RABITA

rabıta yapan gençRabıta Nedir?
Rabıta, gönül bağı demektir. Bu bağlantı müsbet (pozitif) veya menfi (negatif) olabilir.

NOT: Kadınlar şeyhin suretini hayal etmezler. Onlar gözlerini yumar, iki kaşlarının arasından sadece İlahi bir nur tahayyül eder ve ona odaklanırlar ve o nurun Cenabı Hakkın isminin kendisi olmadığını sadece O’nun isminin nurunun bir tecellisi(yansıması) olduğunu  düşünürler..
Menfi Rabıta: Bir kimseye karşı haset etmek, kin gütmek ve nefret etmek gibidir. Bu tür rabıta zarar üzere kuruludur. Bunun zararı karşı taraftan daha çok, kişinin kendisine olur. Keskin sirkenin küpüne zarar verdiği gibi.
Müsbet Rabıta: Bu tür rabıta kendi arasında ikiye ayrılır. Maddi şeylere olan sevgi bağı, maneviyata olan sevgi bağıdır.
Maddi olan sevgi bağı, paraya, servete makama ve insanın (kadın-erkek) birbirine aşık olmasıdır ki buna mecazi aşk da denir. Bu tür bağlantı, kontrol edilemezse insanı hasta eder.
Manevi olan rabıta, bu hakikatte Allah’a olan sevgi bağıdır. Sevilenin sevdikleri de sevilmedikçe gerçek sevgi hasıl olmayacağı için Allah’ı sevip de O’nun sevdiklerini sevmemek kişiyi gerçek sevgiye ulaştıramaz. O sebepledir ki gerçek Allah sevgisine ulaşmak için, O’nun Rasulünü ve Rasülünün sevdikleri olan evliyayı ve alimleri sevmek elzemdir.
Rabıta, Neden Şeyhlere Yapılır.?
Büyük alim ve sufi İmamı Rabbani Müceddid-i Elf-i Sânî (k.s.) hazretlerine göre, İlahi feyz ve nurlar, Allahu Tealadan Rasulullahın(s.a.v.) gönül aynasına yansır. Ondan da tüm insanlara yansır. Ancak eşyanın hepsi saf ayna olmadığı için bir çokları bu ışıktan hem yararlanamaz hem de başkalarına yansıtamaz. Gönül aynalarını her türlü masiva sevgisinden saflaştıran mürşidlerin gönül aynası bu İlahi nurları yansıtabilecek nitelik kazandıkları için nur-u ilahiden nur-u Muhammed’e tebdil olan İlahi nurlara aynadarlık yaparlar.. Onun içindir ki gönlü saf sufi olan mürşidin gönlü trafo gibidir. Aslında mürşide rabıta, Rasulullahın gönül aynasından yansıyan İlahi ışığı yakalama çabasıdır.
Keşif
Başkalarına rüyada gösterilen melekut aleminin yansımaları, kalbi saf sufilere yarı dalgınlık anında daha net olarak gösterilir ki, buna keşif denilir. Bu evliya, gönül gözü ile baktığında kabir aleminin esrarını Allah’ın lütfu keremi ile görebilir.
Gönlü saf velilerin, ümmetin olumsuz ahvaline zahiren her vakit ağlayamamalarının sebebi, İlahi lütuf penceresinden yansıyan nurların halavetindendir (zevkindendir). Bu nurdan mahrum olan zahir uleması lütuftan mahrum oldukları için vaaz ederken bol bol gözyaşı dökerler. Çok ağlamalarının sebebi lütüfun az, korkunun çok olmasındandır. Avam halkın, zahir ulemasını velilerden daha üstün sanma yanılgılarının sebebi de budur.
Ruhu mutmain evliyanın ümit ve korkusu denktir, hatta ümidin korkudan biraz daha fazla olması sebebiyle evliyanın ahvali hep mahzunludur. (B.C.)

TEVEKKÜL

Zengin bir adam yemek yedikten sonra evinden dışarı yürüyüşe çıkar… Biraz yürüdükten sonra iki rekât namaz kılmak için bir mescide girer. O mescidin bir köşesinde bir adamın hıçkırıkla ağladığına şahit olur. Dayanamaz ve o adamın neden ağladığını sorar.
Yaklaşık 2000 tl. borcunun olduğunu ve bu sıkıntıdan kurtulmak için Allah’a yalvardığını söyler…
Zengin olan Müslüman bu rakamın kendisi için sorun teşkil etmeyeceğini bildirir ve o an cebinden 2000 tl’yi çıkarır verir… Para ile birlikte olası ikinci bir ihtiyaç durumunda kendisini araması için kartvizitini de verir…
Adam parayı alır ama kartı iade eder… Sebebini sorması üzerine ömür boyu unutamayacağı şu harika sözü işitir:
” İkinci kez borçlandığım durumda yine Allah’a yalvaracağım. Seni aramayacağım… Çünkü O seni bana gönderdi, senden başkasını da bana gönderir!”

(Visited 904 times, 3 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“RABITA” üzerine 4 yorum.

 1. slm.
  Rabita nasil yapilir diye bir yaziminiz varmiydi?
  baslamak istiyorum. ve mursid nerden bulacam, ?
  Allah razi olsun.

 2. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah
  Allah razı olsun. Allah u Teala kalplerimizi kaydırmasın. Ümmeti Muhammed’in içinde kimin kalbinde zerre iman var ise Rabbim kendisinden razı olsun.Bunu okuyan kardeşim de ben acize duayı çok görmesin. Selametle.

  1. Aleykümselam ve rahmetullah.
   Size Allah için uyarı yapıyorum. Besmele ayetini rumuz veya isim olarak kullanmanız asla caiz değildir.

Bir cevap yazın