Elfazı Küfür

ŞEYTANIN VESVESESİKüfür Sözler: Müslüman bir kimseyi inançlı iken dinden çıkaran kalben benimsenen din hakkında oluşan şüphe ve dini inkar eden veya dine hakaret babından söylenen söz ve işlenen fiillere elfâz-ı küfür denir.

Bir kimse Allah’ın varlığına ve birliğine inanmazsa veya varlığından şüphe ederse, kafir olup ebedi cehennemlik olur.

Allah’ın varlığına inandığı halde, O’nun dengi bir varlık olduğuna inanır, veya  O’nun hakkında erkeklik ve dişilik sıfatları gibi cinsellikle ilgili sıfatlarla vasıflandırırsa, acizlik, çocuk edinme,  yeme, içme, uyku, dalgınlık, yorgunluk, oturmak, gitmek, gelmek, parçalı olmak, O’nunla bütünleşmek  gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inanır veya söylerse, Vahdet-i Vücut adına alemin her bir nesnesine (haşa) Allah’ın parçalarıdır” der veya öyle inanırsa, dinden çıkmış bir kafir olur.

Allah(c.c.)’ın meleklerine inanmazsa veya yanlış inanırsa, melekleri erkek veya dişi bilmek gibi, yahudilerin “Biz İsa ve Muhammed’e inanmayız” ve hıristiyanların:” Biz Muhammed’e inanmayız. ” veya” “Muhammed sadece müslümanların peygamberidir. Bize gönderilmedi.” demeleri gibi,  peygamberlerden birine dahi inanmazsa küfre girer. Peygamberleri peygamberlere uymayan sıfatlarla vasıflı bilip inansa veya söylese,  Allah’ın kitablarına inanmasa, Kur’an-ı Kerim’in bozulduğuna veya  bir yahut birkaç ayetini inkar etse veya bunlar çağımıza uygun değil dese veya öyle inansa, bugünki Tevrat ve İnciller’in değişmeden Allah’tan gönderildiği gibi kaldığına inansa, kaderi etkilemede ve gelecekten haber alma hususunda yıldızlara inansa, cinci kahinlerin gelecekten haber verdiğine iman ederse, tarikat şeyhlerinin geleceği bildiğine iman ederse, kaderi yalanlarsa, hayrın ve şerrin Allah(c.c.) tarafından yaratıldığına inanmazsa, “ölümden sonra diriliş yoktur.” dese, veya öyle inansa, “cennet ve cehennem yoktur, hepsi bu dünyada.” dese veya “gidipte gelen varmı?”dese veya öyle inansa, bu kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa zekat da verse hacca bin kere de gitse kafirdir,  müslüman değildir.

Küfür dört çeşittir:

1- Cehli Küfür: Kafirlerin,  ve cahillerin Allah’ı ve O’nun kitablarını, peygamberlerini, meleklerini kıyameti ahirette yeniden dirilişi, kaderi, Allah’ın  hayrın ve şerrin yaratıcısı olduğunu inkar eden kimselerdir.

2- İnadi Küfür: Firavun, Nemrut, Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ehl_i Kitab denilen Hiristiyan ve Yahudi din adamlarının bile bile Hakk’ı inkar etmelerine denir.

3- Hükmi küfür: İnanılması şer’an gerekli olan şeylere inanmamak ve onu hafife almak veya dinen mukaddes sayılan şeylerle alay etmek veya onlara sövmek veya bunları yapanları hoş karşılamak, kişiyi dinsiz bir kafir yapar. Bu durumda olan kimselere, imanlarını yenileyip, inkar veya alaya aldıkları şeylerden dolayı pişman olmzlarsa, kabirde, kıyamete kadar, cehnnemde ise sonsuza dek azab edilirler…
4- Küfrü Cühudi (bilerek inkâr) : İblisin küfrüdür.

Bir kimse Allah’a doğru iman edip, küfür olan söz ve inancına tövbe ederse, Allahu Teala TevvaburRahîmdir. Ölüm anı gelmeden tövbeleri her zaman kabul edicidir. Allahu teala Kur’an’da bir kerim ayetinde beyan ediyor : ” Yâ eyyuhellezîne âmenû tûbû ilallâhu tevbeten-nesûHâ.” Mealen:” Ey iman edenler hepiniz Allah’a nasuh(tam bir pişmanlıkla) tevbe ile tevbe ediniz.” Bu ayetten de anlaşılıyor ki, bir kimsenin tevbesinin kabulü için önce, iman etmesi lazımdır. Çünkü bu ayetteki muhatablar, iman edenlerdir. Kafir kimseye önce iman farzdır.

NOT: Küfrü Gerektiren Sözler ve Fiiller Nelerdir, Küfür veya Şirke Düşen Ne Yapmalıdır?
Daha geniş bilgi için lütfen alttaki yazımızı T I K L A Y I N I Z :

http://www.islamdergisi.com/akaid/dinden-cikaran-sozler/

DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Elfazı Küfür” üzerine 3 yorum.

Bir cevap yazın