Hadisler Ne Zaman Yazıldı?

Mescid-i NebiSORU: Bir genç şöyle bir soru soruyor: “Peygamber, (Benim hadislerimi yazmayın. Kim benden bir hadis yazmışsa, onu imha etsin) diye bildiriyor. Peki, âlimleriniz ne diye peygamberin bu sözüne uymamışlar da ciltlerle hadis kitapları yazmışlar?” diyor. Bunlara nasıl cevap vermeli?
CEVAP:
O genç dediğiniz kişi nasıl Müslüman ki; ‘Peygamberimiz’ demiyor da ‘Peygamber ‘ diyor ve ‘alimlerimiz’ demiyor da ‘alimleriniz’ diyor? Böyle sözler, hadislere inanmayan, (Peygamber postacı idi, Kur’anı getirmekle vazifesi bitti) diyen din düşmanlarının iddiasıdır. O kadar hadis âlimi geldi, fıkıh âlimi, tefsir âlimi geldi, hiç biri bunu bilmiyor muydu? İslam âlimleri din düşmanı mı idi de, Resulullahın sözlerine uymadılar? Böyle bir soruyu samimi bir Müslüman soramaz.

Bunlar, işlerine gelince hadisi delil gösterirler, gelmeyince de hepsi uydurma derler. Bunların en bariz hile ve taktiği, olmuş bir olayı bozarak, Bektaşi gibi bir kısmını alıp diğer kısmını almayarak yarım anlatırlar. Olmamış bir şeyi, iftira ve yanlış olduğu hemen bilineceği için pek anlatmazlar. Ama olmuş olayı değiştirerek, yarısını alıp yarısını gizleyerek anlatıp, müslümanların şüpheye düşmesine çalışırlar. Hainler bu taktikleriyle çok insanı da kandırmışlardır. Bunları iyi tanıyıp tuzaklarına düşmemeli.

Şu husus da iyi bilinmeli ki, Peygamber efendimiz bütün hadis-i şeriflerini en son günde, hepsini bir anda söylemedi. 23 sene boyunca söyledi. Çeşitli olaylara göre, şahıslara göre, şartlara göre söyledi. Rahmet olması için, aynı hususta farklı söylediği de olurdu. Bu yüzden hadis-i şeriflerin ne zaman ve niçin söylendikleri de önemlidir. Din 23 sene boyunca yaşanarak bildirildi. Bazı emir ve yasaklar zamanla farz veya haram oldu. Bir şey haram olmadan önceki durumları anlatan hadisleri yazıp, bak Resulullah böyle buyurdu demek dini içten yıkmaya çalışmaktır. Veya farz olmadan önceki durumları anlatıp, bak böyle yapılırdı, demek ki sonradan mezhepler bunu haram etmiş demek hainliktir. Ayrıca, farklı hadis-i şerifleri görünce, birbirine tenakuz zannetmemeli, onları bize bildiren ehl-i sünnet âlimlerine suizan etmemeli. Hadis âlimleri bunları hâşâ bilmiyor muydu?

İslam âlimlerinin kitaplarının bozuk olduğunu söyleyenin, aklından ve dininden şüphe olunur. Çünkü bu kimse, Resulullahı ve Eshab-ı kiramdan hiçbirini görmediğine göre ilmini nereden öğrendi? Bir şeyler öğrendi ise, İslam âlimlerinin kitaplarından öğrenmiştir. O âlimlerin kitaplarına bozuk derse, kendisi doğru yolu nereden bulmuştur?

İlk zamanlarda, ölenlerin çoğu müşrik olduğu için, kabir ziyareti yasak edilmişti. Daha sonra, müminler de ölünce, (Daha önce kabir ziyaretini yasaklamıştım, şimdi ziyaret edin) buyuruldu. Tesettür emri sonradan geldi, içki sonradan yasak edildi. Bunun gibi, daha önce Kur’an-ı kerim yeni inerken, âyetlerle hadislerin karışmaması için, hadis-i şeriflerin yazılması yasaklanmışsa da, daha sonra yazılması emredildi. Bunu istismar ediyorlar.

Diyanet İşlerinin, (Sahih-i Buhari muhtasarı tecrid sarih) tercümesinin önsözünde özetle deniyor ki:

İlmi talep etmek her Müslümana farz olduğu gibi, ilmi neşretmek de böyledir. Hadis-i şerifte de, hikmetin, müminin kaybolmuş malı olduğu, nerede bulursa, derhal alması gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca,
(Burada olanlarınız, burada olmayanlara tebliğ etsinler! Belki de, kendilerinden daha anlayışlı birine tebliğ etmiş olabilirler. Sözlerimi işitip belledikten sonra, başkalarına aynen aktaranın Allahü teâlâ yüzünü ağartsın) [Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, Darimi, İ. Ahmed] hadis-i şeriflerine uyan âlimler, dini yaymaya çok gayret göstermişlerdir.

Hazret-i Ebu Zer-i Gıfari’nin, (Kılıcı enseme dayasanız, Resulullahtan duyduğum bir sözü, başım kesilinceye kadar tebliğe vakit bulacağımı bilsem, o sözü muhakkak size yetiştiririm) sözleri, hadis ilmine verilen önemi göstermektedir. Kur’an ilk nazil olurken, âyetlerle karışmasın diye, (Kur’andan başka benden bir şey yazan onu imha etsin) buyurulmuştu. Daha sonra Kur’anı ezberleyenler çok olduğu için, hadis-i şeriflerin de yazılması emredildi.

Abdullah bin Amr bin As, her hadisi yazar, Resulullah efendimiz buna mani olmazdı. Hatta bazıları, (Sen her şeyi yazıyorsun. Ama Resulullah da insandır. Öfkeli iken de söz söyler) dediler. Durumu Resulullaha arz edince, mübarek parmağını ağzına götürüp, (Yaz! Allah’a yemin ederim ki, bu ağızdan hak sözden başkası çıkmaz) buyurdu. (Ebu Davud, Hakim)

Şu âyet-i kerime de aynı mealdedir:
(O, kendisine vahyedilenden başkasını söylemez.) [Necm 3,4]

Bir sahabi, hadis-i şerifleri ezberleyemediğini arz edince, Resulullah efendimiz, yazarak muhafaza etmesini isteyip, (Sağ elinden yardım iste) buyurdu. (Tirmizi)

Rafi bin Hadic hazretleri, (Sözlerinizi yazalım mı ya Resulallah?) diye sorunca, ona da (Evet yazın) buyurdu. (Rame hürmüzi)

Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Hadislerimi senedi ile birlikte yazın. Eğer o hadis doğru ise ecirde ravi ile ortak olursunuz. Eğer yanlış ise, onun vebali isnat edilen ravinin üzerine olur.) [Hakim, Ebu Nuaym]

(Benden hadis yazana, o hadis devam ettikçe, sevap yazılmaya devam edilir.) [Hakim]

(Benden hadis bildirin. Ama bana yalan isnat eden Cehenneme hazırlansın.) [Müslim]

(Affolmak niyetiyle, 40 hadis yazana, Allahü teâlâ şehit mertebesi verir.) [İbni Cevzi]

(Geriye kırk hadis bırakarak ölen, Cennette arkadaşımdır.) [Deylemi]

(Hadisimi dinleyip hıfz eden ve ona tutunan, mahşerde Kur’anla haşrolur. Hadisime önem vermeyen de, Kur’anı hor görmüş olur. Kur’anı hor gören de, dünya ve ahirette hüsrana uğrar.) [Ebu Nuaym, Hatib]

(İlmi talep etmeye koşun. Sadık bir kimseden işitilecek bir hadis-i şerif, dünya ve dünya hazinelerinin hepsinden daha hayırlıdır.) [İ. Râfi’î]

(Kendine fayda veren iki hadis bile öğrenip, onları başkasına da öğreten ve onlardan faydalanan, altmış yıllık ibadetten daha fazla sevap alır.) [Deylemi]

(Allah’ım, hadislerimi ve sünnetimi başkalarına nakleden ve onları insanlara öğreten halifelerime rahmet eyle.) [Taberani]

(Bir sünneti ayakta tutmak veya bir bid’ati yok etmek için ümmetime bir hadis nakleden Cennettedir.) [Ebu Nuaym]

(Size ilim öğrenmek için bazı insanlar geldiği zaman “Resulullahın tavsiye ettiği ilmi öğrenmeye hoş geldiniz” deyin ve sorularını cevaplandırıp, problemlerini çözün.) [İbni Mace]

(Benden duyduklarınızı tebliğ edin. Beni İsrail’den bildirdiklerimi de anlatın. Yalnız bana, bilerek yalan isnat eden kimse Cehennemdeki yerine hazırlansın.) [Tirmizi]

(Benim hadisimi duyup da ezberleyene Allah rahmet etsin.) [Taberani]

(Burada olanlar, olmayanlara sözlerimi tebliği etsin, duyursun.) [Buhari]

(İlmi yazı ile bağlayınız!) [Hakim]

 

(Visited 1.907 times, 2 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Hadisler Ne Zaman Yazıldı?” üzerine 3 yorum.

 1. kardeşim, eğer hadisler muteber olsaydı Allahu teala Kur’an-ı kerimi niye indirsin. Peygamberinizin sözleri geçerlidir O ne derse odur der kesip atardı. Allah, Kur’an-ı kerim i indirdi. Hadisleri değil. Hadis yok demiyorum. ama bizim için Allah ın indirdiği Kur’an geçerlidir. Günümüzde kendi menfaati için islam dinini kullanan bazı şeyh , şıh görünümlü hokkabazlar hadisleri örenek verip Kur’an ı tamamen devre dışı bırakıp insanları islam dininden uzaklaştırıyor. Bizler için önemli olan Kur’an-ı kerimdir. Yani Allahın sözleridir. Gerisi bizi ilgilendirmez. Eğer Hadislere itibar edecek olursak Allah ın kitabı ile hadisleri aynı kefeye koymuş sayılırız ki bu en büyük günah ve şirk koşmaktır.

  1. Bay Maske! Siz İslam konusunda ne kadar dürüstsünüz?!
   Siz “Allah, Kur’an-ı kerim i indirdi Hadisleri değil.” diyorsunuz. Evet doğrudur Allahu Teala Kuran’ı indirdi ama açıklama yapmasını da Rasulüne emretti. Neden Kur’an’a bakmıyorsunuz.? Kuran’a baksaydınız bu gerçeği görürdünüz..

   Size İslamı her kim anlatmışsa yanlış anlatmış yada siz Rasulullahın hadisi şeriflerini hiç anlayamamışsınız. Çünkü hadisi şerifler Kur’anın açıklamasıdır, tefsiridir. Kuranla Hadisler asla çelişmez.
   Sizin, “Eğer hadisler muteber olsaydı Allahu teala Kur’an-ı kerimi niye indirsin” demeniz, Nahl Suresi 44. ayeti kerimesini inkar anlamına gelir.
   Allahu Teala buyurmuştur ki(mealen):
   – “Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Peygamberim! Sana da Kur’ân’ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.” (Sure-i Nahl,Âyet: 44)

   Gördünüz ve okudunuz değil mi?
   Kuran’ı insanlara açıklamasını bizzat Allahu Teala emretmiştir. Kuran’a göre hadisler Kuran’ın açıklamasıdır. Bir cahil “Hadisler muteber değil” derse, o kimse küfre girer ve kafir olur.

   Bir de, “Günümüzde kendi menfaati için islam dinini kullanan bazı şeyh, şıh görünümlü hokkabazlar hadisleri örnek verip Kur’an-ı tamamen devre dışı bırakıp insanları islam dininden uzaklaştırıyor. Bizler için önemli olan Kur’an-ı kerimdir. Yani Allahın sözleridir. Gerisi bizi ilgilendirmez. Eğer Hadislere itibar edecek olursak Allah ın kitabı ile hadisleri aynı kefeye koymuş sayılırız ki bu en büyük günah ve şirk koşmaktır.” diyor dinden bihaber olduğunuzu kendiniz ifade ediyorsunuz.

   Kuran, “etîullâhe ve etîurrasul” buyurarak Allah’a ve Rasulüne ayet ve hadislere uyarak her ikisine de itibar etmemizi Allah emrediyor kendi kendine ahkam kesip cahillerden olma!
   İslamı kendi menfaati için kullanan sahte şeyhlerle gerçek mürşidleri aynı kefeye koymanız sapla samanı, arpa ile buğdayı bir birine karıştırmak gibi bir durumdur.
   Hiçbir gerçek Allah dostu şeyh ayet ve hadisi devre dışı bırakıp kendi sözlerini öne çıkarmamıştır ve çıkaramazlar da. Bu sizin iftiranızdır.! Bunu kanıtlayamazsınız. Öyle yapan birisi olmuşsa onların sahtekar olduğu ayan beyan açığa çıkmıştır ve çıkar.
   Hadisler Kuranın açıklamasıdır demiştik. Kuran’ın açık emir ve yasaklarına hiç bir hadis karşı değildir. Varsa o hadis değildir zaten. Ama açıklanmamış ayetleri Rasulullah açıklamıştır.

   Senin üstadlarına Soru:
   * Allah cuma namazını ve beş vakit namazı Kuran’da emretmiştir. Lakin cumayı hangi vakitte ve diğer namazları ve cumayı kaç rekat ve nasıl kılınacağını açıklamamıştır. Sizin naylon üstadlarınız bunu hadislre dayanmadan nasıl açıklayacak.?
   * Allah Kuran’da zekatı dosdoğru verin buyurmaktadır.
   Hadislerin açıklamasına dayanmadan zekatı nasıl ve ne zaman ve yüzde kaç vermelisiniz?
   Koyunun zekatı, devenin zekatı, altının zekatı nasıl ve neye göre verilmeli?

   Bunlara cevap bulamayacaksınız ?
   O halde hadisleri kabul edip imanınızı yenileyiniz.!

 2. Avrupadan Kovulan imamlar-i internette arastiriniz : Muhterem Agabeyim; 2005 senesinde bu fakir acizane – islami sokak hizmeti – diye bir hizmet sekli icad etti. Hazirladigim sitede islami faydali siteleri bir araya getirdim. Kagitlari kart gibi kesip, site adresimin mühürünü bastim. Semtimizde 32 bin tane dagittim. Cocuklarla, genclerle, ebeveynlerle,hatta Danimarkalilarla dahi sohbet ederek bu kagitlari dagittim. insanlarla saatlerce sohbet ediyorum. Yeni nesil, Chp zamaninda evlerde Kur’ani Kerim bulundurmak,18 sene ezan yasagina inanamiyorlar. Muzaffer Alev Kopenhag

  Gercek yakin tarihimiz – diye internette arayiniz! Muhterem Agabeyim, Allah sizden razi olsun. Dertlerimizi tek tek yazmissiniz. Gercek yakin tarihimizi hic bilmiyoruz! Avrupali tarihciler ve devlet adamlari, tarihimizi ve gercek yakin tarihimizi biliyorlar! “Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu” sözü aynı zamanda Kuran’da geçen bir ayettir. Ayet aşağıdaki gibidir;
  “De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak aklı selim sahipleri öğüt alır.” (Zümer, 39/9). – Avrupadan kovulan imamlar – diye internette arastirmaliyiz.
  Muzaffer Alev Kopenhag

  5816 numarali Dünyada bir esi olmiyan acayip kanun kaldirilmalidir. Mustafa Kemal’in korunmaya ihtiyaci yoktur. Bu siteye – Gercek Mustafa Kemal kimdir – diye internette arayip girdim. Mesela bu fakir, sitelerimden birinde, 20 sene evvel Nokta dergisinde, Mustafa Kemalin italyan bir hanimdan olan oglunun okudugumu yazmistim. Mustafa Kemale cok benziyen bu evladiyla nicin bir Mustafa Kemal Filmi yapmadiklarini sormustum bir yazimda. Aradan seneler gecti, simdi Mustafa Kemalin iki oglu daha ortaya cikti. – Mustafa Kemalin oglu – diye internette arastiriniz, lütfen. – Gercek yakin tarihimiz – diye de bir arastirma yaparsaniz bazi gercekleri ögrenebilirsiniz.
  Muzaffer Alev Kopenhag

  Avrupadan Kovulan imamlar- i i.nette arastiriniz! : Muhterem Agabeyim; 90-100 senedir seytani hilelerle kandirilan zavalli halkimiz, artik perdenin arkasinda ki gizli gücleri görebilmeli. – Gercek Yakin tarihimiz – diye internette arastirma yapabilmeli! Cevrelerinde samimi dindar münevverleri arayip bulmali ve cilginca bosluktaki genclerimizi ve cocuklarimizi imansizliktan kurtarmaya calismali! Bütün okullarimizin spor salonlari herkese acik 5 vakit namaz kilinan, evlere ödünc kitap ve Cd. ler veren kütüphaneli mescitler olmali.
  Muzaffer Alev Kopenhag

  Yurd DISINDA bütün neslimizi kaybettik uyuyoruz : Yüksek teknoloji silahlarina sahip olup, islam alemini 90 senedir sömüren gizli sömürgeciler, kölelerini kaybetmek istemiyorlar! Müslümanlari istedikleri Zaman islam düsmani gavur, istedikleri Zaman uyduruk müslüman yapiyorlar! Müslümanlarin cogunlugu gercek ihlas, ittihad ve samimiyetle cilginca islam icin calismazsa islamiyet dahi yok edilebilir! Avrupadan kovulan imamlar ve Gercek yakin tarihimiz, diye internette arastiriniz! Allah rizasi icin islami hizmet yapiniz!
  Muzaffer Alev Kopenhag

  Her mahalleye birer islami cocuk kütüphanesi acilmali, evlere ödünc kitab, Cd. ve oyuncaklar verilmeli. Bu cocuklara Osmanlica Risale i Nurlari okumayi ve anlamayi ögretmeli…
  Muzaffer Alev Kopenhag

  http://www.islamvecocuk.wordpress.com https://www.google.dk/search?q=17+årig+pige+konverterer&emsg=NCSR&noj=1&ei=W7AHU_m3DsHx4QTKqIBQ

  Danimarkali Genc KIz Müslüman oldu, diye internette arayiniz!
  https://www.google.dk/#q=DANiMARKALi+GENC+KIZ
  ikinci sitede Bütün müslümanlara kafir diyen, azgin Vehabiler bu güzel mevzuu da neler yazdi! internette ; Hempher Abdul vehab , diye arastiriniz lütfen! Cocuklarimiz kötü örnek yapiliyorlar!
  Muzaffer Alev Kopenhag

  Avrupa da neslimizi niçin kaybettik! Muzaffer Alev Avrupaya Diyanet İmamları 1984 senesinde gelmeye başladı. İnanınız Diyanet İmamlarının durumu aynı ordumuzda ki subaylarımız gibi. 4 senelerini, simdi 5 senelerini doldurup Türkiye ye mahkemesiz kovulmadan gidebilmek için cahil bırakılan halkımız konuşuyor, alim imam efendiler dinliyorlar hep! Birkaç müslüman çocuğuna, Allah Rızası için birazcık dinimizi öğretmiye teşebbüs eden imam efendiler hemen mahkemesiz Türkiye ye kovuluyorlar. Zavallı imamlar aynı çocuklar gibi korkarak yaşıyorlar. Cami Cemaatlerinin ve idarecilerinin Konsolosluğa şikayetinden korkuyorlar! Yani başlar ayak, ayaklar birer baş olmuş! İmamlar sinsi hilelerle kovulunca, cemaatleri hiç birşey anlamıyorlar. Yeni gelen imam korkusundan namazı kıldırıp hemen evine kaçıyor. Zira halkımız dedikodu hastası olmuş. Aslında herkes herkese düşman ama dışarıya göstermemeye çalışıyorlar. Avrupada ki neslimizi hep kaybettik. Kimsenin umrunda değil. İnternette; – Avrupadan kovulan imamlar – diye arayınız.
  Muzaffer Alev Kopenhag 08 Mart 2013 Cuma 02:47

  http://www.islamvesulh.wordpress.com
  http://www.journeyislam.wordpress.com
  http://www.secretslavery.wordpress.com
  http://www.esir.webbyen.dk
  http://www.islamidavet.wordpress.com...
  http://www.islamveiman.wordpress.com
  http://www.islamvecocuk.wordpress.com
  http://www.esircocuk.wordpress.com
  http://www.genclerlesohbet.wordpress.com
  http://www.genclerlesohbet1.wordpress.com
  http://www.muslumanlarmelektir.wordpress.com

  17 årig pige konverterer til Islam : 17 yasinda ki Danimarkali Kiz Müsluman oldu! : https://www.google.dk/#q=17+årig+pige+konverterer+til+Islam+

  12 years old Justin tells how he convert to islam : 12 Yaşındaki çocuk İslamiyet’i seçti – Video : http://www.milligazete.com.tr/haber/12_Yasindaki_cocuk_Islamiyeti_secti/296990#.Un63UL57yUk

  Milli Gazete – Hak Geldi, Batıl Zail Oldu | Mehmed Şevket Eygi –
  İstanbula Yüksekten Bakmak
  http://www.milligazete.com.tr
  Türkiye ve dünyadaki tüm son dakika gelişmelerini ve bilgi servislerini Milli Gazete farkıyla izlemenin ayrıcalığını yaşayın

  İstanbulu anlamak için Ayasofya’daki namazı görmelisiniz

  http://www.risalehaber.com

  Eygi, İstanbul’u anlayabilmek için Padişahların Ayasofya’da namaz kıldığını görmek gerektiğini söyledi

  Beğen · · Tanıtımını Yap · Paylaş.

  Milli Gazete – Hak Geldi, Batıl Zail Oldu | Mehmed Şevket Eygi – Çok mu İleri Gidiyorum?

Bir cevap yazın