Emri Marufu Terk Eden bir Kavmin Helak Edilmesi

Deprem

Emr-i Ma’rufu Terk Eden bir Toplumun Ahvali:

Enes bin Malikin bir rivayetinde Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem):
      Allahu Teala Cebrail’e (aleyhisselam):
-“ Ey Cebrail, yere in ve falan beldeyi altını üstüne getir” diye emreder. Yeryüzüne inen Cebrail o beldede dört bin kişinin ibadet ettiğini görünce:

– “Ey Rabbim! Bu beldede sana ibadet eden dört bin âbid kulun var. Bunları da mı birlikte helak edeyim..? Bunlar burada sana gece gündüz kulluk yapan abid kullarındır” der.

    Allahu Teala:

– “Sen onların namazlarına bakma, çünkü onlar aralarında iyiliği emredip kötülükten sakındırmazlar, birbirlerine göz yumarlar. Bunun için amellerini yüzlerine çarpıp, onlarla birlikte hepsini helak et” diye buyurur.

N O T :
İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak Nasıl Yapılır.?
Allah’ın Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:
– “Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse lisanıyla düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.” (Tirmizi, Fiten 11)

Ulemadan Abulğani Nablusi hazretleri bu hadisi şerifi şöyle tefsir etmiştir:
“Bir yerde bir kötülük işlendiğinde el ile müdahaleyi devlet güçleri yapar. Dil ile müdahaleyi alimler yapmalıdır. Halk ise kötülük yapanlara karşı buğz etmeli onlara karşı tavır takınmalıdır” der.

(Visited 3.855 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Emri Marufu Terk Eden bir Kavmin Helak Edilmesi” üzerine 1 yorum.

Bir cevap yazın