Peygamberimize Küfredenin Tövbesi Kabul Olmaz mı?

tövbenin şartlarıSORU: Gümüşanevi’nin Akaid Kitabında Peygamber efendimize dil uzatanın tevbesinin kabul olmadığı yazılıdır. Bu doğru mudur?
CEVAP:
Öyle yapan birisinin sadece Hanbelî mezhebinde tövbesi kabul olmadığı bildirilir. İbni Âbidin hazretleri ise şu açıklamayı yapar;
“Hanbelî âlimlerine göre, Peygamber efendimize dil uzatanın tevbesi kabul edilmez. İmam-ı A’zam ile İmam-ı Şâfiî’ye göre tevbe ederse tevbesi kabul edilir.
(Redd-ül-muhtar)”

Bazı âlimler diyor ki: (Tevbesi kabul olmaz) demek, (Müslüman olması kabul edilmez) demek değildir. (Tevbe etse de dünyadaki cezadan kurtulamaz) demektir. Mesela; zina eden tevbe etse de, sonra zinası meydana çıkarsa, yine dinen kadı tarafından cezalandırılır. İçki içene, hırsızlık edene de dünyadaki cezaları verilir. Peygamber efendimize dil uzatan da tevbe etse de, Hanbelî mezhebinde dünyada cezalandırılır. [Hanefi]

(Mir’at-i Kâinat) kitabında diyor ki: Resulullah’ın “sallallahü aleyhi ve sellem” zevceleri ve kızları “radıyallahü teâlâ anhünne” dünyadaki kadınların hepsinden üstündür. Zevcelerini kötüleyen için, Abdullah ibni Abbas hazretleri, (Tevbesi kabul olmaz) buyurdu. Âişe vâlidemize “radıyallahü anha” sövmek, Kur’an-ı kerimi inkâr etmek olacağı için küfür olduğunda sözbirliği vardır. (Eshab-ı Kiram kitabı)

(Visited 1.341 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın