Fatiha Suresinin Sırrı

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular: “Cebrâil (a.s) bana dedi ki: - Allâhü Teâlâ sana selâm söylüyor ve buyuruyor ki: - Kul benim huzurumda...

Hadislerden Kaynak Göstermek

SORU: Hiçbiri müctehid olmayan günümüzdeki ilahiyatçı profesörlerin, âyetlerden kaynak göstermeye yetkileri olmadığı gibi, hadisten kaynak göstermeye de yetkileri yok mudur? CEVAP Evet, kesinlikle kaynak...

Firavun ve Hz Cebrail

Bir gün Hz. Cebrail, insan kıyafetinde Firavuna gelip şöyle dedi: - Benim bir kölem vardır. Ben ona ne kadar iyilik yaptımsa o bunun karşılığında...

Yahudilik Tevrat ve Talmud

Sual: Yahudiliğin tarihçesi nasıldır? CEVAP İbrahim aleyhisselam, ulül-azm Peygamberlerdendir. O, ne Yahudi, ne de Hristiyan idi. Hakiki Müslüman idi. İbrahim aleyhisselam Beni İsrail’in, yani...

KERBELA OLAYI VE ŞİA’NIN CEHALETİ

Yazan Bekir Abdullah...... 15 Eylül 2015 Hz. Ali’nin vefatından sonra müminlerin biatı ile halife seçilen Hazreti Hasan (r.a.), kendisine savaş açan Muaviye (r.a.) ile Müslümanlar...

Peygamberimizin(salât ve selâm olsun ona) Hicreti

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem), "Hakiki muhacir(hicret eden), Allahın yasakladığı şeylerden sakınan kimsedir." buyurdu. Mekkeli müşrikler Hz. Hatice’nin vefatı ve ardından Ebu Talib’in ölümü üzerine Rasulullah’a...

Adalar Vaizi Fahreddin Dinçkol Efendi

Nakleden Bekir Abdullah. "Üstadım Adalar Vaizi Fahreddin Dinçkol Hocamın hatırasına atıftır" : Adalar Vaizi Fahreddin Dinçkol Hoca ile... "Gençlikteki İbadetin Tadı Başka..." Altınoluk Röportaj 1993...

Hz Aişe ve Hz Ali Neden Savaştı

Bir gün Hz. Peygamber (asm) Efendimiz: "Ya Ali ileride seninle Aişe arasında bir ihtilaf çıkacaktır.” diye buyurdu. Hz. Ali -hayretler içerisinde- “Ben mi?” diye sordu. Efendimiz: “Evet” diye cevap...

Yahudi ve Hıristiyanlar Cehennemlik mi?

Diyanet İşleri Başkanının "Yahudi ve Hıristiyanlar Cehennemlik mi?", Sorusuna Cevabı: "Kur'an ayetlerini incelersek, Kuran geldikten sonra Musevi olmaya veya Hıristiyan olmaya devam edenlerin cehennemlik olduğuna...

Kurban ve Hac Hakkında Ayrıntılı Bilgi

KURBAN: Kurban ile İlgili Bir Âyet: Kurban, Kevser Suresi ile: -” FeSalli liRabbike venHar” mealen; “Öyle ise, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” ayeti ile, Peygamberimize(s.a.v) farz,...

Şeytanla Güreşen Abid

Eski devirlerde Beni İsrailden odunculukla geçinen, bir âbid vardı. Bulunduğu yerin yakınındaki bir yerin ahalisi, kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan meded...

Cemaat Tartışmasının Amacı Nedir?

CIA eski direktörü Graham Fuller, İslamsız Dünya kitabında diyor ki, “ABD’nin dünya hâkimiyeti önündeki tek engel Sünni Müslümanlardır. Vahhabilerle ortak çalışıyoruz, Şiileri kullanıyoruz. Sünni...

Belanın Geliş Sebepleri

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size...

Şeytana Teşekkür Etmek

Bekir Abdullah....31.07.2018 Eûzü billâhimineş-şeytânir-racîm. (Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım). - "Ey insanlar, bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin; fakat...

Kur’an Allah’ın Kelamıdır

Peygamberimize verilen en büyük mucize Kur'an-ı Kerimdir. Bugüne kadar gelen bütün şairler, edebiyatçılar, Kur’an-ı kerimin nazmında ve manasında aciz ve hayran kalmışlardır. Bir âyetin...