Namazdan Haz Alamamanın Sebebi Nedir?

cami- ali paşaSORU: “Bazı kimseler namaz kılmalarına karşın namazdan haz alamadıklarını söylerler. Bunun sebebi nedir?
CEVAP:
Bir kere her mümin şunu bilmesi gerekir ki, hiç bir ibadet zevk almak için yapılmaz. İbadetlerden zevk alamamak ibadetlerin kabul edilmediğini de göstermez. Kılınan namazlarda huşu ve hudu yok ise bunun tek sebebi vardır. O da nefsi emmaredir(kötülüğü emreden nefis). .  Namaz ve sair ibadetlerin insana ağır gelmesi, insanın içindeki “BEN” sandığı ama, kendisinin dışında bir başka “BEN” olan nefsi emmaredir.

Nefsi emmare çok ağır bir hastaya benzer. Çok ağır hastaya en güzel yiyecekler ve içecekler verilse dahi onun midesi yine de bunu kaldıramaz. Ne yese, ne içse fayda değil, sadece zarar verir. Hasta olan bir kimsenin önce hastalığından kurtulması lazımdır ki sonra ona yedikleri içtikleri yarar sağlayabilsin. Bunun gibi hasta olan nefsi emareyi de ancak, Allah rızası için yapılan ibadetler tedavi eder.
İnsanın hasta olan nefsi emmaresi ancak; tedavi gördükten sonra kişi ibadetlerden haz almaya başlar. Nefsi emarenin tedavisi ise ilim, amel ve ihlas ile yapılan ibadetlerle mümkündür.

Müminleri irşad eden bir kimsenin tedavisinin içinde ilim, amel ve ihlas yoksa diğer yan tedaviler olan zikir ve diğer nafile ibadetler fayda sağlamaz hatta hastalığı arttırır.
Bunlar olmadan nefsi emmarenin tedavisi ancak oyalanmadır. 

N O T :
İlimden maksat; Ehli sünnet itikadını öğrenmek ve onun kolları olan dört hak mezhepten birisine tabi olmaktır. Zira Peygamberimizin(salat ve selam olsun ona) ve eshabının(radıyallahu anhum) yolu olan Ehli Sünnet yoluna tabi olmadan velilik mertebesine yükselen hiç bir veliye tarih şahit olmamıştır.
Amel; öğrendiği bu ilme uygun amel etmektir.
İhlas; bütün bunları maddi ve manevi bir çıkar için değil, sırf Allah rızası için yapmaktır.
Abdullah Bekir (İslam Dergisi Yönetmeni).

(Visited 303 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın