Deizm Nedir?

Deizm nedir? Deist kime denir? Deizm'in anlamı nedir?Yazan: Bekir Abdullah

Konuya girmeden önce özetle Deizm inancı şudur:
Allah’a inanıp peygamber ve İlahi kitapları inkar inancıdır.
Kuran ise peygamberleri ve İlahi kitapları inkar edenlerin küfür üzere olduğunu belirtir.

İlgili ayeti kerimelerden bazıları. Allahu teala buyurmuştur ki (mealen);
– “Her kim Allah’a ve Rasulüne isyan eder (onları inkar ederse) o kimse, cehennem ateşinde sonsuz kalacaktır.” (Sure-i Cin, Âyet; 23)
– “Kim ayetlerimizi yalanlar ve onlara karşı büyüklük taslarsa, işte onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.” (Sure-Araf Âyet; 36)
– “Hiç şüphesiz, bu Kur’an, sana, hüküm ve hikmet sahibi  (her şeyi gerçeğiyle bilen) Allah katından bildirilip açıklanmaktadır.” (Sure-i Neml, Âyet; 6)

Terim olarak Deizm; Latince’de “Tanrı” anlamına gelen deus kelimesinden türetilmiştir. Grekçede “Tanrı” anlamındaki theostan gelen teizm terimiyle aynı sözlük anlamına gelmektedir.

Tarihsel olarak Deizm inancı; eski Yunan filozoflarının evreni ve içindeki varlığı yaratan bir Tanrının olduğuna inanan fakat Allahın peygamberlerine ve gönderdiği kitaplarını inkar eden bir inanca dayanır. Yunan filozofları bilgileriyle gururlanan kibirli insanlar olduğu için bir peygambere tabi olmayı ar etmişler ve sapkınlıktan kurtulamamışlardır.
Günümüzde Deizm; bu inançta olanların bir çoğu hıristiyanlığı kabullenmeyen Avrupalılarca ve  ülkemizde bunları destekleyen felsefeci ilahiyatçılar ve bunlara körü körüne tabi olan cahiller güruhu mevcuttur.
Akli olarak Deizm; padişahların, kralların bir ülkeye hakim olmasından sonra kendilerine tabi olan halklara emir ve yasaklarını bildirmemesi görülmüş değildir?
Bir ülkenin insanlarına hakim olan padişahların emir ve yasaklarını ve kendilerini temsilen ülkenin çeşitli bölgelerinin yöneticileri olan valilerini tanımayanları nasıl cezalandırıyorlarsa evreni yaratan İlah, Allahu teala da elçileri olan peygamberleri ve onlarla gönderdiği kutsal kitaplarını tanımayanları cehennem azabıyla cezalandırması yine İlahi kitaplarca beyan edilmiştir.
Zariyat suresinde Allahu teala buyurmuştur ki:
“ve mâ halaktül cinne vel inse illâ liya’budûn” Mealen:
– “Ben cinleri ve insanları beni tanısınlar ve bana kulluk etsinler diye yarattım”
Kulluk emirler ve yasaklar konulup onlarla sınav yapılarak olur.
Allaha inanıp da peygamberlere ve kitaplarına inanmayanları Allah müslüman kabul etmiyor onlara kafirlerden olduklarını bildiriyor.
Deizm modasına meylederek sonsuz azaba ve karanlığa meyledenler kendilerini sonsuz felaketin içine atmaktadır. Henüz hayatta iken elde tekrar tövbe etme imkanı varken tövbe edip İslama sarılıp deizme meyletmekten vazgeçmeleri en doğru bir seçimdir…
Allah deizm diye bir din de göndermedi ama İslamı Allah gönderdi. İşte ayet:
“İnneddîne ındallâhil-islâm” Mealen: “Allah katında kabul gören din sadece İslamdır”.
Aklı başında olan bir müslüman İslamdan başka inançlara yönelmez. Kusursuz ve eksiksiz İlahi din ancak İslamdır. Bir kimse İslamın en mükemmel tek din olduğunu vicdan ile anlayabilmesi için öncelikle Ehli Sünnet inancında olmalı ve dört hak mezhepten birine göre amel etmelidir. Ondan sonra Allahu teala o kimseye hakkı batıldan ayırma gücü verir ki artık o kimse vicdanen İslamın en mükemmel tek İlahi din olduğunu idrak edebilir.
– “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız O, size hakkı batıldan ayıracak bir anlayış verir ve günahlarınızı örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.”  (Sure-i Enfal, Âyet; 29)
Vesselam.

159 - 1
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Bir cevap yazın