Deizm Nedir?

Yazan: Bekir Abdullah 01 Oca 2021, 18:01 Deizm inancı nedir? Deizm, Allah'a inanıp peygamber ve İlahi kitapları inkar eden eski yunan filozoflarının tabi olduğu sapkın...

Halis Aydemir Kimdir?

Peygamberimiz(aleyhissalatü vesselam) bir hadisi şerifinde buyurmuştur ki  (mealen); - “Ümmetim 73 fırkaya (guruba) ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir." Bunun üzerine Ashabı Kiram; -...

Şefaati İnkar Küfürdür

Kıyamet günü peygamberlerin, alimlerin ve şehidlerin şefaat edeceği ayetlerle, sahih hadislerle ve ehli sünnet alimlerinin ittifakı ile mevcuttur. Her kim ki şefaati inkar ediyorsa...

Tevhid ve Şirk

Kelime-i tevhidin manası: Müslüman olan bir kimseye, ilk önce (Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün rasûlullah) kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i tevhid denir. Kısaca manası,...

Müminler Cehennemde Sonsuz Kalmayacaktır

Soru: Müminun suresinin (Tartıları hafif gelenler, kendilerine yazık edendir, cehennemde ebedi kalırlar) mealindeki 103. ayeti, Cehenneme giren Müslümanların da ebedi cehennemde kalacağını göstermiyor mu? CEVAP: Hayır,...

Küfre Rıza Küfürdür

Küfre rıza, kâfirlik olan bir işin yapılmasına razı olmak, bir Müslümanın kâfir olmasını, kâfir  olarak ölmesini istemek veya kâfirin küfrünü beğenmek veya istemektir. (Fetâvel-Haremeyn) Birkaç örnek verelim: 1- Haç...

İman ve Nikah Nasıl Yenilenir

SORU: Her tür küfrü işleyenler yeniden iman sahibi olabilmeleri için ne yapması lazımdır? CEVAP: Ehl-i küfür, veya bilerek ve ya bilmeyerek küfre veya şirke düşen kadın...

Elfazı Küfür

Küfür Sözler: İnançlı Müslümanın Allah'a ve O'nun gönderdiği dini mubini İslama veya İslam'ın mukaddes saydığı şeylere hakaret etmesi veya imanı bozacak söz ve davranışlarda...

Büyüyü Bozmak İçin Ne Yapmalı.?

Büyü yapmak küfürdür. Büyüyü çözmek ise sünnettir. Felak ve Nas suresinin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler: 1- Müfessirler demişlerdir ki: "Rasulullah (s.a.v.)'a hizmet eden...