Dualar Neden Kabul Edilmez

Duaların kabul olması için esmâ-ül-hüsnâ ile dua etmek veya tekerleme gibi yazılmış Türkçe, Arapça duaları okumak yetmez. Duaların kabul olma şartları vardır. 1) Ehli...

Nefy-i İsbat Zikri

Kötü arzuları nefyetmek ( kovmak, gidermek) gayesiyle mürit şuhuda ( görüntü, zuhurdan zuhura ? türeme, ortaya çıkma? iletilir. Buradaki şuhud ve zuhurun hepsi velayet-i...

İslam Akıl ve Mantık Dini Demek

Bazı kimseler art niyetli olmadıkları halde, “İslam akıl mantık dinidir” derler. Bu söz çok yanlıştır hatta küfür belirtisi vardır. Şunu iyi bilmek gerekir ki,...

İslam’da Düğün

İslam dininde düğün, hayırlı bir yuvanın ve nikah akdinin ilanıdır. Bu ilan elzemdir ve düğünde eğlence vardır. Düğünde şiir, şarkı-türkü ve benzeri şeyler söylemek...

Regaib Gecesi Ve Önemi

Recep ayının ilk perşembesini Cumaya bağlayan geceye Regaip gecesi denir. Regaib; "çok değerli hediye, bağış, içten ve yoğun bir halde istenilen" anlamlarına gelmektedir.      ...

Kur’an Kadınları Dövün mü Diyor ?

Bazı âlimler Nisa Suresi 34. âyette(mealen); "Yine de, uslanmaz iseler, darb edin" ibaresine dayanarak kadınları gerektiğinde kocalarının dövebileceğini belirtmişlerdir. Ehil olmayan bazıları ise konu...

Hazreti Aişe Kaç Yaşında Evlendi?

Bu yazıyı bazılarının, Peygamberimizi(salat ve selam ona olsun) bir çocukla evlendiğini öne sürerek İslamı gizlice itibarsızlaştırmaya çalışmalarına karşı yazdık. *** Şunu en başta belirtelim...

İçtihat ve Kıyas

Kıyas; Bir şeyi başka şeye benzetmek demektir. Fıkıhta, nasstan anlaşılmayan bir şeyin hükmünü, bu şeye benzeyen başka şeyin hükmünden anlamak demektir. Haşr suresinin, (Ey ilim...

Hadisleri Kur’an’a Arz Etmek Ne Demek ?

SORU: Bir yazar, (Ebu Hanife’nin, Mâlikî'nin elinden öperim, ama yanlışlarını da söylerim. Müslim diye biri veya Buhârî diye biri çıkıyor, bir hadis yazıyor. Kaynakları ne kadar sağlam olursa olsun,...

Kabir Azabı

SORU: Hocam bazı sözde ilahiyatçı profesörler "Kur'an'da kabir azabı yoktur" diye iddia etmektedirler. Kabir azabının İslam dinindeki yeri nedir? CEVAP: Dini bir mesele meşhur ve...

Ruh Mahluktur, Ruh çağırmak Nedir?

Ruh mahlûktur Sual: Bazıları, (Kur'an Allah'ın kelamı olup mahlûk olmadığı gibi, insanların ruhu da Allah'ın nefesidir, mahlûk değildir) diyorlar. Ruhlar mahlûk değil mi? CEVAP Evet,...

Ateistlerin Kur’an Hakkındaki 10 Takıntısı

Yazan: Bekir Abdullah Materyalistlerin Takıntıları 1:  Materyalist zihniyetin Kur’an’ı Kerimi eleştirdiği sorulardan birisi şudur: Zümer suresi 6. ayette “Size hayvanlardan sekiz çift indirdi.” denmektedir. Allah bize...

Vesile Aramak

Selfiler, “vesileler; ibadetlerimiz, işlediğimiz hayırlardır”diyorlar. Bu ne demektir? --- “Vesileler ibadetlerimiz, işlediğimiz hayırlardır”denilerek  ayette geçen  vesile kavramına kendi akıllarına göre ayete yanlış anlam vererek ayetin...

Küfre Rıza Küfürdür

Küfre rıza, kâfirlik olan bir işin yapılmasına razı olmak, bir Müslümanın kâfir olmasını, kâfir  olarak ölmesini istemek veya kâfirin küfrünü beğenmek veya istemektir. (Fetâvel-Haremeyn) Birkaç örnek verelim: 1- Haç...

Kaza Namazı

Yazan: Bekir Abdullah...08.02.2018 SORU: Hocam bazı TV programlarında bazı ilahiyatçı hocalar "Kuran'da kaza namazı diye bir şey yoktur. O sebeple namazların kazası kılınmaz" diyorlar. Peygamberimiz...

Dinde Reformculuk Küfürdür

Yazan: Bekir Abdullah 06.02.2018 Hatasızlık Allahu Tealaya mahsustur. Peygamberler bile zelle babından küçük hatalar yapmışken müçtehidlere hiç hatasız demek büyük yanlış olur. Bizim de...

Üveysilik

Yazan: Bekir Abdullah 02.02.2018 Kendilerine Üveysi denilen gerçek üveysilikle alakası olmayan şeytanın oyuncağı bazı zavallılar yalan söylemekteler ve cahil insanları da saptırmaktalar. Üveysilik Peygamberimiz zamanında...