Yaratmak Allah’a Mahsustur

Lafza-Allah İsmi Bez ÜzerindeTEKVÎN VE MÜKEVVEN: Yaratmak ve yaratılmak anlamındadır.
O Allah ki, tek Yaratıcıdır. O’ndan başkasına “yarattı” demek şirktir. Bu sebeple bazıları bazıları için “falanca şunu veya bunu yarattı” denilmesi çok çirkindir. Onun yerine yaptı, oluşturdu gibi kelimeleri kullanmak daha uygundur.
Şirk asla affedilmeyen bir günahtır.   Kur’an-ı Kerim’in haberine göre,  şirk işleyen bir kimse eğer iman edip tevbe etmezse, cehennemde sonsuz kalıcıdır. Ayeti Kerime’de mealen:

Yaratmak, yoktan var etmektir. Yaratıcı, yalnız Allahü teâlâdır. Bir âyet-i kerime meali:
(Sizi de, yaptığınız işleri de yaratan Allah’tır.) [Saffat 96]

(Allahü teâlâ buyuruyor ki: “Benim yarattığım gibi bir şey yapmaya kalkandan daha zalim kim vardır? Haydi, bir habbe, bir zerre veya bir arpa yaratsınlar.”) [Hadis-i Buhari]

(Allah, her sanatkârın ve sanatının yaratıcısıdır.) [Hadis-i Buhari]

Demek ki, sanatkârın yaptığı şeyleri yaratan da Allah’tır. Yaratmak, Allahü teâlâya mahsustur. İcat etmek de yoktan yaratmaktır. Bilim adamları, yoktan bir şey meydana getiremezler, sadece Allahü teâlânın yarattığı mevcut şeyleri, yine Allah’ın koyduğu fizik, kimya ve biyoloji kanunları ile bir araya getirerek, yeni şeyler bulurlar. Buna da yaratmak veya icat etmek denmez, keşfetmek, buluş denir.

Yaratmak, yoktan var etmektir. Maddeyi, elemanı yokken var etmektir. Yaratıcı, yalnız Allahü teâlâdır.
İki âyet-i kerime meali de şöyledir:
(Yaratmak Allah’a mahsustur.) [Araf 54]

“Hiç şüphesiz, Allah, Kendisi’ne şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.” (Nisa Suresi- 116)

Bir başka ayette Allah iman ettiği, diğer ibadetlerini yerine getirdiği halde şirk koşan bir insanın amellerinin boşa çıkacağını ve ahirette hüsrana uğrayacağını bize şu şekilde bildiriyor:
“And olsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): “Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.” (Zümer Suresi- 65)

Şirk Asla Affedilmez mi..?
Şirk işeyenler işledikleri şirke sonsuz pişman olup bir daha şirk işlemeyeceklerine dair Allah’a söz verirlerse bu tövbe olur. Allah ise Tevvâbür-Rahîm’dir. Tövbeleri elbette kabul edici ve müminlere sonsuz merhamet edicidir…

(Visited 631 times, 2 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın