Kuran Herkese Açıklanmamıştır

Peygamberimiz, - " ليس للعبادة كتفكر" (Tefekkür gibi ibadet yoktur) buyurmuştur. Kuran'da da bir çok ayette tefekkür ve tezekkür geçmektedir. Ancak insanların doğru tefekkür...

Miraç Nedir?

SORU: Sapkınlar "Miraç Kuranda var mı?" diye sorarlar. Aslında asıl amaçları miracı inkar etmektir. CEVAP: Evet miraç hem Kuran'da hem de hadisi şeriflerde vardır....

Deizm Nedir?

Yazan: Bekir Abdullah 01 Oca 2021, 18:01 Deizm inancı nedir? Deizm, Allah'a inanıp peygamber ve İlahi kitapları inkar eden eski yunan filozoflarının tabi olduğu sapkın...

Şirk ve Müşrik Nedir?

28 Ağustos 2013 18:06 ŞİRK: Sözlükte "şirkün " sözü Ortak koşmak anlamına gelir. Bu lafızın kökü Arapça "şerake" (ortak oldu) mazi fiili üçüncü şahıstan...

Nurettin Yıldız

Nurettin Yıldız hocanın ehli sünnet dışı söylemleri o kadar çok ki bunları burada sıralarsak konu çok uzar, okuyucu da sıkılır okumaktan vazgeçebilir düşüncesiyle konuyu...

Büyük Günah İşleyenlerin Durumu

Büyük Günah Ana madde: İslam'da büyük günah Büyük günah veya mürtekib-i kebîre, ayet ve hadislerde büyük günah olarak tanımlanmış, Kur'an'da yapılmaması ve cezasının olduğu kesin bir şekilde emredilmiş, İslam'a işleyen kişinin hem dünya hem de ahirette cezalandırılacağı...

Halis Aydemir Kimdir?

Peygamberimiz(aleyhissalatü vesselam) bir hadisi şerifinde buyurmuştur ki  (mealen); - “Ümmetim 73 fırkaya (guruba) ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir." Bunun üzerine Ashabı Kiram; -...

Allah Vardır ve Birdir

Materyalist zihniyet evrenin bir yaratan olmaksızın kendi kendini var ettiğini iddia etmektedir. Olmayan bir şeyin kendi kendine varlık alemine çıkması boş bir iddiadır. Böyle...

Yaratmak Allah’a Mahsustur

Bekir Abdullah 07 Ekim 2014 TEKVÎN VE MÜKEVVEN: Yaratmak ve yaratılmak anlamındadır. O Allah ki, tek Yaratıcıdır. O’ndan başkasına "yarattı" demek şirktir. Bu sebeple bazıları...

Cennet Henüz Yaratılmadı mı?

SORU: Hocam bazı ilahiyatçı profesörler cennetin henüz yaratılmadığını iddia ediyorlar. Hadislerden verdiğimiz örnekleri de hadisleri de kabul etmiyorlar. Bunlara vereceğiniz cevabı bekliyoruz. CEVAP: Bismillâhirrahmânirrahîm:...

Dinde Zorlama Yoktur Ayeti

Allahu teala buyurdu ki (mealen): - "Dinde zorlama yoktur, Artık hak bâtıldan seçilip belli olmuştur. Kim Tağutu reddedip Allah’a iman ederse, muhakkak ki o,...

Ateistlerin Cevap Veremediği Sorular

Bu evrende olup da bu evrene ait olmayan duygularımızı modern bilim açıklayamamış, topallamış şaşkınlık içinde kalmıştır.  Görüyorum, işitiyorum, tadıyorum, seçiyorum, biliyorum  ama; bunlar nasıl...

Şefaati İnkar Küfürdür

Kıyamet günü peygamberlerin, alimlerin ve şehidlerin şefaat edeceği ayetlerle, sahih hadislerle ve ehli sünnet alimlerinin ittifakı ile mevcuttur. Her kim ki şefaati inkar ediyorsa...