Nasuh Tövbesi

Eski zamanlarda Nasuh adında bir adam vardı.
Bu Nasuh isimli kimse saçlarını utövbe
zatır kadın giysileri giyerek kadın hamamlarında tellaklık eder böylece kadınları kolaylıkla avlayarak baştan çıkarırdı. Yüzü kadın yüzü gibi tüysüzdü. Erkekliğini bu yüzden rahatlıkla gizlerdi. Nasuh yıllarca tellaklık etti, kimse onun erkek olduğunun farkına varmadı. Çünkü yüzü kadın yüzü gibi, sesi kadın sesi gibiydi. Çarşaf giyer peçe takardı, fakat şehveti azgın bir gençti. Bu yüzden padişahın kızlarını bile hamamda keseler ovar, yıkardı.

Aradan zaman geçince Nasuh bu işten pişman oldu, tövbe etti fakat tövbesini tutamadı. Bu defalarca böyle oldu. Bir gün Nasuh bir Allah dostuna giderek:

– “Bana dua et.” diye ricada bulundu.

O Allah’ın (c.c.) veli kulu ona dua etti.

Nasuh bir gün yine hamamda tası doldururken padişahın kızının küpesindeki incilerden biri kayboldu. Bütün kadınlar onu aramaya koyuldular.

Herkesin eşyasını aramak için önce hamamın kapısını kapadılar. Sonra başladılar aramaya. Fakat inci bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine herkesin ağzını ve her yerini aramaya başladılar.

– “İhtiyar, genç, herkes anadan doğma soyunsun.” diye bağırdılar.

Nasuh korkusundan bir kenara çekildi, yüzü korkudan sararmış dudakları titriyordu. Ölüm korkusu her yanı sarmıştı. Kendi kendine:

– “Yarabbi, dedi. Birçok defalar tövbe ettim fakat tövbemi bir türlü tutamadım. Eğer beni bu beladan, rezil rüsva olmaktan kurtarırsan bütün yaptıklarımdan tövbe ettim.” dedi.

Hamamdakiler herkesi aradıktan sonra:

– “Ey Nasuh herkesi aradık, şimdi sıra sende gel seni de arayalım.” dediler. Nasuh için kurtuluş yoktu tam onu arayacaklardı ki ansızın:

– “İnci bulundu.” diye bir ses geldi. Nasuh’u aramaktan vazgeçtiler, böylece Nasuh rezil olmaktan, ölümden kurtulmuştu. İnci bulunduğu için herkes bayram ediyor seviniyordu. Bu sevinç dalgası geçtikten sonra Nasuh’u çağırdılar:

– “Ey güzel tellak gel, padişahın kızı seni çağırıyor gel onu kesela, yıka” dediler.

Nasuh bunu reddederek hamamdan çıkıp gitti. Bir daha da tövbesini bozmadı…

Sözlükte “Allah’a dönüş ve yöneliş” anlamına gelen tövbe, dini terim olarak “günahtan Allah’a dönme” anlamıyla meşhur olmuştur. Tövbeyi daha açık ve anlaşılır bir tarzda tarif edecek olursak şöyle diyebiliriz: Tövbe; yapılan kötülüğü, işlenen günahı veya kabahati günah olduğunu bilip, onu bırakıp terk ederek Allah’a dönmek, O’ndan affetmesini, bağışlamasını dilemek, yaptıklarından pişman olduğunu da belirterek, yalnız Allah’a yalvarmak demektir.

Yüce Allah,
buyurmaktadır.

Peki, bu ayette kastedilen nasûh tövbesi nedir?

Nasûh, Arapça kelime ‘nush’ kökünden mübalağa (abartma) kipidir. ‘Çok öğüt veren’ demektir. Tövbe, çok öğüt verici olarak nitelendirilmiştir. Yani sahibine, günahı bırakmasını öğütleyen, onu günahtan kurtaran sadık bir tövbe ile tövbe ediniz, Allah’a dönünüz demektir.

O halde nasûh tövbesi; hemen günahı terk etmek, geçmişte olanlara pişman olmak, gelecekte günah işlememeğe karar vermek ve üzerinde bulunan bir hakkı sahibine ödemek demektir

Hz. Peygamber nasûh tövbesini; “Kulun işlediği günahtan pişmanlık duyması, Allah’a tam rucu’ edip, sütün memeye dönmediği gibi, kişinin tekrar günaha dönmemesidir.” şeklinde tanımlamıştır.

Gazalî Hz., nasûh tövbesini tanımlarken şunlara yer vermiştir: “Nasuh tövbesi yapanlar, tövbe edip ölünceye kadar tövbesinde duranlardır. Bunlar geçmişteki eksiklerini tamamlar ve bir daha günaha dönmeyi hatırdan bile geçirmezler, zelle ve sürçmeler müstesna. İşte tövbede istikamet budur. Günahların sevaplarla değiştirilip hayırlarda müsabaka edenler, bu tür tövbe sahipleridir.”

Nasuh Tövbesinin Kabulünün Şartları
Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın tövbe edenleri methetmesi ve tövbe kapısını çalan kullarını sevdiğini ifade etmesi , tövbelerin kabul edileceğinin birer delilidir.

Hz. Peygamber, kullarının tövbesi karşısında Allah’ın ne kadar çok sevineceğini şöyle bir örnekle anlatmaktadır: “Allah’ın kulunun tövbesine sevinmesi şuna benzer: Bir insan azığını, su tulumunu bir deveye yüklemiş, sonra yolculuğa çıkmıştır. Nihayet çorak bir yere vardığında uykusu gelmiş, devesinden inerek bir ağacın altında istirahata çekilmiştir.

Kalktığında devesinin kaybolduğunu görmüş ve değişik tepelere koşarak onu aradığı halde bulamamış ve yorgun bir vaziyette, ağacın altına yatmıştır. Tekrar uyandığında devesini yanı başında durduğunu görüp de yularından yapışıp, son derece sevinerek: ‘Ey Allah’ım! Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum’ demiştir.” İşte Yüce Allah, kendisine tövbe eden kuluna, devesini kaybettikten sonra bulan adamdan daha fazla sevinir.

DUA:
Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halâktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente.”

Allahım sen benim Rabbimsin Senden başka ilâh yoktur Sen beni yarattın.Ben de senin kulunum Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim.Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahillezi, la-yedurru maasmihi şeyün fil ardı vela fissema ve hüvessemiulalim.”
(3 kere Sabah-Akşam)

Allahümme innî es’elüke-ssıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn”
(Ya Rabbi! Senden, sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden razı olmak istiyorum Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver! ).

 

N O T :

Tövbeden söz ederken kul hakkını bir kenara koymayalım. Gıybet, iftira, tecavüz veya evli birisiyle zina etmek, insanlara sövmek, hakaret etmek, insan canına kıymak, birinin malını çalmak veya gasp etmek kul haklarındandır. Hayvanlara eziyet etmek de kul hakkı gibidir.  Kul haklarına tövbe ettikten sonra hak sahipleri ile de helalleşmek gerekir.
Zina eden kimsenin eşi ile helalleşmek ise, ancak recim cezasını çekmekle mümkündür.

Zina suçu şeriatte dört adil şahitle isbatlanmış ise cezası recimdir. İşlenen zina suçu şeriat yasalarının uygulanmadığı bir ülkede işlenmişse veya işlenen zina dört adil şahitle isbat edilememişse o suçun cezası ahirete kalır.

Buna rağmen yine de her şeye tövbe etmek gerekir Allahın af ve merhametinden ümit kesmemek gerekir..
Kasten adam öldürmenin cezası kısastır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

“Nasuh Tövbesi” üzerine 28 yorum.

 1. Aleykümselam.
  Biz tövbeden söz ederken kul hakkını bir kenara koymadık. Kul hakkı derken gıybet kul hakkı da zina neden kul hakkı değilmiş? Evli bir kadınla zina eden onun kocasının hakkını gasp etmiştir. Zina suçu şeriatte dört şahitle isbatlanmış ise cezası kısas değil, recimdir. Ama dört şahit olmadan bu cezayı uygulamak batıldır. Şayet yapsa bile onun cezası ahirete kalır. Buna rağmen yine de tövbe etmek gerekir. Evli kadınla zina yapmışsa tövbe etse de recim uygulanması için şahit yoksa o kul hakkı ahirete kalır.
  Kasten adam öldürmenin cezası kısastır. Bu konulara girersek konu uzar gider. Sizin bunu anlamanız gerekirdi.

 2. Selamun aleyküm hocam ,eski bir dostum sürekli geneleve giderdi gecen karsilastim bana öyle yerlere gidip zina yapmayacagina tövbe ettigini söyledi ama zinaya tövbe etmemis sirf öyle yerlere gidip zina etmeyecegine tövbe etmis ben kendisine bu sekilde tövbe olmadigini günahi tamamen terk etmesi gerektigini söyledim sizce haklimiyim

  1. Aleykümselam.
   Siz doğru söylemişsiniz. Onun yaptığı tövbe, tövbe olmamıştır.

 3. Çok pişmanım hakka girdim günah işledim ve bunu günah olduğunu bile bile yaptım yandım allahım yandım sen nuruna yüz çevirdim de kendimi ateşe attım

  1. Muhammed. İster bilerek istersen bilmeyerek günah işlemiş ol. Bilki Allah Tevvabur-Rahimdir. Yani bütün tövbeleri kabul edicidir günahları tövbe ile birlikte affedicidir. Allahın af ve rahmetinden ümit kesenler ancak kafirlerdir.

  1. Nasuh tövbesi çok pişman olup bir daha asla o günaha dönmemek üzere Allah’a söz vermektir.

  1. İyi günler Yıldız hanım.
   Tövbe etmek için el almak veya bir tarikata girmek diye bir şey yoktur. Nerede günahınıza pişman olursanız orada tövbe edebilirsiniz. Tarikata girmek de kötü değildir ama ehlini bulmak lazım.

  2. Çok teşekkür ederim,size ulaşabilecek bir mail adresiniz var mı?önemli bir sorum olacak burada alelacele yazmak doğru olmayabilir.

  3. Yıldız abla tarikat işi gönül işidir. Eğer Abdülkadir Geylani, şahı nakşibend, Mevlana, Şemsi Tebrizi gibi olmak istiyorsan tarikattan başka çare yoktur. Tabiki işin ehlinden öğrenmekte çok önemlidir. Türkiye’de şuan 800 şeyh olduğu söyleniyor. Ben çok araştırdım şahsım adına Mahmud efendi hazretleri diye bilinen Mahmud Ustaosmanoğlu hoca efendiyi buldum. Gerçekten dünya çapında dini bu kadar hassas yaşayan cemaat olduğunu tahmin bile etmiyordum.(yurt dışına ziyaretlerimde neler gördüm) tabi Türkiye’de başka evliyalar ve hak tarikatlarda var. Size tavsiyem ve yaptığım duayı söyliyim, ya Rabbi kimden razı isen benide ondan razı eyle. Kimi seviyorsan onu sevmeyi Nasib eyle. Beni kendine ulaştır. Amin..

  4. Mahmut Efendi hazretleri ve cemaati çok saygın ve değerli kimselerdir ama diğer sayın meşayihi kiramı ve cemaatlerini de onlardan ehven görmeyelim.

  5. Tövbe başka tarikata girme başkadır.fakat tasavvuf yada diğer adıyla tarikata girmek tövbe ile başlar kamil mükemmil bir mürşitle yapılan tövbe ALLAH cc dostunu tövbene şahit ve duacı edersin.

  6. Biz aksini mi söyledik Ferdi efendi?
   Tarikata tövbesiz girilmez ama tarikatsız tövbe etmek de farz değildir.
   Kamil mükemmil şeyh bulamayanlar tövbesiz mi kalacaklar?

 4. Hocam, bir bayan arkadaşım daha önce xxxxxx xxxxış. Bir daha xxxxx xxxxxxak için tövbe etmiş, kapanmış, 5 vakit namazını kılmaya başlamış. Ama xxxxxxxxdan ve sigaradan vazgecemiyormus. Bunun xxxxx ve alkol için yaptığı tövbeler kabul olur mu ?
  Ve şuan çok temiz birisiyle evlilik yolunda. Biz duyduk ki büyük günahları olanlar kendileri gibi biriyle evlenirlermis. Arkadaşımın ne yapması gerekiyor.

  1. O arkadaşınıza selam söyleyiniz. Gönlü müsterih olsun. Ancak tövbe ettiği o büyük günahlarını başkalarına söylemesin. Onun tövbesi Allah’ın af ve merhametiyle kabuldür. Öbür yaptığı işler ise zina değildir mekruhtur. Tövbenin kabulüne engel değildir.
   “günahları olanlar kendileri gibi biriyle evlenirlermis.” sözü, Kuranı kendi görüşüne göre yorumlayanların uydurduğu sözlerdir. Onlar anlaşabileceği her Müslüman ile evelenebilirler.
   Evleneceği kimseye de tövbe ettiği günahlarını söylemesin. Evlendikten sonra eşine sadık olmaya çalışsın.

 5. Hocam bi insan misalen geneleve tövbe edip zinaya tümden tövbe etmesse bu tövbe gecerli olurmu?

  1. Olmaz öyle tövbe. Zinanın her türlüsüne tövbe etmesi gerekir.

 6. Gecen arkadasla bi konuyu tartistik..kendisi meyhanede icmeyecegine tövbe etmis yani ickiye tamamen degilde sirf meyhanede bana mantiksiz geldi tövbenin amaci günahtan dönmek degilmidir?ki tövbede pismanlik cok önemlidir insan icten gercekten pisman olmali yoksa sadece dil ile tövbe ediyorum demek nekadar bos bence benim bakis acim bu hocam

  1. Sizin görüşünüz çok doğrudur. O kimse şeytanın oyuncağı olmuş Allah ona hidayet versin. Onun tövbesi geçersizdir.

  2. Aynen hocam hani bu durumda meyhaneye gitse bile tövbe bozdu diye birsey olmaz cünkü meyhaneye gidip icmeyecegim Allahim demek yanlis ickiye tümdem tövbe etmesi gerek

  3. İçkiye tövbe edenin meyhanede işi olmaz. Zaruret hasıl olursa gidebilir. Yani babasını oraya götürmez ama babasını oradan getirmesi vacip olur ki bunun gibi.

  4. Aynen kardesim tövbenin sartlarindan biriside günahi tamamen terk etmekdir o kisinin tövbesi bu durumda gecersizdir günahi tamamen terk etmeye tövbe etmezse cünkü bu sekilde mantiksiz

 7. Evli bir bayan la zina yapan birisi yaptığı günah tan çok pişman olup tövbe ederse Allah onun tövbe sini kabul edip günahını affedermi acil cevap yollayın

  1. Allah bütün günahların tövbesini kabul eder. Ancak bir daha aynı günaha dönmemek ve o günah başkaları tarafından bilinmiyorsa şayet, başkalarına anlatmamak kaydı ile.
   Eğer o günah başkaları tarafından biliniyorsa tövbeyi başkalarına da duyurmak şarttır.

Bir Cevap Yazın