Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

esma ile dua ayetiYazar: Bekir Abdullah

ALLAH’ın İSİMLERİnin ANLAMLARI ve İLAHİ İSİMLERLE  DUA ETMENİN ÖNEMİ:
Allahu Teala A’raf Suresi 180. ayetinde buyuruyor ki; mealen:
– ”  En güzel isimler Allah’ındır. O’na o isimlerle dua edin. O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yaptıklarının cezasını görecektir.” (A’râf: 7/180)
Dua etmek isteyen kimse, isteklerine uygun manaya gelecek Allah’ın isimleriyle Allahu Tealaya dua etmelidir. Yani; bela ve musibetten veya hastalıktan kurtulmak için bu durumlara uygun manadaki İlahi isimlerle dua edilmelidir. Mesela; rızkın genişletilmesi, yani; açlıktan ve geçim sıkıntısından kurtulmak isteniliyorsaEr-RezzakveEl-Kerîmisimleri ile Allahu Tealaya dua edilmelidir. Günahların bağışlanması için iseEr-Rahmân“, “Er-Rahîmveya;El-Ğafûr, El-Afüvv isimleriyle dua edilmelidir.  Zâlimlerin ve İslâm düşmanlarının cezalandırılması içinse;El-Kahhârve; El-Müntakim isimleriyle dua edilmelidir. Bu mubarek isimler  dua kapısının anahtarı mesabesindedir. Dua bizden kabul etmek Allhu Tealadandır.
Bu duaların kabulu için zahirdeki sebeplere sarılmak gerekir. Örnek: Tarladan iyi ürün almak isteyen bunun gereğini yaptıktan sonra dua etmesi daha uygun olur. Bir bedevi Allah’ın Rasulune geliyor ve:
  -” Ya Rasulullah, ben cennete gitmek istiyorum, bana dua et ” diyor. Allah’ın Rasulu bu bedeviye dua ettikten sonra:
  -” Sende namaz kılarak bizim bu duamızın kabul olaması için bize yardımcı ol.” diyerek zahirde ki sebeplere yapışmanın gereğinin önemine dikkat çekiyor.
      Dua nasıl yapılır?
Örnek: Farz veya nafile namazlardan sonra eller göğüs hizasında açılır ve Allahu Tealaya hamd ve sena ettikten sonra, Rasulü Muhammed(sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize ve O’nun âline ve ashabına salat ve selam okunur. Sonra günahlara istiğfar edilir ve
; “Ya Allah, Ya Ğaffar, veya “Yâ Allah, Ya Kerim” diye istek ve arzuya uygun gelen manadaki İlahi isimlerle içten gelen bir yalvarma ile dua etmeye başlanır.  Allahu Tealadan, başta Peygamber Efendimizi ve salih kulları vesile ederek dualarımızın kabulünü isteriz.  Duanın sonunda da yine salavat getirilir ve “Sübhane Rabbike” ayeti okunarak bitirilir. http://www.islamdergisi.com/genel/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/
******************************************************************************************************************************

ALLÂHU TEÂLÂ’NIN 99 İSMİ ŞERÎFİ VE ANLAMLARI ve DUA

D İ K K A T !  Esmalar ile sünnet üzere dua yapabilmek için mezkür esmâi şerifin tek sayıda bitmesi gerekir.
Misal: 3- 5-7-
gibi…
Aşağıda beyan edilen esmâi
şerifler abdestli veya abdestsiz olarak Allah’tan şifa umulup, maksadın hasıl olması istenerek “Yâ Allâh, Yâ Hû” şeklinde tekrarlanabilir. Abdestli okumak, daha faziletli olup kabule daha yakındır. Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

1-هُوَااللَّهُ الَّذِى لآاِلَهَ اِلآّهُوَ : Allah: Zât-ı Teala’nın ismidir. Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin yaratıcısıdır. Bu mubarek isim ism-i a’zâmdır ve diğer isimlerin manasınıda taşır.

       “Allahu Teala’nın rızasını kazanmak ve imanın yakîn nurunu elde etmek için her gün  “Ya Allah”, “Ya Hû” diye okunur.)
 2 – الرّحْمانُ : Er-Rahmân: Dünyada kafir ve mü’min her canlıya acıyan ve her canlının kalbine şefkat ve merhamet vericidir. Eğer O, rahmet vermeseydi anne kucağından çocuğunu atar, aslan yavrusunu parçalar yerdi.

      ” Allahu Telanın rahmetine nail olmak ve kalpteki merhametin çoğalması için her gün “Ya Rahmân” diye okunur.)
3   الرّحيمُ   : Er-Rahîm: Ahirette sadece mü’minlere merhamet edicidir ve cennetlerdeki huzur ve selamet O’nun Er-Rahîm isminin tecellisi ile zeval bulmaktan korunmuş olur.
Allahu tealanın merhametine nail olmak ve kalbde ahiret sevgisinin çoğaltılması için her gün “Ya Rahîm” diye  okunur.)
4 – اَلْملكُ     : El-Melik: O Allah bütün varlığın tek gerçek padişahıdır ve yöneticisidir ve kalb fakirliğinden kalb zenginliğine erdircidir.
      (
Nefse hakim olmak gücü elde etmek için sabah namazından sonra  “Ya Melikü” diye okunur.)
5-   اَلْقُدُّوسُ : El-Kuddûs: O’nun yüce zatı ve sıfatları bütün ayıp ve kusurlardan arıdır, temizdir ve kullarının kalbini temizleyici ve ilahi sevgi vericidir.
(
Allah’a ta’zîm ve ilahi sevginin kalb de artması için okunur.)

6-  السَّلآمُ     : Es-Selâm: O bütün noksan sıfatlardan salimdir ve dilediğini hastalıklardan kurtarıp esenliğe erdirir. Allah duasını kabul ettiği kimse için, şifa bulacağı doktora gitmeyi nasip eder.
( Hasta kimsenin üzerine hastalığından kurtuluncaya kadar her gün  okunur.)

7-  الْمُؤْمِنُ    : El-Mü’min: O bütün peygamberlerini tasdik edici ve dilediği kullarını bela ve musibetlerden koruyucudur.
Kalpte ki iman nurunun artması, canın, malın ve aile efradının gelecek belalardan korunması için her gün  “Ya Mü’minü“ü okunur. )
8-  اَلْمُهَيْمِنُ   : El-Müheymin: O, gözetip koruyucudur ve dilediği kullarını unutkanlık hastalığından koruyandır.
(Bunama hastalığından korunmak için bu ismi şerif her gün  okunur.) 
9-  اَلْعَزِيزُ     : El-Azîz: O, çok güçlüdür, O’ndan başka galip yoktur ve dilediğini başarıya erdirir ve dilediği kimselerin düşmanlarını hezimete uğratandır.
       “
Zalimlere galib gelmek için, kalpte bir hasetlik veya haksız bir istek olmadan okunur.)

10-  اَلْجَبّارُ   : El-Cebbâr: O, mutlak ıslah edici ve kahredicidir. Dilediği kimseyi zalimlerden koruyucudur.
(Zalimlerin şerrinden korunmak için “Ya Cebbar” s
abah akşam  okunur.)

11- اَلْمُتَكَبِّرُ   : El-Mütekebbir: O, azâmet ve kibriyasında tektir.
(Kadir ve kıymetin, hayır ve bereketin artması için her gün   “Ya Mütekebbir” diye okunur.)
12الْخالِقُ    : El-Hâlik: Kainatın tek yaratıcısıdır. O’ndan başkası için yaratmak kelimesini kullanmak çok tehlikelidir.
(Yitiklerin bulunması için  “Ya Halik” okunur.)
13- الْبارِئُ    : El-Bâri’ü : O, mahlukların kusursuz yaratıcısıdır.
Kalbe selamet nurları indirilmesi ve kalbin genişletilmesi için     “Ya Bâriü” diye okunur. )

14الْمُصَوِّرُ  : El-Musavvir: O, her şeye şekil ve suret verendir.  Kalbe çok nurani tecelliler indirilmesi için bu mubarek isimle dua edilir.
(Çeşitli sıkıntılardan halas için akşam namazından sonra “Ya Musavvir” diye okunur.)

NOT: Çocuğu olmayan bir hanım, Allahu Tealanın Yâ Musavvir ismi şerifini güneş battıktan sonra okursa Allah’ın izni ile çocuk sahibi olması umulur. (İsmail Hakkı Bursevi Ruhul-Beyan, 9/467)

15اَلْغَفَّارُ     : El-Ğaffar: Çok bağışlayıcıdır.
(
Kalbde, günahlardan pişmanlık hasıl olması ve Allahu Tealanın affına ve merhametine nail olmak için bu mubarek ismi şerif maksat hasıl oluncaya kadar okunur.)

16اَلْقَهّارُ     : El-Kahhâr: O, Tüm yaratılmışları kudretiyle aciz bırakıp, dilediğini zelil edendir.  (Kalbe, nefsi emmareyi kahredici bir kuvvetin verilmesi ve zalimlerin kalbine korku indirilmesi, maddi ve manevi düşmanların kahredilmesi için gece yarısı  “Ya Kahhar” diye okunur.)

17 اَلْوَهاَّبُ   : El-Vehhâb: Ğayb hazinelerinden bolca verendir. Bu mubarek isimle dua eden kimsenin duası kabul görürse, o kimseye bolluk  ve bereket ihsan edilir.
(Gözüken ve gözükmeyen düşmanlardan korunmak için namazlardan sonra
“Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ minledunke rahmeh, inneke entel Vehhâb” okunur

18- اَلرَّزَاقُ    : Er-Razzâk: Bütün canlıların rızkını verendir.
(Rızık sebeplerinin kolaylaşması, darda kalanların ve hasta olanların felah bulması için cuma namazından sonra maksat hasıl oluncaya   okunur.)

19- اَلْفَتَّاحُ      : El-Fettâh: Zorlukları giderici, hayır kapılarını açan ve dua edenlerin duasını kabul edicidir.
(
Kalbe genişlik olması ve hayırlı işlerde kolaylık kapılarının açılması için sabah namazından sonra maksat hasıl oluncaya okunur.)
20- اَلْعليِمُ      : El-Alîm: Yarattığı herşeyi yaratmadan evvel, ebediyete kadar bilicidir ve kullarına dilediği kadar ilim verendir.
(
Kalp İlminin artırılması ve hafızanın güçlenmesi için  bu mubarek isim namazların ardından “Ya allâmel ğuyûb” diye  okunur.)
21- اَلْقَابِضُ    : El-KâbiD: Eceli gelenlerin ruhunu kabz edicidir.
(Dostların çoğaltılması için her gün  bu ismi şerif okunur.)

22- اَلْباسِطُ     : El-Bâsıt: Dilediği mahlukuna ruh ve hayat verendir.
(
Kalben hayat bulmak ve feyiz kapısının açılması için  duha namazlarından sonra “Ya Bâsıd” diye  okunur.)

23-  اَلْخَافِضُ  : El-HâfiD: Dilediği kimsenin derecesini indirendir.
(
Sıkıntılardan kurtulmak için  okunur.) http://www.islamdergisi.com/genel/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/

24- اَلَّرَّافِعُ      : Er-Râfi’u: Dilediği kimsenin derecesini yükseltendir.
(Zalimlerin şerlerinden emin olmak için her gün  okunur.)

25- اَلْمُعِزُّ       : El-Muızzü: Dilediği kulunu aziz kılandır.
(Düşmana karşı güçlü görünmek için  okunur.)

26- اَلْمُزِلُّ      : El-Muzillü: Dilediğini zelil kılandır.
(Zalim ve fesatçıların şerlerinden halas bulmak için her gün  okunur ve secdeye varılır ve dua edilir.)

27- اَلسَّمِيعُ     : Es-Semî’u: Her şeyi işiten ve herkesin işitmesini yaratandır.
(Duaların kabulü için her Cuma günü kılnacak Duha namazını mütakiben  “Ya Semîu” diye okunur.)

28- اَلْبَصِيرُ     : El-Besîr: Herşeyi gören ve herkesin görmelerini yaratandır.
(
Şartlar yerine getirildiğinde basiret gözünün açılması için bu mubarek isimle Allah’tan yardım istenilir. Cuma namazından önce  okunur.)

29- اَلْحَكَمُ       : El-Hakem: Mutlak hüküm sahibidir.
(İç alemin sırlarla doldurulması için geceleyin “Ya Hakemü” isimi şerifi okunur.)

30- اَلْعدْلُ       : El-Adlü: Gerçek adalet sahibidir ve adil olmak isteyen kullarının kalbine adalet duygusunu verendir. O’nun adaleti mahşerde tecelli edecektir. Bu dünya imtihan yeridir.
(Bir iftiraya veya bir haksızlığa uğrandığında her gün “Ya Adlü” okunur.)

31- اَللَّطِيفُ     : El-Latîf: Lütüf ve ihsan sahibidir.
(
Çeşitli elemlerden kurtulmak için her gün  okunur.)

32- اَلْخَبِيرُ      : El-Habîr: Yarattıklarının gizli ve açık bütün hallerini bilendir.
(Kalpte ruhaniyet elde edilmesi için okunur.)

33- اَلْحَلِيمُ       : El-Halîm: Azaba layık kulların azabını erteleyicidir.
(Kötü huyların iyi ahlaka dönüşmesi için namazlardan sonra her gün “Ya Halîm” ismi şerifi okunur. )

34-  اَلْعَظِيمُ     : El-Azîm: Büyüklüğünü ancak kendisi bilir. Beşerin aklı O’nun büyüklüğünü kavramaktan acizdir.
(
Zalimlerin şerrinden ve elemlerden halas bulmak için  bu isimi şerif her gün okunur. )

35-  اَلْغَفُورُ     : El-Ğafûr: Dilediği kimselerin günahlarını affedicidir. Günahların affı için bu mübarek isimle dua edilir.
(
İnatçılık huyundan halas bulmak ve günahların bağışlanması için her gün  okunur.)

36-  اَلشَّكوُرُ    : Eş-Şekûr: Az amel karşılığında çok sevab vericidir.
(Nefes darlığı ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için her gün  okunur.)

37-  اَلْعَلِيُّ       : El-Aliyyü: Büyüklüğünü anlamaktan yana tüm halk acizdir.
(Çocukların zekasının artması için çocukların üzerine her gün okunur.)

38- اَلْكَبِيرُ       : El- Kebîr: O, evveli ve sonu olmayan vâcib’ul vücûdtur.
(İlim ve irfanın artırılması için her gün okunur.)

39-  اَلْحَفِيظُ     : El-HafîZ: O, çok koruyucudur. Gökleri ve yerleri ve tüm yaratılmışları her an yok olmaktan koruyandır. Her hangi bir şeyden korkulduğunda bu mubarek isimle dua ederek Allah’a sığınılır.
(Tehlikeli yerlerde ve zararlı haşerattan ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için”Yâ Hafîz” okunur. )

40-  اَلْمُقِيتُ     : El-MuKîtü: Maddi ve manevi rızkı yaratıp yerlerine gönderme gücüne sahip olandır. Yolculuk esnasında bu isimle dua edilmelidir.
(Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için okunur.)

41- اَلْحَسِيبُ     : El-Hasîb: Bir hayat boyu herkesin işlediklerinin hesabını tüm incelikleriyle çok iyi bilendir. Korktuğundan emin olmak için, bu mubarek isimle dua edilir.
(Korkulan şeyden emin olmak için bir hafta her gün okunur.)

42- اَلْجَلِيلُ       : El-Celîl: Celalet ve ululuk sahibidir.
(Bu ismi şerifi okuyanlara saygınlık verilir.)

43- اَلْكَرِىمُ      : El-Kerîm: Sebepsiz olarak kullarına ikram ve ihsan edendir.  Malın bereketlenmesi için bu isimle dua edilir.
(
Bu ismi şerif manen bereketlenmek ve malın çoğalması için okunur.)

44-  اَلرَقِيبُ     : Er-RaKîb: Koruyup gözetendir. Yitiğini bulmak, yolculukta istenmeyen durumlardan korunmak için bu mubarek isimle dua edilir.
(
Yitik bir şeyi bulmak için  okunur. )

45- اَلْمُجِيبُ     : El-Mucîb: Duaları kabul edendir.
(
Duaların kabulü için bu mubarek isimle dua edilir.)

46- اَلْوَاسِعُ      : El-Vasi’u : İlmi herşeyi kuşatmıştır.
(
Hırs ve sıkıntıdan kurtulmak için bu mubarek isimle dua edilir. )

47-  اَلْحَكِيمُ     :  El-Hakîm: Hikmet sahibi ve kulları arasında hükmedicidir.
(
İlahi hikmet kapılarının açılması için bu mübarek isimle dua ve zikir edilir. )

48-  اَلْوَدُودُ     :  El-Vedûd: Dilediği kullarını seven ve kulları arasındaki sevgiyi yaratan ve onlara merhameti ile muamele edendir. Kalblerdeki İlahi sevginin artırılması için bu mubarek isimle dua ve zikir edilir.
(Aileler arasındaki soğukluğun giderilmesi ve muhabbet hasıl olması için okunur.)

49- اَلْمَجِيدُ      :  El-Mecîd: Şanı çok yüce olandır.
( maddi ve manevi hastalıklardan halas bulmak için iftardan önce “Ya Mecîd”   okunur.”

50-  اَلْباَعِثُ    :  El-Bâıs: Ölüleri diriltip kabirden çıkaran.
(Kalbin nurlanması ve kalpteki hikmetlerin artması için yatakta el kalbin üzerine konup okunur.)

51- اَلشَّهِيدُ      :  Eş-Şehîd: Her şeyi inceliği ile görüp bilendir. Asilerin ıslah edilmesi, ana babaya isyan eden ve kocasına itaat etmeyenlerin islah edilmesi için bu mübarek isimle dua edilir.
(Asi ve isyankarların islahı için  okunur.)

52- اَلْحَقُّ        :  El-Hakk: Varlığı değişmeyen.
(İşlerin kolaylaşması ve ahlakın güzelleşmesi için okunur.)

53- اَلْوَكِيلُ      : El-Vekîl: Mahlukların işini bitiren ve gereğeni yaratandır. Musibetlerin geriye çevrilmesi için bu mübarek isimle dua edilir.
(Belaların geriye çevrilmesi için okunur.)

54- اَلقَوِيُّ       : El-Kaviyy: Pek güçlü.
(Zalimi perişan etmek için okunur.) Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

55- اَلْمَتِينُ       : El-Metîn: Çok sağlam. Maddi ve manevi güce erişmek için okunur.
(Maddi ve manevi güce erişmek için okunur)

56- اَلْوَلِيُّ        : El-Veliyy: Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahredendir. Kıyamet günü hesabın kolay geçmesi için okunur. 
(Kıyamet günü hesabın kolaylaşması için okunur)

57- اَلْحَمِيدُ       : El-Hamîd : Bütün övgü O’na aittir. Bütün varlığın lisanı ile övülendir.
(
Güzel ahlak sahibi olmak için çokça okunur.  )                 

58- اَلْمُحْصِى    : El-Muhsî: Yaratılmış her şeyin sayısını bilendir.
(Zekanın keskinleşmesi için okunur.)

59- اَلْمُبْدِئُ      : El-Mubdi’ü: Maklukatı maddesiz olarak yoktan var edendir.
(Kalpteki manevi hayretin artması için okunur.)

60-اَلْمُعِيدُ        : El-Muîd: Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
(Manevi değerin artması için okunur.)

61- اَلْمُحْيِى      : El-Muhyî: Cansızlara hayat verendir.
(Kalben ve bedenen canlılık kazanılması için okunur.)

62- اَلْمُمِيتُ      : El-Mumît: Bütün canları öldürendir. Nefs-i emmarenin şerrinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir.
( Nefsi emmareyi islah etmek için okunur)

63-   اَلْحَيُّ      : El-Hayyü: Daima diri olan ve herşeye gücü yetendir. Hastaların şifa bulması için bu mubarek isimle dua edilir.
(
Hastalıktan şifa bulmak için okunur.)

64- اَلْقَيّوُمُ        : El-Kayyûm: Zât ile kaim olup kimseye muhtaç olmayan ve mahlukatı Kayyum ismi ile varlıkta durdurandır.
(
Unutkanlık illetinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir. )

65- اَلْوَاجِدُ       : El-Vâcid: İstediğini bulandır.
(Kalbin manevi güç bulması için okunur.)

66- اَلْمَاجِدُ       : El-Mâcid: Kerem ve ihsanı bol olan.
“Kalbin nurlanması için okunur.”

67- اَلوَاحِدُ       : El-Vâhid (El-Ehad) : Misli ve benzeri olmayan. Mahlukatın korkusundan emin olmak için çokça okunur.
“Kalbin yorgunluktan ve mahluk korkusundan halas bulması için  okunur”

68-  اَلصَمَدُ      : Es-Samed: Kimseye muhtaç olmayan herkesin ihtiyacını yaratan.
İradenin güçlenmesi için bu ism-i şerifle dua edilir.” 

O Allah ki, Es-Samed’tir. Yani her şey O’na, ama O kimseye muhtaç değildir. Yemeye, içmeye, nefes alıp vermeye, görmek için göze, işitmek için kulağa, söylemek için dile, var olmak için yer kaplamaya
(O mekandan münezzehtir) muhtaç değildir. Yerler, yani boşluklar yokken de O var idi. O sebeple
“Allah arşın üstünde” veya “Allah her yerde” veya “Allah kalbimde” demek asla caiz değildir. Allah kalbimde demek yerine “Allah’ın sevgisi ve inancı kalbimde” demek gerekir.

69- اَلْقَادِرُ        : El-Kâdir: Her şeye gücü yeten ve dilediğini yaratan.
“Zalimlere karşı zafer bulmak için  okunur “

70- اَلْمُقْتَدِرُ      : El-Muktedir: Yarattığı şeyleri zahmet ve meşakkatsiz meydana getirendir. “Uyandığında bu ismi şeri okuyanın işlerini Allah düzene koyar inşaallah.”

71- اَلْمُقَدِّمُ   El-Mukaddim: Dilediğini öne geçirendir.

“Savaş meydanlarında düşmana galib gelmek için bu ism-i şerif çokça okunur”

72- اَلمُؤَخِّرُ     :  El-Muahhır: Dilediğini geri bırakandır.
“Tevbe ve takvaya ermek için okunur.”

73- اَلْاَوَّلُ        : El-Evvel: Varlığının evveli yoktur.
Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için bu ism-i şerif okunur “

74- اَلْآخِرُ        : El-Âhir: Varlığının sonu yoktur.
“Kalbden dünya muhabbetinin çıkarılması için bu ism-i şerif her gün  okunur. ”

75- اَلظَّاهِرُ      : Ez-Zâhir: Varlığı sayısız delillerle âşikârdır.
” kalbin nurlanması için okunur.”

76- اَلْبَاطِنُ       : El-Bâtın: Aklın tasvvurundan ve idrakinden gizlidir.
“İsteklerin kabulü için namazdan sonra: “Huvel evvelu vel ahiri ve zahiri vel batınu ve hüve bi külli şey’in alîm” ayeti  okunur.

77- اَلْوَالِى       : El-Vâlî: Bütün mahlukatın işlerini idare eden.
“Çeşitli afetlerden korunmak için okunur”

78- اَلْمُتَعَالِى    : El-Müteâlî: Zâtının büyüklüğünü ancak Zâtı bilir.
“Bu ismi şerifi okumaya devam edenler inşallah salah bulurlar”

79- اَلْبَرُّ          : El-Berru: İhsan eden.
Mahlukatın şerrinden korunmak için bu ism-i şerifle dua edilir.”

80- اَلتَّوَّابُ       : Et-Tevvâb: Tevbe edenlerin tevbesini kabul eden.
Zalimin zulmünden kurtulmak ve tevbelerin kabul edilmesi için, bu ism-i şerifle dua edilir.

81- اَلْمُنْتَقِمُ       : El-Müntekım: Suçlulardan ilahi adaleti ile intikam alan.
Allahu Teala’nın zalimlere gereken cezayı vermesi için, bu mubarek isimle dua edilir.”

82- اَلْعَفُوُّ         : El-Afuvv: Günahları affeden.
Günahların affedilmesi için bu isimle dua edilir.”

83- اَلرَّؤُفُ       : Er-Raûf: Çok şefkatli.
” Ya Raûf ” ism-i şerifi, öfkeli anlar da salavatla birlikte gazabın söndürülmesi için okunur.

84- مَالِكُ الْمُلْكِ   : Mâlikül-Mülk: Mülkün ebedi sahibi. “Fakirlikten kurtulmak için bu ismi şerifle dua edilir.”

85- ذُوالْجَلآلِ وَالْإكْرَامُ: Zül-Celâli vel-İkrâm: Hem büyüklük hem ikram sahibi.
“Duaların kabul olması için bu mübarek isimlerle dua edilir.”

86- اَلْمُقْسِطُ       : El-MuksiT: Mazlumun hakkını zalimden alan.
(Vesveseden kurtulmak için bu ismi şerifle dua edilir.)

87- اَلجَامِعُ        : El-Câmi’u: Dilediğini dilediği anda toplayan.
(Maksatlarına ermek isteyenler bu ismi şerifle dua ederler)

88-لْغَنِىُّ اَ          : El-Ğaniyy: Çok zengin ve her şeyden müstağnidir.
Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir.”

89- اَلْمُغْنِى        : El-Muğnî: Herşeyi yeterince veren, dilediğini zengin eden.
“Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir. Maddi zenginliği isteyenin niyeti övünmek ve şöhret bulmak içinse bu doğru değildir.”

90- اَلْمَانِعُ         : El-Mâni’u: Bir şeyin oluşmasına müsaade etmeyen.
“Kendilerine zarar vermek isteyen şeylerin kötülüğünü  engellenmesi için bu mubarek isimle dua edilir.”

91- اَلضَّارُّ         : Ed-Dârr: zarar veren şeyleri yaratan.
“Kötü kimselerin zarara uğratılması için bu isimle dua edilir.”

92- اَنّاَفِعُ           : En-Nâfi’u: Hayrı ve faideli şeyleri yaratan.
“Hayırlı işlerin açılması için bu mubarek isimle dua edilir.”  http://www.islamdergisi.com/genel/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/

93- اَلنُّورُ          : En-Nûr: ışığı yaratıp alemleri nurlandıran.
“Kalbin nurlanması için bu mubarek isimle dua edilir.”

94- اَلْهَادِى        : El-Hâdî: Hidayete erdiren.
Birilerinin hidayete ermesi için bu mubarek isimle dua edilir.”  “Yâ Allah. Yâ Hadî” şeklinde  tekli rakamlarda bitirmek üzere , 33, 99 veya 101 kez namazlardan sonra okunabilir.

95- اَلْبَدِيعُ          : El-Bedî’u: Alemleri örneksiz yaratandır.
“Kötü şeylerin zararından korunmak için bu isimle dua edilir.”

96- اَلْبَاقِى          : El-Bâkî: varlığının sonu olmayan.
“Sıkıntılardan kurtulmak için bu isimle dua edilir.” Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

97-  اَلْوَارِثُ       : El-Vâris: Herşeyin sona erdiği gün bütün mülkün sahibi.
“Manevi hastalıktan kurtulmak için akşamla yatsı arasında bu ismi şerif ile dua edilir.”

98- اَلرَّشِيدُ          : Er-Râşîd: İrşad ve delile muhtaç olmayandır.
“Amellerin makbuli için yatsıdan sonra  bu mubarek isimle dua edilir.”

99- اَلصَّبُورُل       : Es-Sabûr : (celle celâluh): Çok sabırlı.
“Meşakkat görmemek için güneş doğmadan önce “Yâ Sabûr” şeklinde bu ismi şerifle dua edilir..”

Loading

411.961 - 9
DİKKAT: Hakaret, küfür, tehdit içeren mesajlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılır. Tüm gönderilerde IP adresleri ve gönderim tarihi sistem tarafından kaydedilmektedir. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Aşağıdaki formu doldururken isim kısmında takma ad veya rumuz kullanabilirsiniz. İnternet sitesi kısmını boş bırakınız. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir. Eposta adresiniz yayımlanmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


“Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua” üzerine 287 yorum.

 1. teşekkürler. katkıda bulunmak istiyorum. Dua ederken öfke ve hırs gibi olumsuz duygulardan uzak durulmalıdır.
  B12 vitamini eksikliğim vardı. Tribeksol kullanmaya başladıktan sonra enerji seviyemde ciddi bir artış oldu. Daha dinç hissediyorum ve daha iyi konsantre oluyorum.

 2. Allah-u Teala razı olsun hocam sizden sitenizden faydalanıyoruz. Istanbuldamisiniz hocam veya geliyor musunuz inşaAllah görmen isteriz.

  1. Allahu teala sizden de razı olsun kardeşim. Merhum Hocam “Bu zamanda en büyük cihat İslamiyeti doğru anlatan ehli sünneti tebliğ etmek ” derdi. Eskiden bu hizmet camilerde medreselerde yapılır hatta kahvehanelere meyhanelere gidilir oralarda islam tebliğ edilirdi. Bu zamanda iyilik de kötülük de insanların evine hatta cebine girdi. Bizlerin de hocalarımızdan aldığımız terbiye gereği boş durması caiz olmazdı biz de buradan (İslam Dergisinde) Allah rızası için hizmeti devam ettirmeye çalışmaktayız.
   Eskiden İstanbul’da ikamet etmekteydim şimdi taşradayım artık.
   Bizi tanımak isterseniz yazdıklarımızı okuyunuz beğenirseniz linkini paylaşınız.

 3. Hocam sizden bir şey istiyorum ismi azam duası nasıl yapılır benim istediğim çok ama çok önemli hayatımı etkileyecek bir iş var bunun için ismi azam ile dua etmek istiyorum bana anlatırsanız çok sevinirim ? her gün bunun için de esma ül Hüsna ile dua ediyorum salavat getirip okuyup ardından tekrar salavat getirip duamı ediyorum ✔️ ismi azam eklemek istiyorum buna nasıl yapucam bilmiyorum

  1. İsmi azam duası bir sırdır. Onu ancak Allah bilir ve dilediğine bildirir. Kitaplarda yazılan ismi azam duası kişiye özeldir. birine isimi azam duası olan diğerine farklı olur.
   Duanızın kabul olması için duadan sonra şu esma ile dua ediniz inşaallah umduğunuza nail olursunuz.
   اَلْفَتَّاحُ      : El-Fettâh: Zorlukları giderici, hayır kapılarını açan ve dua edenlerin duasını kabul edicidir.
   ( Kalbe genişlik olması ve hayırlı işlerde kolaylık kapılarının açılması için sabah namazından sonra maksat hasıl oluncaya okunur.)

 4. Merhabalar ben 20 yaşındayım çok ama çok istediğim bir iş var bu iş sayesinde aileme ve durumu olmayan insanlara bakabilecek kadar maaşım da var inşallah olucak yani bunun için hangi zikri yerine getirmem gerekiyor ve nasıl yerine getirmem gerekiyor kaç kere okmam lazım başında ve sonunda ne demem lazım lütfen yardımcı olun hocam? çünkü ben yeni yeni zikir çekiyorum ve yanlış çekmek istemiyorum en ince detayına kadar bana anlatırsanız çok ama çok sevinirim ?

  1. Merhaba Melike hanım.
   Bir duan kabul olduğunda bunun için zikir değil şükür edilir. İki rekat şükür namazı kılarsın ondan sonra beş vakit namazını vaktinde kılmaya çalışır haramlardan uzak durursan sana verilen nimetin şükrünü eda etmiş olursun.
   Ancak bunlardan başka zikir ile meşgul olmak istersen onu da sana belirtiriz inşaallah.

 5. Emeğinize sağlık Allah razı olsun emeği geçen herkesten . Esmaların okuma adedi belirtilmemiş hangi Esma kaç adet okunmalı bu konuda bilgi verirmisiniz

  1. Esmalarda şu kadar okunacak diye belirtilen sayıların kaynağı yoktur. Bir çoğu kendine göre bir sayı koyuyor ve şu kadar okunacak diyor. Bu konuda Kuran ve sünnette sayılara ait kaynak olmadığı için geriye ancak kıyas yapmak düşer. Bu durumda namazların sonunda okunan tesbihatlara kıyas yaparak her gün her bir esmayı 33 veya 99 çekebilirsiniz.

  1. Yâ Fettâh, yâ Muîn esmalarını çok okusun dersine de iyi çalışsın. Allahu teala, hakkında hayırlı ise başarılı kılsın.

  2. çocuğunuz ya mugaddim, ya muhsi ismi şeriflerini ebced değerlerine göre zikrederse inşallah sınavda başarılı olur.

 6. Selamun aleykum.
  Ben de Esmalarıyla Rabbime dua etmek istiyorum.
  Günahlarımın affı için dua etmek istiyorum. Bir de dedikoduyu tamamen bırakmak için. Acaba hangi esmaları hangi vakitlerde okumalıyım. Bir de Kenzül Havas isimli eserde ebcet hesabına göre esma okunması öneriliyor. Buna itibar etmeli miyiz. Yoksa orda yazılanlar asılsız mıdır? O kitap hakkında da biraz bilgi rica edebilir miyim. Allah a emaney olunuz.

  1. Günahlarının affı için önce 33 kez istiğfar ediniz. Sonra bütün günahlarınıza tövbe ediniz. Sonrada tövbenizi bozmamak için günah ortamlarından uzak durunuz. Allahu tealanın Er-Rahman Er-Rahîm, El-Ğaffâr, Es-Settâr Et-Tevvâb isimleriyle günahlarınızın affı için dua ediniz.
   Ebcet hesabı uydurmadır ona itibar etmeyiniz.

  1. To pray with one of the names of God, you first choose a name from the Divine names. For example: You beg a few times, “O Rahman, O Rahman, O Rahman,” then you beg whatever you ask from Allah, “Give it to me, O my Lord.”

  1. 99 esmaül hüsnada Eş-Şafi ismi geçmez. O bin bir esmada geçer.

 7. Selamün aleyküm hocam. Oğlum 11 yaşında proje Kur’an kursu nu kazandı. 3 haftadır hafızlığa başladı. Rüyada hatun ElMuhsi ismini görmüş. Bununla ezberlesin denilmiş ona. Nasıl bir yol göstere bilirsiniz. Kaç kere okunması lazım,nasıl dua edecek. Bize yardımcı olur musunuz lütfen

  1. Allahu teala evladınızı başarılı kılsın. El-Muhsî ismi şerifinin manası yaratılmış her şeyin sayısını bilen anlamına gelir.
   Rüyada Allahu tealanın اَلْمُحْصِى : El-Muhsî ismi şerifini görmesi çok güzeldir. (Zekanın keskinleşmesi ve ezberin kolaylaşması için okunur.
   Bu ismi şerifi beş vakit namazın dualarını yaptıktan sonra 101 kez kendi işitebileceği ses tonunda tekrarlasın.
   Ezberleme talimatını da hocalarının talimatına göre yapsın.

 8. S.A.
  Ben esma ül hüsna’yı kopyalamak istedim, ancak kopyalamaya kapalı olduğunu gördüm. sitenizden daha çok istifade edilebilmesi için kopyalama imkanı verirseniz memnun olurum. vesselam.

 9. BEN BIREY SORMAK ISTIYORUM IKI KISINI KAVUSMASI ICIN YANI SEVENLERI KAVUSMASI ICIN VE AYIRMAMASINLAR DIYE VE AILELERI IKNA ETMEK ICIN BIDE BENIM VE SEVDIGIMIN ARKASINDAN KOTU KOTU KONUSNLARI UZAKLASTIRMAK ICIN SEVENLERIN ARASINA GIRENLERI UZAKLASMTORMAK ICIN VE ARALARINI BOZMASINLAR DIYE DUA SEVDIGIME KAVUSMAK ICIN DILEKLERIMIZIN KABULU ICIN VE SEVDIGIMLE EVLEN,EK ICIN AILELERIMIZI IKNA ETMEK ICIN DUA

  1. İyiliğe götüren her şey için dua edebilirsin. Birisiyle hayırlı ve mutlu yuva kurmak ve onunla evlenebilmek için de dua edebilirsin caizdir.

 10. Selamün aleyküm hocam. Benim ilk okul son sınıfta bir erkek kardeşim var, elhamdulillah namazını kılıyor, Kuran da okumaya gayret gösteriyor. Ama bir sorunumuz var, yaptıklarında bir mantık bulmuyor, Allaha inanamıyorum diye şikayetçi. Ben ona hangi kitaplarda tavsiyede bulunabilirim acaba? Yada onun ruhunun bunlara ihtiyacı oldugunu nasil anlatabiliriz, imanına zarar vermeden? Yada hangi Esmalı duayı nasıl okumasını önerirdiniz?
  Allah razı olsun sizlerden…

  1. Aleykümselam.
   Namazını kılan bir kimse nasıl olur da Allaha inanmaz bu mümkün değil. Onun aklını şeytan karıştırmış olmalı.
   Allaha inanmak için yalnız dua değil akaid ilmi vermek lazım.
   Onda bilgi eksikliği vardır.
   ****************************
   Bilge bir kişi dinsiz bir ateiste sormuş:
   – Şu resimdeki kuş, kendisi gibi bir kuşu yaratabilir mi? demiş. Ateist :
   – Olamaz öyle şey demiş.
   Bilge kişi;
   – Gözü kulağı olan bir kuş bunu yapamazsa eli ayağı gözü kulağı aklı olan bir insan böyle bir şey yaratabilir mi, diye tekrar sormuş. Dinsiz:
   – O dediğin şimdiye dek olmadı demiş. Bilge kişi:
   O halde eli ayağı gözü kulağı aklı iradesi olmayan taş parçası doğanın bunca akıllı varlığı yarattığına nasıl inanıyorsun? demiş. 
   Ateist düşünmüş, düşünmüş ve hiçbir şey söyleyemeden kalkıp gitmiş.
   ***
   Allahu Teala, tüm insanların atası Hz. Ademi ruh ve topraktan yarattı. Hz. Adem’in uykusu esnasında da onun eşi Havva validemizi Hz. Ademin sol kaburga kemiğinden yarattı. Bak ayet meali:
   ” Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. (İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah’a, “Eğer bize iyi ve sağlıklı
   bir çocuk verirsen,
   elbette şükredenlerden olacağız” diye dua ederler.” (A’RÂF-189)

   Ondan sonra gelen insanları erkek ve kadının suyundan yarattı. Erkekten atılan su ile kadının suyu rahimde birleştikten sonra o su önce kana dönüyor, sonra bir parça et oluyor, sonra ondan çok büyük bir mimarlık eseri olan iskeletimiz yaratılıyor.
   Sonra ona kaslar sinirler ve deri giydiriliyor.
   Sonra onun içerisine bir ömür boyu irademizin dışında hiç durmadan çalışan motor, yani kalp konuyor.böbrekler, mide konuyor.
   Bunlar anne rahminde yaratılırken anne ve baba sadece uykusunu uyuyor, uyanınca işine gücüne bakıyor.
   Ve Allah rahimlerde bir damla sudan yarattığı insana 4 ay on gün sonra bir de ruh veriyor.
   Ruh, bu alemde eşi ve benzeri bulunmayan hiç bir maddeye benzemeyen çok özel bir mahluktur. Ruha işitme, görme, bilinç ve bilme özelliği veren Rabbimiz hiç bir maddeye o özelliği vermemiştir. Ruh bedenden ayrıldığında toprak maddeleri olan bedenimiz yine cansız kör ve sağır bir toprak parçası oluveriyor. Ayet meali:
   – İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi?
   – Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: “Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?” dedi.  
   – De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir.” (Suresi Yasin/77,78,79)

   Materyalist dinsizler bir damla sudan yaratıldıklarını görmezlikten gelerek bütün bu olup bitenleri kör, sağır ve şuursuz atom parçacıkları olan genlere vermeye çalışırlar. Dünya, dünya olalı 4.5 milyar yıl geçmiş. Bu zamana dek bir at arabası bile yaratamayan kör ve sağır tabiatın insan gibi üstün niteliklere sahip olan bir varlığın körler, sağırlar ve ölülerin yarattığını savunacak kadar bile bile Allah’a iman etmeye kör ve duyarsız olup Allah’a karşı kibirlilik taslayan materyalist dinsizler için yaşasın cehennem.

 11. selamün aleyküm hocam yukarıda Allah’ın isimleri ve anlamları ile duaların altlarındaki açıklamalar çok güzel onları kopyalamak istedim çıktısını alıp işe yada namazdan sonra dualarımda çok yardımcı olacak size rica etsem bana atarmısın sayfayı şimdiden Allah razı olsun kolay gelsin

  1. Fecebook maalesef kabul etmedi mesaj çok uzun diye. 30’ar gönderdim onu da kabul etmedi onar onar gönderdim kabul etmedi. Kusura bakma.

 12. Selamun aleyküm hocam dualarımı namazdan sonra (( allahım sen benim hayallerimi hayırlı kıl ve onları hayırlı huzurlu sağlıklı ve mutlu bir şekilde en kısa zamanda birbir gerçekleştirmemi nasip eyle )) diyerek dua ediyorum bi yorumu okudum hocam bu zenginlik isteyen arkadaşımızın yorumunu önemli olan hani allahın bizim için hayırlı görmesi benim hayallerimi hayırlı kılması için dua etmem doğrumu şimdiden teşekkür ederim ?

  1. Aleykümselam.
   Senin hayallerindeki duaların belki senin için şer olabilir. O sebeple şöyle dua et.
   “Allah’ım benim isteklerim hayırlı ise nasip et. Değilse sana sığınırım böylesi isteklerden”

 13. Selamunaleykum hocam burasi beni ve yasli bir bir gurup icerisinde.kucuk dusurmek istedi fakta olan o yagli kadinla oldu .istiyorumki o kadini Allahim cezalandirsin.Hangi esmaul husnayi okuyam Lazim. Yasli kadin cok uzuldu. Dualarini.

 14. Slm dayım olcak evinin ustunde ben elini öpmek istedim elini vermedi beni itirdi hic bi suçum yok karısı ona buyu edip eline geçirmiş ablasini annesini yeğenlerini görmuyo ne yapmaliyim bu haksizligi dayı olcağı uyandırmak için?? ALLAH razı olsun şimdiden..

  1. Ona dua et. Fazla yakın da olma çok da uzaklaşma. Sabret.

 15. Slm aleykum hocam benim eşim bana surekli yogunum diyip yalan soyluyor ve basimi kasiycak zamanim yok dio hep teli bahaneyle kapatiyor yorgunum die ama beni aldattigini ogrendim sesli goruntulu hep kadinlarin ciplak oldugu sitelere girdiyini beni aldattigini ogrendim.uzun yol gider yurt disina yuk goturuyor hep yogunum diyen nefes almaya firsatim yok yemek yemeye bile firsat bulamiyorum diyen surekli kavga ediyorsun benimle diyo vijdan azabina koyuyordu beni??sonra ogredim daha oncede yapti affetmedim ama yemin etti soz verdi bende cocuklarim icin onuda sevdiyim icin sustum ama yine daha buyuk hatalar goruyorum ne okunur bu durumda ne dua edilir bilmiyorum hocam beni hayattayken mezara koydu hic biyerede gondermez bosamayida kabul etmio vururum cikarsan kapidan dio ??

  1. Aleykümselam Nur hanım.
   Kocanıza dua edin. Allahu teala onu hidayet üzere kılsın ıslah eylesin. Onun için arapça yazılı bir dua yoktur. Öyle yazılı bir dua da şart değil. En güzel dua içinizden geldiği gibi beş vakit namazın arkasından yapılan duadır.
   Sabredin inşaallah bir gün düzelir ve pişman olur.
   Tabi size de çok iş düşmektedir. O eve geldiğinde onun günahlarını yüzüne vurmayın yalandan da olsa onu çok özlediğinizi onun çok farklı olduğunu söyleyiniz.
   Çok haklı da olsanız onunla tartışmaya girmeyin ona iltifat edin ve dua edin inşaallah göreceksiniz ki düzelecektir ve siz kazanacaksınız.

 16. Selamun aleyküm, evlenmek istediğim beyefendinin annesi razı olmuyor. Allahu Teala’nin hangi guzel ismiyle dua etmem gerekiyor yardımcı olur musunuz?

  1. Aleykümselam hanımefendi.
   Altta belirttiğim iki esmaül hüsnayı maksadınız hasıl oluncaya dek beş vakit namazın arkasından en az yüzer kez okuyunuz.

   – اَلْوَهاَّبُ   : El-Vehhâb: Ğayb hazinelerinden bolca verendir. Bu mubarek isimle dua eden kimsenin duası kabul görürse, o kimseye bolluk  ve bereket ihsan edilir.
   (Gözüken ve gözükmeyen düşmanlardan korunmak için namazlardan sonra
   “Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ minledunke rahmeh, inneke entel Vehhâb” okunur. 

   – اَلْفَتَّاحُ      : El-Fettâh: Zorlukları giderici, hayır kapılarını açan ve dua edenlerin duasını kabul edicidir.
   ( Kalbe genişlik olması ve hayırlı işlerde kolaylık kapılarının açılması için sabah namazından sonra maksat hasıl oluncaya okunur.)

  1. Hocam bizde nazar var nazar giderici tefsirli dualarınızı bekliyoruz

 17. Allah razi olsun hocam 2 yil öncede yazmistim size faydasini gördum hocam.iyiki bize ögretiyorsunuz.iyiki varsiniz????

  1. Teşekkür ederim. Rabbim dualarınız kabul etsin daima.

 18. Selamunaleykum hocam oglumun yuvasini kurmasi icine hangi ismi okursam yardim eder insAllah.

  1. Aleykümselam Hayriye hanım.
   اَلْفَتَّاحُ      : El-Fettâh: Zorlukları giderici, hayır kapılarını açan ve dua edenlerin duasını kabul edicidir.
   ( Kalbe genişlik olması ve hayırlı işlerde kolaylık kapılarının açılması için sabah namazından sonra maksat hasıl oluncaya okunur.)

 19. Selamün aleykum hocam ben zengin olmak istiyorum allahin izniyle bir ise atildim 5 vakit namazimida kiliyorum zengin olabilmek icin hangi esmalari gunde kac tane zikretmeliyim

  1. Aleykümselam.
   Allahu Tealadan hakkında hayırlı olanı isteyiniz. Salebe adında bir sahabe vardı. Camiden hiç çıkmazdı. Şeytan birgün bunun aklına “çok zengin olmaya bak. o zaman çok hayırla işler fakirlere ve islama yardım edersin git peygamberden dua iste dedi. Adam bun şeytan değil melekten olduğunu sandı. Gitti Peygamberimize ondan zengin olmak için dua istedi. Peygamberimiz onu hakkında hayırlı olanı iste şeklinde uyardı. O söz dinlemedi isteğini birkaç kez tekrarladı. Sonunda o Peygamberimizin duasını aldı ve çok zengin oldu.
   Önce namazları yalnız kılmaya başladı. Sonra vakit namazlarını terk etti sadece cuma namazlarını kılmaya başladı daha sonra onu da terk etti.
   Peygamberimizin gönderdiği zekat memurlarını kovdu. Lanetlendi ve geberdi gitti.
   Siz de hakkınızda hayırlı olanı isteyiniz. Belki zenginlik hakkınızda hayırlı olur veya olmaz onu siz bilemezsiniz Allah her şeyi en iyi bilendir.

 20. Selamün aleyküm hocam. Benim eşimin kaşı gözü ayrı oynuyor kaç kez de aldattı beni, ve buna rağmen affettim.Dahada kötü ahlakları olmaya başladı hep sinirli herşey onun istedi gibi olmadımı çok sinirlenio yada kendi hatalarını hep benden buluyor canımı çok yakıyor hocam ve ben herşeye rağmen susuyorum saygıda kusur etmiyorum. Zaten ağır bir hastalığa yakalandım ve inanın kaldıramıyorum olanı biteni, lütfen bana yardımcı olun kötü ahlakından karı kızdan vazgeçmesi için hangi duayı, esma yı nasıl kaç kez okumam lazım. Suyada okuyup icirebilirmiyim ona. Allah razı olsun şimdiden…

  1. Aleykümselam Gül hanım.
   Senin kocana Allah hidayet versin.
   Beş vakit namazın arkasından yapacağın dualarda, “Ya Allah, ya Hâdi, ya Samed, ya Cebbâr” diye üç kez tekrarlar sonra kocanı hidayete erdirmesi ve ıslah etmesi için Allaha yalvar.
   En etkili dua budur. Ama hiç ara verme her gün beş vakit namazda dua et.

 21. İNCELEDİM BURADA EL-VALİ (C.C) ZİKREDİLMİŞ. ANCAK EL-VAHİD (C.C) DAN SONRA EL-EHAD (C.C) ZİKREDİLMEMİŞ. BU ÇOK ÖNEMLİ LÜTFEN DÜZELTİN. YENİ BASIM ESMAYA EL-EHAD (C.C) BİLEREK Mİ BİLMİYEREK Mİ KOYMUYORLAR. ESKİ ESERLERİ İNCELERSENİZ TAM ESMAÜL HÜSNA’YI BULABİLİRSİNİZ. ESMA, ZAT İSMİ HARİÇ 99’DUR. EL-EHAD (TEK, EŞSİZ BENZERSİZ) ELVAHİD (BİR, ŞERİKİ YOK) İKİSİ AYNI ŞEY DEĞİL AMA HANGİ GEREKÇEYLE LEVHALARA YAZILMIYOR BİLMİYORUM.

  1. El-Vâhid ismi şerifin yanına parantez içinde (El-Ehad) isimi şerifini yazdık. “EL-EHAD (TEK, EŞSİZ BENZERSİZ) ELVAHİD (BİR, ŞERİKİ YOK) İKİSİ AYNI ŞEY DEĞİL” diyorsunuz ama aslında her iki ismi şerif de aynı manayı taşımaktadır. Ulemada öyle gördüğü için El_Ehad’i ayrı olarak belirtmemiştir.
   Alakanız için teşekkür ederiz.

 22. Selamın Aleyküm ben su an bi is ariyorum ama özelde olduğu için babam istemiyo bu isten baska da bi iş imkanim yok cok zor durumdayim hem is bulmak hem babami ikna etmek icin nasil dua etmeliyim hangi esmayi cekmeliyim yardimci olurmusunuz

  1. Aleykümselam Emine hanım.
   Erkekler ailenin geçiminden sorumlu olduğu için çalışmak zorundadır. Siz şu durumda maddi olarak çok zor durumda değilseniz bir bayan olarak çalışmanız için bir sebebiniz yoktur.
   Başka kadınlar gibi çalışmak şu an size çok çekici gelebilir ama vardır babanızın da bir bildiği. O sebeple deriz ki, babanızın sözünü dinleyiniz.

  2. “Er-Rezzak” ve “El-Kerîm” isimleri ile Allahu Tealaya dua edilmelidir.

 23. merhaba hocam. Esma’ül Hüsna ‘yı zikir etmeye başladım. Fakat her internet sitesindr farklı bilgiler var. bazı esmalar birbirinin zıttıymış aynı anda okunmazmış. yalnız “Allah”diye zikir çekmek doğru değilmiş vs… bu konuda beni bilgilendirir misiniz.

  1. Merhaba Aslı hanım.
   Her söylenene inanmayınız. Esmaül hüsnayı baştan sona dek okuyabilirsiniz hiç bir sakıncası yoktur. Esmaül Hüsna ile ilgili yazımızı baştan sona dek okursanız nasıl zikir çekileceği de yazılıdır. Rabbim başarılı kılsın.

Bir yanıt yazın