Cemel Vakası

Ahmet Cevdet Paşa diyor ki:Eshab-ı kirama düşman olmak fitnesini ilk ortaya çıkaran (Abdullah bin Sebe) isminde Yemenli bir Yahudidir. Bu Yahudi, Müslüman görünerek önce Basra’ya...

Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı

Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasındaki Sıffin Savaşı ve Hakem olayı hakkında bilgi verir misiniz? Sıffin Savaşı, Râşid halifelerin dördüncüsü olan Hz. Ali (r.a.)...

Taguta Muhakeme Olmak Nedir?

İslam Dergisi Allahu Teala buyurdu ki(mealen): KUR'AN-I KERİM, ELMALILI TÜRKÇE MEALİ: NİSA SURESİ - "Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene...

Fitre

İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak, zekât nisabı kadar malı, parası bulunan Müslümanın fitre vermesi vacib olur. Nisaba malik değilse fitre vermesi vacib...

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi Nedir ? Rasulullaha, kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri...

Ramazan Ayı, Oruç ve Teravih Namazı

Oruç hakkında Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’de buyuruldu ki, mealen : “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bekara-183)...

Sümer(li)lerin Mezepotamya’ya Göç Sebepleri

12 Mayıs 2015, 02:57 · Kazım Mirşan16 Aralık 2012, 01:13 ·  Sümer(li)lerin Mezopotamya'ya göç nedenleri Sümerlerin Orta Asya’dan Mezopotamya’ya gelmelerinin sebebini ise bir Sümer uzmanı (Sümerolog) olan...

Tesettür ve Çağdaşlık

ÇAĞDAŞLIK ve ÖRTÜNMEK Örtünme emri, Allahu Teala’nın mü’mine kullarına bir sıkıntı değil, bir lütfudur. Büyük alim ve veli İmam-ı Rabbani hazretleri konuyu şöyle izah...

ORUÇ VE İMSAK VAKTİ

Allahu Teala oruç hakkında buyurdu ki, mealen: - "Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız, size helâl kılındı. Onlar, sizin için bir örtü, siz de onlar için...

Reşat Halife Müslüman Değildir

SORU: a) ​Kuran’da 19 defa RASHADA KHALAFA gibi bir söz geçiyor. 19’cular da bu söz Rashad Khalifa’nın resul oluşunun mesajı diyorlar. Acaba Kuran, içinde...

Vasiyet

Sual: Vasiyet nasıl yazılır, dinimizde hükmü nedir? CEVAP Her Müslüman, ölmeden önce vasiyetini yazmalıdır. Vasiyeti, ölüm hastalığında yazmak vacip; sıhhatte iken yazıp, yanında taşımak müstehaptır....

Tağut Nedir?

SORU: İslamcı denilen kimseler, tâğutu sadece (Allah’ın koyduğu ölçüler dışında ölçüler koyan kimse) diye tarif ediyorlar. İslam âlimleri tâğutu nasıl tarif etmişlerdir? CEVAP İki...

Hz. Aişe (radıyallâhu anhâ)

Yrd. Doç. Dr. Ömer SABUNCU* Hz. Âişe’nin Kabilesi ve Nesebi Hz. Âişe, Teym kabilesine mensuptur. Teym kabilesi, Araplar’ın dört ana kolundan biri olan Mudar’ın...