Seyyit Kutup Kimdir ?

NOT: Me... isminde bir sapkın Seyyit Kutup hakkında yazdığımız yazıyı; "belki aydınlanırım" korkusuyla tam okumadan bize ve Ehli Sünnet Müslümanlara şöyle küfretmiştir: "Allah c.c. size...

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi Nedir ? Rasulullaha, kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri...

Gizli Günahlarını İfşa Edenler

(5933) Ebu Hureyre'den (radıyallahu anh) naklen: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular: "Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı aleni işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işlediği...

Ramazan Ayı, Oruç ve Teravih Namazı

Oruç hakkında Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’de buyuruldu ki, mealen : “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bekara-183)...

Teravih Namazı

TERAVİH NAMAZI NEDİR? Teravih namazı Peygamber(aleyhisselam) efendimizin hadis-i şerifleriyle bildirilmiş olup, sünnet-i müekked olduğu Eshab-ı Kiramın  ve Müctehid alimlerin icmaları  ile sabittir. (Merakıl-felah şerhi) Peygamber(s.a.v.) Efendimiz, teravih...

Anneler ve Babalar Günü

Abdullah bin Ebi Evfâ (radıyallahu anhden) naklen. Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) huzurunda bulunduğumuz bir esnada biri gelerek: - Ey Allahın Rasulü, ölüm döşeğinde...

Müslüman Kimdir ?

MÜSLÜMAN NASIL OLUNUR? ................(Sohbet) İlk kez müslüman olan kelime-i şehadeti ikrar ederek müslüman olur. Lakin akabinde 1- Allahın varlığına, bir ve eşi ve benzeri...

Keşke Dememek

Peygamberimiz (aleyhissalatü vesselam) insanları uyarıyor: - "Sakın! 'Keşke' demeyin!" Hz. Ebu Hüreyre anlatıyor: Peygamberimiz (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurdu: - “Kuvvetli (iman, azim, teşebbüs kabiliyeti...

Dualar Neden Kabul Edilmez

"Deki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var." (Furkan suresi 77.Ayet) "Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi...

Nefy-i İsbat Zikri

Kötü arzuları nefyetmek ( kovmak, gidermek) gayesiyle mürit şuhuda ( görüntü, zuhurdan zuhura ? türeme, ortaya çıkma? iletilir. Buradaki şuhud ve zuhurun hepsi velayet-i...

İslam Akıl ve Mantık Dini Demek

Bazı kimseler art niyetli olmadıkları halde, “İslam akıl mantık dinidir” derler. Bu söz çok yanlıştır hatta küfür belirtisi vardır. Şunu iyi bilmek gerekir ki,...

İslam’da Düğün

İslam dininde düğün, hayırlı bir yuvanın ve nikah akdinin ilanıdır. Bu ilan elzemdir ve düğünde eğlence vardır. Düğünde şiir, şarkı-türkü ve benzeri şeyler söylemek...

Regaib Gecesi Ve Önemi

Recep ayının ilk perşembesini Cumaya bağlayan geceye Regaip gecesi denir. Regaib; "çok değerli hediye, bağış, içten ve yoğun bir halde istenilen" anlamlarına gelmektedir.      ...

Kur’an Kadınları Dövün mü Diyor ?

Bazı âlimler Nisa Suresi 34. âyette (mealen); "Yine de, uslanmaz iseler, darb edin" ibaresine dayanarak kadınları gerektiğinde kocalarının dövebileceğini belirtmişlerdir. Kur'an'a inanmayan art niyetli...

Hazreti Aişe Kaç Yaşında Evlendi?

Bu yazıyı bazılarının, Peygamberimizi(salat ve selam ona olsun) bir çocukla evlendiğini öne sürerek İslamı gizlice itibarsızlaştırmaya çalışmalarına karşı yazdık. *** Şunu en başta belirtelim...

İçtihat ve Kıyas

Kıyas; Bir şeyi başka şeye benzetmek demektir. Fıkıhta, nasstan anlaşılmayan bir şeyin hükmünü, bu şeye benzeyen başka şeyin hükmünden anlamak demektir. Haşr suresinin, (Ey ilim...