Hikaye (Buğday yarışı)

Buğday TarlasıBir beldede her yıl yapılan ‘en iyi buğday’ yarışmasını yine aynı çiftçi kazanır. Bazıları çiftçiye bu işin sırrı sorarlar.
Çiftçi:

-Benim sırrımın cevabı, kendi buğday tohumlarımı komşularımla paylaşmakta yatıyor, der.
Halk:

-Elinizdeki kaliteli tohumları rakiplerinizle mi paylaşıyorsunuz? Ama neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz? diye sorarlar.
Çiftçi:

-Neden olmasın? Sizlerin bilmediğiniz bir şey var; rüzgâr olgunlaşmakta olan buğdaydan poleni alır ve tarladan tarlaya taşır.
Bu sebepledir ki, komşularımın kötü buğday yetiştirmesi demek, benim de düşük kaliteli buğday yetiştirmem anlamına. Eğer en iyi buğdayı yetiştirmek istiyorsak, komşularımızın da iyi buğdaylar yetiştirmesine yardımcı olmamız gerekir, dedi.

Sevinçlerimizi paylaşmak en yakınımızdan başlar. Sonra yayılarak devam eder. Kin, haset ve nefret kimsenin hoşlanacağı davranışlar olmadığı gibi kimseye de bir yarar sağlamaz..

(Visited 535 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın