Tesettür Hakkında Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Bazı Hadisi Şerifleri

TesettürBismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.  
 

Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz,
– “Ateş ehlinden iki sınıf vardır, henüz onları görmedim: Yanlarında sığır kuyruğu gibi birşeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar; giyinmiş, çıplak kadınlar ki bunlar Allah’a taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar, başkalarını da baştan çıkarırlar. Başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi almazlar. Halbuki onun kokusu şu şu kadar uzak mesafeden duyulur.” buyurdular.”
[Hadis-i Müslim, Cennet 53, (2857), 52, (2128).]

Hz. Ali (r.a) anlatıyor:

  “Ben ve Fatıma Rasulullahın (s.a.v) yanına girdik. O’nu üzüntülü ve ağlar durumda bulduk, sebebini sorduk”.

  Allahın Elçisi (s.a.v) buyurdu ki:

  -“Ben miraç gecesinde göklerde ümmetimin kadınlarını çok çeşitli azap olduklarını gördüm. Onların gördükleri o şiddetli azaplarına dayanamayıp üzüldüm ve ağladım.
1-) Onlardan bir kısmını saçlarından asılmış (ateşten kor kafalarının üstüne koymuşlardı) beyinlerini kaynarken gördüm.
2-) Bir kısmını dillerinden asılmış boğazlarından katran akıtılırken gördüm.
3-) Bir kısmını elleri boyunlarına ve ayakları göğüslerine bağlanmış olarak gördüm. Yılan ve akrepler onları sokup zehirliyorlardı.
4-) Bir kısmını göğüslerinden asılı olarak gördüm.
5-) Bir kısım kadın gördüm ki başı domuz gövdesi, merkep gövdesi gibi bin bir çeşit azap ile azap oluyorlardı.
6-) Bir kısım kadın gördüm ki suretleri köpek suretinde ateş ağızlarından giriyor ardından çıkıyordu, melekler tokmaklarıyla durmadan başlarına vuruyorlardı. İşte onları hatırladım, üzüldüm ve ağladım.

  Hazreti Fatıma ağlayıp ayağa kalktı:
-“Ey Sevgili Babacığım. Acaba bunlar neler yaparlar ki bu kadar çeşitli azaplarla karşılaştılar diye sordu.

  Rasulü Ekrem (s.a.v) ;
1-) Saçlarından asılmış beyinleri kaynayıp azaplananlar, başını örtmeyip saçını başını yabancı erkeklerden gizlemeyen kadınlardır..!
2-) Dilinden asılmış, boğazından katran dökülüp azaplananlar, dili ile kocasına eziyet edip servet mal mülk isteyen kadınlardır.
3-)Elleri boyunlarına ve ayakları göğsüne bağlanmış olup yılan ve akreplerle zehirlenip azaplananlar, cünüplükten ve hayızlıktan yıkanmayıp namaza ihanet eden, namaz kılmayan kadınlardır.
4-) Göğüslerinden asılıp azaplananlar, kocasının hizmetini yapmayıp yatağında eziyet eden, göğsünü yabancı erkeklerden sakınmayıp örtünmeyen kadınlardır.
5-) Başı domuz gövdesi merkep gövdesi gibi olup binbir çeşit azaplananlar (saçını başını süsleyip püsleyip, açık saçık dar ve açık renkli giyinip, vücut hatlarını belli ettirip binbir cilvelerle yabancı erkeklerin gönlünü çeken) kadınlardır.
6-) Köpek suretinde olup ateş ağzından girip ardından çıkanlar hased edip kocasıyla Müslümanların arasını bozmak için söz gezdirip yalan konuşan kadınlardır. Yazıklar olsun Allah ve Resulü (s.a.v.)’in emirlerini yaşamayıp yaşatmayanlara, İslamiyeti yaşamayıp isyan edenlere Bunların duaları kabul olmaz cennete de giremezler cennetin kokusunu dahi alamazlar..!  

Kaynaklar : Müsned-i Ahmed, İbni Mâce, İbni Cerîr, Beyhakî, Hâkim, İbni Ebî Hâtim, Taberânî, Bezzâr, İbni İshâk, İbni Merdûye, Ebû Dâvûd. Râviler: Hz. Ebû Hureyre, Hz. Ebû Sa’id Hudrî ve Hz. Enes bin Mâlik).

(Visited 4.984 times, 2 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Tesettür Hakkında Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Bazı Hadisi Şerifleri” üzerine 11 yorum.

 1. kapalılık kuran da geçmiyor sadece abdest yerleri örtünmeli anlamını taşıyan ayetler var fakat farklı yorumcular değişik yorumlarla kafaları karıştırıyor gibi.. benim fikrim islam dini akıl dinidir aklınıza mantığınıza aykırı her şey günahtır şimdi saçlara geldiğimizde bir düşünün “SAÇ SİZİ TAHRİK EDERMİ” bence hayır, saçın açık yada kapalı olması tahrik sebebi olamaz öyle ise erkeklerinde kapanması lazım.. tabi bunlar benim kendi görüşüm herkesin giyimi kuşamı kendini ilgilendirir saygı duymak lazım. ayrıca ben müslüman bir insanım bubları yazarken faklı bir durum yansımasın namazımı kılar orucumu tutar ibadetimi yaparım. herkese saygılar

  1. Kapalılık Kuranda geçmiyor demeniz Kuran’ı bilmediğiniz belgeler.. Nur suresini okumadığınızı anlıyorum. Okumuş olsanız da anlamamışsınız.
   Başörtüsü; “(Ey Rasulüm) O mümin kadınlara söyle baş örtülerini yakalarının üzerlerine kadar indirsinler” ayeti ile sabittir. Ayrıca tesettür konusunda bir çok hadisi şefiler vardır. Siz tabi hadisleri de inkar edenlerdensiniz. Oysaki Hadisleri inkar edenler de Nahl suresi 44. ayeti anlamamış ve dolaysı ile bilmeden Kur’anı inkar etmiş olurlar.
   Ayrıca İslam akıl dini değil vahy dinidir. Aklın eseri olan dinler bozuk İsevilik ve Musevilik ve putperestliktir.

 2. tesettür süslenmek için değil süsleri örtmek içindir
  keşke bütün dünya gafletten uyansa
  ben ALLAHın cennetini sevene aşık demem cennet ahmakları kandırmak için yalnızca bir ibarettir

 3. okuduğum yazı çok güzel dersler çıkarılabılecek bir yazı fakat yorumları görünce yazının etkisi ikinci plana düştü maalesef. “nasıl bu hale geldik” sorusu galip geldi ; tahammülsüz, sorgulayıcı kendini diğerlerinden üstün gören, sert dilli ve sert yürekli insanlar haline nasıl geldik. Kendini üstün ırk olarak gören cenneti ve her şeyin en iyisini bildiklerini savunan lanetlenmiş Yahudilere mi benzemeye başladık yoksa..

  1. Demet hanım, din hususunda kimin ne dediğine değil, Kur’an ve onun izahatını yapmaya yetkili Peygamberimizin ne dediğine bakmalıyız. Aksi halde nûzübillah İslam’a cahilane sataşan münkir ve münafıkların durumuna düşebiliriz.

 4. Derin hanım, müslüman olmayanlar bile cennete girecek derken aynı cennetten mi söz ediyoruz acaba.?

  1. Bu Derin isimli kadın Müslüman değildir. Çünkü Müslüman olmayanların bile cennete gireceğini iddia eden kimse aslında Kur’an ve hadislere de inanmayan bir mürtettir.

  2. Kimin cennete girip giremeyeceğini tek bilen Allahdır . 600 bin hadis vardır bunları coguda uydurulmus hadislerdir.içlerinde gercekler olsada gercek dısıolanlarda mevcuttur.bunu ben değil hocalar sölemektedir. müslüman olmayanların cennete girecegni söleyemem kurana göre kafirler cennete giremeyecek

  3. NESLİHAN ÖZDEMİR’İN SORULARINA CEVABEN:
   S 1: “Kimin cennete girip giremeyeceğini tek bilen Allahdır.”
   C 1: “Kimin cennete gireceğini elbette Allah bilir ve dilediği kullarına da bildirir. Tıpkı Peygamberimize bildirdiği gibi. Zira o aşare-i mübeşşereye cennete gireceklerini Allah’ın izni ile bildirdi. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in de cennete gireceklerini bildirdi.
   S 2: “600 bin hadis vardır bunları cogu da uydurulmus hadislerdir. içlerinde gercekler olsa da gercek dışı olanlar da mevcuttur. Bunu ben değil hocalar sölemektedir.
   C 2: Bu sözler hoca görünümündeki münafıklara aittir. Hadis inkarcılığı kesin küfürdür.
   600 bine yakın hadisin uydurulduğuna dair bunların elinde gerçek bir delilleri var mıdır?
   Kesinlikle böyle bir delilleri yoktur.
   Bunların delil diye gösterebileceği kimseler, Peygamberimizin ve dört büyük halifenin vefatından sonra ortaya çıkan İslamı içten karıştırmaya çalışan Yahudi asıllı münafıklardır. Bugün İslamı içten karıştırmak isteyen bu münafıklar da ya Ermeni asıllı veya Yahudi asıllı kafirlerdir. Ama bunlar çok sinsi çalışmaktadır. Bunlar ilahiyat fakültelerinde okuyup profesör dahi olabilmektedir. Hatta sözde bir islami cemaatin lideri bile olabilmektedir. Ecdadımız Osmanlının yolundan ayrılan bu münafıklar sosyal medyayı da kullanarak bir çok kimsenin kafir olmasına sebep olmaktadır.
   Yaşasın cehennem böylesi kafirler için.
   S 3: Müslüman olmayanların cennete gireceğini söyleyemem Kurana göre kafirler cennete giremeyecek”
   C 4: Bunun aksini mi yazan oldu ki böyle bir cümle yazmanın gereğini duydunuz.?

 5. Bayan(Yağmur)Derin!
  Senin Kuran ile ne alakan var ki, “Kur’an’ı açıp bi okuyun” diye ikazda bulunuyorsun? Bak Allahu Teala Nur Suresi 31. ayetinde şöyle buyuruyor:
  ۳۱ واليضربن بخمورهن على جيوبهن (سورة النور
  “(Ey Muhammed!) Mümin kadınlara söyle, baş örtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler.”
  (Nur Suresi 31 ayet.)
  “Nereden atıp tutsak diye bakıyorsunuz” dediğin o sözleri, Allah’ın elçisi Muhammed aleyhisselam söyledi. Onlar şerefli sözler hadisi şeriflerdir. Ya sen kim oluyorsun da Allahın Rasulünün sözlerine atıp tutma deme cüretini gösteriyorsun.?
  Şu durumda senin İslam ile ne alakan var..?
  Müslüman hanımların örtünmesine menfi yönde söz etmek, tek cümle ile şeytanlıktır. Şimdi sen kendini sonsuz ateş azabından kurtardın da, bir de kafirlerin mi cennete gireceğini üfürüyorsun ?

Bir cevap yazın