haller yaşamaya başlarsınız (halisünasyon başlar sizde) ama bu halin ne size ne de başkasına hayrı olur. Bir de nefisle olan mücadelede yine nefis kendisine pay çıkarıp kişiyi ucuba düşürebilir. Ruh yalnızca zikirle terakki eder. Kişi çok defa kendi durumunun ayırdında bile olmayabilir. Bir kişinin kendi kendine nefsini tezkiye etmesi mümkün değil. Kişi kendini ameliyat yapabilir mi kişi ? Kamil bir mürşid gerekir.

  4. DEĞERLİ KARDEŞLERİM BU GİBİ KİŞİLERE İTİBAR ETMEYELİM BUYUK ZATLARI CAHİL ŞEKLİNDE NİTELENDİREN KİŞİLER KENDİNİ BULUNMAZ HİNT KUMAŞI SANAN KİŞİLERDİR KENDİLERİNDE KUSUR ARAMAYI BİR KENARA BIRAKIPDA KOCA İMAMIMIZ RABBANİ HAZRETLERİNE CAHİL DİYE BİLİYORSA BU KİŞİYİ MUHATAP BİLE ALMAMAK GEREKİYOR SÖZÜMÜ TAMAM LARKEN GÜZEL VE ANLAMLI BİRŞİİR YOLAYYIMDA NEDEMEK İSTEDİĞİMİ ŞİİRDE ÇOK GÜZEL İFADE ETMİŞİM ALLAH EMANET OLUN SİZDEN RİCAM BU GİBİ KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN SELAM VE DUA İLE

   Anlamaz

   İmam-ı a’zamı bilmeyen nesil,
   Mezhebden fıkıhtan ne anlasın ki…
   İmam-ı Malik’i duymayan cahil,
   İlimden irfandan ne anlasın ki…

   İmam-ı Şafii büyük bir âlim,
   İmam-ı Ahmed’in her sözü ilim,
   Övemem onları; çünkü cahilim,
   Cahiller edebden ne anlasın ki…

   İmam-ı Gazali, Huccet-ül-islâm,
   Şâh-ı Nakşibend’e binlerce selâm,
   Onlardan duymayan güzel bir kelâm,
   Tasavvuf ilminden ne anlasın ki…

   İmam-ı Rabbani kalbler fatihi,
   Mektubat’ta dolu feyz-i ilâhi,
   Gavs ı Sani yi bilmeyen dahi,
   Mürşid-i kâmilden ne anlasın ki…

   molla ibrahim poyraz

  5. Anlamaz

   İmam-ı a’zamı bilmeyen nesil,
   Mezhebden fıkıhtan ne anlasın ki…
   İmam-ı Malik’i duymayan cahil,
   İlimden irfandan ne anlasın ki…

   İmam-ı Şafii büyük bir âlim,
   İmam-ı Ahmed’in her sözü ilim,
   Övemem onları; çünkü cahilim,
   Cahiller edebden ne anlasın ki…

   İmam-ı Gazali, Huccet-ül-islâm,
   Şâh-ı Nakşibend’e binlerce selâm,
   Onlardan duymayan güzel bir kelâm,
   Tasavvuf ilminden ne anlasın ki…

   İmam-ı Rabbani kalbler fatihi,
   Mektubat’ta dolu feyz-i ilâhi,
   Gavs ı Sani yi bilmeyen dahi,
   Mürşid-i kâmilden ne anlasın ki…

   molla ibrahim poyraz

  6. ERNESTO! ADIN BİLE ÇEŞİT. İMAM RABBANİ HZ. HAKKINDA YORUM YAPMAK GÜNÜMÜZ ALİMLERİNİN HADDİ BİLE DEĞİLKEN SEN HANGİ (OLMAYAN) AKLINLA YORUM YAPARSIN?

  7. Îmam Rabbani hazretleri gibi Kamili mükemmil şeyhler cilalanmış aynalardır. Onları Öven kendini över. söven kendine söver. Allah tevbe edenleri sever en iyisi tevbe etmek. Vesselam…

  8. İmam hazretlerinin kastettiği, aç ve susuz kalmak neticesinde elde edilen olağanüstü olay ve vizyonların nefse keyif vermesidir.

  9. İmamı Rabbani Hazretleri, sünnete uymadan uzun süre aç ve susuz kalarak yapılan riyazet ve mücahedenin nefsin safasına sebep olacağını bildirir.

Bir yanıt yazın