Ateistlerin Kur’an Hakkındaki 10 Takıntısı

Yazan: Bekir Abdullah Materyalistlerin Takıntıları 1:  Materyalist zihniyetin Kur’an’ı Kerimi eleştirdiği sorulardan birisi şudur: Zümer suresi 6. ayette “Size hayvanlardan sekiz çift indirdi.” denmektedir. Allah bize...

DAİŞ’in (IŞİD’in) KURULUŞ AMACI

DAİŞ’i yani, IŞİD'i kimler kurdu ..? Yazan: Bekir Abdullah Yayınlama Tarihi: 13 Ara 2015 00:13 DAİŞ(IŞİD) denilen dünyanın en kanlı terör örgütünü Siyonist ABD ve...

Vesile Aramak

Selfiler, “vesileler; ibadetlerimiz, işlediğimiz hayırlardır”diyorlar. Bu ne demektir? --- “Vesileler ibadetlerimiz, işlediğimiz hayırlardır”denilerek  ayette geçen  vesile kavramına kendi akıllarına göre ayete yanlış anlam vererek ayetin...

Küfre Rıza Küfürdür

Küfre rıza, kâfirlik olan bir işin yapılmasına razı olmak, bir Müslümanın kâfir olmasını, kâfir  olarak ölmesini istemek veya kâfirin küfrünü beğenmek veya istemektir. (Fetâvel-Haremeyn) Birkaç örnek verelim: 1- Haç...

Kaza Namazı

Yazan: Bekir Abdullah...08.02.2018 SORU: Hocam bazı TV programlarında bazı ilahiyatçı hocalar "Kuran'da kaza namazı diye bir şey yoktur. O sebeple namazların kazası kılınmaz" diyorlar. Peygamberimiz...

Dinde Reformculuk Küfürdür

Yazan: Bekir Abdullah 06.02.2018 Hatasızlık Allahu Tealaya mahsustur. Peygamberler bile zelle babından küçük hatalar yapmışken müçtehidlere hiç hatasız demek büyük yanlış olur. Bizim de...

Seyyit Kutup Kimdir ?

NOT: Me... isminde bir şahıs Seyyit Kutup hakkında yazdığımız yazıyı; "belki aydınlanırım" korkusuyla tam okumadan bize ve ehli sünnet Müslümanlara şöyle küfretmiştir: "Allah c.c. size...

Nefis ile Ruhun Çatışması ve İç Barış

     İnsanı yaratan sonsuz kudret sahibi Allah, insanı şu unsurlardan yaratmıştır: Hep kötülüğü isteyen nefis,  hep iyiliği isteyen ruh, hava, ateş, su ve toprak maddelerinden oluşan bir...

Ademden Önce 100 Bin Adem Konusu

Peygamberimizin(aleyhissalatü vesselam) Hadis-i Deylemî'de geçen bir hadisi şerifte, “Adem’den kıyamete kadar insanlığın ömrü yedi bin senedir.” buyurduğu rivayet edilir. Enes bin Malik'in(r.a.) rivayet ettiği bir başka...

İman ve Nikah Nasıl Yenilenir

SORU: Her tür küfrü işleyenler yeniden iman sahibi olabilmeleri için ne yapması lazımdır? CEVAP: Ehl-i küfür, veya bilerek ve ya bilmeyerek küfre veya şirke düşen kadın...

Noel (Yılbaşı) Kutlaması Ve Şirk

Evliyanın büyüklerinden büyük âlim İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin bir komşusu varmış. Bir gün o komşuya ölüm gelir çatar. Hazreti İmam onun ziyaretine gider. Adamın iman...

Noel Baba Efsanesi

SORU: (Noel Baba denilen Aziz Nikola, Peygamber efendimizden önce yaşadığına göre, salih bir mümin, hattâ evliya bir zattır) diyerek Noel Baba resimlerini yayımlamak ve...

Hatmenin Sünnetteki Delili

SORU: Hatmi Haceganın sünnette yeri olmadığı söylenmektedir. Bu iddianın doğruluğu nedir?   CEVAP: Hatme-i Haceganın sünnetteki delili: Hatm-i hâcegân Nakşbendiyye tarikatında toplu zikre verilen addır. Asr-ı...

Mezhepçiliği Kimler Yapmaktadır ?

Mezhepçiliği geçmişte, Hariciye, Mutezile, Cebriye ve Batıniye gibi sapkın mezhepler yapıyordu.. Şah İsmail ile birlikte ise İran, Şia mezhepçiliğini başlatmıştır. İran mezhepçiliği, Azerbaycan’da yaşayan milyonlarca sünni...