Darbe Değil Bu, Türkiye’yi Yok Etme Planıydı

Şeytan 3KIRK YILLIK ŞEYTÂNî PLANIN ÇÖKÜŞÜ…
Allahu Teala milletimizi bu gibi sinsi kafirlerin şerrinden muhafaza kılsın,
BU ÖNCEKİLER GİBİ BİR DARBE GİRİŞİMİ DEĞİL, TÜRKİYE’Yİ YOK ETME PLANIYDI…
* Darbe gerçekleşmiş olsaydı plan, Amerika ve Avrupa darbeci hükümeti tanıyacak, iyi tavsiyelerde bulunacaklardı.
* Akabinde ikiye bölünen asker ve polisler, birbirleri ile çatışmaya devam ederken, Boğazların güvenliğini bahane eden Birleşmiş Milletler, İstanbul’u işgal edecekti.
* Bunun akabinde Güneydoğu sınırında bekleyen Amerikan köpeği PYD-PKK 50 bin kişilik çakal sürüsü ile Güney Doğu’nun güvenliği bahanesiyle, Güney Doğu’ya girecekti.
* Akabinde, ABD’nin İslam ülkelerini işgal etmek için kurdurduğu IŞİD, Amerika’nın planı gereği güneyden Türkiye’ye girecek, bunu bahane eden Amerika ve Rusya şehirlerimizi bombalayacaktı.
* Bu karışıklığı fırsat bilen Ermeniler, Ağrı Dağı’nın doğusuna yığınak yapıp sözde topraklarını almak için, ABD ve Rusya’nın da desteği ile doğudan Türkiye’ye girecekti.
* O durumda ülkede artık ne can, ne mal, ne ırız güvenliği kalmayacaktı.
* Paramparça olan bir ülkenin çocuklarına ILIMLI İSLAM sapıklığını dayatıp neslimiz yavaş yavaş Hıristiyanlaştıracaklardı.
 “..Onlar tuzak kurarken Allah da karşılığında tuzak kuruyordu. Öyle ya, Allah tuzakların en hayırlısını kurar.” ( Enfal-30)tuzak kurarken Allah da karşılığında tuzak kuruyordu. Öyle ya, Allah tuzakların en hay
Ama tuzak kuranların en hayırlısını kuran Hazreti Allah, keferenin 40 yıllık hazırlığını 12 saatte boşa çıkardı…
* Allahu Teala, bu işe maşa olan münafıklar ve destekçilerini, eğer hidayete ermeyeceklerse El-Kahhâr ismi şerîfiyle kahru perişan eylesin.
“Ente Mevlânâ fensurnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn.” Âmîn, Yâ MUÎN.

(Visited 77 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın