Hinduizm İnanç Sistemi

         Hinduizm‘de tanrı sayısı akıl almaz derecede çoktur. Tanrı Brahma‘nın dünyayı meydana getirdiğine inanılır. Tanrı Şiva ve Vişnu Brahma ‘dan sonra gelir. Hindulara...

Budizm İnanç Sistemi

      Budizm’in dört kolu vardır; Hiyana, Mahayana, Vajrayana ve Karuna : Hiyana; “(küçük taşıt) adı da verilen Theravada Budizmi (eskilerin yolu), bireyleri bu Dünya’nın sıkıntı...

Ruh, Nefis Ve Şeytan

      Allahu Teala insan oğlunu ruh ve bedenden yaratmıştır. Ruh bu madde alemine ait değildir. O, Allah'ın "Ol" emriyle yaratılmış ve yaratılışı itibari ile...

Zikir Nedir?

"Ve men a’rada an zikrî fe inne lehu maîşeten danken ve nahşuruhu yevmel kıyâmeti a’mâ." [ 20/TÂHÂ-124 ] "Ve kim Benim zikrimden yüz çevirirse,...

Hatme Duası (Arabça-Türkçe)

Hazırlayan: Bekir Abdullah 07 Şubat 2012BismillâhirrâhmânirrahîmHer hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur....

Evliyalık Nedir?

         Evliyalık: Bu kelimenin Türkçe karşılğı, Allah'ın dostları demek olan veliler demektir. İnsanın ruhen Fenâ ve Bekâya ermesi demektir. Bu da iki kısımdır....

Vahdeti Vücut ve Vahdeti Şuhut

Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn. Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah...