Tasavvufta Fakr (yokluk)

Allahu Teala buyurdu ki, mealen: "O’nun (ebedî) Zâtı’ndan başka her şey, herkes, yok olmaya mahkûmdur; Hüküm (ve mutlak hâkimiyet) sadece O’nundur ve siz ancak...

Himmet Nedir?

SORU : Himmet nedir? Enbiyaların veya evliyaların ruhlarından himmet istemek, veya "Himmet şeyhim" demek şirk midir? CEVAP:  Bu sorunun cevabını vermeden önce birr çok yerde yanlış anlamalara sebep...

Tarikatlere İtirazlar ve Cevaplar

SORU: Mürşidin günah olan emri yapılmalı mı? Bir sitede Şeyhin her emri yapılmalı asla sorgulanmamalı denilmektedir. Bunlar doğru mu? CEVAP: Hiçbir kimsenin sözü Kuran ve...

Tasavvufta Hiç

Yazan: Muhsin İYİ      26.11.2013 / 16:25 tarih Hiç, Hiççilik, Hiç Olmak, Hiçin Felsefesi, Tasavvufta Hiç, İki yıl kadar önce bir dostumun cep telefonunun duvar...

Kur’an’da Tasavvuf Var mıdır?

    Büyük alim ve mutassavvıf velî İkinci Binin Müceddidi İmam Rabbânî (kaddes allahu sirrahul-akdes) hazretleri buyurdular ki: "Tasavvuf ve tarikattan maksat, şeriat ilimlerinde ilerleyip burhandan...

Ruh, Madde Ve Maddeki Sır

 Yirminci yüz yılın başlarına dek atom maddenin bölünmeyen en küçük parçası olarak bilinmekteydi. Gelişen teknoloji sebebiyle atomların da bölünebilirliği kanıtlandı ve atomun da birtakım...

Tasavvufta Vahdeti Vücut Ve Vahdeti Şühut

       Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn. Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah...

Ferit Aydın ve İmamı Rabbani Hazretleri

Tasavvuf münkiri beşik şeyhi, büyük âlim ve evliyanın en büyüklerinden ikincibinin müceddidi, Rasulullah(s.a.v.) efendimizin "Sıla" ismi ile geleceğini müjdelediği İmam-ı Rabbani (k.s.) hazretlerine atfettikleri...

Tasavvuf Kur’an’da Var mıdır?

     SORU: Bazı kimseler "Tasavvuf kelimesi Kur'an'da yoktur. Kur'an'da olmayan bir şeyi kabul etmeyiz" diyorlar. Kur'ân'da Tasavvuf var mıdır? CEVAP: Sünnetlerde olup ta, Kur'ân'da açıkça belirtilmeyen şeyleri...

Rabıta Şirk midir?

Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat...