Cennet Henüz Yaratılmadı mı?

SORU: Hocam bazı ilahiyatçı profesörler cennetin henüz yaratılmadığını iddia ediyorlar. Hadislerden verdiğimiz örnekleri de hadisleri de kabul etmiyorlar. Bunlara vereceğiniz cevabı bekliyoruz.
CEVAP:
Allahu teala hadis münkiri o profesörlere hidayet etsin. Onlar gerçekten Kuran’a inanmış olsalardı Hadislerin Kuran’da Kuran’ın tefsiri olduğu beyanını görürülerdi.
“Dedik ki “Ey Âdem, sen ve eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”
(Bakara Suresi/35)
Bu ayette Hz Adem ve eşi Havva’nın cennette yaşadıkları ve orada bir süre yaşadıkları açıkça beyan olmaktadır. Cennet yaratılmamış olsaydı Allahu teala onlara neden “sen ve eşin cennette oturun” demiş olsun?
Ayrıca Yasin suresinde Habibün-Neccar’la ilgili şu ayetlerde Cennetin yaratılmış olduğu beyanındadır. Mealen:
 – “Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.” (Yasin/13)
– “O sırada şehrin ta ucundan bir adam(Habibün-Neccar) koşarak geldi ve: “Ey kavmim! Uyun o elçilere!” (Yasin/20)
– “Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni.” (Yasin/25)
Bundan sonra müşrikler onu şehid ettiler ve ruhunu alan melekler ona;
 – “Haydi gir cennete!” denildi. O da (cennete girip cennet nimetlerini görünce) dedi ki: “Ne olurdu kavmim (bana ikram edilenleri) bilseydi!” (Yasin/26)

Burada ki ibarede yaratılmamış cennete meleklerin gir cennete demeleri olacak şey değildir.
SORU: Hocam bazı sapkın kimseler Zümer suresi 68. ayetteki “Ve sûra üflenmiştir.” ibaresini göstererek henüz olmamış bir şeyin olmuş gibi söylendiğini iddia ederek cennetin de henüz yaratılmamış olacağını iddia ederler. Buna ne cevap verirsiniz?
CEVAP: O ayeti Bektaşi’nin “Namaza yaklaşma sarhoş olarak” mealindeki ayeti yarıdan alarak, “Bak Allah namaza yaklaşma” dedi demesi gibidir. Bir ayet geriden aldığımızda o ayetin ne manaya geldiği bariz açıktır. Ayette Allahu teala Kıyamet gününden söz etmektedir. Mealen:
– Allah’ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü O’nun avucundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir. ” (Zümer/67)

 – Ve sûra (o gün) üflenmiştir. Göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defa da hep onlar kalkmışlar bakıyorlardır. ” (Zümer/68)

Yasin suresindeki ifadeyle buradaki ifade çok farklıdır. Bunu ancak gerçek akıl sahipleri idrak edebilir vesselam.

Sure-i Necm’de Miracı vaki olduğunu ve cenetin daha önceden yaratılmış olduğunu açıkça ifade etmektedir. Mealen:
1 – İnmekte olan yıldıza andolsun ki,
2 – Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı.
3 – O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.
4 – O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.
5 – Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti
6 – (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.
7 – O, en yüksek ufukta idi.
8 – Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.
9 – Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.
10 – (Allah), kuluna verdiği vahyi verdi.
11 – Onun gördüğünü kalb(i) yalanlamadı.
12 – Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız.
13 – Andolsun onu bir kez daha görmüştü.
14 – Sidretü’l- Müntehâ’nın yanında.
15 – Ki Cennetü’l- Me’vâ onun yanındadır.

Burada Sure-i Necm’in 15. ayeti kerimesi Cennetül Me’va’nın Sidretül Münteha’nın yanında olduğunu açıkça beyan etmiştir. Yaratılmamış cennetin neden Sidre-i Müntehanın yanında olduğu beyan edilsin?
Bekir Abdullah 09.09. 2021

40 - 1
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Bir cevap yazın