KÜFÜR ve İMAN

Ayet- Siz doğru yolda olduğunuz takdirde...
Rasulullah(aleyhissalâtü vesselam)bir gün Kâbe’de bulundukları bir sırada Ebu Cehil çıka geldi:
– “Ey Muhammed. Sen ne kadar çirkinsin” dedi. Peygamberimiz(s.a.v.) ona;
– “Doğru söyledin” buyurdular. Bir süre sonra Ebu Bekir(r.a.) çıka geldi:
– “Anam babam sana feda olsun ey Allahın Rasulü. Sen ne kadar güzelsin” dedi.
Rasulullah(s.a.v.), ona da;

– “Doğru söyledin ya Sıddık ” buyurdular.
O esnada orada bulunanlar:

– “Ey Allah’ın Rasulü. Her ikisine de ‘doğru söylediniz’ dediniz. Bunu açıklar mısınız?” dediler. Rasulullah(s.a.v.):
– “Biz aynayız. Herkes bizde kendi manevi durumunu görür.” buyurdular.
Peygamberimiz tüm insanların aynasıdır.
Kâfirlerin Peygamberimizden nefret etmeleri, Ebu Cehil gibi kendi maneviyatlarındaki küfür ve şirkin çirkinliğini Rasulullahın manevi aynasında görmelerindendir. Müminlerin Rasulullahı sevip iman etmeleri ise, Rasulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) manevi aynasında kendi imanlarının güzelliklerini görmelerindendir.
İnkârcılar akıllarını iman yönünde kullanıp Rasulullaha objektif bakabilselerdi, o manevi aynada görülen olumsuzluğun kendi kişiliklerinde olduklarını anlarlar, küfür bataklığından kurtulabilirlerdi.
Yazan Abdullah Bekir

(Visited 230 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın