Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

esma ile dua ayetiYazar: Bekir Abdullah

ALLAH’ın İSİMLERİnin ANLAMLARI ve İLAHİ İSİMLERLE  DUA ETMENİN ÖNEMİ:
Allahu Teala A’raf Suresi 180. ayetinde buyuruyor ki; mealen:
– ”  En güzel isimler Allah’ındır. O’na o isimlerle dua edin. O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yaptıklarının cezasını görecektir.” (A’râf: 7/180)
Dua etmek isteyen kimse, isteklerine uygun manaya gelecek Allah’ın isimleriyle Allahu Tealaya dua etmelidir. Yani; bela ve musibetten veya hastalıktan kurtulmak için bu durumlara uygun manadaki İlahi isimlerle dua edilmelidir. Mesela; rızkın genişletilmesi, yani; açlıktan ve geçim sıkıntısından kurtulmak isteniliyorsaEr-RezzakveEl-Kerîmisimleri ile Allahu Tealaya dua edilmelidir. Günahların bağışlanması için iseEr-Rahmân“, “Er-Rahîmveya;El-Ğafûr, El-Afüvv isimleriyle dua edilmelidir.  Zâlimlerin ve İslâm düşmanlarının cezalandırılması içinse;El-Kahhârve; El-Müntakim isimleriyle dua edilmelidir. Bu mubarek isimler  dua kapısının anahtarı mesabesindedir. Dua bizden kabul etmek Allhu Tealadandır.
Bu duaların kabulu için zahirdeki sebeplere sarılmak gerekir. Örnek: Tarladan iyi ürün almak isteyen bunun gereğini yaptıktan sonra dua etmesi daha uygun olur. Bir bedevi Allah’ın Rasulune geliyor ve:
  -” Ya Rasulullah, ben cennete gitmek istiyorum, bana dua et ” diyor. Allah’ın Rasulu bu bedeviye dua ettikten sonra:
  -” Sende namaz kılarak bizim bu duamızın kabul olaması için bize yardımcı ol.” diyerek zahirde ki sebeplere yapışmanın gereğinin önemine dikkat çekiyor.
      Dua nasıl yapılır?
Örnek: Farz veya nafile namazlardan sonra eller göğüs hizasında açılır ve Allahu Tealaya hamd ve sena ettikten sonra, Rasulü Muhammed(sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize ve O’nun âline ve ashabına salat ve selam okunur. Sonra günahlara istiğfar edilir ve
; “Ya Allah, Ya Ğaffar, veya “Yâ Allah, Ya Kerim” diye istek ve arzuya uygun gelen manadaki İlahi isimlerle içten gelen bir yalvarma ile dua etmeye başlanır.  Allahu Tealadan, başta Peygamber Efendimizi ve salih kulları vesile ederek dualarımızın kabulünü isteriz.  Duanın sonunda da yine salavat getirilir ve “Sübhane Rabbike” ayeti okunarak bitirilir. http://www.islamdergisi.com/genel/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/
******************************************************************************************************************************

ALLÂHU TEÂLÂ’NIN 99 İSMİ ŞERÎFİ VE ANLAMLARI ve DUA

D İ K K A T !  Esmalar ile sünnet üzere dua yapabilmek için mezkür esmâi şerifin tek sayıda bitmesi gerekir.
Misal: 3- 5-7-
gibi…
Aşağıda beyan edilen esmâi
şerifler abdestli veya abdestsiz olarak Allah’tan şifa umulup, maksadın hasıl olması istenerek “Yâ Allâh, Yâ Hû” şeklinde tekrarlanabilir. Abdestli okumak, daha faziletli olup kabule daha yakındır. Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

1-هُوَااللَّهُ الَّذِى لآاِلَهَ اِلآّهُوَ : Allah: Zât-ı Teala’nın ismidir. Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin yaratıcısıdır. Bu mubarek isim ism-i a’zâmdır ve diğer isimlerin manasınıda taşır.

       “Allahu Teala’nın rızasını kazanmak ve imanın yakîn nurunu elde etmek için her gün  “Ya Allah”, “Ya Hû” diye okunur.)
 2 – الرّحْمانُ : Er-Rahmân: Dünyada kafir ve mü’min her canlıya acıyan ve her canlının kalbine şefkat ve merhamet vericidir. Eğer O, rahmet vermeseydi anne kucağından çocuğunu atar, aslan yavrusunu parçalar yerdi.

      ” Allahu Telanın rahmetine nail olmak ve kalpteki merhametin çoğalması için her gün “Ya Rahmân” diye okunur.)
3   الرّحيمُ   : Er-Rahîm: Ahirette sadece mü’minlere merhamet edicidir ve cennetlerdeki huzur ve selamet O’nun Er-Rahîm isminin tecellisi ile zeval bulmaktan korunmuş olur.
Allahu tealanın merhametine nail olmak ve kalbde ahiret sevgisinin çoğaltılması için her gün “Ya Rahîm” diye  okunur.)
4 – اَلْملكُ     : El-Melik: O Allah bütün varlığın tek gerçek padişahıdır ve yöneticisidir ve kalb fakirliğinden kalb zenginliğine erdircidir.
      (
Nefse hakim olmak gücü elde etmek için sabah namazından sonra  “Ya Melikü” diye okunur.)
5-   اَلْقُدُّوسُ : El-Kuddûs: O’nun yüce zatı ve sıfatları bütün ayıp ve kusurlardan arıdır, temizdir ve kullarının kalbini temizleyici ve ilahi sevgi vericidir.
(
Allah’a ta’zîm ve ilahi sevginin kalb de artması için okunur.)

6-  السَّلآمُ     : Es-Selâm: O bütün noksan sıfatlardan salimdir ve dilediğini hastalıklardan kurtarıp esenliğe erdirir. Allah duasını kabul ettiği kimse için, şifa bulacağı doktora gitmeyi nasip eder.
( Hasta kimsenin üzerine hastalığından kurtuluncaya kadar her gün  okunur.)

7-  الْمُؤْمِنُ    : El-Mü’min: O bütün peygamberlerini tasdik edici ve dilediği kullarını bela ve musibetlerden koruyucudur.
Kalpte ki iman nurunun artması, canın, malın ve aile efradının gelecek belalardan korunması için her gün  “Ya Mü’minü“ü okunur. )
8-  اَلْمُهَيْمِنُ   : El-Müheymin: O, gözetip koruyucudur ve dilediği kullarını unutkanlık hastalığından koruyandır.
(Bunama hastalığından korunmak için bu ismi şerif her gün  okunur.) 
9-  اَلْعَزِيزُ     : El-Azîz: O, çok güçlüdür, O’ndan başka galip yoktur ve dilediğini başarıya erdirir ve dilediği kimselerin düşmanlarını hezimete uğratandır.
       “
Zalimlere galib gelmek için, kalpte bir hasetlik veya haksız bir istek olmadan okunur.)

10-  اَلْجَبّارُ   : El-Cebbâr: O, mutlak ıslah edici ve kahredicidir. Dilediği kimseyi zalimlerden koruyucudur.
(Zalimlerin şerrinden korunmak için “Ya Cebbar” s
abah akşam  okunur.)

11- اَلْمُتَكَبِّرُ   : El-Mütekebbir: O, azâmet ve kibriyasında tektir.
(Kadir ve kıymetin, hayır ve bereketin artması için her gün   “Ya Mütekebbir” diye okunur.)
12الْخالِقُ    : El-Hâlik: Kainatın tek yaratıcısıdır. O’ndan başkası için yaratmak kelimesini kullanmak çok tehlikelidir.
(Yitiklerin bulunması için  “Ya Halik” okunur.)
13- الْبارِئُ    : El-Bâri’ü : O, mahlukların kusursuz yaratıcısıdır.
Kalbe selamet nurları indirilmesi ve kalbin genişletilmesi için     “Ya Bâriü” diye okunur. )

14الْمُصَوِّرُ  : El-Musavvir: O, her şeye şekil ve suret verendir.  Kalbe çok nurani tecelliler indirilmesi için bu mubarek isimle dua edilir.
(Çeşitli sıkıntılardan halas için akşam namazından sonra “Ya Musavvir” diye okunur.)

NOT: Çocuğu olmayan bir hanım, Allahu Tealanın Yâ Musavvir ismi şerifini güneş battıktan sonra okursa Allah’ın izni ile çocuk sahibi olması umulur. (İsmail Hakkı Bursevi Ruhul-Beyan, 9/467)

15اَلْغَفَّارُ     : El-Ğaffar: Çok bağışlayıcıdır.
(
Kalbde, günahlardan pişmanlık hasıl olması ve Allahu Tealanın affına ve merhametine nail olmak için bu mubarek ismi şerif maksat hasıl oluncaya kadar okunur.)

16اَلْقَهّارُ     : El-Kahhâr: O, Tüm yaratılmışları kudretiyle aciz bırakıp, dilediğini zelil edendir.  (Kalbe, nefsi emmareyi kahredici bir kuvvetin verilmesi ve zalimlerin kalbine korku indirilmesi, maddi ve manevi düşmanların kahredilmesi için gece yarısı  “Ya Kahhar” diye okunur.)

17 اَلْوَهاَّبُ   : El-Vehhâb: Ğayb hazinelerinden bolca verendir. Bu mubarek isimle dua eden kimsenin duası kabul görürse, o kimseye bolluk  ve bereket ihsan edilir.
(Gözüken ve gözükmeyen düşmanlardan korunmak için namazlardan sonra
“Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ minledunke rahmeh, inneke entel Vehhâb” okunur

18- اَلرَّزَاقُ    : Er-Razzâk: Bütün canlıların rızkını verendir.
(Rızık sebeplerinin kolaylaşması, darda kalanların ve hasta olanların felah bulması için cuma namazından sonra maksat hasıl oluncaya   okunur.)

19- اَلْفَتَّاحُ      : El-Fettâh: Zorlukları giderici, hayır kapılarını açan ve dua edenlerin duasını kabul edicidir.
(
Kalbe genişlik olması ve hayırlı işlerde kolaylık kapılarının açılması için sabah namazından sonra maksat hasıl oluncaya okunur.)
20- اَلْعليِمُ      : El-Alîm: Yarattığı herşeyi yaratmadan evvel, ebediyete kadar bilicidir ve kullarına dilediği kadar ilim verendir.
(
Kalp İlminin artırılması ve hafızanın güçlenmesi için  bu mubarek isim namazların ardından “Ya allâmel ğuyûb” diye  okunur.)
21- اَلْقَابِضُ    : El-KâbiD: Eceli gelenlerin ruhunu kabz edicidir.
(Dostların çoğaltılması için her gün  bu ismi şerif okunur.)

22- اَلْباسِطُ     : El-Bâsıt: Dilediği mahlukuna ruh ve hayat verendir.
(
Kalben hayat bulmak ve feyiz kapısının açılması için  duha namazlarından sonra “Ya Bâsıd” diye  okunur.)

23-  اَلْخَافِضُ  : El-HâfiD: Dilediği kimsenin derecesini indirendir.
(
Sıkıntılardan kurtulmak için  okunur.) http://www.islamdergisi.com/genel/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/

24- اَلَّرَّافِعُ      : Er-Râfi’u: Dilediği kimsenin derecesini yükseltendir.
(Zalimlerin şerlerinden emin olmak için her gün  okunur.)

25- اَلْمُعِزُّ       : El-Muızzü: Dilediği kulunu aziz kılandır.
(Düşmana karşı güçlü görünmek için  okunur.)

26- اَلْمُزِلُّ      : El-Muzillü: Dilediğini zelil kılandır.
(Zalim ve fesatçıların şerlerinden halas bulmak için her gün  okunur ve secdeye varılır ve dua edilir.)

27- اَلسَّمِيعُ     : Es-Semî’u: Her şeyi işiten ve herkesin işitmesini yaratandır.
(Duaların kabulü için her Cuma günü kılnacak Duha namazını mütakiben  “Ya Semîu” diye okunur.)

28- اَلْبَصِيرُ     : El-Besîr: Herşeyi gören ve herkesin görmelerini yaratandır.
(
Şartlar yerine getirildiğinde basiret gözünün açılması için bu mubarek isimle Allah’tan yardım istenilir. Cuma namazından önce  okunur.)

29- اَلْحَكَمُ       : El-Hakem: Mutlak hüküm sahibidir.
(İç alemin sırlarla doldurulması için geceleyin “Ya Hakemü” isimi şerifi okunur.)

30- اَلْعدْلُ       : El-Adlü: Gerçek adalet sahibidir ve adil olmak isteyen kullarının kalbine adalet duygusunu verendir. O’nun adaleti mahşerde tecelli edecektir. Bu dünya imtihan yeridir.
(Bir iftiraya veya bir haksızlığa uğrandığında her gün “Ya Adlü” okunur.)

31- اَللَّطِيفُ     : El-Latîf: Lütüf ve ihsan sahibidir.
(
Çeşitli elemlerden kurtulmak için her gün  okunur.)

32- اَلْخَبِيرُ      : El-Habîr: Yarattıklarının gizli ve açık bütün hallerini bilendir.
(Kalpte ruhaniyet elde edilmesi için okunur.)

33- اَلْحَلِيمُ       : El-Halîm: Azaba layık kulların azabını erteleyicidir.
(Kötü huyların iyi ahlaka dönüşmesi için namazlardan sonra her gün “Ya Halîm” ismi şerifi okunur. )

34-  اَلْعَظِيمُ     : El-Azîm: Büyüklüğünü ancak kendisi bilir. Beşerin aklı O’nun büyüklüğünü kavramaktan acizdir.
(
Zalimlerin şerrinden ve elemlerden halas bulmak için  bu isimi şerif her gün okunur. )

35-  اَلْغَفُورُ     : El-Ğafûr: Dilediği kimselerin günahlarını affedicidir. Günahların affı için bu mübarek isimle dua edilir.
(
İnatçılık huyundan halas bulmak ve günahların bağışlanması için her gün  okunur.)

36-  اَلشَّكوُرُ    : Eş-Şekûr: Az amel karşılığında çok sevab vericidir.
(Nefes darlığı ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için her gün  okunur.)

37-  اَلْعَلِيُّ       : El-Aliyyü: Büyüklüğünü anlamaktan yana tüm halk acizdir.
(Çocukların zekasının artması için çocukların üzerine her gün okunur.)

38- اَلْكَبِيرُ       : El- Kebîr: O, evveli ve sonu olmayan vâcib’ul vücûdtur.
(İlim ve irfanın artırılması için her gün okunur.)

39-  اَلْحَفِيظُ     : El-HafîZ: O, çok koruyucudur. Gökleri ve yerleri ve tüm yaratılmışları her an yok olmaktan koruyandır. Her hangi bir şeyden korkulduğunda bu mubarek isimle dua ederek Allah’a sığınılır.
(Tehlikeli yerlerde ve zararlı haşerattan ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için”Yâ Hafîz” okunur. )

40-  اَلْمُقِيتُ     : El-MuKîtü: Maddi ve manevi rızkı yaratıp yerlerine gönderme gücüne sahip olandır. Yolculuk esnasında bu isimle dua edilmelidir.
(Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için okunur.)

41- اَلْحَسِيبُ     : El-Hasîb: Bir hayat boyu herkesin işlediklerinin hesabını tüm incelikleriyle çok iyi bilendir. Korktuğundan emin olmak için, bu mubarek isimle dua edilir.
(Korkulan şeyden emin olmak için bir hafta her gün okunur.)

42- اَلْجَلِيلُ       : El-Celîl: Celalet ve ululuk sahibidir.
(Bu ismi şerifi okuyanlara saygınlık verilir.)

43- اَلْكَرِىمُ      : El-Kerîm: Sebepsiz olarak kullarına ikram ve ihsan edendir.  Malın bereketlenmesi için bu isimle dua edilir.
(
Bu ismi şerif manen bereketlenmek ve malın çoğalması için okunur.)

44-  اَلرَقِيبُ     : Er-RaKîb: Koruyup gözetendir. Yitiğini bulmak, yolculukta istenmeyen durumlardan korunmak için bu mubarek isimle dua edilir.
(
Yitik bir şeyi bulmak için  okunur. )

45- اَلْمُجِيبُ     : El-Mucîb: Duaları kabul edendir.
(
Duaların kabulü için bu mubarek isimle dua edilir.)

46- اَلْوَاسِعُ      : El-Vasi’u : İlmi herşeyi kuşatmıştır.
(
Hırs ve sıkıntıdan kurtulmak için bu mubarek isimle dua edilir. )

47-  اَلْحَكِيمُ     :  El-Hakîm: Hikmet sahibi ve kulları arasında hükmedicidir.
(
İlahi hikmet kapılarının açılması için bu mübarek isimle dua ve zikir edilir. )

48-  اَلْوَدُودُ     :  El-Vedûd: Dilediği kullarını seven ve kulları arasındaki sevgiyi yaratan ve onlara merhameti ile muamele edendir. Kalblerdeki İlahi sevginin artırılması için bu mubarek isimle dua ve zikir edilir.
(Aileler arasındaki soğukluğun giderilmesi ve muhabbet hasıl olması için okunur.)

49- اَلْمَجِيدُ      :  El-Mecîd: Şanı çok yüce olandır.
( maddi ve manevi hastalıklardan halas bulmak için iftardan önce “Ya Mecîd”   okunur.”

50-  اَلْباَعِثُ    :  El-Bâıs: Ölüleri diriltip kabirden çıkaran.
(Kalbin nurlanması ve kalpteki hikmetlerin artması için yatakta el kalbin üzerine konup okunur.)

51- اَلشَّهِيدُ      :  Eş-Şehîd: Her şeyi inceliği ile görüp bilendir. Asilerin ıslah edilmesi, ana babaya isyan eden ve kocasına itaat etmeyenlerin islah edilmesi için bu mübarek isimle dua edilir.
(Asi ve isyankarların islahı için  okunur.)

52- اَلْحَقُّ        :  El-Hakk: Varlığı değişmeyen.
(İşlerin kolaylaşması ve ahlakın güzelleşmesi için okunur.)

53- اَلْوَكِيلُ      : El-Vekîl: Mahlukların işini bitiren ve gereğeni yaratandır. Musibetlerin geriye çevrilmesi için bu mübarek isimle dua edilir.
(Belaların geriye çevrilmesi için okunur.)

54- اَلقَوِيُّ       : El-Kaviyy: Pek güçlü.
(Zalimi perişan etmek için okunur.) Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

55- اَلْمَتِينُ       : El-Metîn: Çok sağlam. Maddi ve manevi güce erişmek için okunur.
(Maddi ve manevi güce erişmek için okunur)

56- اَلْوَلِيُّ        : El-Veliyy: Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahredendir. Kıyamet günü hesabın kolay geçmesi için okunur. 
(Kıyamet günü hesabın kolaylaşması için okunur)

57- اَلْحَمِيدُ       : El-Hamîd : Bütün övgü O’na aittir. Bütün varlığın lisanı ile övülendir.
(
Güzel ahlak sahibi olmak için çokça okunur.  )                 

58- اَلْمُحْصِى    : El-Muhsî: Yaratılmış her şeyin sayısını bilendir.
(Zekanın keskinleşmesi için okunur.)

59- اَلْمُبْدِئُ      : El-Mubdi’ü: Maklukatı maddesiz olarak yoktan var edendir.
(Kalpteki manevi hayretin artması için okunur.)

60-اَلْمُعِيدُ        : El-Muîd: Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
(Manevi değerin artması için okunur.)

61- اَلْمُحْيِى      : El-Muhyî: Cansızlara hayat verendir.
(Kalben ve bedenen canlılık kazanılması için okunur.)

62- اَلْمُمِيتُ      : El-Mumît: Bütün canları öldürendir. Nefs-i emmarenin şerrinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir.
( Nefsi emmareyi islah etmek için okunur)

63-   اَلْحَيُّ      : El-Hayyü: Daima diri olan ve herşeye gücü yetendir. Hastaların şifa bulması için bu mubarek isimle dua edilir.
(
Hastalıktan şifa bulmak için okunur.)

64- اَلْقَيّوُمُ        : El-Kayyûm: Zât ile kaim olup kimseye muhtaç olmayan ve mahlukatı Kayyum ismi ile varlıkta durdurandır.
(
Unutkanlık illetinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir. )

65- اَلْوَاجِدُ       : El-Vâcid: İstediğini bulandır.
(Kalbin manevi güç bulması için okunur.)

66- اَلْمَاجِدُ       : El-Mâcid: Kerem ve ihsanı bol olan.
“Kalbin nurlanması için okunur.”

67- اَلوَاحِدُ       : El-Vâhid (El-Ehad) : Misli ve benzeri olmayan. Mahlukatın korkusundan emin olmak için çokça okunur.
“Kalbin yorgunluktan ve mahluk korkusundan halas bulması için  okunur”

68-  اَلصَمَدُ      : Es-Samed: Kimseye muhtaç olmayan herkesin ihtiyacını yaratan.
İradenin güçlenmesi için bu ism-i şerifle dua edilir.” 

O Allah ki, Es-Samed’tir. Yani her şey O’na, ama O kimseye muhtaç değildir. Yemeye, içmeye, nefes alıp vermeye, görmek için göze, işitmek için kulağa, söylemek için dile, var olmak için yer kaplamaya
(O mekandan münezzehtir) muhtaç değildir. Yerler, yani boşluklar yokken de O var idi. O sebeple
“Allah arşın üstünde” veya “Allah her yerde” veya “Allah kalbimde” demek asla caiz değildir. Allah kalbimde demek yerine “Allah’ın sevgisi ve inancı kalbimde” demek gerekir.

69- اَلْقَادِرُ        : El-Kâdir: Her şeye gücü yeten ve dilediğini yaratan.
“Zalimlere karşı zafer bulmak için  okunur “

70- اَلْمُقْتَدِرُ      : El-Muktedir: Yarattığı şeyleri zahmet ve meşakkatsiz meydana getirendir. “Uyandığında bu ismi şeri okuyanın işlerini Allah düzene koyar inşaallah.”

71- اَلْمُقَدِّمُ   El-Mukaddim: Dilediğini öne geçirendir.

“Savaş meydanlarında düşmana galib gelmek için bu ism-i şerif çokça okunur”

72- اَلمُؤَخِّرُ     :  El-Muahhır: Dilediğini geri bırakandır.
“Tevbe ve takvaya ermek için okunur.”

73- اَلْاَوَّلُ        : El-Evvel: Varlığının evveli yoktur.
Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için bu ism-i şerif okunur “

74- اَلْآخِرُ        : El-Âhir: Varlığının sonu yoktur.
“Kalbden dünya muhabbetinin çıkarılması için bu ism-i şerif her gün  okunur. ”

75- اَلظَّاهِرُ      : Ez-Zâhir: Varlığı sayısız delillerle âşikârdır.
” kalbin nurlanması için okunur.”

76- اَلْبَاطِنُ       : El-Bâtın: Aklın tasvvurundan ve idrakinden gizlidir.
“İsteklerin kabulü için namazdan sonra: “Huvel evvelu vel ahiri ve zahiri vel batınu ve hüve bi külli şey’in alîm” ayeti  okunur.

77- اَلْوَالِى       : El-Vâlî: Bütün mahlukatın işlerini idare eden.
“Çeşitli afetlerden korunmak için okunur”

78- اَلْمُتَعَالِى    : El-Müteâlî: Zâtının büyüklüğünü ancak Zâtı bilir.
“Bu ismi şerifi okumaya devam edenler inşallah salah bulurlar”

79- اَلْبَرُّ          : El-Berru: İhsan eden.
Mahlukatın şerrinden korunmak için bu ism-i şerifle dua edilir.”

80- اَلتَّوَّابُ       : Et-Tevvâb: Tevbe edenlerin tevbesini kabul eden.
Zalimin zulmünden kurtulmak ve tevbelerin kabul edilmesi için, bu ism-i şerifle dua edilir.

81- اَلْمُنْتَقِمُ       : El-Müntekım: Suçlulardan ilahi adaleti ile intikam alan.
Allahu Teala’nın zalimlere gereken cezayı vermesi için, bu mubarek isimle dua edilir.”

82- اَلْعَفُوُّ         : El-Afuvv: Günahları affeden.
Günahların affedilmesi için bu isimle dua edilir.”

83- اَلرَّؤُفُ       : Er-Raûf: Çok şefkatli.
” Ya Raûf ” ism-i şerifi, öfkeli anlar da salavatla birlikte gazabın söndürülmesi için okunur.

84- مَالِكُ الْمُلْكِ   : Mâlikül-Mülk: Mülkün ebedi sahibi. “Fakirlikten kurtulmak için bu ismi şerifle dua edilir.”

85- ذُوالْجَلآلِ وَالْإكْرَامُ: Zül-Celâli vel-İkrâm: Hem büyüklük hem ikram sahibi.
“Duaların kabul olması için bu mübarek isimlerle dua edilir.”

86- اَلْمُقْسِطُ       : El-MuksiT: Mazlumun hakkını zalimden alan.
(Vesveseden kurtulmak için bu ismi şerifle dua edilir.)

87- اَلجَامِعُ        : El-Câmi’u: Dilediğini dilediği anda toplayan.
(Maksatlarına ermek isteyenler bu ismi şerifle dua ederler)

88-لْغَنِىُّ اَ          : El-Ğaniyy: Çok zengin ve her şeyden müstağnidir.
Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir.”

89- اَلْمُغْنِى        : El-Muğnî: Herşeyi yeterince veren, dilediğini zengin eden.
“Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir. Maddi zenginliği isteyenin niyeti övünmek ve şöhret bulmak içinse bu doğru değildir.”

90- اَلْمَانِعُ         : El-Mâni’u: Bir şeyin oluşmasına müsaade etmeyen.
“Kendilerine zarar vermek isteyen şeylerin kötülüğünü  engellenmesi için bu mubarek isimle dua edilir.”

91- اَلضَّارُّ         : Ed-Dârr: zarar veren şeyleri yaratan.
“Kötü kimselerin zarara uğratılması için bu isimle dua edilir.”

92- اَنّاَفِعُ           : En-Nâfi’u: Hayrı ve faideli şeyleri yaratan.
“Hayırlı işlerin açılması için bu mubarek isimle dua edilir.”  http://www.islamdergisi.com/genel/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/

93- اَلنُّورُ          : En-Nûr: ışığı yaratıp alemleri nurlandıran.
“Kalbin nurlanması için bu mubarek isimle dua edilir.”

94- اَلْهَادِى        : El-Hâdî: Hidayete erdiren.
Birilerinin hidayete ermesi için bu mubarek isimle dua edilir.”  “Yâ Allah. Yâ Hadî” şeklinde  tekli rakamlarda bitirmek üzere , 33, 99 veya 101 kez namazlardan sonra okunabilir.

95- اَلْبَدِيعُ          : El-Bedî’u: Alemleri örneksiz yaratandır.
“Kötü şeylerin zararından korunmak için bu isimle dua edilir.”

96- اَلْبَاقِى          : El-Bâkî: varlığının sonu olmayan.
“Sıkıntılardan kurtulmak için bu isimle dua edilir.” Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua

97-  اَلْوَارِثُ       : El-Vâris: Herşeyin sona erdiği gün bütün mülkün sahibi.
“Manevi hastalıktan kurtulmak için akşamla yatsı arasında bu ismi şerif ile dua edilir.”

98- اَلرَّشِيدُ          : Er-Râşîd: İrşad ve delile muhtaç olmayandır.
“Amellerin makbuli için yatsıdan sonra  bu mubarek isimle dua edilir.”

99- اَلصَّبُورُل       : Es-Sabûr : (celle celâluh): Çok sabırlı.
“Meşakkat görmemek için güneş doğmadan önce “Yâ Sabûr” şeklinde bu ismi şerifle dua edilir..”

(Visited 290.493 times, 42 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Esmaül Hüsna’nın Sırları ve Esma ile Yapılan Dua” üzerine 263 yorum.

 1. hocam selamun eleykum. bi soru sormak istiyorum ben ve kızım yetimiz hocam ben 42 kızım 15 yaşında kızımın babası yeni vefat etti kızıma da beddua ediyorlar bize asılsız iftira atıyorlar ve biz Allah a sığınıyoruz. Allah yetimlerin duasını kabul eder mi ve iftira atanların cezası nedir? iftira karşısında ne yapmalıyız hocam? sizdende dua istiyoruz hocam Allah razı olsun.

  1. Aleykümselam Necla hanım.
   İftira atmak çok büyük günahtır ve kul hakkıdır. Onlar tövbe etseler bile sizden helallik almazlarsa cehenneme giderler. İftira karşısında sabredin ve onları Allaha havale edin. Yetim olmasanız bile Allah duanızı kabul eder.

 2. Merhaba hocam ben kısmetimin kapandıgını düşünüyorum ilişki konularında hep işlerim engelleniyor ve yarım kalıyor bahtımın acılması için ne yapmalıyı

  1. Merhaba Azra hanım. Kısmet kapanma diye bir şey yoktur. Nasibin varsa gelir Hintten Yemenden Nasibin yoksa ne gelir elden.
   Baht açma diye yazılı bir dua yoktur. Ama beş vakit namazı kıldıktan sonra aç ellerini yalvar Allaha.
   Yalvaran kulunu Allah boşa çıkarmaz.

 3. merhabalar hocam. birşey sormak istiyorum. annem birtakım sorunlar yaşadı ve sanırım bu yüzden psikolojisi pek iyi değil.yinede hayatımız iyi giderken kuran okuyup iyi bir insanken küfür etmeye yalan söylemeye erkeklerle gezmeye ve parasını har vurup harman savurmaya başladı onun düzelmesi için çok uyardım ama bana karışamazsın vs. dedi bu yaptıklarından dolayı da evde huzurumuz kalmadı ve biraz aramız açıldı ve içim çok huzursuz ona nasıl dua etmeliyim hocam. şimdiden Allah razı olsun.

  1. Beş vakit namazdan sonra hidayeti için dua ediniz. Umulur ki Allah hidayete erdirir. Biz de dua ederiz inşaallah. Yazık olmuş. Onunla tartışmadan yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya çalışın.

 4. Selamun Aleyküm Hocam. kızımın dişi çok ağrıyor yarın doktora gideceğiz ama ilaç fayda etmiyor. yarına kadar kızımın dişi şifa bulması için hangi duayı okumalıyım? teşekkürler.

  1. Aleykümselam Fatma Nur hanım.
   Geçmiş olsun Rabbim acil şifa versin.
   Fatiha, ihlas, felak ve nas surelerini okuyunuz. Bununla birlikte dişin ağrıdığı yere tuz ile ıslatılmış pamuğu bastırın inşaallah şifa bulur.

 5. selamun aleykum hocam. annemin hidayete ermesini evine bağlanmasını ve sözümü dinlemesini istiyorum.bize zarar verecek insanlarla görüşüyor. bunun için ne okumalıyım?

  1. Aleykümselam Zehra hanm.
   Fatiha suresini okuyunuz. Hidayeti ve ıslah olması için çok dua ediniz.

 6. Amin hocam.ALLAH razi olsun sizlerden bizde k
  Okuyoz ama sizim aciklamaniz daha aciklamami oluyor. binlerce tesekurler.Allah size de kolay liknar versin

 7. Selamunaleykum hocam.oglum is kapisi in aciklamasini icin hangi esmaiuhusnayi okumam lazim.bir iste tutunamiyor kendisi

  1. Aleykümselam Hayriye hanım.
   Ya Allah Ya Fettah’ı okuyunuz. İnşaallah Rabbim devanızı verir.

  1. Merhaba Ayfer hanım.
   Ya Allah, ya Vehhab ya Fettah ya zel-Celali vel-ikram. Oğlumu iyi kullarından eyle. Onu hayırlı işlerde başarılı kıl. İşlerini zorlaştırma kolaylaştır hayırla tamamlat.” diye dua et. Bu duayı her namazdan sonra en az üçer kez tekrarla.

  1. Uyarılarınız için teşekkür ettim.
   71. Esmaül-Hüsnayı (اَلْمُقَدِّمُ El-Mukaddim) olarak düzelttim.

  1. يَا اَللهُ يَا مُصَوِّرُ : Yâ Allah, yâ Musavvir:
   O, her şeye şekil ve suret verendir. Kalbe çok nurani tecelliler indirilmesi için bu mubarek isimle dua edilir.
   (Çeşitli sıkıntılardan halas için akşam namazından sonra “Ya Musavvir” diye okunur.)

 8. Selamun aleyküm hocam ben 17 yaşındayım ve yaklaşık 2 senedir bende utangaçlık ve içine kapanma hastalığı var ve bunun yanında bana getirdiği en büyük zarar da artık gülemiyorum içim sıkılıyor sürekli gerçekten çok kötü durumdayım herşeyi yaptım ama çözümünü bulamadım artık ne yapacağımı bilmiyorum varsa bir bildiğiniz dua veya yapmam gereken bir şey paylaşırmısınız hocam yardımınıza çok ama çok ihtiyacım var.

  1. Beş vakit namazı camilerde kıl. İnsanlara dini sevdirmeye çalış bir şeyin kalmaz.

 9. Es Selâmün Aleyküm hayırlı Cumalar.Ben Almanyadan yazıyorum size.
  Biraz utanarak soruyorum soracağım soruyu hocam. Ben beş vakit namaz kılıyororum, fakat aynı zamanda tekrar Özür diliyorum, otomatik yani makina kumar bağımlısıyım o kadar Allaha dua ediyorumki Ya Rabbim ne olur bunun bana soğukluğunu ver diye ve bir çok çeşitli tesbihatlar çekiyorum hem namazlardan sonra hemde çalışırken yada bir yere felan giderken fakat elime para geçtimi sanki o Namaz kılan Dua eden tesbihat çeken adam gidiyor yerine Şeytanla arkadaş olmuş birisi geliyor sonra bin pişmanlık bin pişmanlıkki o kadar olsun. Artık bu illetten kurtulmak için intiharı bile hep kafamdan geçiriyorum bu nasıl bir şey hem namaz kıl sonra git Allahın peygamberin ret ettiği bir şeyi yap. Ailem çocuklarım hep benim yüzümden perişan oldular. Sanki içimde benimle yaşayan bir şeytan yada Cìn var diye düşünmeye başladım son aylarda. ordan geriye gelince Şeytanla boğuşuyorum bu seferde bana öyle his veriyorki sen zaten günahkârsın birde namazmı kılacaksın diye sonra onu yeniyorum gidip abdest alıp sil baştan tövbe ve namaz.Namaza başlayalı 12-13 yıl oldu artık yoruldum. Yokmu bunun bir çaresi ben Allahın huzuruna böyle gitmek istemiyorum çoluk çocuğumu yıllardır perme perişan oldu. kazandığım paralar kumar makinalarında yok oldu gitti. Yokmu bir büyük Âlim büyük zât onun yanına gidip bir Dua alayım Allah Rızası için bana bir yol gösterin. Ben 48 yaşındayım oğlum 18 yaşına kızım 17 yaşına geldi yüzlerine bakmaya utanıyorum. Çevrem kalmadı bu illetten dolayı. Bu dünyam gitti nerdeyse bari ahireti kurtarayım diye uğraşıyorum. bunları buraya yazarken bile gözlerim dolu dolu yazıyorum Allah Rızası için bana yardım edin. ALLAHA EMANET olun. Es Selâmün Aleyküm

  1. Aleykümselam Ali bey. Rabbim en kısa zamanda bu illetten kurtarsın sizi.
   Size özel bir cevap yazacağım ancak bu herkesin göreceği bir yazı olmamalı. Bunun için şu Facebook lingimize
   kendinizi tanıtan bir mesaj yazınız oradan size cevap vereyim.
   https://www.facebook.com/islamdergisi/

 10. Hocam teşekkür ederim bilginiz için peki ya şeditel batşi yi okusam onların kibirleri için pişmanlık duyarlar mı okumalıyım beddua için değil kibirleri için pişmanlık duymaları için.

  1. Rica ederim.
   Öyle şiir gibi dizilmiş dualardan şunu okursan şöyle kabul olur böyle olmaz gibi şeylere inanma. Yüreğinden geldiği gibi dua et.

 11. Selamın aleyküm hocam uzun yıllar birlikte olduğum sevgilim vardı ailesiyle birlikte beni küçük gördüler kibirli insanlardı onca verilmiş söz üzerine benden ayrıldı yarı yolda bırakıldım. Onların kibirleri den dolayı pişmanlık duymalarını istiyorum sadece beddua etmiyorum internette bazı şeyler gördüm. ya şeditel batşi 660 defa okunup daha sonra duayı ettiğimiz kişilerin isimlerini söylemek gibi çok tefsirli olduğu yazıyor doğruluk payı nedir ve uğradığım haksızlığa karşı ne yapmam ne okumam gerekir allah razı olsun..

  1. Bahtiyar kardeşim sen anladığım kadarı ile inançlı bir kimse olmalısın. Çünkü dualara inanmaktasın. Öyle ise bil ki İslam’da nikahsız sevgililik(flört) memnudur. Yani şartlarına uyulmazsa harama, Allahın azap ve gazabına sebeptir. Siz o kimse ile her ne yaşadınız ise Allah’tan af dileyin işlediğiniz günahlara tövbe edin ve şöyle dua edin:
   “Ya Rabbena! o kızı benim hakkımda hayırlı eş eyle beni de onun hakkında hayırlı eş eyle. Eğer o benim nasibimde yoksa bana onun soğukluğunu lütfeyle.”
   Bu duayı beş vakit namazın arkasından en az üç kez tekrarla.

 12. Selam aleyküm hocam ben xxxxxxxxx gitmek istiyorum fakat kafamda soru işaretleri var gideyim gitmeyeyim mı? Gitmek gerekiyor mu , doğru bir şey mı gitmek? saygılarımla

  1. Aleykümselam Yanlış bir yere gitmiyorsunuz. Yolunuz açık olsun kardeşim.

 13. Selamın aleyküm sizden yavrum için yardım diliyorum 4 aylik bir kız çocuğu var ve 1 aydır emmiyor ve mama da yemiyor doktorda ayine göre kilosunun düşük. Olduğunu söyledi bu duruma çok üzülüyorum yavruma faydalı olamıyorum onun iştahını açılması ve eskisi gibi emmesi için hangi esmaul husnanyi okumam gerekiyor lütfen yardım edin şimdiden allah razı olsun hayırlı aksamlar

  1. Aleykümselam makbule hanım. Allahu Teala hastanıza acil şifalar bahşeylesin.
   Beş vaki namazdan sonra dua ederken Allaha hamd Rasulüne salavat getirdikten sonra şöyle dua ediniz:
   “Ya Rabbî, yâ Hayyü, yâ Kayyûm! Çocuğuma şafi isminle şifa ihsan eyle uzun ve sağlıklı ömürler ver, İslama hadim et.” Bu duayı en az üçer kez tekrarlayınız.

 14. Selam.7 yasinda kizim var ilk evliliyimdendi 2 defa da evlendim bu kizim eli kocama deyirse abdesti bozulurmu?Cocuk cok uzuluyor

  1. Aleykümselam Ruhiye hanım.
   İkinci kocanızın nikahı önceki kocanızdan olma kızınıza asla düşmez. Yani, dinen onun öz kızı gibidir eli değmesi ile abdesti de bozulmaz.

 15. Hayirli aksamlar benim bir sorum olacak zikir cekerken allah’ın isimlerin önüne el ya da ya soylenilmez denildi doğru olan nedir ve el rahman veya ya rahman mi denilir manası nedir tesekkurler

  1. Hayırlı günler. Zikir çekenler başa ya veya el takısı almazlar. Dua için okunursa başa ya ünlemi konur.

 16. ALLAH ın Selamı Rahmetive Bereketi Üzerinize Olsun;

  Dün akşam yazmıştım ama internette sorun oldu sanırım silinmiş.
  İlim için size sormak istediklerim var. Bilginiz dahilinde bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  1- Muazzam duası diye bir dua ile karşılaştım. Yukarıda ki bazı esmalar kullanılaraktan bir başkasının rüyasına girme gibi bir hadiseden bahsediyor. Esmalar kullanılaraktan böyle bir eylemde bulunmak caiz mi?

  2- Bana zikirin 3-5-7 gibi tekli sayılardan yapılmasını uygun dediniz. Fakat aşağıda farklı bir kullanıcıda;
  Bekir – 15 Mart 2017 – 12:24 tarihli soru:
  Zalimlere karşı Ya Allah, ya Azîz, ya Allah, ya Cebbâr” esmalarını her sabah ve akşam 70 veya 100 kez okuyunuz. Daha az veya daha çok da olabilir. Bununla birlikte sabah ve akşam İhlas, felak ve nas surelerini 7’şer kez okuyunuz.
  Çiftli sayıda tavsiye ettiniz. Bunun hikmeti nedir?

  Selam ve Saygılarımla

  1. 1) Aleykümselam Tolga. Öyle bir şey avam kimselerce mümkün değil. Allah dilemedikçe kimse kimsenin rüyasına giremez.
   2) Tek sayı ile zikir sünnettir. 70 sayısı da tektir. 100 sayısı hata olmuş 101 olmalı. ihlas felak ve nas sureleri de 7’şer kez okunmalı dediysek çift rakam demedik. Ama siz 7 sayısını çift görüyorsanız size bir diyeceğim yoktur.

 17. Sayın Üstadım,
  Esmalar ile sünnet üzere dua yapabilmek için mezkür esmâi şerifin tek sayıda bitmesi gerekir.
  Misal: 3- 5-7- gibi…

  3-5-7 derken biraz daha açıklayabilir misiniz? Misal: Ya Vedüd esmasını hecelere mi ayrıacağız. Ya Ve Düd gibi. Veya bir kaç örnek yazabilir misiniz?
  Saygılarımla

  1. Yâ Vedûd, Yâ Vedûd, Yâ Vedûd, derseniz üç kez zikretmiş olursunuz. Hecelere ayırmak olmaz.

  2. ALLAH ın Selamı Rahmeti Bereket ve Mağfireti Üzerinize Olsun 🙂
   Hızlı cevabınız için çok teşekkür ediyorum. ALLAH Razı olsun.
   Sayın Hocam bazı konular çok kafama takılıyor. Mesala bu konuda olduğu gibi tek sayıda bitmesi neden tek sayı? Namaz tesbihleri 33 er, 19 çekilen sekine duaları vb.. Bir anlamı olmalı elbette. Bir kaç defa soranlar oldu ama şimdi nasip oldu sormak bir bilene 🙂
   Birde şunu sormak istiyorum; Bir çok zikirde olsun salavatda olsun böyle abartılı sayılar var işte şundan 4444 defa bundan 1000 defa gibi… Bu tip dualara yönelince sürekli okuyarak insanın normal zamanında böyle büyük bir boşluk zor bulunmakta. Farklı zaman süreçlerinde bu sayıyı tamamlamak doğru olanı mıdır? Yoksa başına oturup bitirene kadar mı bitirmek doğru olanı.
   Birde bu sayıları nasıl belirliyorlar. Kuran-ı Azimi Şanda hiç denk gelmedi bana şundan bu sayı kadar bundan bu sayı kadar diye bir rakam belirtmek.
   Şu yazdıklarım çok fazla karşıma çıkıyor ve tarafıma böyle sorular gelmekte.
   Bu işin aslı asaletdir acaba.. Bizleri bilgilendirirseniz çok sevinirim.
   ALLAH işinizi rast getirsin. Selam ve Saygılarımla.

  3. Aleykümselam ve rahmetullah Tolga kardeşim.
   Tek sayı olmasını Peygamberimiz tavsiye etmiştir ki bu da sünnettir. Onun hikmetini Allah ve Rasulullah daha iyi bilir.
   O 4444 veya 1000 gibi sayılar sünnet değildir.
   O sayılara göre zikir yapıp yapmamak da muhayyersiniz. O rakamların bir kudsiyeti yoktur.

Bir cevap yazın