Rüya Tabiri (Yorumları)

rüya nedir notBismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.  
 

RÜYA:
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz buyurdular ki;

-” zel rüya gören, hemen Allahü teâlâya hamd ve şükretsin! Kötü rüya gören, Allahü teâlâya sığınsın, rüyasını kimseye anlatmasın! O zaman rüyanın ona zararı olmaz.” (Hadis-i Dare Kutni)
Ebû Katâde radiya’llâhu anh’den rivâyete göre Peygamber aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
“Güzel rü’yâ Allah’tandır. Fenâ rü’yâ da şeytandandır. Biriniz korkunç yâni karışık rü’yâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp, üflesin ve o rü’yânın şerrinden Allâh’a sığınsın, (Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, desin!). Bu sûretle o rü’yâ, gören kimseye zarar vermez.”
(Kütüb-ü Sitte-1358)

– “En büyük yalan, kişinin görmediği rüyayı gördüm diye gözlerine iftira etmesidir.”
(Hadis-i Buhari, Ta’bîr 45)

Rüya; Büyük İmam, İmam-ı Rabbani(k.s.) hazretlerinin açıklamasına göre: İnsan uyuduğu zaman ruhu bedenden geçici olarak ayrılır . Seyahate çıkan bir kimsenin evinden ayrıldığı  gibi beden kalıbından Misal Alemine geçer. O alem madde alemi ile Melekut alemi arasında bulunmakta olup, orada mahlukların kendileri değil sadece örnekleri vardır. Orada her mahlukun bir bir benzeri vardır. Rüya gören bir kimsenin, rüyasında “Ben seni rüyamda gördüm ” dediği zaman , o kimse “Ben bir şey hatırlamıyorum” der . Bu doğrudur . Çünkü Rüya gören , gördüğünü iddia ettiği kimsenin kendisini değil benzerini görmüştür.

Bu hususta Peygamberimiz:

“Peygamberlik gitti , sona erdi , benden sonra peygamberlik yoktur. Ancak mübeşşirat vardır ki, o da sahih rüyadır. Bu rüyayı ya bizzat kişi kendisi hakkında görür veya başkası onun hakkında o rüyayı görür.”

İbn Mace’nin (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte rüyalar üç kısımdır:

1-Korkulu rüyalar: Bunu başkasına anlatmamalı, yorumda etmemeli.

2- İnsanın uyanıkken fazla ilgilendiği bir husus hakkında gördüğü rüyadır. Bu da yorumlanmaz.

Nübüvvetin kırk altıda bir parçası sayılan rüyalardır ki bunlar Rahmani rüyalardır. Bunları Ana Kitabdan melekler o kimsenin rüyasına yansıtırlar. Bu rüyalar müjde ve uyarı niteliğindedir.

Evliyanın uyanıkken gönül gözü ile gördüklerine keşif denir. Yalnız bu gönül gözü ile görülen görüntüleri,  süfli bir kimsenin gördüğü basit ve sıradan görülen rüyalar gibi sanılmasın. Bu keşifler öyle görüntülerki herbiri bin bir dünya zevkini alt üst eden nurların mest ettiği  tecellilerden ibarettir.  Her insanda bu gönül gözü bulunur amma , biz insanlar çeşitli dünyevi istek ve arzularımız  ile bu gözün görüntüsünü perdeleyerek kör kalmış durumdayız..

Rüyaların gerçekleşme durumuna gelince, bazıları  görüldüğü gibi çıkarken,  bir çoğuda rumuzludur ve bu sebeple yorum gerektirir.

SALİH RÜYA:

– Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: “Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle demişti: “Benden sonra, nübüvvetten sadece mübeşşirat (müjdeciler) kalacaktır!” Yanındakiler sordu:
“- Mübeşşirat da nedir`?” ” Salih rüyadır” diye cevap verdi.”
Muvatta’nın rivayetinde şu ziyade var: “Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir.”
Buhari, Tabir, 5; Muvatta, Rüya 3, (2, 957); Ebu Davud, Edeb 96,(5017).

– Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Zaman yaklaşınca, mu’minin rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen mu’minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür.” Buhari’nin rivayetinde şu ziyade var: “Nübüvvetten cüz olan şey yalan olamaz.”
Buhari, Ta’bir 26; Muslim, rüya 8, (2263); Tirmizi, rüya 1, (2271); Ebu Davud, Edeb 96, (5019).

– Ebu Rezin el-Ukeyli Lakit İbnu Amir İbni Sabire (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Mu’minin rüyası, nübüvvetin kırkaltı cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetce bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. Anlatılacak olursa hemen düşer.”
Tirmizi, Ru’ya 6, (2279, 2280); Ebu Davud, Edeb 96, (5020).

– Ebu Said (radiyallahu anh) anlatıyor: “Mu’minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür.”
Buhari, Ta’bir 4, Muvaatta 1, (2, 956).

– Tirmizi’de Ebu Said’den şu rivayet kaydedilmiştir: “En sadık rüya seher vakitlerinde görülen rüyadır.”
Tirmizi, Ru’ya 3, (2275).

– Buhari’nin bir rivayetinde Resulullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurur: “Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez.”
Buhari, Tabir 2, 10; Muslim, Rüya 10; (2266); Muvatta, Rüya 1, (2, 956).

– Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor: “Rasulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Rü’ya üç kısımdır: Biri Allah’tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rü’ya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın.”

– Avf İbnu Malik radiyallahu anh anlatıyor: “Rasulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Rüya üç kısımdır: “Bir kısmı; ademoğlunu üzmek için şeytandan olan korkulardır; bir kısmı, kişinin uyanıkken kafasını meşgul ettiği şeylerdendir; bunları uykusunda görür; bir kısım rüyalar da var ki, onlar peygamberligin kırkaltı cüzünden birini teşkil eder.”
Ravi Muslim İbnu Miskem der ki: “Ben, Avf İbnu Malik radiyallahu anhe: “Sen, bu hadisi Rasulullah aleyhissalatu vesselam’dan bizzat işittin mi?” dedim. Avf, (iki sefer tekrarla): “Evet! Ben bunu Rasulullah aleyhissalatu vesselam’dan işittim. Ben bunu Rasulullah aleyhissalatu vesselam’dan işittim” dedi.”

 – Semure İbnu Cundeb (radiyallahu anh) anlatıyor: “Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) sık sık: “Sizden bir rüya gören yok mu?” diye sorardı. Görenler de, O’na Allah’ın diledigi kadar anlatırlardı. Bir sabah bize yine sordu:
” Sizden bir rüya gören yok mu ?”
Kendisine: “- Bizden kimse bir şey görmedi!” dediler. Bunun üzerine:
” Ama ben gördüm” dedi ve anlattı.()– Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’in şöyle söylediğini isittim:
“Ben bu gece, rü’yamda, kendimi Ukbe İbnu Rafi’in evinde imişim gördüm. Orada bana İbnu Tab denen cinsten taze hurma getirildi. Ben bu rüyayı şöyle te’vil ettim: “Yükselme dünyada bizimdir, ahirette de hayırlı akıbet bizimdir, dinimiz de tamamlanmıştır.”
Muslim, Ru’ya 18, (2270); Ebu Davud, Edeb 96, (5026).  – Urve (radiyallahu anh) , Hz. Aişe (radiyallahu anha)’dan şunu nakletmiştir: “Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bana dedi ki:
“Rüyamda sen bana üç gece gösterildin: Melek seni bana bir ipek parçası içerisinde getirdi ve “Bu senin zevcendir, aç onu!” dedi. Ben de açtım, içindeki sendin. Ben: “Bu rüya Allah katından ise, onu gerçekleştirecektir” dedim.”
Buhari, Nikah 9, 35, Ta’bir 20, 21; Muslim, Fezailu’s-Sahabe 79; Tirmizi, Menakib (3875).  – Hz. Aişe (radiyallahu anha) anlatıyor: “Rüyamda hücreme üç ayın düştüğünü gördüm. Rüyamı babam Ebu Bekr (radiyallahu anh)’e anlattım. Sükut etti, cevap vermedi. Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) vefat edip de odama defnedilince babam Ebu Bekr:
“- İşte (rüyanda gördüğün) üç aydan biri ve en hayırlısı!” dedi.”
Muvatta, Cenaiz 10, (1, 232). 
– Abdullah ibn Ömer (radiyallahu anh) anlatıyor: “Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) zamanında kişi, bir rüya görecek olsa onu Rasulullah -(aleyhissalatu vesselam)- efendimize anlatırdı. O sıralarda ben genç, bekar bir delikanlıydım, mescidde yatıp kalkıyordum. Bir gün rüyamda, iki meleğin beni yakalayıp cehennemin kenarına kadar getirdiklerini gördüm. Cehennem kuyu çemberi gibi çemberlenmişti. Keza (kova takılan) kuyu diregi gibi iki de direği vardi. Cehennemde bazı insanlar vardı ki onları tanıdım. Hemen istiazeye başlayıp üç kere: “Ateşten Allah’a sığınırım” dedim. Derken beni getiren iki meleği üçüncü bir melek karşılayıp, bana: “Niye korkuyorsun? (korkma)” dedi.
Ben bu rüyayı kızkardeşim Hafsa (radiyallahu anha)’ya anlattım. Hafsa da Rasulullah (aleyhissalatu vesselam)’a anlatmış. Rasulullah (aleyhissalatu vesselam):
“- Abdullah ne iyi insan, keşke bir de gece namazı kılsa!” demiş. Salim der ki: “Abdullah bundan sonra geceleri pek az uyur oldu!”
Buhari, Ta’bir, 35, 36, Salat 58, Teheccut 2, Fedailul-Ashab 19; Muslim, Fedailus-Sahabe 140, (2479).

HOŞLANILMAYAN RÜYA GÖRÜLÜNCE

7131 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görünce uzandığı zaman diğer yanına dönsün, üç sefer soluna tükürsün. Allah’tan o rüyanın hayrını talep edip, şerrinden Allah’a sığınsın.”

7132 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir adam gelip: “Rüyamda başımın vurulduğunu, (koparıldığını) sonra da yerde yuvarlandığını gördüm!” dedi. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdular: “Şeytan (birinize rüyasında) gelir. O da bundan korkar. Sabah olunca, gidip bunu halka anlatır.”

RÜYA NEYE DAYANILARAK YORUMLANMALI?

7133 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yormada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye mânalarını da dikkate alın. Rüya, ilk yorumcuya göre (vuküa gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın).”

7134 – Ümmü’l-Fadl radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre: “Kendisi (bir gün): “Ey Allah’ın Resülü! Rüyamda sanki sizin uzuvlarınızdan birinin evimde olduğunu gördüm” demiş, Aleyhissalâtu vesselam da: “Hayır görmüşsün. Kızım Fâtıma bir oğlan çocuğu dünyaya getirir, sen onu emzirirsin” buyururlar.

Gerçekten de Hz. Fâtıma radıyallahu anhâ (bir müddet sonra) Hz. Hüseyin veya Hasan radıyallahu anhümâ’yı doğurdu. Ümmü’I-Fadl da (kendi bebeği) Kusam’ın sütüyle onu emzirdi.

Ümmü’I-Fadl (sözüne devamla) dedi ki: “Bir gün ben onu Aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına getirip kucağına koydum. Ç’ocuk (Resulullah’ın kucağına) işedi. Bende çocuğun omuzuna vurdum. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm müdahale ederek “Oğlumun canını yaktın. Allah sana rahmet (mağfiret) etsin” buyurdular.”
Ruyada görülen renkler; kırmızı ve siyah ise hayırlı değildir. Beyaz ve yeşil ise o rüyanın hayırlı olacağı anlamına gelir.

İSTİHARE NASIL YAPILIR?
İstihare namazı sabah namazının sünneti gibi iki rekat kılınır. Mümkünse birinci rekatta fatihadan sonra zammı sure olarak Kafirun suresi ikinci rekatta zammı sure olarak ihlas okunmalı. Namazdan sonra biliniyorsa istihare duası okunmalı, bilinmiyorsa “Ya Rabbi bu iş benim hakkımda hayırlı mı değil mi bana rüyamda onun işaretini lütuf ve kereminle göster.” diye dua etmeli. Sonra tek olarak ayrı bir yatağa sağ kol üzere bir şey yemeden içmeden ve konuşmadan yatıp sabah namazına uyandığında gördüğü rüyayı yorumlatmalı. Rüya görmedi ise görünceye dek bir hafta devam etmeli.

İstihare Duası:

(Allahümme innî estehirüke bi-ilmike ve estakdirüke bi-kudretike ve eselüke min fadlikelazim fe inneke takdirü ve la akdirü ve tâlemü vela âlemü ve ente allamül-guyub)

 RÜYA YORUMU:

 A

Allah’ı rüyada görmek:  O’nun benzeri gibisi yoktur. O hakkıyle bilen ve kemaliyle görendir. (Şuara/11)
Allahı azamet ve celaliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz gören kimsenin rüyası hayra delalet eder. Sapkın bir kimsenin bu tür rüyayı görmesi hidayetine delalet eder.
Allaha küfrettiğini gören kimse Allahın verdiği rızka veya başına gelecek bir musibete rıza göstermemesine delalet eder.

Abdest almak: Borçlu olan borcundan kurtulması, sıkıntılı olan, sıkıntılarından kurtuluşa işarettir.
Abdesthane veya Banyo: Maddi ve manevi kirlerden arınmaya veya sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder.
Abdest Bozmak: Alacaklarını almak. Rahatlamak
Acelecilik: pişmanlığa delalet eder.
Acıkmak veya açlık: Açgözlülüğe veya darlıktan sonra bolluğa ermeye delalet eder.
Acı Çekmek: Rahata ermeye veya bir hastalığa delalet eder.
Ada Soğanı:
Günahkar bir kimseye işarettir.
Adam: Rüyada iyi adam görmek iyiliğe kötü adam görmek ise şerle karşılaşmaya işarettir.
Adem(a.s.): Hz. Adem’i görmek baba olmaya veya babası ölüş ise babasını görmeye delalet eder. Tasavvuf ehli ise Adem kademine yükseldiğine delalet eder.
Affedilmek veya affetmek: Tövbe etmeye tövbe etmişse tövbesinin kabul olmasına delalet eder veya büyüklük göstermeye delalet eder.
Afsunlanmak: Hasta üzerine veya kendi üzerine Kuran’dan bir ayet okumak veya okunması yada hadisi şeriflerdeki dualardan okuması veya üzerine okunması şifa bulmaya delalettir.
Ağaç: Rüyada görülen ağaçlar insanlara yada alınacak ödüllerin değerine delalet eder. Meyvesiz ağaçlar cahil kimselere kaba insanlara meyveli ağaçlar ise topluma yararlı insanlara ve alimlere delalet eder.
Ağaç kesilmesi: Kesilen ağaç kime aitse onun veya onun ailesinden birinin ölümüne delalet eder.
Ağlamak
: Sevinmeye işaret eder.

Akrep: Dili ile herkesi rahatsız eden biri ile karşılaşmak anlamına gelir.
Aksaklık : İşlerinin yolunda gitmemesine işaret eder.
Ağaç: Meyveli ağaç topluma faydalı ilim adamlarına insanlara işaret eder. Meyvesiz ağaçlarda kendisinden bedensel olarak yararlanılan kimselere işaret eder.
Altın: Altın görmek iyilik bulmaktır .
Anne: Annesini gören birilerinin himayesine girmeye delalet eder.
Anahtar: Bir sırrı öğrenmeye işaret eder.
Araba : Araba görmek aileye delalet  eder.
Araba sürmek: Yöneticilik etmeye delalet eder. Bu aile işlerini iyi ya da kötü yönetmekle ilgili olabilir.
Arı: Rüyada eşek arısı görmek dili ile insanları rahatsız eden kimselere delalet eder.
Bal arısı görmek hasta ise şifa bulacağı doktor veya ilaca delalettir. Hasta değilse dili ile acıtan ama yararlı sözler ile uyaran dost anlamına gelir.
At : At görmek hayırlı bir isteğin olacağına işarettir.
Ata binmek: İsteklerin tez gerçekleşeceğine işaret eder.

B

Baba:  Babasını gören maddi ve manevi destek bulacağına işaret eder
Bacaklar: Kişinin geçim kaynaklarıdır. Onlardaki olumsuzluk geçimi ile ilgilidir.
Bal: Hasta görürse şifa bulur. Sağlıklı birisi görürse hoş sözler işitmeye veya bir müjde alacağına delalettir.
Balık: Fırsatlar anlamına gelir.
Balığı kaçırmak: fırsatı kaçırmaktır.

C

Cami: Cami görmek hayırlı bir rüyadır. Camiye girmek kötülüklerden korunmaya hidayet bulmaya işarettir. Cennetlik olmakla da yorumlanır.
Cehennem: Günah işlemeğe delalet eder. Kötü kimselerle düşüp kalkmaya alamettir. Ya da ağır bir hastalık geçirmeye delalettir. 
Cennet: Huzur ve Barış bulmaya işarettir. Camiye müdavim olmaya, namaz kılmaya alamettir.
Cenaze: Cenaze görmek misafire işarettir.
Cin çarpması: Faizle meşgul olmağa delalettir.

 Ç

Çamur : Günah veya sıkıntılı günlere işarettir.
Çarşı: Alış verişe işarettir.
Çayır ve çimen:  Huzura delalet eder.

 D

Dağ: Dağ görmek ulvi duygulara işaret eder.
Davul: Çığırtkanlığa işarettir.
Define: Miras malı veya ilme delalet eder.
Demir : Güç ve kuvvettir
Deniz: Enginliğe delalet eder
Diş: Dişlerdeki olumsuzluk işlerin olumsuzluğuna delalet eder
Dua : Allah’a manevi yakılığa delalet eder.
Düşmek : Mal veya itibar kaybetmeğe delalet eder

 E

Ebem Kuşağı: Rüyada görülen ebem kuşağı sevinç ve iyiliğe işarettir.
Ekin: Yeşil ekinler mutluluğa, kuru başaklı ekinler bolluk ve berekete alamettir.
Ekmek: Dindarlar için manevi rızık, başkaları için berekettir.
Elbise: Dar ve küçük her elbise sıkıntıdır. Fazla bol giysilerde kişinin aldığı sorumlulukları  taşıyamamasına işarettir.
Elma: İyi kimselere işarettir.
Eşek: Anlayışsız kimsye alamettir.

 F

Fare: Hırsıza veya iman hırsızı şeytana alamettir.
Faiz: Faizle meşgul olmak cin şeytanları ile yakınlık kurmaya alamettir.

 G

Gümüş : İyilik le tabir olunur
Gelin: Gelin getiren kimsenin bir makam veya bir mevkiye sahib olacağı anlamını taşır.

 H
Haber  Vermek:
Para harcamaya veya kaybetmeye işaret eder.
Haber almak:  
para geleceğine işaret eder.
Hac:
Selamete ve istikamete kavuşacağına veya, günahlarının affa uğrayacağına işaret eder.

    I
Isırmak:
İnsanın kendi parmağını ısırması, şaşıracağı bir işle karşılaşması anlamına gelir.

Islık: Islık çaldığını görmek boş işlerle uğraşmak manasına gelir.

   İ
İbrahim Peygamberi görmek: bolluk ve berekete, cömert birisiyle karşılaşmaya veya tevekkül makamına yükselmeğe işaret eder.
İçmek: Tatlı bir şey içmek güzel haber almaya, acı veya ekşi şeyler içmek ise tatsız sözler işitmeye işaret eder. Sufiler tatlı bir şey içerlerse, manevi zevke işaret eder.
İğne: Birine iğne dürtmek , onu incitmeye, onunla bir şeyler dikmek, birilerine yardım etmeye işaret eder.
İlaç: İlaç içmek, hasta değilse manevi şifaya işaret eder. hasta ise iyleşmeye işaret eder.

   K
Kâbe:
Rüyada Kâbe’yi görmek, duaların kabul edileceğine, hidayet ve istikameti doğrultmaya işaret eder. Kâbe’ye gitmek, hacca işarettir.
Kelepçe: Esaret
Kelepçelenmek: Bağımlılık veya aşık olmak.

Kur’an: Kur’an okumak veya görmek, rahmet ve hidayete sebetir.
Kabir: Kabir görmek, yeni evlilerin çocuğu olacağına , başkalarının kabir görmeleri ibret alacakları bir durumla karşılaşmalarıdır.
Kaçmak: Kötü şeylerden kaçmak, iyiliğe  işarettir.
Kadın: Kadın görmek, dünyalık elde etmeye işarettir. Erkeğin kadına dönüşmesi, acizliğine işarettir.
Kafes: Hapse veya sıkıntıya işarettir.
Kafir görmek: Hırıstiyan görmek avrupaya, hindu görmek hindistana gitmeye veya onlarla ilgili bir durumla karşılaşmaya işarettir.
Kalb: Kalb görmek bir insanla karşılaşmaya, kalb satın almak bir dost kazanmaya işarettir.
Kıçını Dönmek: Bir kimse rüyada bir kimsenin kendisine arkasını dönmesini görmesi, o kimse ile arasına engeller gireceğine işarettir.
Koku: Rüya da koku ahlak, yapılan işin duyulması anlarına gelir. Kötü koku kötü ahlaka, sert koku sert davranışlara güzel kokular güzel ahlaka, güzel ve hafif kokular güzel ahlaka ve yumuşak davranmaya işarettir.
Kafir Görmek: Şeytanın tuzağına alamettir.

   L
Lebbeyk demek:
Hacca gitmeğe , veya sadık bir kul olmaya işaret eder.

Levh-i Mahfuz: İlahi bir uyarı veya müjdeye işarettir.
Leylek:
Göç etmeğe veya misafir geleceğine işaret eder.
Limon: tatsız ortama alamettir.
Lise: Kendini lise öğrencisi görmek, askere gitmeye veya yeni bir işe girmeye alamettir.

M
Mağara: Mağara himaye görmeğe, veya himaye etmeye işarettir.
Makas: Doğru ile eğri arasını ayırmaya, veya bir şeye şekil vermeye işarettir.
Manda: Kaba saba bir kimse ile karşılaşmak anlamındadır.
Marangoz: Terbiyecilik anlamına gelir.
Mayıs Böceği: Hayırsız bir kimsedir.
Maymun: Sözünden dönen , kararsız kimseye işaret eder.
Mekke, Medine: Hayıra ve hacca  işarettir.
Melek: Hayırlı kimselerle karşılaşmaya işaret eder.
Meme: Gelir getiren bir kaynağa işarettir.

  N
Namaz: Hayırlı bir işe başlamk anlamındadır.
Nebi: Peygamber görmek, babaya, alime veya ermiş bir zatı görmeye işarettir.
Nikah: Bir sözleşme yapmak anlamınadır.
Nehir: Büyük bir insana veya kazanca veya fırsata işarettir.
Nane: Nane görmek veya koklamak iyi bir kimse ile karşılaşmak anlamına gelir.

  O
Odun: Odun görmek kabalığa işarettir.
Oğlan Çocuğu: Müjdeye işarettir.
Ok: Doğru söze alemettir.
Okul: İşlerin açıklanması işaretidir.
Omuz: Maddi veya manevi yardımdır.
Ölüm: Hayata alamettir.
Öpmek: Birilerinin elini öpmek o kimseye veya bir başkasına muhtaç olmaya alamettir.
Örümcek: Hileci bir kimseye işarettir.

    P
Para: Güç anlamındadır.
Pencere: Uzak görüşlü olmakla tabir olunur.
Perde: Gizli işlere işarettir.
Peygamber Görmek: Hidayet ve irşad olunmaya işarettir.

  R
Rüzgar: Lehte veya aleyhte olabilecek bir güce işaret vardır.
Rüya da Rüya Görmek: Acaib şeylerle karşılaşmak anlamındadır.
Rüku: Rüyada namazın rükusunu yapmak, kibirden kurtulmak hidayete ermek manasına gelir.

   S
Sabah : Rüyada sabah vaktinde olmak sıkıntılardan kurtulmakla tabir olunur.
Sabun: Yerde sabun görmek tuzak anlamına gelir.
Saç: Saçların iyi hali iyiliğe, kötü durumuda kötülüğe işarettir.
Secde: Secde etmek, hidayete ermeğe işarettir.
Su: Güzel su iyiliğe, kötü su kötülüğe işarettir.

Ş
Şehir: Şehre girdiğini görmek korktuğundan emin olacağına işarettir.
Şehid: Şehidlik Allah’a manen yakın olmak anlamına gelir.
Şeker: İyi habere işarettir.
Şeytan: Kötü ruhlu bir kimseye işarettir.

T
Tabut:
Yolculuğa işarettir.
Tarla: Bekarlar için evliliğe alamettir.
Taş: Katı kalpliliğe veya sağlamlığa alamettir.
Tavaf: Kabeyi tavaf etmek günahklardan kurtulamakla tabir olunur.
Tavan: Güvenliğe alamettir.
Tavşan: Korkaklığa işarettir.
Tavuk: Gürültücü bir kadına işarettir.
Terazi: Adalete işarettir.
Ter: Şifa bulmaya alamettir.
Toprak: Kuvvet kazanmağa alamettir.

U
Uçmak: Sevinçli bir durumla karşılaşmaya alamettir.
Uyku: Gerçeklerden gafil olmakla tabir olunur.
Utanmak: Dindarlıktır.

Ü
Üzüm: Üzülmeye alamettir.
Üzülmek: Sevinmeye alamettir.
Üzengi: Atın üzengisini ele almak aile veya maiyetini iyi idare etmeye alamettir.

V
Vadi: Vadi yeşillik ve sulu ise iyiliğe , değilse tehlikeye alamettir.
Vaiz: İrşad olunmaya veya öğüt vermeye alamettir.
Vedalaşmak: Elindeki malın veya rütbenin gideceğine alamettir. Kötü halde ise, iyileşeceğine alamettir.

Y
Yağ: Zenginliğe alamettir.
Yağmur: Normal yağmur iyiliğe rahmete, sert yağmur ise felakete alamettir.
Yastık : Evli için hanımına işarettir.
Yatak: Bekarlar için evliliğe alamettir
Yemek: Rızka alamettir.

Z
Zelzele: Maddi veya manevi sarsıntıya alamettir.
Zemzem: Hastanın şifaya ermesine alamettir.
Zina etmek: Eğer ihtilam olmamışsa, hırsızlığa tabir edilir. İhtilam olmuşsa, tabir olunmaz.
Zincir: Devamlı olan bağlantıya alamettir.

NOT:
SAYIN OKUYUCULARIMIZ, Sadece istihare namazı akabinde gördüğünüz rüyaların yorumu yapılmaktadır.

 

Loading

85.012 - 1
DİKKAT: Hakaret, küfür, tehdit içeren mesajlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılır. Tüm gönderilerde IP adresleri ve gönderim tarihi sistem tarafından kaydedilmektedir. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Aşağıdaki formu doldururken isim kısmında takma ad veya rumuz kullanabilirsiniz. İnternet sitesi kısmını boş bırakınız. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir. Eposta adresiniz yayımlanmaz.

“Rüya Tabiri (Yorumları)” üzerine 2.797 yorum.

 1. S.a hocam rüyamda bizden sorumlu müdür bana masa kuruyor daireye bilgisayarları kurduruyor ardından ben kalemligimi eşyalarımı yerleştiriyorum beni güleryüzle karşılıyor müdür bey yeni geçtiğim birlikte bana masa kurulmadı 3/kişi fazla seni başka yere verebilirler dedi memur bey bu sitresli günlerde bugün böyle bi rüya gördüm bide ekmek falan alıp eve gelmiş inşallah hayırlı olur rüyam

  1. Birde hocam vali yardımcısının odacısı resme büyü yapıyormuş diyorlar bende resim yok diyorum nasıl yaptırayım diye konuşuyorum bu aralar biraz işle alakalı sallantılar varAllahım inşallah hayr olur

  2. Dua edin Allah işlerinizi hayırlara tebdil etsin. Rüyadaki büyü torpile delalet eder.

 2. Hayirli sabahlar..ruyamda bir kactane erkek cocugu vardi.ortan karanlikti.zevkle hurma yiyorlardi.bayagi yediler.sonra hurma bitti.bir tanesi bana daha aliversene dedi.bende cidden daha yiyecekmisiniz dedim ve alayim dedim.sonra bir erkek gordum ben alayim dedi ve alip getirmis

  1. Hayırlı sabahlar.
   Erkek çocukları görmek müjdeli haberlere delalet eder. Karanlık ortam sıkıntılara, tatlılar sevince delalet eder.

 3. hocam mrb.ben ruyamda esimle yeni yapilmis bi evdeydim boştu kaynatamlar yaptirmis sozde baskasina bizde geziyoz icinde .keske burda biz otursak diyorum .sora esimlee kocaman bi beyaz pasta yiyoz evde cikiyoz

  1. Akrabalarınız, sizin mutluluğunuza vesile olacak destek ve yardımda bulunacaklarına delalet eder.

 4. Selamün aleyküm hocam. Rüyamda sevdiğim kişi bizim evimizde namaz kılacakmış ama kıbleye ters yönde seccadesini serdiğini fark edip ben düzeltiyorum seccadesini. Daha sonra ise namaz kıldıktan sonra ikimiz birlikte 5-6 misvakla bir şeyler yapıyoruz. Bu arada bir kaç misvakın ıslak olduğunu fark ediyorum. Yorumlarsanız çok sevinirim. Allah’a emanet olun.

  1. Aleykümselam.
   Sevdiğiniz kimsenin kıblesinin ters olması itikadının bozuk olduğuna delalet eder. Onu doğrultmanız onu Müslüman yapmanıza delalet eder.

 5. selam,

  Bir gün önce gördüğüm rüyayı yorumlamanızı rica ediyorum. Rüyamda rüya görüyordum yatağımdayım tavanda arı vardı. Bu arı normal boyuttaydı. Sonra uyanıyorum yataktan kalkıp odadan çıkıyorum. Kardeşim odaya çağırıyor beni ve rüyamda gördüğüm aynı yerde arıyı gösteriyor. Bu arı daha iri, dolgun, parlak ve netti. Ben önce korkuyorum arıdan gidip gelip ona bakıyorum. Zamanla yakınlaşıyor bana ve yakınlaştıkça büyüyor. Gözleri parlıyor. o bana yakınlaştıkça benim korkum azalıyordu. daha sonra onunla annemlerin odasında olduğumuzu görüyorum ve arı 1-2 yaşlarında çocuk gibiydi. Elinden tutyorum hadi gel dedemin yanına götüreyim seni diyorum ve salona dedemin yanına götürüyorum onu. daha sonra uyandım. teşekkür ederim

  1. Rüyada arı görmek ölüme delalet eder. Arıyı dedenizin odasına götürmeniz ise dedenizin bir tehlike atlatmasına delalet eder.

 6. Hocam öncelikle hayırlı günleriniz olsun inşaallah… Dün gece rüyamda eski görüştüğüm kişinin ablası ile normalde tanımam etmem ..Karşılıklı normal masada birebir görüşüyoruz. beni güya face den görmüş bende ona beni nasıl gördün diyorum ortak bir arkadaşımız varmış küçük çocuk adı yusuf diyor.Bende yok diyorum bende asla kayıtlı değil diyorum. Face şifremi ona veriyorum al bak diyorum oda bakıyor sonra benim yüzüme dikkatlice bakıyor konuşmamı ve yüzümü beğeniyor, bana bunuda itiraf ediyor .. Diğer rüyam ise büyük bir alan ve kermes gibi bir yer açık alan. Oradan geçiyoruz geçerken duruyorum insanlar var güya 2.el hertürlü eşya özelliklede çocuklara ve bedava imiş.Bende yiyenlerime kullanılmamış boya kalemleri olan bir kutu alıyorum. Dahada ona benzer kullanılmış bir sürü çocuklar için olan eşyalardan alıyorum.. Allah sizden şimdiden razı olsun.. Teşekkürler..

  1. Teşekkürler Elif Hanım. Size de hayırlı günler olsun.
   Onlardan birisi ile bir masaya oturmanız, onlarla anlaşacağınıza ve acı sevinçlerinizi onlarla paylaşacağınıza delalet eder.
   Yeni bir işe başlamaya veya terfi etmeye delalet eder.

  2. Hocam teşekkürler 2. rüyamın yorumu Yeni bir işe başlama veya terfii olan kısım mı yoksa 1.rüyamın devamı mı ?

 7. Günaydın hocam rüyamda muş a düğüne gitcekmisiz eşimle Kayınvalidemler onden gitmişler bizde gitcez fakat ben bi türlü elbise uyduramiyorum giyecek birde son 4 gündür hep kıyafet görüyorum nedir acaba

  1. İyi günler Miray Hanım.
   Yolculukla alakalı işler bilinç altınıza yerleşmiş ve rüyalarınıza yansımıştır. Endişelenecek bir durum yoktur.

 8. selamun aleykym hocam benim saclarim dokuldu de bazen ruyalarimda saclarim gelmis gur sekilde goruyorum bugun yine oyle gur gordum tabiri nedir acaba ruyamin

  1. Aleykümselam İkbal.
   Rüyada saçlardaki olumlu görülen şeyler, günlük işlerinizde ve düşüncelerinizde güzelleşmelerin olacağına delalet eder.

 9. Selamün Aleyküm hocam rüyamda iki alman kurdu köpek gördüm siyahlı kahverengili iri tüyleri falan bakımlı çok güzeldi.biri yatıyordu sanki ölmüş gibi ve biri de başında bekliyordu.başında bekleyenin dişi olduğunu seziyorum.sonra kendimi birseyler ya da birisini ararken buldum ama ne aradığımi ben de bilemiyorum hocam değerli vaktinizi ayırdığıniz için şimdiden teşekkürler

  1. Babanız ne iş yapıyor? Yaşı kaç evli mi bekar mı? Köyde mi yaşıyor? Tahsili nedir?

  2. Haklisiniz hocam yazmam gerekti 🙂 Babam hizmetli. Emekliliginde yuksek maas almak icin lise bitirme sinavlarina girecekti. ilk sinavini gecememisti 2. sinavini gececegine alamet olabilir mi? Kizi olarak ben de atama bekliyorum beni isaret etme durumu olabilir mi ya da?

  3. Babanızın rüyada kendini vali olarak görmesi, sizin KPS sınavlarını kazanacağınıza ve kaymakamlık veya valiliğe atanacağınıza delalet eder.

 10. RÜYADA KÖR OLMAK

  1. Dini inançlarınızda itikadi bir sıkıntının olduğuna delalet eder.

 11. Selamun Aleykum..1.ruyamda kizkardesim sinir krizi geciriyordu.bende kendine gelmesi icin onu tokatladim bu sirada bir gece mapusta yattiysan nolcak kendine gel dedim ve bir anda normale dondu.2.ruyamda hayirli kismet icin ya fettah okuyarak uyumustum.ruyamda bir erkek benim icin cok guzel bir yaspasta yaptirmis.pastanin disi pempe renkli fiyonklu bir elbise seklindeydi.goruyorum ve cok hosuma gidiyor.bende birisine utanarak sadece birbirimizden hoslaniyoruz diyorum.ilginiz icin cok tesekkur ederim.ikinci ruyamda merak ettigim biriyle tanisacak gibi gorunuyorum ama bu hayir midir sermidir?

  1. Aleykümselam Nuhket Hanım.
   1. rüyanıza göre kardeşinize tokat vurmanız, ona bir iyilik yapacağınıza delalettir.
   2. rüyanıza göre yaptığınız yorum isabetlidir.

  2. Bekir bey tanisabilecegim bu kisi hayir midir sermidir?bi yorumunuz olabilir mi?rabbimden herseyin hayirlisini istiyorum hayirsiz uzak dursun hepimiz icin

  3. Orasını Allah bilir. Siz onunla tanıştıktan sonra onun hakkında istihare yaparsanız inşallah o zaman belli olur.

 12. hocam hayırlı günler sizlerle bu sabahki rüyamı sormak istiyorum geçen ay bir arkadaşım kızçocuğunu evlat edindiler ve bende dün rüyamda arkadaşımı ve başka 2 arkadaşımı daha gördüm arkadaşım çok yorulduğunu söylüyordu bende kendisine eşiyle dinlenmeleri için çocuğu 2 günlüğüne bana ver dedim çocuğu bana verdi bizde diğer arkadaşlarla o evlat edinen arkadaşımızı eski bir otele yerleştirdik arkadaşım odada hemen banyoya girdi sonra biz biraz oteli gezip bebekle beraber çıktık yolda diğer arkadaşım bebek arabasını elinden yokuş aşağı bıraktı bende arabanın peşinden koşup arabayı yakaladım sonra kar yağmaya başladı ve uyandım hocam bide akşam ben 2.bebeğimi beklediğimin haberini aldıktan sonra bu rüyayı gördüm yorumunu sizden rica ederim Allah sizden razı olsun

  1. İkinci bebeğinizi sağlıklı olarak doğuracağınıza delalet eder.

 13. Bekir hocam.. Rüyamda tuvaletin lavabosunda ellerimi sabunla yikiyordum…

  1. Günahlarınıza tevbe etmeye ve borçlarınızdan kurtulmaya delalet eder.

 14. Hayırlı günler hocam bizim komsumuzun oğlu var ve onun annesi beni oğluna düşünüyormuş fakat benim ailem olumlu bakmıyor ben bugün sabah rüyamda bu oğlanın ablasının düğünü oluyor herkes gidiyor ben biraz daha geç gidiyormusum düğüne ve gittiğinde mutfaklarında masada oturuyorum üzerimde siyah ceket basımda yeşil eşarp varmış hocam sonra bu oğlan bana diyorki yanındakilerle senin birlikte fotoğrafını cekeyim diyor ve çekiyor sonra fotoğraflara bakmak için telefonu elime alıyorum ve bakiyorumki telefonundan benim daha önceden çekilmiş fotoğrafların varmış sonra hocam ben eve gidiyorum bakiyorumki bu oğlan bizde mutfakta anneme yardim ediyor üzerinde beyaz gömlek var sonra hocam ben bu oğlanın internet sitesine bakiyorumki bi kızla ilişkisi varmış yorumlarsaniz sevinirim hocam

 15. Hayirli gunler..ruyamda yesil cok guzel boncuktan yapilmis kolye gordum..isildiyordu..2.ruyamda birisi kek yiyordu bende cok fazla yemissin dedim.icimden bes tanesinide ben yerim kalan birtanesinide o yer dedim

  1. Kolye görmek, bir sanat bir meslek kazanmaya delalet eder.
   İkinci rüyanız ise, birisini kıskanmaya delalet eder.

 16. Merhaba, hayırlı günler,
  Ben rüyamda hiç bilmediğim bir köyde olduğumu gördüm. Sonra köye telefon hatlarının çekildiğini ve köylülerin telefonla konuşmayı denediklerini gördüm. Sonra köyün başka bir yerinde kitap fuarı olacakmış duyuru asılmış. Yani bir anlamda köyün gelişmesine şahit oluyordum. Bununla ilgili yorumunuzu rica ederim.
  Hayırlı Günler.

 17. Günaydın hocam rüyamda eşimle bir eve gezmeye gitmisiz üzerimde bir etek var sökülmüş eşim git değiştir diyo gidiyorum başka bişey gitcem diğer etegimde çok kırışık gözüküyor tabir eder misiniz?
  Birde hocam annem benim kötü yorumladigim rüya gerçekleşmesin diye istihareye yattı rüyasında ben babaanneme beyaz tülbent vermisim yorumlar misiniz

  1. Hayırlı günler Miray hanım.
   Rüyanıza göre eşinizin hizmetlerini ihmal etmektesiniz. Allah mutluluğunuzu ziyade kılsın.
   Beyaz tülbent kurtuluş ve refahtır. Yani kötü tabirin gerçekleşmeyeceğine delalet eder.

 18. Selamun aleykum ben 15 gun once bi ruya gordum sevdigim biri icin dua ediyordum ancak dua yarim kaldi ve ben uyandim.daha sonra bugunde ayni ruyayi tekrar gordum bu sefer her yer ayniydi hersey ve ben ayni duayi ediyordum ve bu sefer hepsini bitirdim amin dedim ..

  1. O kimse hakkında yapacağınız duaların makbul olacağına delalet eder.

 19. Hocam diger ruyamda evli oldugum halde baskasiyla evlenmisim guya yine basim kapali bana hamilesin ama karnin belli degil diyorlar hep bayanlar var bende diyorum ki benim gercek esim var onun yanina gitmek istiyorum diyorum hayir olur ins

  1. Eşinizin iyi yönde değişim yapacağına ve sizi mutlu edeceğine alamettir.

 20. Selamun Aleykum.Bekir bey benim bir dusmanim var gercek hayatta.bu kisiyle olanlari ben bir arkadasima anlattim ve arkadasimda manevi olarak bana destek oluyor.dusmanim olan kiside ortak tanidigimizdi.ruyamda arkadasim dusmanim olan kisinin onu mahkemeye verecegi soyledigini soyledi.tesekkur ederim simdiden

  1. Aleykümselam.
   Düşmanınız olan kimseye dava açacağınıza delalet eder.

Yorumlar kapalı.