Allah Vardır

Materyalist zihniyet evrenin bir yaratan olmaksızın kendi kendini var ettiğini iddia etmektedir. Olmayan bir şeyin kendi kendine varlık alemine çıkması boş bir iddiadır. Böyle...

Yaratmak Allah’a Mahsustur

Bekir Abdullah 07 Ekim 2014 TEKVÎN VE MÜKEVVEN: Yaratmak ve yaratılmak anlamındadır. O Allah ki, tek Yaratıcıdır. O’ndan başkasına "yarattı" demek şirktir. Bu sebeple bazıları...

Cennet Henüz Yaratılmadı mı?

SORU: Hocam bazı ilahiyatçı profesörler cennetin henüz yaratılmadığını iddia ediyorlar. Hadislerden verdiğimiz örnekleri de hadisleri de kabul etmiyorlar. Bunlara vereceğiniz cevabı bekliyoruz. CEVAP: Allahu...

Dinde Zorlama Yoktur Ayeti

Allahu teala buyurdu ki (mealen): - "Dinde zorlama yoktur, Artık hak bâtıldan seçilip belli olmuştur. Kim Tağutu reddedip Allah’a iman ederse, muhakkak ki o,...

Ateistlerin Cevap Veremediği Sorular

Bu evrende olup da bu evrene ait olmayan duygularımızı modern bilim açıklayamamış, topallamış şaşkınlık içinde kalmıştır.  Görüyorum, işitiyorum, tadıyorum, seçiyorum, biliyorum  ama; bunlar nasıl...

Şefaati İnkar Küfürdür

Kıyamet günü peygamberlerin, alimlerin ve şehidlerin şefaat edeceği ayetlerle, sahih hadislerle ve ehli sünnet alimlerinin ittifakı ile mevcuttur. Her kim ki şefaati inkar ediyorsa...

Allah’ın İndirdiği ile Hükmetmeyenler

SORU: Hocam, "Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir. (Mâide-44)" mealindeki ayeti nasıl anlamalıyız..? Bu ayetin tefsirinde Camiu'l Beyan isimli 30 ciltlik tefsirin müellifi...

Miraç Nedir?

Yazan: Bekir Abdullah         Mi'râc; Arabça, "arace"(yükseldi) mazi fiilininden türetilmiş, yukarı çıkılan durum, anlamına gelen bir kelimedir. Rasulullah'ın göklere ve onların ötesindeki alemler cennetlere, kürsi...

Eşarilerilik ve Maturidilik Arasındaki Fark

EŞARİLERLE MATURİDİLER ARASINDAKİ FARK SÖZDEDİR ÖZDE DEĞİLİmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eşari hazretleri Ehli Sünnet Yolunun İtikatta iki en önemli müçtehidlerindendir. Aralarındaki fark içtihadidir. İki...

Ateizm Nedir?

Bekir Abdullah Materyalist ateist zihniyet; "Tanrı vardı da biz mi inanmadık" derler. Onlar bu sözlerinde kesinlikle samimi değillerdir. Evreni yaratan ezelî güç, yaratıp irade...

Kuran Yeter Demek

"Sadece Kuran Yeter" ve "Sadece Kuran Uyunuz Hadisler vahiy değil " diyenler Kuran'a da inanmayan kimselerdir.Allahu teala Haşr suresi 7. ayette buyurmuştur ki (mealen):-...

Deccal ve Kıyamet Alametleri

SORU: Kıyametin büyük alametleri nelerdir?CEVAP:Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani, İbni Cerir ve İbni Hibban’daki hadis-i şerifte, şu on alametin çıkacağı bildirilmiştir:1- Hazret-i Mehdi gelecekHadis-i şeriflerde buyuruldu...

Çocukken Ölenlerin Durumu

SORU: Küçük çocuğumuz öldü. Ana-baba olarak çok ağladık. Bize günah oldu mu?CEVAPAğlamak merhametten ileri gelir. Ağlamak günah olmaz. Bağırıp çağırıp isyan etmek günahtır. Çocuğun...

Allah Celle Celalühü Cennette Görülecektir

SORU: Cennet nimetleri yalnız bedene mi olacaktır? Müminler ahirette ve Cennette Allahü teâlâyı görecekler mi?CEVAPCennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye...

Kabir Hayatı

Kabir hayatı hakkında Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki, mealen;-“Birisi öldüğünde akrabaları cenaze işleriyle meşgul iken, son derece güzel bir kişi gelir mevtanın başına  yanında durur. ...

Tevhid ve Şirk

Kelime-i tevhidin manası: Müslüman olan bir kimseye, ilk önce (Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün rasûlullah) kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i tevhid denir. Kısaca manası,...

Müminler Cehennemde Sonsuz Kalmayacaktır

Soru: Müminun suresinin (Tartıları hafif gelenler, kendilerine yazık edendir, cehennemde ebedi kalırlar) mealindeki 103. ayeti, Cehenneme giren Müslümanların da ebedi cehennemde kalacağını göstermiyor mu? CEVAP: Hayır,...