Nikahı Düşenler ve Nikahı Düşmeyenler

Sual: Bir erkeğe, ana-babasının hala ve teyzesi, bir kadına da, ana-babasının amca ve dayısı mahrem midir? Kimler kimlerle evlenemez?
CEVAP
Önce usül ve füru meselesini bilmek gerekir.
Usül, ana-baba, bunların ana-baba, dede ve büyük anneler. [Ananın anası ve babanın anası, bunların anaları.]
Füru ise, evlatlar, bunların çocukları ve torunlarıdır.

İlmihallerdeki (Hala ve teyze ile evlenilmez) ifadesinden, ana-babanın da, hala ve teyzesiyle evlenilemeyeceği anlaşılır. Çünkü bir kadına, erkek ve kız kardeşlerinin oğulları ve bunların erkek torunları mahremdir. [Mahrem demek, evlenmesi haram demektir. Mesela annemiz, bacımız, halamız, teyzemiz bize mahremdir.]

Erkeğe de, erkek ve kız kardeşlerinin kızları ve bunların kız torunları mahremdir. Baba, halanın erkek kardeşidir. Halamıza, babamızın oğulları ve erkek torunları mahremdir. Teyzemize de annemizin oğulları ve erkek torunları mahremdir.

Erkeğe mahrem olan kadınlar
Soydan olan ve evlenilmesi erkeğe caiz olmayan yedi akraba şunlardır:
1- Analar:
Anası, ana-babasının anaları, onların da anaları mahremdir.

2- Kızlar:
Kızı, oğlunun ve kızının kızları ve torunlarının kızları mahremdir.

3- Kız kardeşler:
Ana-baba bir veya ana bir veya yalnız baba bir kız kardeşler de mahremdir.

4- Halalar:
Halası, ana-babasının halaları, dedelerinin, büyük annelerinin halaları da mahremdir.

5- Teyzeler:
Kişiye teyzesi, ana-babasının teyzeleri, dede ve büyük annelerinin teyzeleri de mahremdir.

6- Erkek kardeş kızları:
Ana-baba bir, sadece ana bir veya yalnız baba bir erkek kardeşin kızları ve bunların kız torunları da mahremdir.

7- Kız kardeş kızları:
Ana-baba bir veya sadece ana bir yahut yalnız baba bir kız kardeşin kızları ve bunların kız torunları da mahremdir.

Bu yedi kişi soydan olmayıp, süt ile de olsa yine mahremdir. Zina ile de olursa, yine haramdır. Mesela bir kimse, zina ettiği kadının kızı ile, torunu ile veya anası ile evlenemez. Sadece oğlunun sütkardeşi olan kız ile ve erkek kardeşin sütannesi ile evlenmek caizdir.

Nikah sebebi ile haram olanlar
Nikah sebebi ile sonradan akraba olan şu 4 kadınla da evlenmek erkeğe haramdır:
1- Kayınvalideler:
Kayınvalidesi haram olduğu gibi, kayınvalidesinin ve kayınpederinin anneleri de haramdır.

2- Üvey kızlar:
Hanımının, başka erkekten olan kızları, torunları, üvey oğlunun kızları ve torunları da haramdır.

3- Gelinler:
Oğlunun hanımı haram olduğu gibi, torunlarının hanımları da haramdır. Sadece üvey oğlun hanımı namahremdir.

4- Üvey analar:
Babasının hanımı, yani üvey annesi haram olduğu gibi, dedelerinin evlendiği bütün kadınlar da haramdır. Zina sebebiyle de olsa haramdır. Yani bir kimsenin, babasının veya dedesinin zina ettiği kadınla evlenmesi haram olur.

Amca kızı, dayı kızı, hala kızı ve teyze kızı ve yenge, yani kardeş zevcesi (Zirahm-i mahrem) değildir. Yani bu beş kadın, yabancı demektir. Bu beş kadın yabancı olduğundan, bunlarla evlenmek caizdir. Fakat, bunlardan ilk dördü ile evlenmek tenzihen mekruhtur. (K.Saadet)’teki, hadis-i şerifte, (Bunların çocukları zayıf, hastalıklı olur) buyuruldu. Fakat amca kızının kızı ve amca oğlunun kızı ile, hala kızının kızı veya hala oğlunun kızı ile, dayı oğlunun kızı ve dayı kızının kızı ile, teyze kızının kızı ve teyze oğlunun kızı ile evlenmek mekruh olmaz.

Bazı kimseler, Hazret-i Ali’nin amcasının kızı ile evlendiğini söylüyorlar. Bu yanlıştır. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ali’nin amcası değil, amcasının oğludur. Yani Hazret-i Ali, amcasının oğlunun kızını aldı. Bu bakımdan tenzihen de mekruh olmadı.

Erkeğe neseb ile haram olanlar:
1-
Anası
2- Büyük analar [Annesinin ve babasının annesi ve onların anneleri]
3- Kızı, oğlunun ve kızının kızları
4- Bacısı
5- Bacısının ve biraderinin kızları
6- Halası
7- Teyzesi.

Erkeğe süt itibariyle haram olanlar:
1-
Süt anası
2- Süt büyük anaları
3- Süt kızı, süt oğlunun ve süt kızının kızları,
4- Süt bacısı
5- Süt bacısının ve süt biraderinin kızları
6- Süt halası
7- Süt teyzesi.

Erkeğe nikah sebebi ile haram olanlar:
Kaynanası, üvey kız, üvey anası, gelini.

Erkeğe geçici haram olanlar:
1-
Hanımının bacısı,
2- Hanımının halası,
3- Hanımının teyzesi,
4- Hanımının erkek veya kız kardeşinin kızları,
5- Hanımının süt bacısı, süt halası, süt teyzesi, erkek veya kız süt kardeşinin kızları,
6- Kitapsız kâfir kadınları.

Sual: Annemin dayısı, amcası ya da babamın dayısı, amcası bana haram oluyor mu? Yani onlar benim öz dayım gibi oluyor mu?
CEVAP
Onlar sizin de öz dayınız, öz amcanız gibidir.

Sual:
Hanımım üvey babam yanında bizimle benimle, bensiz annemle birlikte yemek yemek, sohbet etmek vb gibi nedenlerle bulunabilir mi?
CEVAP
Üvey babanız hanımınıza yabancıdır.

Sual: Dedemin üvey kızını nikah edebilir miyim?
CEVAP

Evet nikah edebilirsiniz. Babanızın üvey kızını da nikah edebilirsiniz. Çünkü baba ve anne tarafından sana akraba değil.

Sual: Gelinin kocası ölse, kayınpederine olan mahremliği devam eder mi?
CEVAP
Kayınpeder öz baba gibi mahremdir.

Sual:
Torunun hanımı dedeye mahrem midir?
CEVAP
Torunun hanımı, dedenin gelinidir, yani mahremdir.

Sual: Annemin üvey annesi bana ve babama yabancı kadın mıdır?
CEVAP
Evet yabancı kadındır.

Sual: Benim amcam hanımıma yabancı erkek hükmünde midir?
CEVAP
Evet, yabancı erkek hükmündedir.

Sual:
Kuzenlerle evlenmek caiz midir?
CEVAP
Kuzenden kastınız amca, dayı, hala ve teyze çocukları ise, hepsi ile evlenmek caizdir. Fakat tenzihen mekruhtur. Yeğene de kuzen denebiliyor. Onlarla evlenilmez.

Sual:
Üvey oğlun hanımı mahrem mi?
CEVAP
Mahrem değildir. Yabancıdır.

Sual:
Üvey kızın kızı da mahrem mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Benim üvey babam, hanımıma yabancı mı?
CEVAP
Evet.

Sual:
Bir babanın üvey kızı, kendi öz kızı gibi mahrem midir?
CEVAP
Evet.

Sual:
Gelin, insanın kendi kızı gibi midir? Nerelerine bakmak caiz, nerelerine bakmak caiz değildir?
CEVAP
Gelin, insanın kendi kızı gibidir. Kızının neresine bakması caiz ise, gelinin de aynı yerine bakması caizdir. Erkek, nikahla alması ebedi haram olan 18 kadının, mesela annesinin, kızının ve gelininin saçına, yüzüne, gerdanına, kollarına, dizden aşağı bacağına, şehvetten emin ise, bakabilir. Göğüslerine, koltuk ve yanlarına [böğürlerine], uyluk ve dizlerine ve sırtına bakamaz. (Bedayı)

Sual: Bir kadın, mürted amcanın yanında başı açık oturabilir mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Gayrı müslim kardeş, kayınpeder, mürted amca dayı yabancı sayılır mı?
CEVAP
Evet.

Sual:
Kayınvalidenin annesi de, kayınvalide gibi mahrem mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Kardeş torunu mahrem mi?
CEVAP
Evet.

Babamın teyzesi
Sual:
Erkeğe göre, annesinin veya babasının teyzesi ve halası kendisine namahrem midir? Kadına göre de, annesinin veya babasının dayısı ve amcası kendisine namahrem midir?
CEVAP
Erkeğe göre, kendi teyzesi ve halası gibidir, yabancı değildir. Kadına göre de, kendi dayısı ve amcası gibidir, yabancı değildir. Yani namahrem değil, mahremdir.

Sual:
Damadımın yanında başı açık durabilir miyim?
CEVAP
Kayınvalide, aynen anne gibidir. Başınız açık, kollarınız açık, diz kapağınızdan altı yani bacaklarınız açık olarak damadınızın yanında durabilirsiniz. Hiç mahzuru olmaz. Ancak genç iseniz, fazla açık durmanız iyi olmaz.

Sual: Kaç yaşındaki kadına ihtiyar kadın denir?
CEVAP
55 yaşından büyük olana ayise [ihtiyar kadın] denir.

Sual: Bir erkeğe, hanımı mahrem midir, yoksa namahrem midir?
CEVAP
Mahrem, nikah düşmeyen, evlenmesi haram olan demektir. Hala, teyze gibi evlenilmesi haram olan kadınlara mahrem denir.

Namahrem, yabancı, nikah düşen demektir. Evlenilmesi haram olmayanlar, başkalarının hanımları ve bütün yabancı kadınlar namahremdir.

Bir erkeğin hanımı, onun mahremi olmadığı gibi, namahremi de değildir. Onun nikahlısı, yani helalidir.

Sual:
Bir kadını kendim, kızını da oğlum için almam caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Nikahlısını, halvet olmadan boşayan erkek, bu kadının kızı ile evlenmesi caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
16 yaşında baliğ olmayan, baliğ hükmünde midir?
CEVAP
Evet.

Sual: İki kız kardeşle aynı anda evlenmek caiz mi?
CEVAP
Caiz değildir. Caiz demek âyeti inkâr olur. Harama helal demiş olur. Kendi kız kardeşi ile evlenenin durumu da aynıdır. Annesi ile evlenenin durumu da aynıdır. Anne ile kardeş ile evlenmek caiz diyen kimse, Allah’ın bildirdiği âyeti inkâr etmiş olur. Harama helal demiş olur. Meşhur bir harama helal diyen de kâfir olur.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Analarınız; kızlarınız, bacılarınız, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, bacılarınızın kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada alarak evlenmek, size haram kılındı.) [Nisa 23]

Sual: Öz ablamın kızı ile evlenmem caiz midir?
CEVAP
Abla kızı da, aynen abla gibidir. Evlenmek asla caiz değildir. Nisa suresinin 23. âyet-i kerimesinde haram olduğu yazılıdır. Ablanızın kızının kızı ile de ve bütün torunları ile evlenmeniz caiz değildir.

Hristiyanlık ve Yahudilikte bile abla kızıyla evlenmek caiz değildir. Amca ve dayı ile, hala ve teyze ile de evlenilmez. (Nisa 23)

Sual: Üvey ağabeyim ile üvey ablam evlenebilir mi? Yani Babamın hanımı ölünce, dul bir kadınla evlendi. Bu kadının bir kızı var. Babamın da ölen karısından bir oğlu var. Bu oğlan bu kız ile evlenebilir mi?
CEVAP
Evlenebilir. Çünkü hiç akrabalığı yoktur.

Sual:
Çocuklu dul bir kadınla evlendim. Bu kadının oğlunun hanımı bana yabancı mı?
CEVAP
Evet, yabancıdır. Ama bu kadının kızları size yabancı olmaz.

Sual: Hanımımın üvey annesi, bana namahrem mi?
CEVAP
Evet yabancıdır.

Sual: Bir hoca, süt bacı, genç kayınvalide, başka bir kocadan olma kızı ve benzerleriyle halvetin caiz olmadığını bildiriyor. Bunlar mahrem değil mi, bunlarla halvet caiz olmaz mı?
CEVAP
Bu kadınlar ebedi mahremdir. Ebedi mahrem olan kadınlarla halvet caizdir. Süt kardeş ile, Genç kaynana ve Gelin ile, fitne şüphesi yani insanların suizan edip yanlış anlaması söz konusu olunca, mekruhtur. Fitne şüphesi olmayınca mekruh olmaz.

Sual: Bir erkeğin ölen hanımından olan kızı ile evli olan damadı, sonraki evlendiği hanımına mahrem mi, namahrem mi? Yani bir erkeğe, karısının üvey annesi mahrem midir?
CEVAP
Namahremdir yani yabancıdır.

Sual: Bir kadın için, kayınpederinin ve kayınvalidesinin babası, bir erkek için kayınvalidesinin ve kayınpederinin annesi kendisine mahrem midir?
CEVAP
Evet, kayınvalide ve kayınpederin ana, baba, dede ve nineleri de, kendi öz dedesi ve öz ninesi gibi mahremdir.

Sual: Bir erkeğe, ana babasının hala ve teyzeleri mahrem midir?
CEVAP
Evet, mahremdir. Süt hala, süt teyze de böyle mahrem olur.

Sual: Bir kadına ana babasının dayı ve amcaları mahrem midir?
CEVAP
Evet, mahremdir. Süt amca, süt dayı da böyledir.

Sual: Bir erkeğe, kardeşinin çocuklarının kızları mahrem midir?
CEVAP
Evet, mahremdir. O kızların kızları da mahremdir. Kendi kızı gibidir.

Sual: Bir kadına, kardeşinin çocuklarının oğulları mahrem midir?
CEVAP
Evet, mahremdir.

Mahrem akraba
Sual:
Babanın hala ve teyzesi, kardeş çocuklarının torunları mahrem midir?
CEVAP
Evet, mahremdir. Babanın hala ve teyzesi, bizim hala ve teyzemiz demektir. Kardeşimizin torunları da, bizim yeğenimizdir.

Üvey kardeşler
Sual: Babamın eşi ölünce, dul ve çocuklu olan annemle evlenmiş. Annemle gelen üvey ablam var. Babamın ölen eşinden de bir abim var. Bunlar, birbiriyle evlenebilir mi?
CEVAP
Elbette evlenebilirler, çünkü ikisinin de, ana babaları ayrıdır. Hiçbir akrabalıkları yoktur. Babanız, ileride anneniz olacak kadına, (Oğluma kızını ver, seninle biz evlenelim) demiş oluyor. Bu gayet normaldir.

Akraba ve hısım
Sual:
Kitaplarda hısım ve akraba ifadesi geçiyor. Bunların ikisi aynı değil mi?
CEVAP
Hayır, ikisi farklıdır. Ana, baba ve dedelerden, çocuklardan ve torunlardan başka olan yakınlara akraba denir. Mesela erkek kardeş, erkek yeğen ve amca, kadın için mahrem akrabadır. Kız kardeş, kız yeğen ve hala erkek için mahrem akrabadır. Amcaoğlu, halaoğlu kadın için namahrem akrabadır. Amcakızı, halakızı da erkek için namahrem akrabadır. Hısım, kadın tarafından, evlilik sebebiyle doğan akrabalık demektir. Kayınpeder, kayınvalide, gelin ve damat, mahrem hısımdır. Baldız, erkek için namahrem hısımdır. Enişte, kadın için namahrem hısımdır. Arapçada hısımlar için eshar deniyor. İki hadis-i şerif şöyledir:
(Esharımın cennetlik olmasını istedim. Rabbim de bu isteğimi kabul etti.) [Hâkim]

(Esharıma sövüp sayana, Allahü teâlânın, bütün meleklerin ve insanların laneti olsun!) [Hâkim]

Peygamber efendimize Eshardan, akraba olmakla şereflenip, cennetlik olanlardan bazıları şunlardır:
1- Kayınpeder olanlar: Hazret-i Ebu Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Ebu Süfyan. (Radıyallahü anhüm.)
2- Damat olanlar: Hazret-i Osman ve Hazret-i Ali. (Radıyallahü anhüma.)
3- Kayınvalide olanlar: Âişe validemizin annesi Ümmi Ruman, Hafsa validemizin annesi Hazret-i Zeyneb, Ümmi Habibe validemizin annesi Hazret-i Hind. (Radıyallahü anhünne.)
4- Kayınbirader olanlar: Hazret-i Abdullah bin Ömer, vahiy kâtibi Hazret-i Muaviye. (Radıyallahü anhüm.)

Bu dört grup hısımdan birini sevmemek münafıklık alametidir, çünkü bir hadis-i şerifte, (Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’nin sevgisi, bir münafığın kalbinde toplanmaz.) buyuruldu. (İbni Asakir)

Baldız yabancıdır
Sual:
Benim amcam ve dayım, karıma; karımın halası ve teyzesi de, bana yabancı mıdır?
CEVAP
Evet, yabancıdır. Hattâ sizin abiniz, hanımınıza; baldızınız da size yabancıdır.

Üveylerin evlenmesi
Sual: Üvey ablamla üvey abimin evlenmesinde bir mahzur var mıdır? Yani annemin başka erkekten olan oğlu, babamın başka kadından olan kızıyla evlenebilir mi?
CEVAP
Evet, abinizin ana babasıyla ablanızın ana babası farklı olduğu için evlenmelerinde hiç mahzur olmaz. Sadece siz, annenizin veya babanızın üvey çocuklarıyla evlenemezsiniz. Çünkü ana veya babanızdan biri aynı oluyor. Aynı olunca sizin kardeşiniz oluyor. Üvey ablanızla üvey abinizin anası da, babası da ayrı olduğu için evlenmelerinde mahzur yoktur. Yani çocuklu dul bir erkek, çocuklu dul bir kadınla evlenirken veya evlendikten sonra, kızını kadının oğluyla veya oğlunu kadının kızıyla evlendirebilir.

Gelin ebedî mahrem mi?
Sual: Oğlu ölen erkeğe gelini, kızı ölen kadına damadı, hanımı ölen veya hanımını boşayan erkeğe kayınvalidesi, kocası ölen veya boşanan kadına kayınpederi mahrem midir?
CEVAP
Evet, bunların hepsi ebedî mahremdir. (S. Ebediyye)

28.397 - 14
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Ysez için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Nikahı Düşenler ve Nikahı Düşmeyenler” üzerine 84 yorum.

 1. Merhaba benim abimin torunu ile evlene bilirimiyim kız la ilişki yaşandı evlenmek istiyoruz bir birimizi çok seviyoruz evlmek istiyoruz lütfen bi çıkış yolu arıyoruz yardimci olun bize

  1. Abinin torunu senin yeğenindir . Yani sen onun öz amcasısın. Onunla evlenmenin hiç bir çıkış yolu olmaz bir tek giriş yolu vardır sonsuz cehennem ateşidir. Onunla asla evlenemezsin. Onunla evlenmeyi helal saymak küfürdür.

 2. Annem ile babam evlendikten sonra. Annem halamı emzirmiş buna göre annemle babamın nikahı düşmesimi gerek açıklayıcı bir cevap ala bilirmiyim

  1. Hayır annen halanı emzirmekle nikahı düşmez ancak annenin halanın süt annesi olur. Halan senin hem halandır, hem süt kardeşin olur.. Halanın çocukları ile evlenemezsin.

 3. Merhaba Ananemin kardeşinin torunu ile benim teyzemin kızı süt kardeşi bana torunu ile nikah düşermi?
  Merhaba Ananemin kardeşinin torunu ile benim teyzemin kızı süt kardeşi ben ananemin kardeşinin torunu ile evlenebilirmiyim?

  1. Anneannenin kardeşinin torunu ile teyzenin kızı süt kardeşi ise seni bağlamaz. Onların nikahı sana haram değil tabi ikisi de kız ise.

 4. Merhaba benim halam babama süt vermiş.
  O halamın oğluyla bir birlikteliğimiz var. Halamın babama süt vermesi nedeniyle evlenmemizde bir sakinca var mı varsa neden var ???

  1. Merhaba.
   Halan yani babanın ablası babana süt vermiş. Bu durumda baban halanın süt oğludur. Halanın oğlu da babanın süt kardeşidir. Bu durumda sen amcan ile birliktelik yaşıyorsun. Bu durumu kimseye açmadan derhal tövbe etmeniz gerekir.

  1. Aleykümselam.
   Süt kardeşliğiniz yoksa teyzenizin torunu ile evlenebilirsiniz.

  1. Annen halen dul ise iddet süresi de bitmişse kayınpederinle evlenebilir.

 5. Benim kocamın kız kardeşinin eşi bana haram mıdır?
  Eşim görümceme gidip kalmamı istiyo. Ben de enişteden dolayi dogru olmayacagini soyledim ama o bizim akrabamiz haram olmaz diye bana kızdı. Evde görümcem olmasına rağmen onlarla aynı evde bulunmam dogru mudur? Ayni ortamda durmak ne kadar doğru?

  1. Kocanın kız kardeşinin eşi yani eşinin eniştesi senin mahrem akraban değildir ona nikahın düşer. O sebeple ona mesafeli olmalısın.
   Onlarla aynı ortamda bulunman mekruhtur. Eşinin eniştesi ile aynı evde yalnız bulunman ise haramdır.

  1. Kadın eğer boşanmış ve iddet süresi de bitmiş ise eski görümcesinin kocası da nikahlanmaya engel bir durumu yoksa onunla evlenebilir.

 6. Bir adamla bi kadın evli ama kadın ölüyor adamda kadının kız kardeşi yani baldızı ile evlense bişi olurmı

  1. Evli bir erkek hanımından boşanmadan veya hanımı vefat etmeden önce baldızı ile evlenemez.

  2. Selamın aleyküm hocam benim erkek yeğenim var kız kaçırdı ama nikah yapmadı ve bu durumda kaçırdığı kızla ilişki yaşayacaktık ve yeğenimin bu kızla evlenmesi caizmidir teşekürler

  3. Aleykümselam.
   Yeğeninin kaçırdığı kızla sen mi ilişki yaşayacaktın? Yazınız öyle de ondan sordum.

 7. Selamun Aleykum Hocam benim eşim beni iki yıl önce aldattı defalarca başka biriyle ve xxxx xxxxxxxxxxxle, sonra biz tamamen ayrıldık benim o eşimden 6 yaşında kızım var.
  kızım iki tarafıda çok seviyor hiç bir şekilde ayrılmak istemiyor .
  SORUM ŞU; Eski Eşimin kız kardeşiyle evlenmem müsade varmıdır ve sonrada eski eşime yani kızımın annesine ikinci eş olarak nikahıma alabilirmiyim .
  ne yapmalıyım hocam ben kendim Tövbe ettim rabime amma yinede bilen birilerinden cevap
  almak istiyorum çünkü annem ilk eşimle araları çok bozuldu kesinlikle bir araya gelmeleri mümkün değil.Ben annemden Helallik almak için böyle bir şey düşündüm ve bu caizmidir hocam
  şimdiden vereceğiniz cevaba şükranlarımı sunarım hocam

  1. Aleykümselam.
   Eski eşinden boşanmışsan baldızınla evlenebilirsin. Ama eski eşinden hala boşanmadınsa yapacağın nikah geçersiz olur.
   Boşadığın kadını eş olarak alamazsın. Çünkü iki kardeşi bir nikah altında tutmayı İslam yasaklamıştır.
   Hem seni defalarca aldatan bir kadını sırf kızın istiyor diye onunla tekrar nikahlanmayı düşünmen bile çok tuhaf ve hiç etik değil. Dinen de haramdır.

 8. Ama süt emenin nefsi (sadece kendisi) süt emzirenin nesline haramdir .yani annem sutunu emdigi kişinin cocuklarıyla ve diğer aile buyuklerıyle haramdır bizi etkilemiyor sadece annem onun tum aikesine haram oluyor bizim bir bagımız olmuyor denildi. Ve bunun için annemin kardesleride onlarla evlenebiliyor. Kurandada sadece sut annelerınız ve sut kardesleriniz haramdır dıyor sut kardesınızın nesli demiyor.

  1. Süt Emme Yoluyla Meydana Gelen Evlenme Yasağı:

   Kur’ân-ı Kerîm’de; “Sizi emziren analarınız ve süt kız kardeşleriniz (size haram kılındı)” (en-Nisa, 4/23) buyurulur.
   Bu âyette yalnız iki tane süt hısımından söz edilmiştir. Bu konuda genel prensip şu hadisle konulmuştur.
   Peygamberimiz “Nesepçe(soy olarak) haram olanlar süt yoluyla da haram olurlar” buyurmuştur. (Kaynak: Hadisi Buhârî, Şehâdât, 7; Müslim, Rada’, I). Yine nesep yoluyla, evlenmekle ortaya çıkan sıhrî hısımlıklara kıyasla, süt yoluyla da sıhrî hısımlıklar oluşur. Ancak bunun iki istisnası vardır.

   Süt yoluyla haram olanlar şunlardır:

   l. Bir kimsenin süt cihetinden usûlü. Süt annesi, süt ninesi gibi…

   2. Süt cihetinden fürûu. Bir kimse süt kızı, süt oğlunun kızı ve ilânihaye bunların çocuk ve torunları ile evlenemez.

   3. Süt ana ve babanın fürûu. Bir kimse ana baba bir, baba bir veya yalnız ana bir olan süt kardeşleri ve bunların ilânihaye fürûu ile evlenemez.

   4. Süt ana ve babanın usûlünden yalnız ilk füru’. Bunlar süt emenin, süt cihetinden amca, hala, dayı ve teyzeleri olup, bunlarla evlenmesi yasaktır.

   5. Süt baba ve dedelerin eşleri: Burada zifafın olup olmaması, sonucu etkilemez. Nitekim bir kimse, nesep babasının karısı ile de evlenemez.

   6. Süt oğlun veya süt oğlun oğlunun, yahut süt kızın oğlunun karısı ile evlenmek yasaktır. Burada da zifafın olup olmaması, sonucu etkilemez. Nitekim, bir kimse gelinleriyle evlenemez.
   Siz bir de diyanete veya başka ehli sünnet alimlerine sorunuz.

 9. İyi günler annem bir bayanin sütünü emmiş ve bayanın kızıyla sut kardeşliği olusmus ve annemin süt kardesinin bir erkek kardesi var evlılık dusunuyoruz bana harammidir

  1. İyi günler Öznur hanım.
   Annen, sütünü emdiği kadının tüm çocuklarının süt kız kardeşi sayılmaktadır. Söz konusu o erkek, senin de süt dayın olmaktadır ki onunla evlilik yapamazsınız.

  1. Ölmüş veya yaşayan ablanın süt kızı senin süt yeğenin olur evlenemezsin.
   Ama ablanın süt kızının kız kardeşi ile evlenebilirsin. Tabi o da ablanı emmemişse.!

 10. Merhaba benim süt kardeşim görümcemin kızi ile nişanlandı görümcemin küçük kızıda benim süt kızım görümcemin büyük kızıyla nişanlandı ama küçük olan süt kızım nikahları düşermi

  1. Merhaba.
   Senin süt kardeşin görümcenin hiçbir şeyi olmuyor tabi ki onun kızı ile evlenebilir.
   İkinci sorunuz da bir yanlışlık var. Kız kız ile nişanlanamaz.

 11. Şuan ben süt annem tarafından büyütüldüm süt annem beni 1kere emzirmiş evlat edinmiş. Süt annemin eşi benim babam gibi oluyormu. Ben şimdi evleneceğim eşim süt annemin eşinin yanında oturabilirmi tek yalnız kalabilirmi.

  1. Süt annenizin eşi sizin de babanız hükmündedir. Ama bu zamanın süt kardeşlerine ve süt babalarına itimat edilmez. Yabancı gibi onlara da mesafeli olunuz.

 12. Selamun Aleyküm, bir adam zamanında kızın biriyle zina yaşamış ama çocukları olmamış şimdi ise tevafuken aynı kızın ablası ile evlenmek istiyor ve karşı taraf da evlenmek is, şimdi bu adamın evlenmek istediği kızın kizkardesiyle girdiği zinadan ötürü kendisine haram olma durumu nedir, ya da o kızla evlenebilmek kızın kizkardesi ölmedikçe helal olmaz mi

  1. Aleykümselam.
   O kimse şu durumda evlenmek istediği kızın kız kardeşi ile daha önce zina yapmış olması onunla nikahlı olmadığı için onun kız kardeşi ile nikahına engel değildir. Ama ahlaken hoş değildir.
   İslama göre iki kız kardeşi aynı anda nikah altında tutmak haramdır. Nikahlı olanı boşadığı veya nikahlı eş öldüğünde diğeri ile evlenebilir.

 13. Slmlar gorumcemin eşiyle aynı evde kalmak caiz mıdır??
  Birde eniştemin baldizlariyla aynı evde kalması caiz mıdır??

  1. Aleykümselam.
   Görümcenin eşi enişteniz olur. Onunla bir evde yalnız kalmak harama sebebiyettir.
   Enişteniz baldızları ile de aynı evde yalnız kalamaz.

 14. Oğlum 8 aylık evli vefat etti. Eşim gelinimin süt dayısı ama kendisi değil. Kardeşi sütü içmiş. Asıl kaybım süt kardeşi Dünürümün şimdi.
  Soru: Mahrem midir bacaklarına yatıp yanaklarından öpebilir mi gelin ve kaynata? Gelinim 22 yaşında eşim 52 yaşında.

  1. Oğlunuza Allah rahmet eylesin.
   Gelininizin kardeşi eşinizin annesinin sütünü emdiği için eşiniz gelinin süt dayısı olamaz.
   Mahremiyet konusuna gelince gelininiz eşinizin kızı mesabesindedir ebediyen gelinin nikahı kayın pedere düşmez.
   Dinen, gelin öz dayısının bacaklarına, ya da gelinin öz dayısı gelinin bacaklarına yatamaz. Nerede kaldı kayın pederin gelinin bacaklarına yatması ya da kayın pederin gelinin bacaklarına yatıp yanaklarından öpmesi.? Olmaz öyle şey kesinlikle haramdır.
   Gelinin sadece kayınpederin elini bayramlarda öpebilir. Bunun ötesinde birbirlerine daha fazla yakın olması asla helal değil çok çirkindir.. Gelin kayınpederin yanında bacakları, kolları ve göğsü açık olmamalı.

 15. Yüregi güzel insan bunlar hangi kaynakda bulabilirim ordan okuyayım bende çok karıştırıyorum bu meseleleri ( bir abi istiyor) Allah razı olsun

  1. Bu konular, Hanefi Fıkıh kitabı İbrahim Halebi hazretlerinin Mülteka kitabında, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabında ve İslam İlmihallerinde Dinimiz İslam sitesinde bulabilirsiniz. Bizim kaynağımız onlardır. Onların kaynağı da Kuran ve Sünnettir.

Ysez için bir cevap yazın Cevabı iptal et