Halis Aydemir Kimdir?

Peygamberimiz(aleyhissalatü vesselam) bir hadisi şerifinde buyurmuştur ki  (mealen);

– “Ümmetim 73 fırkaya (guruba) ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir.” Bunun üzerine Ashabı Kiram;
– “Ey Allahın Rasülü kurtulanlar kimdir?”
diye sorar.
Rasulullah(s.a.v.);
– “Bunlar benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda (ehli sünnet üzere) olan kimselerdir.”
(Hadis-i Tirmizi, İman, 18; Hadis-i İbnu Mace, Fiten, 17)
Kütübü Sitte’deki bu sahih hadisi şerifi Halis efendi zayıf bulmaktaymış. Ona soruyoruz kaynağın nedir?
Sahih bir çok hadisi şerif reddeden bu tür zihniyete soruyoruz madem ehli sünnetin kaynaklarına inanmıyorsunuz o halde inkar etmeye kanıt olan kanıtınız nedir onu söyleyiniz. Söyleyemiyorsunuz!
Çünkü sizin kaynak diye inandığınız hadisleri inkar eden sapkın haricilerin inkarı, irade-i cüzi inkar ederek günah işlemediklerini iddia eden mürcie ve “Kuran değiştirildi” diyen şia’nın kaynağıdır.
Tüm ehli sünnet müçtehitleri 73 fırkayı haber veren hadisi şerifi ittifakla kabul etmesine karşın 1400 yıl sonra dünyaya gelmiş birisi olarak Halis Aydemir bu hadisi şerifi falan filanın sözüymüş gibi eleştirmektedir.
Bu kelamı şerif hadis olmasaydı bile Kuran ve Sünnetin dışına sapanların helak olacağını ifade etmesi bakımından reddi mümkün değildir. Kaldı ki bu sahih bir hadisi şeriftir.

Halis Aydemir malum videosunda;
“Günümüze dönük olarak öbek öbek gruplanmalara karşılık getirip sonrada bunların içerisinden bir tanesini getirip ve herkeste kendini sıyırıp ve işte biz kurtuluyoruz diğer yere mi gittin eyvah perişan oldun…
Bu yaklaşımı bir defa bırakın hadis üzerinden temellendirmeyi biz bunu ayet bile olsa aklen reddederiz”
diyerek haddini aşmıştır.

Oysaki ayetlerin akla değil aklın ayetlere uyması gerekir.
Teyemmümde ayağın altı kirlenir ama mesh üste verilir. Bu ayet akla uymadı diye ayet inkar edilemez. Besmelesiz kesilen hayvanın eti ayete göre yenmez. Bu akla uymadı diye ayet reddedilemez.

Halis Aydemir 73 fırka hakkında verilen sahih hadisleri yanlış anlayıp yanlış yorumlayarak;

“Biz bunu ayet bile olsa aklen reddederiz” demesini nereye koyacağız?
Bu ne demektir?
Onun bu ifadesi ayetlere karşı bir meydan okumak değilse nedir?
İslam dini akıl dini değil İlahi vahiy dinidir. Din akla değil, akıl dine tabidir. Akla tabi olan İlahi din değil, uydurma dindir.
Bak:
https://www.facebook.com/watch/?v=628132048534822
https://www.facebook.com/Tebliğ
https://www.facebook.com/search/top?q=tebli%C4%9F

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Halis Aydemir söz konusu videosunda; “Âyet bile olsa aklen reddederiz.” diyor. Bunu nasıl açıklayabilirler?

Cübbeli Ahmet hocanın videosunda ise Halis Aydemir denilen kimse Hadisi şeriflerin itikatta delil olamayacağı ifade edilir.
Halis Aydemir kendisini ne sanıyor acaba? Hz. Ali ve on iki imamlar, İmamı Azam ve diğer dört mezhep imamları ve diğer büyük imamlar yanıldı da Halis Aydemir mi doğruları görüp söylüyor?
Bu kimse bir de Diyanette görevli çok yazık!

İblis bazen tüm şeytanları toplayıp uyarılarda bulunurmuş!
Emri altındaki şeytanlara hitaben;
– Bana bakın! Kötülüğün yok olmasını istemiyorsanız aralarına iyilikler serpiştirin! Yoksa insanlar uyanır da kötülükten nefret ederler” dermiş.
Geçmişte ve günümüzde benzeri ince şeytanlık devam etmektedir. Bozuk dinlerde ve ehli bidatin söz ve işleri arasında iyilikler görürsünüz. İşte bu ince şeytanlık bazı sapkınlığa eğilimi olanları cezbedip küfür bataklığının içine çekmektedir.
Abdulaziz Bayındır, Halis Aydemir, Mehmet Okuyan, Nurettin Yıldız ve Mustafa İslamoğlu gibi ilahiyatçılar doğruların arasına gizledikleri süslü cümlelerle ehli sünnet dışı itikatları Müslümanların aklına sokmaya çalışmakta oldukları görülmektedir.  Ne yazık ki bunu ancak ehli sünneti iyi bilen müminler fark edebilmektedir. Bu ve benzeri hocaların Müslümanların inancına verdiği zararlar, ateizm ve misyonerlerin fitnesinden daha şedit ve tehlikelidir. 

Bekir Abdullah 16 Haziran 2022

EK: 1

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem),

“Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunların içinden bir fırkası kurtuluşa erecektir.” buyurmuş. Ashab sormuş:

“Yâ Resûlâllah, o kurtulan fırka hangi fırka olacaktır?” Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir:

– “Fırka-i Naciye, yani benim yolumdan şaşmayanlar kurtulacaktır!” (Tirmizi, İman, 18; İbnu Mace, Fiten, 17)

Fırka-ı Naciye, kurtuluşa eren, ahiretteki her türlü azabtan beraet ederek, necatını, kurtuluşunu eline alan topluluk, zümre demektir ki, bunun bir adı da “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat”tir. Diğer bir ifade ile Fırka-ı Naciye, Kur’an-ı Kerîm’in hükümlerini kabul ve tasdik etmekle onlara uyan, Hz. Peygamber (s.a.s)’in ve O’nun büyük ashâbının yolunu aynen takip eden büyük topluluk, cemaat demektir.

1) Allah’a İman,
2) Nübüvvete İman -ki meleklere ve kitaplara imanı da içine alır-
3) Ahirete İman (İmam-ı Gazâlî, Faysalu’t-Tefrika, Mısır 1325, s.15)

Peygamberimiz (s.a.s) bu esaslara inanan kimsenin Müslüman olarak, bu dinin nimetlerinden faydalanacağını ve mümin olacağını, birini veya tamamını yalanlayıp inkâr edenin de ne mümin ne de müslim sayılacağına, onun kâfir olduğunu bildirmiştir. Kur’an-ı Kerîm’in pek çok ayetinde bu doğru yola ve bu yolun Hz. Peygamber (s.a.s)’in yolu olduğuna işaret edilmiştir:

“Ey İnananlar, And olsun ki, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok anan kimseler için Allah’ın Resulü (Hz. Peygamber) en güzel örnektir.” (Ahzâb, 33/21).

“… Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah’tan sakının, doğrusu Allah’ın cezalandırması çetindir.” (Haşr, 59/7)

“Ey Muhammed! Eğer sana cevab veremezlerse, onların sadece heveslerine uyduklarını bil. Allah’tan bir yol gösterici olmadan hevesine uyandan daha sapık kim vardır? Allah zalim milleti şüphesiz ki doğru yola eriştirmez.” (Kasas, 28/50).

“(Ey Muhammed!) De ki, Allah’ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder.” (Âl-i İmrân, 3/31)

Loading

1.407 - 1
DİKKAT: Hakaret, küfür, tehdit içeren mesajlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılır. Tüm gönderilerde IP adresleri ve gönderim tarihi sistem tarafından kaydedilmektedir. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Aşağıdaki formu doldururken isim kısmında takma ad veya rumuz kullanabilirsiniz. İnternet sitesi kısmını boş bırakınız. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir. Eposta adresiniz yayımlanmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


“Halis Aydemir Kimdir?” üzerine 2 yorum.

    1. Maalesef ki bunlar böyle. Bunların gizli destekçileri tabi ki siyonizmdir.

Bir yanıt yazın