NEFSİN YEDİ DERECESİ

Bekir Abdullah 16 Kasım 2014 Nefis Nedir? İnsanın imtihanı için yaratılan nefis, Kur’an-ı Kerimin Fecr suresinde belirtildiği gibi Kur'an'ın ; “İrciî” hitabının mazharı olan nefistir....

MANEVİ ZEVK NEDİR?

      ZEVK-İ MÂNEVÎ:        Tasavvuf; bazı tasavvuf münkirlerinin tarif ettiği gibi, hayaller alemi değildir. "Eşek rüyasında hiç Hindistanı görebilir mi?" "Hindistanı rüyada görebilmek için...

Cern Parçacığı ve Kur’ân

Kur'an, 1400 yıl önceden Cern Parçacığı ve pozitif bilimin diğer buluşları hakkında bakınız insanlara ne gibi işaretler vermektedir:  Allahu teala buyurmuştur ki(mealen): - " İleride biz onlara...

İhlas ve Riya

     İhlas ve Riya. Bu iki kelimeden riya; gizli şirk olup, kişinin imanını ve bütün iyi amellerini yok eder. Şahsı sonsuz azaba gark eder. İhlas ise, şirkin...

Vahdet-i Vücut, Vahdet-i Vucud (3)

Muhsin İyi         10.05.2014 / 13:45 tarihinde gönderilmiş Tasavvuf yoluna girmek için önce onun dünya görüşünü; âleme, varlığa, maddeye bakış açısını bilmek ve benimsemek gerekiyor....

Tasavvufta Fakr (yokluk)

Allahu Teala buyurdu ki, mealen: "O’nun (ebedî) Zâtı’ndan başka her şey, herkes, yok olmaya mahkûmdur; Hüküm (ve mutlak hâkimiyet) sadece O’nundur ve siz ancak...

Himmet Nedir?

SORU : Himmet nedir? Enbiyaların veya evliyaların ruhlarından himmet istemek, veya "Himmet şeyhim" demek şirk midir? CEVAP:  Bu sorunun cevabını vermeden önce bir çok yerde yanlış anlamalara sebep...

Tarikatlere İtirazlar ve Cevaplar

BekirAbdullah SORU: Mürşidin günah olan emri yapılmalı mı? Bir sitede Şeyhin her emri yapılmalı asla sorgulanmamalı denilmektedir. Bunlar doğru mu? CEVAP: Hiçbir kimsenin sözü Kuran...

Tasavvufta Hiç

Yazan: Muhsin İYİ      26.11.2013 / 16:25 tarih Hiç, Hiççilik, Hiç Olmak, Hiçin Felsefesi, Tasavvufta Hiç, İki yıl kadar önce bir dostumun cep telefonunun duvar...

Kur’an’da Tasavvuf Var mıdır?

    Büyük alim ve mutassavvıf velî İkinci Binin Müceddidi İmam Rabbânî (kaddes allahu sirrahul-akdes) hazretleri buyurdular ki: "Tasavvuf ve tarikattan maksat, şeriat ilimlerinde ilerleyip burhandan...

Ruh, Madde Ve Maddeki Sır

 Yirminci yüz yılın başlarına dek atom maddenin bölünmeyen en küçük parçası olarak bilinmekteydi. Gelişen teknoloji sebebiyle atomların da bölünebilirliği kanıtlandı ve atomun da birtakım...

Tasavvufta Vahdeti Vücut Ve Vahdeti Şühut

Yazan: Bekir Abdullah......... Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn. Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı...

Ferit Aydın ve İmamı Rabbani Hazretleri

Tasavvuf münkiri beşik şeyhi, büyük âlim ve evliyanın en büyüklerinden ikincibinin müceddidi, Rasulullah(s.a.v.) efendimizin "Sıla" ismi ile geleceğini müjdelediği İmam-ı Rabbani (k.s.) hazretlerine atfettikleri...