Küfre Düşüren Söz ve İşlerden bazıları

Allah’ın Rasulü(aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm) Buyurdu ki:Kara Delik-2
“Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.” [Hadis-i Deylemi]

1- Allahü teâlâya layık olmayan şey söylemek.

2- Allah akıllıdır, şuurludur, iyi düşünür demek, Onu yaratıklara benzetmek olur ki küfürdür.

3- Peygamberleri küçültücü şey söylemek, onunla alay etmek. Mesela Hazret-i Âdemi kastedip (İlk insan vahşi idi) demek

4- Peygamber efendimizden sonra başka bir Peygamberin geleceğini söylemek

5- Melekleri küçültücü şey söylemek.

6- İslam âlimlerinin sözlerini, fıkıh kitaplarını ve fetvalarını tazim etmesi gerekirken tahkir etmek

7- Ahirette olacak şeylerle alay etmek

.8 Yunan felsefecileri gibi, dünya ezeli ve ebedi demek

.9 Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi yiyip içerken besmele çekmek

10- Kâfirlerin dini âyinlerini, bayramlarını beğenmek

11- (Yahudi ve Hıristiyanların Allah’a inananları Cennete gidecek) demek

12- Mucizeyi veya kerameti inkâr etmek.

13 Meşhur bir harama helal, meşhur bir helale haram demek

14– Âyeti, besmeleyi, bir melek, bir peygamber ismi bulunan yazıyı, kasten helaya, necasete, [pisliğe] atmak. Müslümanın ağzına [def-i hacet lafzı ile] sövmek .

15 (Allah’ım çocuğumu aldın, başka elinden ne gelirse onu yap) demek.

16-Ağır bir hastalığa düşüp de, (Allah’ım canımı al da, istersen kâfir olarak al) demek.

17-Bir dilim ekmek, din ilminden iyidir demek.

18- Tırnağı uzun olana, (Tırnağı kesmek sünnettir) dense, o da, (olsun ne olacak) dese, kâfir olur. Tırnağını kesmediği için değil, sünnete önem vermediği için küfür olur.

19- Sevdiği birine, (Sen bana Allah’tan da, Peygamberden de sevgilisin) demek .

20-Kâfire hürmet etmek, mesela hürmet gayesiyle papazın elini öpmek.

21-Eshab-ı kiramdan her hangi birine kâfir demek.

22- Bir Müslümanın dinine, imanına sövmek küfürdür

23- Çok inatçı bir Müslüman için Nuh diyor Peygamber demiyor demek küfür olur.

24- Bir insanın çok kurnaz olduğunu vurgulamak için “Falan adam Allah’ın cebinden peygamberi çalar” demek ve diyene gülmek.

25- “Allah yukarıda görüyor” demek.

26- “Falanca Allah’tan habersiz büyümüş” demek.

Bunlar ve bunların benzeri sözleri söylemek veya bunları söyleyenleri beğenmek küfürdür.

(Visited 184 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Küfre Düşüren Söz ve İşlerden bazıları” üzerine 2 yorum.

    1. Allah görmek için göze muhtaç değildir. Allahu Tealanın gözü olduğunu düşünmek, O’nu insana benzetmek olur ki küfürdür. (İhlas Suresi 4. ayet)

Bir cevap yazın